logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. REKRUTACJE 2005 R.
2. REKRUTACJE 2006 R.
3. REKRUTACJE 2007 R.
4. REKRUTACJE 2008 R.
5. REKRUTACJE 2009 R.
6. REKRUTACJE 2010 R.
7. REKRUTACJE 2011 R
8. REKRUTACJE 2012 R
9. REKRUTACJE 2013 R
10. REKRUTACJE 2014 R.
11. REKRUTACJE 2015 R.
12. REKRUTACJE 2016 R
13. PPI 38
Główny Księgowy
14. Publiczne Gimnazjum Nr 5
st. referent ds. administracyjnych
15. Publiczne Gimnazjum Nr 5
st. referent ds. księgowości
16. MDK
referent ds. księgowości
17. PG Nr 6
specjalista ds. płac
18. ZSZ im. St. Staszica
księgowy
19. PP 25
samodzielny referent ds. administracji i płac
20. PP nr 14
sam ref ds. kadr
21. PSP Nr 2
główny księgowy
22. PP 30
główny księgowy
23. PG 6
specjalista ds płac
24. ZSZ im. St. Staszica
Księgowy
25. PP 25
samodzielny referent ds. administracji i płac
26. Publiczne Gimnazjum Nr 6
informatyk
27. Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
starszy księgowy
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
specjalista ds. kadr
29. Zespół Szkół Ogólnokształcących
księgowa, sekretarka
30. Zespół Szkół Ekonomicznych
referent ds. księgowości
31. Przedszkole Publiczne Nr 8
główny księgowy
32. PSP 25
księgowa
33. ZPO
księgowy
34. Publiczne Gimnazjum Nr 8
Dyrektor
35. ZSZ im. Stanisława Staszica
starszy referent ds. płac
36. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
37. Przedszkole Publiczne Nr 8
główny księgowy
38. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
referent ds. kadr
39. Przedszkole Publiczne Nr 8
Główny księgowy
40. Zespół Szkół Ogólnokształcących
Główny księgowy
41. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Samodzielny referent ds.kadr
42. Zespół Szkół Elektrycznych
Specjalista ds.księgowości
43. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
Starszy referent ds.płac
44. Zespół Szkół Elektrycznych
Samodzielny referent ds.uczniów
45. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
Specjalista ds. kadr
46. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
47. Zespół Szkół Mechanicznych
Referent ds.uczniowskich i administracji
48. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
Główny księgowy
49. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Specjalista ds.informatycznych
50. Przedszkole Publiczne Nr 14
Samodzielny referent ds.kadr
51. Przedszkole Publiczne Nr 46
Główny księgowy
52. Zespół Szkół Ogólnokształcących
Główny księgowy
53. Zespół Szkół Elektrycznych
Specjalista ds.księgowości
54. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
Specjalista ds.kadr
55. Zespół Szkół Ogólnokształcących
Księgowy + pracownik administracyjny w sekretariacie
56. Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
Starszy księgowy
57. Publiczne Gimnazjum Nr 6
Informatyk
58. Przedszkole Publiczne Nr 8
Główny księgowy
59. Zespół Szkół Ekonomicznych
Referent ds księgowości
60. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
Starszy referent ds. płac
61. Zespół Placówek Oświatowych
Dyrektor
62. MDK
referent ds. administracyjnych
63. Przedszkole Publiczne Nr 21
główny księgowy
64. ZSZ im. Stanisława Staszica
starszy referent ds. płac
65. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
księgowy
66. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
starszy informatyk
67. Zespół Szkół Mechanicznych
referent ds. uczniowskich
68. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds. płac i księgowości
69. Publiczne Gimnazjum Nr 6
specjalista ds. płac
70. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
księgowy
71. Zespół Szkół Elektrycznych
laborant
72. DYREKTOR
1.Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu; 2.MiędzyszkolnegoOśrodka Sportowego w Opolu; 3.Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu
73. DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 8 w Opolu; Przedszkola Publicznego Nr 14 w Opolu; Przedszkola Publicznego Nr 18 w Opolu; Przedszkola Publicznego Nr 21 w Opolu
74. DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
75. DYREKTOR
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im.Gen.Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" w Opolu
76. DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektrycznych; Zespołu Szkół im.Prymasa Tysiąclecia; Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Staszica; Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4; Zespołu Szkół Budowlanych - w Opolu.
77. DYREKTOR
Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu; Publiczne Gimnazjum Nr 6 - w Opolu
78. DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Opolu; Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
79. DYREKTOR
PSP Nr 2; PSP Nr 7; PSP Nr 8; PSP Nr 9; PSP Nr 11; PSP Nr 16; PSP Nr 24 - Opole
80. DYREKTOR
PP Nr 5; PP Nr 6; PP Nr 22; PP Nr 24; PP Nr 25; PP Nr 26 - w Opolu
81. DYREKTOR
PP Nr 28; PP Nr 29; PP Nr 33; PP Nr 42; PP Nr 44 - w Opolu
82. Straż Miejska w Opolu
Nabór na stanowisko strażnika miejskiego: 1 etat
83. DYREKTOR
Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu
84. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Saodzielny referent ds.płac i księgowości
85. Przedszkole Publiczne Nr 30
Główny księgowy
86. Przedszkole Publiczne Nr 46
Główny Księgowy
87. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
88. Przedszkole Publiczne Nr 30
Główny Księgowy
89. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
księgowy
90. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
starszy informatyk
91. Zespół Szkół Mechanicznych
referent ds. uczniowskich i administracji
92. Mędzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds. płac i księgowości
93. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
księgowy
94. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
księgowy
95. DYREKTOR
1.Przedszkola Publicznego Nr 2 w Opolu; 2. Przedszkola Publicznego Nr 20 w Opolu; 3.Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko" w Opolu 4. Przedszkola Publicznego Nr 37 "Elemelek" w
96. DYREKTOR
1. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Opolu; 2. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Opolu; 3. Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Opolu
97. DYREKTOR
1. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Opolu, 2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu; 3. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu
98. Radca prawny
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu
99. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
Referent ds.księgowo-kadrowych
100. Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I
101. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
Specjalista ds.administracyjnych
102. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
Specjalista ds.płac i księgowości
103. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.administracyjnych
104. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
Starszy referent
105. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na wolne stanowisko ds.eksploatacji
106. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na wolne stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
107. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na wolne stanowisko ds.nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
108. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
109. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na stanowisko ds.ewidencji księgowej zasobu komunalnego
110. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na stanowisko ds. nadzoru budowlanego
111. Przedszkole Publiczne Nr 43
DYREKTOR
112. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20; Publiczna Szkoła Pods
DYREKTOR
113. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
DYREKTOR
114. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Nabór na stanowisko ds. rozliczeń mediów
115. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
starszy specjalista ds.bhp
116. Przedszkole Publiczne Nr 22
główny księgowy
117. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
informatyk
118. Przedszkole Publiczne Nr 33
referent ds. administracji i płac
119. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
specjalista ds. informatyki
120. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
specjalista ds.informatyki
121. DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 6 w Opolu, ul.Ligonia 4
122. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Eksploatacji i Organizacji
123. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych
124. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Specjalista ds. zamówień publicznych i programów unijnych
125. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Informatyk
126. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
STARSZY REFERENT DS. MARKETINGU
127. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
STARSZY REFERENT DS. PROMOCJI i REKLAMY
128. Publiczne Gimnazjum Nr 4
specjalista ds.kadrowych
129. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
130. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
specjalista do spraw kadr
131. Publiczne Gimnazjum Nr 4
specjalista ds.kadrowych
132. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
specjalista ds.kadr
133. Publiczne Gimnazjum Nr 4
specjalista ds.kadr
134. Przedszkole Publiczne Nr 2
główny księgowy
135. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds. mechatroniki
136. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
starszy referent ds.sieci komputerowej i oprogramowania
137. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
starszy specjalista ds.bhp
138. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
informatyk
139. Przedszkole Publiczne Nr 22
główny księgowy
140. Przedszkole Publiczne Nr 33
referent ds.administracji i płac
141. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
142. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
143. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego
Specjalista ds.ekonomicznych
144. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
referent ds.kadrowych i bezpieczeństwa informacji
145. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
specjalista ds.organizacyjnych i informatycznych
146. Przedszkole Publiczne Nr 25
Główny księgowy
147. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds. księgowości
148. Przedszkole Publiczne Nr 25
Główny księgowy
149. Przedszkole Publiczne Nr 46
Główny księgowy
150. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Specjalista ds.prowadzenia sekretariatu
151. Młodzieżowy Dom Kultury
księgowa
152. Przedszkole Publiczne Nr 20
Główny księgowy
153. Publiczne Gimnazjum Nr 7
Specjalista ds.informatyki
154. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
referent ds.kadrowych i bezpieczeństwa informacji
155. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
starszy referent ds. płac
156. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
specjalista ds.kadr
157. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego
specjalista ds.ekonomicznych
158. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na stanowisko ds. eksploatacji
159. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
referent ds.kadrowych i bezpieczeństwa informacji
160. Publiczne Gimnazjum Nr 4
specjalista ds.płac i księgowości
161. Publiczne Gimnazjum Nr 5
specjalista ds.księgowości
162. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania
163. Przedszkole Publiczne Nr 2
specjalista ds.płac
164. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
Główny księgowy
165. Publiczne Gimnazjum Nr 4
specjalista ds.kadrowych
166. Przedszkole Publiczne Nr 22
główny księgowy
167. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
główny księgowy
168. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
starszy referent ds.sieci komputerowej i oprogramowania
169. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Główny Księgowy
170. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
referent ds.administracyjnych Centrum Nauk Przyrodniczych
171. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
specjalista ds.informatyki
172. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
specjalista do spraw kadr
173. Publiczne Gimnazjum Nr 4
specjalisty ds.kadrowych
174. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
referent ds.kadrowych i bezpieczeństwa informacji
175. Przedszkole Publiczne Nr 2
główny księgowy
176. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
spec.ds.organizacyjnych i informatycznych
177. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.mechatroniki
178. Publiczne Gimnazjum Nr 4
spec.ds.kadrowych
179. Przedszkole Publiczne Nr 33
główny księgowy
180. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
informatyk
181. Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
Główny księgowy
182. Przedszkole Publiczne Nr 18
główny księgowy
183. Przedszkole Publiczne Nr 55
Główny księgowy
184. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds.ewidencji księgowej zasobu komunalnego
185. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
186. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds.ewidencji księgowej zasobu komunalnego
187. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
księgowy
188. Przedszkole Publiczne Nr 6
Główny księgowy
189. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Dziale Promocji Organizacji i Marketingu
190. Przedszkole Publiczne Nr 18
Główny księgowy
191. Młodzieżowy Dom Kultury
starszy referent ds.bezpieczeństwa
192. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
nabór na stanowisko ds.eksploatacji
193. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
194. DYREKTOR
Zespół Szkół Ogólnokształcących; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II; Zespół Szkół Mechanicznych; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego;
195. DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1; Zespół Szkół Specjalnych;
196. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im.Przyjaźni Narodów Świata; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im.Armii Krajowej;
197. DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 3 im.Jana Brzechwy; Przedszkole Publiczne Nr 4; Przedszkole Publiczne Nr 23 im.Juliana Tuwima; Przedszkole Publiczne Nr 46;
198. DYREKTOR
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy;
199. Przedszkole Publiczne Nr 29
Główny księgowy
200. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w opolu
SPECJALISTA DS. WYNAJMU
201. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds. informatycznych
202. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.współpracy z pracodawcami
203. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
Starszy księgowy
204. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko informatyka ds. bezpieczeństwa oprogramowania
205. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
206. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
207. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Podinspektor w dziale Organizacji Promocji i Marketingu
208. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Podinspektor
209. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
210. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik placówki specjalistycznej
211. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik w Dziale Organizacji Promocji i Marketingu
212. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych 3/4 etatu
213. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
214. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
215. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Specjalista ds.księgowości i płac
216. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
217. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Kierownik Referatu Eksploatacji i Organizacji
218. AKTUALNE OGŁOSZENIA 2015r.
219. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
220. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
starszy referent ds.płac
221. WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2015 R.
222. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
223. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
224. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
225. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
226. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
227. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Stanowisko ds. windykacji
228. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
229. DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 38; Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51; Przedszkola Publicznego Nr 55; Przedszkola Publicznego Nr 56 "Piastuś"; Przedszkola Publicznego Specjalnego
230. DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25; Publicznego Gimnazjum Nr 7; Publicznego Gimnazjum Nr 8.
231. DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
232. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
233. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
234. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
235. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
236. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
237. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
238. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
239. Przedszkole Publiczne Nr 46
Główny księgowy
240. Przedszkole Publiczne Nr 29
samodzielny referent ds.płac
241. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Samodzielny referent ds.płac i księgowości
242. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
Główny księgowy
243. Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38
starszy intendent
244. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
245. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
246. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
247. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
248. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. czynszów
249. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. czynszów
250. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej (dwa etaty)
251. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
252. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
253. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
254. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
255. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
256. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
257. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej (dwa etaty)
258. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
259. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
260. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
261. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
262. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
263. DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 5; Przedszkola Publicznego Nr 8; Przedszkola Publicznego Nr 14; Przedszkola Publicznego Nr 21; Przedszkola Publicznego Nr 22; Przedszkola Publicznego Nr 24; Przedszkola Pub
264. DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 29; Przedszkola Publicznego Nr 33; Przedszkola Publicznego Nr 42; Przedszkola Publicznego Nr 44; Przedszkola Publicznego Nr 59; Przedszkola Publicznego Nr 60; Przedszkola P
265. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31; Publiczna Szkoła Pods
266. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Nabór na stanowisko Główny Księgowy
267. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
268. DYREKTOR
PLO Nr VI; ZSim.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego; ZSZ Nr 4; ZSElektrycznych; ZSZim.S.Staszica; ZSBudowlanych.
269. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
270. DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 25; Przedszkole Publiczne Nr 43
271. DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury; Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
272. DYREKTOR
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
273. DYREKTOR
Zespół Placówek Oświatowych
274. DYREKTOR
Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
275. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
276. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
277. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
278. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
279. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
280. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
281. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
282. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
283. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
284. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
285. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
286. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
287. DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 2; Przedszkole Publiczne Nr 20;Przedszkole Publiczne Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"; Przedszkole Publiczne Nr 62.
288. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im.Królowej Jadwigi; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 im.Książąt Opolskich
289. DYREKTOR
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I; Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im.Aleksandra Kamińskiego
290. DYREKTOR
Zespół Szkół Ekonomicznych im.Gen.Stefana Roweckiego "Grota"
291. DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
292. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im.Armii Krajowej
293. DYREKTOR
Przedszkole Publiczne nr 6
294. DYREKTOR
Przedszkole Publiczne nr 62
295. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
296. DYREKTOR
Przedszkole Publiczne nr 26
297. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds. płac
298. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
specjalista ds. kadr
299. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
samodzielny referent ds.kadr
300. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. umów
301. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
główny księgowy
302. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
stanowisko ds.księgowości
303. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
samodzielny referent ds.kadr
304. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
Główny księgowy
305. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
stanowisko ds.księgowości
306. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
307. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
starszy referent ds.kadr
308. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
Główny księgowy
309. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
zastępca dyrektora ds.współpracy z pracodawcami
310. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
311. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
312. Młodzieżowy Dom Kultury
referent ds.administracyjnych
313. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
314. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
księgowa
315. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
316. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
główny księgowy
317. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
stanowisko ds.ochrony danych osobowych
318. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
319. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
Główny księgowy
320. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
321. DYREKTOR
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
322. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
323. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
główny księgowy
324. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
referent ds.kadr
325. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
radca prawny
326. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
327. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
328. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
329. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
specjalista ds. płac
330. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
331. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
332. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
333. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
334. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
335. DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38; Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 "Iskierka"
336. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddz.Integracyjnymi; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9.
337. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25.
338. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds.płac
339. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.sieci i urządzeń informatycznych
340. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Starsza księgowa
341. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
342. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
343. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
344. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
345. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
346. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
347. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds. kadr
348. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.uczniowskich i administracyjnych
349. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
350. DYREKTOR
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
351. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
352. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
specjalista ds. kadr
353. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
starszy referent ds.kadr
354. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
355. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.płac
356. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko urzędnicze ds.finansowo-księgowych
357. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
Specjalista ds. administracyjnych
358. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
starszy księgowy
359. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
360. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds.administracyjnych
361. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
specjalista ds płac
362. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
specjalista ds. płac i księgowości
363. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
364. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI
365. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
366. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr
367. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. płac
368. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. zamówień publicznych
369. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. płac
370. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księowości
371. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń
372. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
referent ds.administracyjno-gospodarczych
373. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
374. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Główna księgowa
375. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds.płac
376. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji majątku
377. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
referent ds. kadr
378. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds. administracji
379. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
radca prawny
380. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
381. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds.płac
382. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds. płac
383. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
384. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Główny księgowy
385. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko urzędnicze ds.sieci i urządzeń informatycznych
386. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
387. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
388. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.płac
389. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
starszy referent ds. kadr
390. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.finansowo-księgowych
391. Przedszkole Publiczne nr 55
starszy intendent
392. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
starszy księgowy
393. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
specjalista ds.kadr
394. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.administracyjnych
395. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.kadr
396. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
397. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
referent ds.administracyjnych
398. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
399. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
specjalista ds.płac i księgowości
400. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.uczniowskich i administracyjnych
401. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
402. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.osobowych
403. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. księgowości
404. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
405. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
406. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
główny księgowy
407. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.kształcenia ustawicznego
408. Zespół Szkół Ekonomicznych
referent ds.księgowości
409. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
410. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
411. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalista ds.administracyjnych
412. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.administracji
413. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds. kadr
414. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
415. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Główny księgowy
416. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
specjalista ds uczniowskich
417. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
Główny księgowy
418. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
radca prawny
419. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
420. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
421. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
422. PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w OPOLU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
423. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu
Specjalista ds. kadr
424. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
425. Zespół Szkół Specjalnych
Samodzielny referent ds. płac i zasiłków
426. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Dyrektor
427. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
główny księgowy
428. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
specjalista ds. płac
429. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
specjalista ds. administracyjno -kadrowych
430. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. rozliczeń
431. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
432. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. ksiegowosci
433. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
434. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
435. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
436. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
437. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
438. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ewidencji majątku
439. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
440. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
441. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
samodzielny referent ds. administracyjnych
442. Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
samodzielny referent ds. płac i zasiłków
443. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
referent ds. administracyjno - pracowniczych
444. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
referent ds. uczniowskich i administracji
445. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds. technologii pracowni
446. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.informatycznych
447. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
referent ds. administracyjno-gospodarczych
448. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
449. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
450. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds.płac
451. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
452. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
453. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
454. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
455. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
456. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń
457. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
458. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
459. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
460. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Odwołanie naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr
461. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
462. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. kadr
463. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. czynszów
464. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
465. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
466. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
467. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
468. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
469. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
470. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
471. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika
Specjalista ds. prowadzenia kampanii informacyjno- edukacyjnych
472. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
473. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
474. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
475. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
476. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
Dyrektor
477. Zespół Szkół Specjalnych; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących; Zespół Szkół Mechanicznych
Dyrektor
478. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
specjalista ds. kadr
479. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
480. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
481. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
482. Przedszkole nr3; Przedszkole nr4; Przedszkole nr18; Przedszkole nr23; Przedszkole nr37; Przedszkole nr43; Przedszkole nr46; Przedszkole Int. nr51; Przedszkole nr54; Przedszkole nr55; Przedszkole nr56
Dyrektor
483. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
484. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
485. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
486. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
487. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Dyrektor
488. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
489. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
490. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
491. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
492. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
493. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z
494. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
495. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
496. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
497. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
referent ds. uczniów i słuchaczy
498. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju
specjalista ds. płac
499. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
500. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
STARSZA/Y KSIĘGOWA/Y
501. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
KSIĘGOWA/Y DS. PŁAC
502. Zespół Szkół Mechanicznych
referent ds. administracyjno - pracowniczych
503. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
504. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
505. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
506. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
507. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
508. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. kadr
509. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
510. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
referent ds. administracyjno-gospodarczych
511. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
512. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
specjalista ds. sieci i urządzeń komputerowych
513. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
514. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
515. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
STARSZY REFERENT DS. PŁAC
516. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu
REFERENT DS. PŁAC
517. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds. bhp i ppoż.
518. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Specjalista ds. kształcenia zawodowego i kadry administracyjnej
519. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu
referent ds. księgowości
520. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny Księgowy
521. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
samodzielny referent ds. kadr
522. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny Księgowy
523. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
specjalista ds. kadr
524. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
525. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
526. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
527. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
528. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
referent ds. księgowo-kadrowych
529. Młodzieżowy Dom Kultury
Główny Księgowy
530. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
KSIĘGOWA/Y DS. PŁAC
531. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
Specjalista ds. administracyjnych
532. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
533. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
534. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
535. Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek”
Dyrektor
536. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
537. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. technicznych
538. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
539. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. technicznych

Ilość odwiedzin: 32712

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner