logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczne Gimnazjum nr 5
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
      minus Stowarzyszenie Bieg Opolski
      minus Akademia Futsalu "Piątka" Opole
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
      minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Stowarzyszenie Strategia
      minus SP ZOZ "Śródmieście"
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Stowarzyszenie Quisisana
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus LZS Swornica Czarnowąsy
      minus Stowarzyszenie Immaculata
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Stowarzyszenie OKS Odra Opole
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
      minus Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
      minus Opolski Klub Takewondo
      minus Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
      minus Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
      minus Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
      minus Opolskie Bractwo Rycerskie
      minus Stowarzyszenie ELPIS
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
      minus Stowarzyszenie Kulturalne Opole
      minus Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
      minus Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
      minus Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus AM-Consulting
      minus Straż Miejska
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek

Spis dokumentów:
1. MKRPA
2. MOPOBiU
Protokół Kontroli - Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
3. PPiRTRR
Protokół kontroli - Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
4. OTBS sp. z o.o.
5. Galeria Sztuki Współczesnej
6. Ogród Zoologiczny
7. Zespół Szkół Mechanicznych
8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
9. Miejska Biblioteka Publiczna
10. Straż Miejska w Opolu
11. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
12. Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
13. Miejski Ośrodek Kultury
14. Miejski Zakład Komunikacyjny
15. SP ZOZ ,,ZAODRZE"
16. Centrum Kształcenia Specjalnego
17. Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
18. Ogród Zoologiczny
19. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
20. Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
21. ,,FEROMA" sp. z o.o.
22. Miejska Biblioteka Publiczna
23. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
24. Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
25. Młodzieżowy Dom Kultury
26. Zakład Komunalny sp. z o.o.
27. Miejski Zarząd Dróg
28. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
29. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
30. Zakład Komunalny sp. z o.o.
31. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
32. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
33. Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
34. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
35. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
36. Galeria Sztuki Współczesnej
37. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
38. Zespół Szkół Elektrycznych
39. Żłobek nr 9
40. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
41. Zespół Szkół Specjalnych
42. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
43. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
44. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
45. Przedszkole Publiczne nr 20
46. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
47. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
48. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
49. Przedszkole Publiczne nr 30
50. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
51. Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
52. Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
53. Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
54. Przedszkole Publiczne Nr 54
55. Publiczne Gimnazjum Nr 8
56. Dom Dziecka
57. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
58. Zespół Szkolno - Przedszkolny
59. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
60. Przedszkole Publiczne Nr 56
61. Publiczne Gimnazjum Nr 2
62. Publiczne Gimnazjum Nr 6
63. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
64. Przedszkole Publiczne nr 25
65. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
66. Przedszkole Publiczne Nr 8
67. Przedszkole Publiczne nr 2
68. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
69. Przedszkole Publiczne nr 24
70. SP ZOZ ,,Śródmieście"
71. Przedszkole Publiczne nr 28
72. Przedszkole Publiczne nr 43
73. Przedszkole Publiczne nr 55
74. Przedszkole Publiczne nr 23
75. Publiczne Gimnazjum nr 3
76. Powiatowy Urząd Pracy
77. Przedszkole Publiczne nr 38
78. Przedszkole Publiczne nr 53
79. Publiczne Gimnazjum nr 1
80. Publiczne Gimnazjum nr 4
81. Publiczne Przedszkole nr 6
82. Przedszkole Publiczne nr 18
83. Przedszkole Publiczne nr 4
84. Miejski Zarząd Dróg
85. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
86. Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
87. Publiczne Gimnazjum nr 7
88. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
89. Publiczne Liceum nr I
90. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
91. Przedszkole Publiczne nr 5
92. Przedszkole Publiczne nr 33
93. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
94. Miejski Zarząd Dróg
95. Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
96. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
97. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
98. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
99. Zespół Szkół Mechanicznych
100. Przedszkole Publiczne nr 29
101. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
102. Przedszkole Publiczne nr 46
103. Żłobek nr 2
104. Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
105. Młodzieżowy Dom Kultury
106. Straż Miejska
107. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
108. Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
109. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
110. Przedszkole Publiczne nr 22
111. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
112. Przedszkole Publiczne nr 26
113. Pogotowie Opiekuńcze
114. Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
115. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
116. Zespół Szkół Mechanicznych
117. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
118. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
119. Miejski Zarząd Dróg
120. Przedszkole Publiczne nr 21
121. Zespół Szkół Budowlanych
122. Przedszkole Publiczne nr 42
123. Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
124. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
125. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
126. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
127. Kontrola dotacji
128. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
129. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
130. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
131. Zakład Komunalny sp. z o.o.
132. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
133. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
134. Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
135. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
136. Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
137. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
138. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
139. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
140. Zespół Placówek Oświatowych
141. Publiczne Przedszkole nr 16
142. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
143. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
144. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
145. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
146. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
147. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
148. Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
149. Młodzieżowy Dom Kultury
150. Miejska Biblioteka Publiczna
151. Przedszkole Publiczne nr 44
152. SP ZOZ ,,Centrum"
153. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
154. Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
155. Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
156. Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
157. Galeria Sztuki Współczesnej
158. Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
159. Przedszkole Publiczne nr 20
160. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
161. Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
162. Przedszkole Publiczne nr 37
163. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
164. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
165. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
166. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
167. Ogród Zoologiczny
168. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
169. Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
170. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
171. Pogotowie Opiekuńcze
172. Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
173. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
174. Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
175. Zespół Szkół Elektrycznych
176. Żłobek nr 4
177. Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
178. Przedszkole Publiczne nr 36
179. Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
180. Miejski Zarząd Dróg
181. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
182. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
183. Klub Sportowy ,,Gwardia"
184. Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
185. Galeria Sztuki Współczesnej
186. Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
187. Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
188. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
189. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
190. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
191. Przedszkole Publiczne nr 14
192. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
193. Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
PSP nr 24 w Opolu
194. Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
195. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
196. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
197. OTBS sp. z o.o.
198. Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
199. Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
200. Przedszkole Publiczne nr 56
201. Przedszkole Publiczne nr 4
202. Przedszkole Publiczne nr 30
203. Przedszkole Publiczne nr 5
204. Przedszkole Publiczne nr 29
205. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
206. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
207. Miejski Zarząd Dróg
208. Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
209. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
210. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
211. Przedszkole Publiczne nr 21
212. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
213. Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
214. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
215. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
216. Miejski Zarząd Dróg
217. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
218. Miejski Zarząd Dróg
219. Dom Dziecka
220. Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
221. Przedszkole Publiczne nr 18
222. Przedszkole Publiczne nr 28
223. Przedszkole Publiczne nr 3
224. Żłobek nr 2
225. Młodzieżowy Dom Kultury
226. Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
227. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
228. Przedszkole Publiczne nr 55
229. Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
230. Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
231. Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
232. Miejski Zarząd Dróg
233. Przedszkole Publiczne nr 23
234. Przedszkole Publiczne nr 51
235. Żłobek nr 3
236. Przedszkole Publiczne nr 8
237. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
238. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
239. Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
240. Powiatowy Urząd Pracy
241. Stowarzyszenie Opolskie Lamy
242. Muzeum Polskiej Piosenki
243. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
244. Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
245. Fundacja ,,Fioletowy Pies"
246. Młodzieżowy Dom Kultury
247. Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
248. Miejska Biblioteka Publiczna
249. Dom Dziecka
250. Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
251. Ogród Zoologiczny w Opolu
252. Straż Miejska
253. Miejskie Centrum Świadczeń
254. Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
255. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
256. Przedszkole Publiczne nr 26
257. Galeria Sztuki Współczesnej
258. Powiatowy Urząd Pracy
259. Muzeum Polskiej Piosenki
260. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
261. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
262. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
263. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
264. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
265. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
266. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
267. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
268. Żłobek nr 9 w Opolu
269. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
270. Przedszkole Publiczne nr 43
271. Miejski Zarząd Dróg
272. Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
273. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
274. Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
275. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
276. Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
277. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
278. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
279. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
280. Przedszkole Publiczne nr 22
281. Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
282. Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
283. Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
284. Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
285. Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
286. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
287. Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
288. Młodzieżowy Dom Kultury
289. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
290. „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
291. Opolski Klub Karate Kyokushin
292. Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
293. Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
294. Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
295. Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
296. Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
297. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
298. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
299. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
300. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
301. Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
302. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
303. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
304. Opolski Teatr Lalki i Aktora
305. Przedszkole Publiczne nr 2
306. Przedszkole Publiczne nr 21
307. Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
308. Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
309. Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
310. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
311. Przedszkole Publiczne nr 6
312. Zespół Szkół Mechanicznych
313. OTBS sp. z o.o.
314. Przedszkole Publiczne nr 42
315. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
316. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
317. Przedszkole Publiczne nr 44
318. Ogród Zoologiczny
319. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
320. Klub Sportowy Gwardia Opole
321. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
322. Stowarzyszenie Odra Opole
323. Opolski Związek Koszykówki
324. Zespół Szkół Specjalnych
325. Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
326. Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
327. Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
328. Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
329. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
330. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
331. Opolski Klub Sportowy Teakwondo
332. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
333. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
334. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
335. Zakład Komunalny Sp. z o.o.
336. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
337. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
338. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
339. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
340. Miejskie Centrum Świadczeń
341. MOSiR
342. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
343. Miejski Zarząd Dróg
344. Publiczne Gimnazjum nr 5
345. Publiczne Gimnazjum nr 7
346. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
347. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
348. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
349. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
350. Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
351. Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
352. Młodzieżowy Dom Kultury
353. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
354. Publiczne Gimnazjum nr 4
355. Publiczne Gimnazjum nr 8
356. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
357. Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
358. Stowarzyszenie Bieg Opolski
359. Akademia Futsalu "Piątka" Opole
360. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
361. Judo Mizuka Sp. z o.o.
362. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
363. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
364. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
365. KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
366. Stowarzyszenie Strategia
367. SP ZOZ "Śródmieście"
368. Klub Sportowy Budowlani
369. Stowarzyszenie Quisisana
370. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
371. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
372. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
373. Zespół Szkół Budowlanych
374. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
375. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
376. Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
377. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
378. Miejski Zarząd Dróg
379. Zespół Szkół Elektrycznych
380. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
381. Zespół Szkół Ekonomicznych
382. Opolski Klub Karate Kyokushin
383. Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
384. Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
385. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
386. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
387. LZS Swornica Czarnowąsy
388. Stowarzyszenie Immaculata
389. Zespół Szkół Specjalnych
390. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
391. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
392. Stowarzyszenie OKS Odra Opole
393. Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
394. Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
395. Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
396. Stowarzyszenie Opolskie Lamy
397. Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
398. Opolski Klub Takewondo
399. Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
400. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
401. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
402. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
403. Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
404. Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
405. Opolskie Bractwo Rycerskie
406. Stowarzyszenie ELPIS
407. Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
408. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
409. Klub Sportowy Budowlani
410. Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
411. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
412. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
413. Stowarzyszenie Kulturalne Opole
414. Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
415. Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
416. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
417. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
418. Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
419. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
420. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
421. AM-Consulting
422. Straż Miejska
423. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
424. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
425. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
426. KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
427. KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
428. Opolski Klub Karate Kyokushin
429. Judo Mizuka Sp. z o.o.
430. Miejski Zarząd Dróg

Ilość odwiedzin: 52171
Nazwa dokumentu: kontrole jednostek podległych przeprowadzone przez organy gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Łuczko
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łuczko
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Łuczko
Data wytworzenia informacji: 2004-05-11 08:25:02
Data udostępnienia informacji: 2004-05-11 08:25:02
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-11 08:26:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner