logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczne Gimnazjum nr 5
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
      minus Stowarzyszenie Bieg Opolski
      minus Akademia Futsalu "Piątka" Opole
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
      minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Stowarzyszenie Strategia
      minus SP ZOZ "Śródmieście"
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Stowarzyszenie Quisisana
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus LZS Swornica Czarnowąsy
      minus Stowarzyszenie Immaculata
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Stowarzyszenie OKS Odra Opole
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
      minus Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
      minus Opolski Klub Takewondo
      minus Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
      minus Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
      minus Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
      minus Opolskie Bractwo Rycerskie
      minus Stowarzyszenie ELPIS
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
      minus Stowarzyszenie Kulturalne Opole
      minus Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
      minus Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
      minus Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus AM-Consulting
      minus Straż Miejska
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 
 
KWiA-I- 0913/10/2009
 
Opole, 11.08.2009 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 18/2009 
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu ul. Majora Hubala 2
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
6.04.2009 r. – 8.05.2009 r.
przedłużona decyzją Prezydenta Miasta Opola do 30.06.2009 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 36/2009
Nr 37/2009
 
Przedmiot kontroli
Wykonanie prac remontowych basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 zgodnie z dokumentacją techniczną.
 
Okres objęty kontrolą
8.10.2003 r. do 30.09.2004 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Jadwiga Okrajni – dyrektor PSP nr 5 w Opolu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Gospodarczy w PSP nr 5 w Opolu
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych przy Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola
 
 
Cel kontroli
 
         Celem kontroli była ocena wykonania prac remontowych basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu zgodnie z dokumentacją techniczną.
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – oferty remontu basenu przy PSP nr 5 – dokumentacji technicznej, metryki projektu architektoniczno – budowlanego pod nazwą „Przebudowa Zespołu Sportowego Segment B – kryta pływalnia z zapleczem”, metryki projektu – aneksu do projektu stacji uzdatniania wody basenowej przy PSP nr 5 z maja 2003 r., uprawnień i zakresów czynności inspektorów prowadzących nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, dzienników budowy oraz dokumentacji dotyczącej remontu basenu a będącej w posiadaniu kierownika gospodarczego PSP nr 5 w Opolu.
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w zakresie:
 
ü      zastosowania materiałów przy realizacji inwestycji (ich jakości zgodnie z wymienionymi znakami norm),
ü      prawidłowości wykonania usług,
ü      prawidłowego nadzoru przy realizacji, w tym prawidłowego odbioru prac na podstawie częściowych i całościowych protokołów odbioru inwestycji.
 
W związku ze specyfiką ww. zadania kontrolnego zaistniała konieczność uzyskania zewnętrznych opinii rzeczoznawców w zakresie nadzoru budowlanego, sanitarnego i elektrycznego, których zadaniem było by porównanie zastosowanych materiałów z odpowiednią dokumentacją techniczną oraz dokonanie przez nich oceny wykonania prac zgodnie ze stanem swojej wiedzy w tym zakresie.
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania spośród 13 rzeczoznawców, z którymi zespół kontrolny nawiązał rozmowy 4 z nich wyraziło zainteresowanie sprawą z czego jedynie 3 przekazało warunki podjęcia współpracy (akta kontroli tom I s. 1-5).
Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz uwzględnieniu kompetencji oferenta do wykonania opinii zespół kontrolny zarekomendował Pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – kierownika zespołu oraz jego współpracowników Panów (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Po ustaleniu z zainteresowanymi warunków współpracy w dniu 21 maja 2009 r. została zawarta umowa o dzieło określająca wykonanie opinii zgodnie z ww. zakresem (akta kontroli tom I s. 6-16).
Umowa została wykonana zgodnie warunkami w niej określonymi a dostarczona opinia stała się podstawą ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole.
 
Wstępne ustalenia kontroli
 
Umowa dotycząca remontu basenu przy PSP nr 5 w Opolu została zawarta w dniu 3.10.2003 r. pomiędzy Ryszardem Zembaczyńskim – Prezydentem Miasta Opola jako inwestorem a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jako wykonawcą inwestycji oraz wszystkimi innymi osobami wykonującymi funkcje techniczne na przedmiotowej inwestycji.
Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowej inwestycji sprawowali pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola:
 
§         inspektor nadzoru robót budowlanych inż. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
§         inspektor nadzoru robót sanitarnych mgr inż. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
§         inspektor nadzoru robót elektrycznych inż. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Zgodnie z protokołem zakończenia (akta kontroli tom I s. 17) odbioru technicznego przekazanie użytkownikowi obiektu dokonano komisyjnie w dniu 30.09.2004 r. tj. miesiąc później niż umownie ustalony termin. Wartość robót będących przedmiotem odbioru (koszt inwestycji) wyniosła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
W trakcie badania dokumentacji stwierdzono dokonanie przez inwestora modyfikacji projektu stacji uzdatniania wody basenowej polegającej na zmianie sposobu uzdatniania wody z metody ozonowania na metodę elektrolizy nisko zasolonej wody. Zmiany tej dokonano aneksem z maja 2003 r. (akta kontroli tom I s. 18-20) Pozostały zakres modernizacji instalacji technologicznej pozostawiono jednak bez zmian.
 
Ustalenia Szczegółowe kontroli 
  1. Zastosowanie materiałów przy realizacji inwestycji
W związku z wprowadzoną zmianą do projektu dokonaną przez inwestora dotyczącą sposobu i metody uzdatniania wody basenowej opisanej wyżej, zdaniem autora opinii inż. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) należało zmienić wszelkie materiały zastosowane w stosunku do założeń opisanych w pierwotnej wersji projektu. Zdaniem autora opracowania szczególnie zmiany te należało uwzględnić przy zastosowaniu materiałów żelazopochodnych, elektroniki i niektórych chemopochodnych.
Z opisu umieszczonego przez autora opinii wynika, iż zastosowana nowa metoda oczyszczania wody w basenie polega na:
„elektrolizie soli wsypanej bezpośrednio do basenu. Urządzenie Eco Matic wykorzystuje sól rozpuszczoną w wodzie basenowej w małym stężeniu – około 0,4% (łyżeczka soli, tj. 4 gramy na litr wody). Taka lekko zasolona woda jest pompowana pompą basenową do ogniwa (celi), gdzie zachodzi anodowa i katodowa elektroliza. W rezultacie powstaje środek dezynfekujący hypochlorid. Produkcja hypochloridu przy zastosowaniu urządzenia Eco Matic jest zależna od ustawienia pracy urządzenia.
Na dużych komercyjnych instalacjach istnieje możliwość zastosowania najnowocześniejszego pomiaru amperometrycznego. Jako produkt wytwarzał się także w procesie elektrolizy wolny tlen, który posiada naturalną siłę oczyszczania i niszczy bakterie utrzymując wodę czystą i odświeżającą. Uwalniane są również małe ilości ozonu, który sprawia, że woda staje się kryształowo czysta.
Sól nie zużywa się przy wytwarzaniu hypochloridu, a jej zawartość w wodzie basenowej nie zmienia się w trakcie eksploatacji urządzenia. Sól dosypuje się w odpowiedniej ilości jedynie do dostarczonej świeżej wody tak, aby utrzymać przeznaczony poziom zasolenia.
Eco Matic spełnia wszelkie wymagania i normy dezynfekcji wody w basenach DIN 19643. W Polsce uzyskał niezbędne aprobaty PZH.
Urządzenia Eco Matic stosowane są również od dłuższego czasu w Austrii, Ameryce, Azji oraz w ostatnim czasie w Europie zachodniej”. (akta kontroli tom I s. 25 opinii technicznej)
Zdaniem autora opinii zastosowanie nowej metody oczyszczania wody w basenie w przypadku wbudowania nie zmienionych pozostałych materiałów jest bardzo agresywna i sprzyja znacznie szybszej korozji.
W związku z tym należało zrewidować zapisy w projekcie dotyczące wykorzystania materiałów i urządzeń a w szczególności kosztorysy wprowadzając w ich miejsce inne materiały odporne na działanie soli.
W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono brak w projekcie oraz kosztorysie weryfikacji w zakresie dostosowania materiałów do wprowadzonej zmienionej metody uzdatniania wody.
W wyniku oparów solnych:
§         pokryta jest nalotem rdzawym przyścienna końcówka barierki wykonanej ze stali nierdzewnej,
§         zardzewiałe dolne krawędzie grzejników,
§         zardzewiała perforowana górna pokrywa grzejnika,
§         zardzewiała dolna część stalowej ościeżnicy drzwi,
§         zardzewiałe stalowe kolano c. o.,
§         przerdzewiałe stalowe elementy rurociągu, obejmy, kołnierze, złączki, itp.,
§         zardzewiałe śruby stalowe, nakrętki na połączeniach kołnierzowych rur stalowych i żeliwnych,
§         ordzewiałe stalowe ocynkowane kratkowe pokrycie kanału,
§         ordzewiałe żeliwne elementy rurociągu przy wodomierzu oraz przekryciowa pomostowa blacha ryflowana – zdjęcia nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 z opinii technicznej (akta kontroli tom I s. 53-57 opinii technicznej).
 
Zdaniem autora opinii inwestor powinien sukcesywnie wymieniać osprzęt, urządzenia materiały i element automatyki sterującej na inne lepszego gatunku nie podlegające uszkodzeniom w wyniku agresywnego działania oparów soli.
 Materiały te nie zostały zmienione równocześnie ze zmianą technologii oczyszczania wody przez co elementy metalowe uległy korozji. Dotyczy to przede wszystkim szeregu materiałów armatury i osprzętu zamontowanych w pomieszczeniach techniczno – eksploatacyjnych oraz maszynowni. Również wymienniki ciepła powinny być wykonane nie ze zwykłej stali nierdzewnej, a ze stali kwasoodpornej tytanowej, które w środowisku zasolenia zapewnią bezpieczeństwo przed awarią.
Podobnie sytuacja przedstawia się z zamontowanymi drzwiami wg niezmienionego kosztorysu, które w zmienionych warunkach wilgotnościowych i zasolenia nie spełniają swojego zadania nie wytrzymując zmienionych warunków w których funkcjonują. Zdaniem autora opinii należało zareagować w odpowiednim momencie wymagając od wykonawcy zamontowania odpowiednio wytrzymałych drzwi odpornych na konkretne warunki istniejące na basenie.
Według rzeczoznawcy przyspieszone zużywanie się elementów instalacji paneli, rurociągów zaworów i innych elementów spowodowane zostało wprowadzeniem przez inwestora na etapie prac remontowych solenia wody basenowej, co w przypadku braku zmian w projekcie dotyczących zastosowania bardziej odpornych materiałów spowodowało znacznie szybsze zużywanie się pod wpływem solanki wszelkich metalowych części.
Ponadto wadą wykonawczą jest plama wilgoci powstała w wyniku zacieku. Zdaniem autora opracowania nie jest to przeciek powstały w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego, a przyczyną jest prawdopodobnie skraplanie się pary wodnej na zimnym metalowym elemencie konstrukcyjnym zdjęcie nr 13 (akta kontroli tom I s. 56 opinii technicznej).
Stwierdzono ponadto łuszczenie się nawierzchni glazurowanych czerwonych płytek ściennych których prawdopodobną przyczyną jest niekorzystna reakcja chemiczna zachodząca między barwieniem nawierzchni płytek ze środowiskiem wody solankowej (akta kontroli tom I. s. 53 opinii technicznej).
W piśmie z dnia 30 lipca 2004 r. wykonawca poinformował Pana(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), że przy modernizacji basenu wystąpiły różnice pomiędzy przedmiarem robót a faktycznymi potrzebami na materiały i roboty w tym:
 
§         w przedmiarze oraz ofercie przewidziane było 10 kotew do mocowania lin torowych a winno być 14,
§         balustrada ze stali nierdzewnej na widowni wg przedmiarów jest 23,5 mb a winno być 30,4 mb,
§         nie uwzględniono w przedmiarze 2 sztuk pomp cyrkulacyjnych niezbędnych dla obiegu wody zmieszanej,
§         nie uwzględniono w przedmiarze 1,2 m² drzwi aluminiowych,
§         w sanitariatach nie uwzględniono w przedmiarze 8,2 m² drzwi płytowych
§         w sanitariatach przy szatniach nie uwzględniono 3 sztuk umywalek z bateriami i syfonami,
§         nie ujęto w przedmiarach instalacji c.o. 5 sztuk grzejników ocynkowanych ogniowo wraz z głowicami termostatycznymi,
§         nie ujęto dodatkowych opraw w korytarzu przy wejściu, belek oświetleniowych,
§         w korytarzu powstałym po zmianach projektowych nie uwzględniono dodatkowych opraw oświetleniowych,
§         w pomieszczeniach socjalnych nie ujęto dodatkowych obwodów gniazd wtykowych,
§         w hali basenowej nie uwzględniono dodatkowych obwodów gniazd wraz z rozprowadzeniem zasilania kablem,
§         nie uwzględniono przełożenia istniejących kabli, wraz z wykuciem bruzd i ułożeniem nowej trasy,
§          nie uwzględniono ułożenia dodatkowego kabla do rozdzielnicy w korytarzu oraz dodatkowego przepięcia obwodów zasilających oraz zabudowy skrzynki rozdzielczej (akta kontroli to I s. 29-30 opinii technicznej).
 
Zdaniem inż. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) autora opinii uznać należy, że dokumentacja przetargowa, a w szczególności przedmiar robót, czyli tzw. kosztorys inwestorski przygotowany był przez osobę bądź osoby odpowiedzialne w sposób niestaranny. Ilość wykazanych błędów i pominięć wielu istotnych zagadnień niekorzystnie wpłynęło na realizację przedmiotowej inwestycji.
Najistotniejszą zmianą wydaje się być zmiana metody dezynfekcji wody z zastosowanego pierwotnie w projekcie ozonowania na zaproponowaną elektrolizę nisko zasolonej wody.
Istotnym błędem inwestora zdaniem autora opinii jest w tym wypadku fakt, że ani biuro projektowe dokonujące istotnych zmian w projekcie oczyszczania wody ani inwestor nie opracowali weryfikacji projektu i przedmiaru robót w zakresie dostosowania zabudowanych materiałów, urządzeń, osprzętu i aparatury do zmienionej metody tj. elektrolizy nisko zasolonej wody. Jest to metoda, która stwarza bardzo agresywne środowisko w stosunku do większości materiałów budowlanych, a w szczególności metali żelazopochodnych, pomp, automatyki i innych.
Należy jednak zwrócić uwagę na istotny fakt, a mianowicie materiały przy realizacji przedmiotowej inwestycji zastosowano zgodnie z kosztorysem ofertowym, przy czym należy zaznaczyć, iż wycena i materiały oraz robociznę przygotowano dla uzdatniania wody basenowej metodą ozonowania, natomiast inwestor zapewne chciałby aby wbudowane materiały, urządzenia, osprzęt i armatura były wbudowane pod zmienioną metodę elektrolizy nisko zasolonej wody.
  1. Prawidłowość wykonania usług.
W wyniku analizy dokumentów, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz rozmów przeprowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego w badanej sprawie, zdaniem autora opracowania uznać należy, że jakość wykonanych usług jest zadawalająca. Stwierdza on ponadto, że przy realizacji wszelkich inwestycji niekoniecznie dużych nie ma odbioru bez usterek i niedoróbek. W przypadku tej inwestycji można było częściowo ich uniknąć tzn.:
 
§         szczegółowo i wnikliwie wykonać SWIZ, a przede wszystkim przedmiar robót,
§         szczegółowo zweryfikować rodzaje robót i materiałów, sprzętu, urządzeń, armatury i automatyki w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany metody uzdatniania wody basenowej (akta kontroli tom I s. 31).
Zdaniem autora opracowania należałoby zrewidować sprawność, wykorzystanie i wybudowanie windy osobowej dla niepełnosprawnych w kontekście realnego, praktycznego i nieskomplikowanego jej wykorzystania, a w szczególności praktycznego jej uruchamiania i obsługi przez niepełnosprawnych czy ich opiekunów.
W dzienniku budowy odnotowano bowiem uwagę o niezgodności z projektem tzn.: poziom trzeciego piętra przystanku windy jest błędny.
Całość merytorycznych ustaleń w przedmiocie kontroli stanowi opinia rzeczoznawców (akta kontroli tom I s. 21- 57).
 
  1. Prawidłowość nadzoru przy realizacji, w tym prawidłowego odbioru prac na podstawie częściowych i całościowych protokołów odbioru inwestycji.
 
Po przeanalizowaniu materiałów związanych z remontem basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 oraz na podstawie sporządzonej dla potrzeb kontroli niezależnej opinii technicznej uznać należy, iż teoretycznie nadzór inwestorski i autorski badanej inwestycji był prawidłowo zabezpieczony.
Ustalono również w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych że, nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowej inwestycji, na podstawie zawartej umowy nr 2/12/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. z Gminą Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego, a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) sprawowany był przez etatowych pracowników Wydziału Oświaty posiadających uprawnienia nadzoru budowlanego, elektrycznego i sanitarnego.
W oparciu o zgromadzony w trakcie postępowania materiał oraz na podstawie sporządzonej dla celów kontroli opinii technicznej praktycznie do nadzoru zarówno inwestorskiego jak i autorskiego należy mieć spore uwagi. Opierając się na tym materiale uznać należy, że przedmiotowa inwestycja skazana została na żywioł co skutkowało między innymi szeregiem uwag, usterek i niedoróbek.
Zdaniem autora opinii technicznej przy oszczędnie wykonanym projekcie, aneksie co do zmiany technologii uzdatniania wody basenowej, projektant mający zawartą umowę o nadzór autorski nie wykonał podstawowego dokumentu dotyczącego analizy i weryfikacji projektu w zakresie dostosowania materiałów i urządzeń do metody uzdatniania wody basenowej metodą elektrolizy zasolonej wody.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego łącznie z koordynatorem opracowania tego od projektanta nie wymagali, co niewątpliwie jest błędem pokutującym aktualnie usterkami i awariami w systemie prawidłowego funkcjonowania urządzeń, osprzętu, rurociągów itp. głównie w maszynowni.
Przeprowadzona w dniu 18 października 2004 r. kontrola przez Pana inż. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z Państwowej Inspekcji Pracy wykazała, szereg nieprawidłowości popełnionych w trakcie prowadzonej inwestycji.
Z uzasadnienia do wystąpienia pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy kontroli dotyczącej dopuszczenia do przyjęcia i eksploatacji obiektu basenu wraz z zapleczem po modernizacji wynika, że „obiekt został przyjęty do użytkowania bez kompletnej aktualnej powykonawczej dokumentacji techniczno budowlanej. W trakcie realizacji inwestycji w projekcie technicznym wprowadzono liczne zmiany, które nie były na bieżąco wprowadzone do projektu przez nadzór autorski. Nie naniesiono też istniejących urządzeń i instalacji, jak istniejący układ wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej, istniejące instalacje siły i światła w maszynowni, technologia rezerwowego chlorowania wody z istniejącego magazynu substancji chemicznych.
Na wskutek wielu zmian nie można było ostatecznie ustalić, która wersja projektu została pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP.
Sam projekt techniczny nie uwzględnia wymagań przepisów techniczno budowlanych istotnych dla modernizowanego obiektu, w szczególności:
§         Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358),
§         Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73).
Przedstawione w czasie kontroli protokoły z badań i pomiarów powykonawczych instalacji wentylacji mechanicznej, oświetlenia elektrycznego były niepełne, nie zawierały wyników pomiarów istotnych z punktu widzenia zapewnienia optymalnych warunków pracy w pomieszczeniach i potwierdzających spełnienie przez te instalacje wymagań projektu i przepisów techniczno budowlanych w tym Polskich norm.
Obowiązkiem pracodawcy dokonującego modernizacji i przebudowy obiektów w których znajdują się stanowiska pracy jest zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie prac zgodnie z projektem techniczno budowlanym uwzględniającym wymagania bezpieczeństwa pracy i zaopiniowanym pozytywnie przez rzeczoznawcę do spraw BHP.
Ilość błędów zdaniem inż. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z Państwowej Inspekcji Pracy w projekcie jak i wykonawstwie inwestycji wskazuje na to, że inspektorzy nadzoru inwestorskiego jak i nadzór autorski w sposób niewłaściwy wywiązali się ze swoich obowiązków jasno określonych w art. 25 prawa budowlanego i w związku z tym należy rozważyć celowość dalszego ich zatrudniania w tym charakterze”. (akta kontroli tom I s. 58-65).
 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-12-02 11:30:22 - Wnioski pokontrolne (55.00 kB)
2009-12-02 11:31:54 - Wystąpienie pokontrolne (42.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8332
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-12-02 11:23:30
Data udostępnienia informacji: 2009-12-02 11:23:30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-02 11:32:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner