logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczne Gimnazjum nr 5
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
      minus Stowarzyszenie Bieg Opolski
      minus Akademia Futsalu "Piątka" Opole
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
      minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Stowarzyszenie Strategia
      minus SP ZOZ "Śródmieście"
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Stowarzyszenie Quisisana
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus LZS Swornica Czarnowąsy
      minus Stowarzyszenie Immaculata
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Stowarzyszenie OKS Odra Opole
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
      minus Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
      minus Opolski Klub Takewondo
      minus Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
      minus Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
      minus Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
      minus Opolskie Bractwo Rycerskie
      minus Stowarzyszenie ELPIS
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
      minus Stowarzyszenie Kulturalne Opole
      minus Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
      minus Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
      minus Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus AM-Consulting
      minus Straż Miejska
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

                

KWiA.I–0914/33/08
                            Opole, 2.12.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR   37/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
13.10.2008r. – 31.10.2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska – Gaj
główny specjalista WKWiA
Agnieszka Lisiecka
inspektor WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 79/2008
nr 80/2008
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2007 r. i 2008r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Ewa Ziembik – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa

                 
Podstawy prawne
 
1.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.      Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.      Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
8.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
 
9.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
11. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
12. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 
13. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu funkcjonuje od dnia 01.09.1999 r., na podstawie Uchwały Nr X/150/99 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie (akta kontroli Nr 08/37/I/1). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-7224c/76/98 (akta kontroli Nr 08/37/I/2-3).dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Ewa Ziembik powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. (akta kontroli Nr 08/37/I/4-5).
            Głównym księgowym szkoły jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 30 grudnia 1998 r. Od 30.12.1998r. do 01.04.2007r. była zatrudniona w wymiarze 0,75 etatu na stanowisku samodzielnego referenta ds. płac. Od 01.04.2007r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jest zatrudniona na pełny etat i pełni w szkole funkcję głównego księgowego (akta kontroli 08/37/I/6-7).            
            Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101. Natomiast świetlica rozliczana jest w dziale 854 rozdział 85401. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
            W kontrolowanym okresie szkoła posiadała pięć rachunków bankowych założonych w Banku PKO BP S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych, rachunek depozytowy oraz Sokrates.
            Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego VULCAN.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Instrukcja gospodarki kasowej w PSP 1 z 05.05.2008r.,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w PSP 1, 
Ø      Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS z 14.01.2008r.
 
Sprawy kadrowe
 
            Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 54 osoby na 52,33 etatach (akta kontroli Nr 08/37/I/9-12).
            Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1
 

Lp.
Pracownicy:
Etaty
Osoby
1
pedagogiczni
40
42
2
administracja
5,33
5
2
obsługa
7
7
RAZEM
52,33
54

 
 
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2007 r.
 
W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za rok 2007(akta kontroli 08/37/I/32).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 47,27 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota dotyczyła wygenerowanych na rachunku bankowym odsetek. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w dniu 30.05.2007r. (akta kontroli Nr 08/37/I/32)
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień 31.12.2007r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 08/37/I/52).
 
Szkoła
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2007r. wynosiła: 2.183.631,00 zł ( w tym zadania własne w kwocie: 18.581,00 zł). Faktycznie wykorzystano kwotę 2.133.416,11 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 50.214,89 zł ( w tym zadania własne w kwocie: 9.634,63 zł) zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniach: 27.12.2007r., 28.12.2007r. i 21.12.2007r. (akta kontroli Nr 08/37/I/35).
W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2007r. (akta kontroli Nr 08/37/I/14). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dwudziestu jeden paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.780.492,62 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
            W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków niżej wymienionych paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
            Wydatki ogółem wyniosły 49.920,07 zł. Dotyczyły głównie zakupu materiałów biurowych, środków czystości i mebli. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
            Wydatki ogółem wyniosły 93.817,00 zł. Dotyczyły głównie napraw i konserwacji sprzętu oraz robót budowlanych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
                                    
 
 
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
            Wydatki ogółem wyniosły 10.000,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in. materiałów dydaktycznych i sprzętu sportowego. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup pozostałych usług
 
            Wydatki ogółem wyniosły 13.660,74 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów, prowizji bankowych i opłat za monitoring. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 08/37/I/13):
 
Ø      nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
Ø      ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      odprawy emerytalne dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      odprawy z art. 20 KN dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
 
Odprawę z art. 20 KN otrzymał(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Z arkusza organizacyjnego na 2007/2008 z 20.04.2007r. wnika, że na przedmiot przyrodę przeznaczono 9 godzin, a na wychowanie do życia w rodzinie 3 godziny (łącznie 12 godzin). Nauczyciel informację o ograniczeniu etatu otrzymał w dniu 16.05.2007r. W dniu 23.05.2007r.poinformował pisemnie, iż nie wyraża zgody na ograniczenie etatu i przechodzi na emeryturę. W dniu 23.05.2007r. dyrektor szkoły pisemnie poinformował nauczyciela o rozwiązaniu z nim stosunku pracy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
 
Nagrody dyrektora otrzymało:
 
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Specjalny fundusz nagród nie został przekroczony.
 
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla pięciu pracowników obsługi wykazanych w tabeli nr 2.
 
Tabela nr 2
 

Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Liczba punktów wg angażu
Liczba punktów wg Rozporządzenia*
Wymiar etatu
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń i przelewów pięciu pracowników szkoły za okres od lipca do grudnia 2007 r.:
- dyrekcja (1 osoba),
- obsługa (1 osoba),
- administracja (3 osoby).
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń sześciu pracowników kontrolowanej jednostki za okres od lipca do grudnia 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 3.
 
Tabela nr 3
 

Lp.
Imię i nazwisko
VII/2007
VIII/2007
IX/2007
X/2007
XI/2007
XII/2007
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5

           
            W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/37/I/100).
 
 
Świetlica
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkolnej świetlicy w 2007 r. wynosiła: 169.600,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 168.635,25 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 964,75 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 27.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/37/I/39).
W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych z działalności świetlicy za 2007r. (akta kontroli Nr 08/37/I/33). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonywane wydatki dotyczące świetlicy zostały zaewidencjonowane w dziesięciu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 144.235,75 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Gospodarowanie dochodami własnymi do końca II kwartału 2008r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
Ø      01.01.2008 r. wynosił 15.920,81 zł (akta kontroli Nr 08/37/I/138)
Ø      30.06.2008 r. wynosił 29.693,58 zł (akta kontroli Nr 08/37/I/139)
 
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za II kwartał 2008 r. 
Ustalono, że w kontrolowanej szkole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w II kwartale 2008 r. wyniosło ogółem 39.347,61 zł (akta kontroli Nr 08/37/I/140). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 15.920,81 zł,
Ø      przychody – 23.426,80 zł.
 
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 069 ,,Wpływy z różnych opłat” – kwota 266,29 zł,
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 22.549,20 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 500,90 zł,
Ø      Paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” – 23.426,80 zł.
 
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.:
Ø      odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
Ø      opłaty za duplikaty druków,
Ø      opłaty z tytułu najmu pomieszczeń.
 
W kontrolowanym okresie w szkole zawarto 6 umów najmu sal lekcyjnych oraz auli. Głównym rodzajem wykonywanej działalności w najmowanych pomieszczeniach były zajęcia edukacyjne. Pismem z dnia 16.09.2008 r. poinformowano Wydział Oświaty o wszystkich zawartych umowach związanych z oddaniem części nieruchomości w najem.
 
Wydatki dochodów własnych w II kwartale 2008 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/37/I/141) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w II kwartale 2008 r. wyniosły ogółem 9.654,03 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w trzech paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków niżej wymienionych paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
            Wydatki ogółem wyniosły 440,03 zł. Dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych i wody. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
            Wydatki ogółem wyniosły 8.906,00 zł. Dotyczyły głównie prac remontowych i wymiany oprawy oświetleniowej. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                                    
Rozdział 80104 § 4480 – Podatek od nieruchomości
 
            Wydatki ogółem wyniosły 308,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in. podatku od nieruchomości. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                       
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 717,85 zł (akta kontroli Nr 08/37/I/123). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/37/I/130).
            W 2007 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 94.600,00 zł (świetlica 8.800,00 zł i szkoła 85.800,00 zł). Plan na ZFŚS wynosił 84.400,00 zł (76.500,00 zł + 7.900,00 zł). Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
Ø      04.01.2007 r. – 7.000,00 zł
Ø      02.02.2007 r. – 10.000,00 zł
Ø      24.05.2007 r. – 46.400,00 zł
Ø      20.09.2007 r. – 21.000,00 zł
Ø      31.10.2007 r. – 10.200,00 zł (korekta)
RAZEM             94.600,00zł (akta kontroli 08/37/I/130-137)
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z 14.01.2008r.Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 20.225,00 zł (akta kontroli Nr 08/37/I/130-137). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
            Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika,                                 że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz emerytów,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      zapomóg,
Ø      wycieczki do Pragi,
Ø      spotkania integracyjnego,
Ø      wieczorku muzycznego (akta kontroli Nr 08/37/I130-137/).
 
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 7.744,05 zł i było zgodne                         z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/37/I/124).
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
Dokumenty księgowe
            Podczas kontroli ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony.   
Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 130 – rachunek bankowy środków budżetowych dokonał wyboru czterdziestu sześciu dokumentów księgowych, na podstawie których dokonano wydatku w miesiącu grudniu. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 4 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.     
 
Tabela nr 4
 
Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota
Paragraf
Data przelewu
1
FV 4/2007
Papier ksero
529,00
4740
04.12.2007
2
FV 4/2007
Papier ksero
30,00
4740
04.12.2007
3
FVAT 513/07/FA
Gry dla dzieci
811,80
4210
06.12.2007
4
FV KFO2543
Papier ksero
161,73
4740
06.12.2007
5
FV 00032/2007
Wykonanie przeglądu budowlanego
183,00
4300
06.12.2007
6
FV 2875/07
Akcesoria komputerowe
339,00
4750-121
4210-218
06.12.2007
7
FV 9601075/160
Gaz
196,88
4260
06.12.2007
8
FV 1698/0/07
Niszczarka
645,38
4210
10.12.2007
9
FV 1180/11/07
Pomoce dydaktyczne
483,00
4240
10.12.2007
10
FV 6597/07
Abonament XII
61,00
 
10.12.2007
11
FV 1131/07
Badania lekarskie
30,00
4280
11.12.2007
12
FV 619/07
Żaluzje, rolety
1.503,27
4210
11.12.2007
13
FV 07/2007
Prace budowlane - osuszanie
4.758,00
4270
11.12.2007
14
Zal. 383540
Materiały budowlane
1.320,21
4300-31
4210-1.289,21
11.12.2007
15
FV KF02649/07/11
Papier ksero
87,98
4740
11.12.2007
16
FV S.C./1229914/1335/2007
Energia cieplna
9.569,33
4260
11.12.2007
17
FV 23/07
Wynajem podnośnika
1.464,00
4300
12.12.2007
18
FV 638/07
Materiały komputerowe
329,51
4210
12.12.2007
19
FV 5/2007
Papier ksero
380,39
4740
12.12.2007
20
FV 382/II/k
Materiały dydaktyczne
707,60
4240
12.12.2007
21
FV V 1565/0005/11/2007
Energia elektryczna
1.629,85
4260
12.12.2007
22
FV 5190/D/07
Długopis z laserem
18,04
4210
13.12.2007
23
FV 00281/2007
Toner Canon
150,00
4210
13.12.2007
24
FV 1211/07
Środki czystości
33,18
4210
13.12.2007
25
FV 88/HB/OP/2007
Wykonanie izolacji pionowej
5.350,00
4270
14.12.2007
26
FV 4220598919
Wywóz odpadów komunalnych
538,89
4300
14.12.2007
27
FV 1201/12/2007
Szkolenie
190,00
4700
18.12.2007
28
KF 02743/07/M1
Papier ksero
34,15
4740
18.12.2007
29
072816/2007
Dostawa wody
442,94
4260
18.12.2007
30
FV 19118533900
Rozliczenie połączenia
247,78
4370
18.12.2007
31
203490/8024/07
Materiały
293,39
4210
18.12.2007
32
FA00183990/07
Trudne sytuacje w szkole.
82,90
4210-73,10
4300-9,80
19.12.2007
33
FV 915086
Nadzór pedagogiczny w szkole.
Aktualizacja wydawnicza
135,38
4300-28
4210-107,38
19.12.2007
34
FO8255/07
Toner
168,06
4210
19.12.2007
35
FV08/2007
Osuszanie budynku
705,08
4270
20.12.2007
36
FV 55/2007
Papier ksero
1.020,79
 
4740
20.12.2007
37
FV FOP40331188612/07
Internet, rozmowy telefoniczne
93,94
4350-1,22
4370-92,72
21.12.2007
38
FV675/2007
Materiały do komputera
999,99
4210
21.12.2007
39
FV 1249/07
Środki czystości
858,77
4210
21.12.2007
40
FV 1207
Torby
308,76
4210
21.12.2007
41
FV 1197/07
Sprzęt sportowy
1.000,00
4240
21.12.2007
42
FV 57/2007
Papier ksero
102,00
4740
21.12.2007
43
FV 471/2007
Pakiet edukacyjny
538,66
4240
24.12.2007
44
FV 1565/0005/11/2007
Energia elektryczna
358,57
4260
24.12.2007
45
FV k/07/1/1783
Materiały nagłaśniające
1.900,00
4210
24.12.2007
46
FV 5024579757/22/0
Połączenia telefoniczne, internet
299,16
4350-54
4370-245,16
28.12.2007
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Gospodarka kasowa
 
Podczas kontroli ustalono, że gotówka z banku pobierana jest na wydatki niezbędne do bieżącej działalności szkoły. W 2007 r. w kontrolowanej jednostce z pobranych z banku środków budżetowych sporządzono 12 raportów kasowych. Szczegółowej kontroli poddano raport nr 01/01/07 za miesiąc styczeń 2007 r. Ustalono, że dokonano trzech wypłat w wysokości 1.350,00 zł. Zostały one rozliczone szesnastoma fakturami.
 
Ø      bilety MZK – 210,00 zł,
Ø      artykuły biurowe – 96,85 zł,
Ø      baterie – 25,00 zł,
Ø      artykuły malarskie – 46,40 zł,
Ø      artykuły malarskie – 240,85 zł,
Ø      zakup książek – 19,98 zł,
Ø      koperty, dyskietki – 7,85 zł,
Ø      zakup soli – 3,20 zł,
Ø      artykuły malarskie – 22,51 zł,
Ø      artykuły malarskie – 189,54 zł,
Ø      opłata abonament RTV – 197,00 zł,
Ø      zakup soli – 10,00 zł,
Ø      artykuły malarskie – 4,50 zł,
Ø      płyn do okien – 25,13 zł,
Ø      zakup prasy – 78,19 zł,
Ø      znaczki, opłaty pocztowe – 50,55 zł,
RAZEM            1.227,55
 
Stan poprzedni wynosił : 0 zł, a stan obecny: 122,45 zł.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:
Ø      do raportu kasowego dołączone były dowody źródłowe tj.: faktury i rachunki oraz potwierdzenie wypłaty z rachunku bankowego;
Ø      dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania;
Ø      faktury i rachunki opisane były pod względem celowości zakupu, podpisane pod względem formalnym, rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty.
 
Zamówienia publiczne
 
Zamówienia udzielane przez kontrolowaną jednostkę w badanym okresie (2007-2008) były zamówieniami o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro, wobec czego nie była zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
W kontrolowanej jednostce obowiązuje zarządzenie dyrektora w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 Euro netto. Zarządzenie obowiązuje od dnia 27.11.2007r. W zarządzeniu przewidziano obowiązek określania wartości zamówień uwzględniającej dotychczas dokonywane zakupy w celu uniknięcia niebezpieczeństwa ewentualnego dzielenia zamówienia publicznego. Średni kurs złotego naliczany jest zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, który od 25.05.2006r.   stanowi, że Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do Euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Dokonywanie zakupów - zgodnie z ww. procedurą - należy do zakresu czynności kierownika gospodarczego w jednostce (akta kontroli Nr 08/37/I/178-184).
Zasadą dokonywania zakupów w trybie określonym w ww. zarządzeniu jest należyta staranność. Kierownik gospodarczy jest zobowiązany dokumentować wykonywane czynności, w szczególności opisywać rachunki i faktury.
Jednorazowe zamówienia, przekraczające 3000 Euro, lecz do 14.000 Euro dokonywane są w oparciu o zasadę wyboru najkorzystniejszej oferty, wg procedur stanowiących załącznik do ww. zarządzenia.
Kierownik jednostki z wybranym wykonawcą zawiera pisemną umowę dotyczącą realizacji zamówienia (§ 4 ust. 2 ww. zarządzenia). Umowy podpisuje dyrektor szkoły.
 
Dokonywanie zakupów powyżej 3000 Euro oraz wybór ofert następowały zgodnie z obowiązującymi procedurami, z wyjątkiem obowiązku stosowania formularza wyboru ofert, który został wprowadzony na mocy § 4 ust. 1 ww. zarządzenia. Tylko w 1 przypadku przebieg oraz wyniki postępowania zostały udokumentowane w Formularzu wyboru oferty.
 
W 2007r. zawarto 6 umów dot. zakupów.
 
Tab. nr 5 Umowy z 2007r. dot. zakupów powyżej 3000 Euro
 

Nr umowy
Data umowy
Wartość umowy
Kwota wskazana na fakturze
Kwota zapłacona
Data zapłaty
1/06/07
18.06.07
24.245,06
24.245,06
24.245,06
3.09.07
1/07
4.07.07
10.126,00
10.126,00
10.126,00
14.09.07
2/07
9.07.07
6.185,40
6.185,40
6.185,40
16.09.07
3/07
4.07.07
4.270,00
4.270,00
4.270,00
22.08.07
4/07
4.07.07
15.000,00
8.000,00
8.000,00
7.07.07
7.000,00
7.000,00
3.09.07
5/07
11.10.07
26.750,00
 21.400,00
 21.400,00
26.11.07
5.350,00
5.350,00
14.12.07
5/07
23.11.07
9.516,00
 560,92
 560,92
20.12.07
4.758,00
4.758,00
11.12.07
3.492,00
3.492,00
20.12.07
4.758,00
4.758,00
20.12.07
Razem:
96.092,46
96.092,46
96.092,46
x

 
W 2007r. nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
W 2008 r. zawarto 10 umów na roboty remontowo-budowlane. Wykaz umów na roboty remontowo-budowlane (akta kontroli Nr 08/37/I/185).
 
Tab. nr 6 Wybór ofert w ramach dot. zakupów powyżej 3000 Euro – 2008r.
 

Nr i data umowy
Wartość umowy
Termin zakończenia umowy
Liczba ofert
Wniosek dot. wyboru ofert
Decyzja dyrektora jednostki
Formularz wyboru ofert
1/08
18.01.08
3.904,00
5.02.08
2
18.01.08
+
-
2/08
25.01.08
3.843,00
22.02.08
2
24.01.08
+
-
3/08
5.02.08
7.198,00
19.02.08
2
Brak
Brak
-
4/08
5.02.08
4.697,00
29.02.08
1
Brak daty
+
-
5/08
18.03.08
7.808,00
10.05.08
2
12.03.08
+
-
6/08
11.06.08
18.178,00
4.07.08
3
9.06.08
+
+
7/08
1.07.08
5.742,00
30.07.08
2
28.06.08
+
-
8/08
2.07.08
2.318,00
31.07.08
1
Brak daty
+
-
9/08
20.08.08
4.880,00
10.09.08
1
11.08.08
+
-
10/08
24.0908
2.745,00
8.10.08
2
22.09.08
+
-
Ogółem
61.313,00
x
x
x
x
x

 
+ wynik pozytywny
- wynik negatywny
 
W jednym przypadku stwierdzono brak decyzji dyrektora w kwestii zgody na dokonanie zakupu usług. Zgoda ta została wyrażona ostatecznie poprzez podpisanie umowy na wykonanie prac.
 
Tab. nr 7. Finansowa realizacja umów z 2008r. o zamówienia publiczne
 

Nr i data umowy
Data odbioru technicznego
Data faktury
Data zapłaty
Kwota zapłacona
Kontrola faktury
1/08
18.01.08
18.01.08
6.02.08
15.02.08
3.904,00
+
2/08
25.01.08
26.02.08
3.03.08
10.03.08
3.843,00
+
3/08
5.02.08
19.02.08
21.02.08
3.03.08
7.198,00
+
4/08
5.02.08
21.02.08
21.02.08
3.03.08
4.697,00
+
5/08
18.03.08
24.04.08
24.04.08
29.04.08
7.808,00
+
6/08
11.06.08
7.07.08
2.07.08
8.07.08
9.760,00
+
16.07.08
28.07.08
8.418,00
+
7/08
1.07.08
11.08.08
14.08.08
19.08.08
5.752,54
+
8/08
2.07.08
30.07.08
30.07.08
5.08.08
2.318,00
+
9/08
20.08.08
18.09.08
23.09.08
26.09.08
4.799,48
+
10/08
24.0908
3.10.08
6.11.08
20.10.08
2.745,00
+
Razem
x
x
x
61.243,02
x

 
Zapłata faktur i odbiór prac następowały w obowiązujących terminach i zgodnie z ustalonymi regułami.
 
W 2007r. nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
System kontroli wewnętrznej
 
Badaniu poddano system kontroli wewnętrznej. W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej, który obowiązuje od 15.01.2007r. Z jego postanowieniami zapoznali się wszyscy pracownicy zobowiązani do jego stosowania (akta kontroli Nr 08/37/I/186-215)
Zgodnie z ww. Regulaminem kontrolę wewnętrzna w kontrolowanej jednostce organizuje i nadzoruje dyrektor, natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w pionie budżetowym wykonuje główny księgowy w zakresie materiałowej i finansowej gospodarki placówki. W pionie finansowym dodatkowo przyjęto Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych, który został zatwierdzony zarządzeniem dyrektora w dniu 1.01.2005r. Zawiera on organizację i zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad organizacją i sprawnym funkcjonowaniem systemu. Kontrola wewnętrzna następuje w oparciu o takie kryteria jak: legalność, celowość, gospodarność, rzetelność, sprawność organizacji. 
W kontrolowanej jednostce istnieje Rejestr zarządzeń. Kontroli poddano rejestry zarządzeń z 2007 i 2008r. Nieprawidłowości nie stwierdzono (akta kontroli Nr 08/37/I/216-220).
 
Tab. nr 8 Kontrole przeprowadzone 2008r. 
 

Nr / data notatki
służbowej
Zakres kontroli
Osoba kontrolująca
Wymogi formalne
1/08
Ewidencja majątku
Dyrektor
Spełnione
2/08
Kontrola wyciągów bankowych
Wicedyrektor
Spełnione
3/08
Zabezpieczenie majątku
Dyrektor
Spełnione
4/08
Kontrola stanu technicznego obiektów szkolnych
Kierownik gospodarczy
Spełnione
5/08
Kontrola wyciągów bankowych
Kierownik gospodarczy
Spełnione
6/08
Kontrola ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania
Dyrektor
Spełnione
7/08
Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych
Kierownik gospodarczy
Spełnione

 
Ponadto w dniu 30.11.2007r. skontrolowano warunki pracy i nauki w PSP nr 1. Protokół podpisał dyrektor szkoły.
 
W 2007r. przeprowadzono 11 kontroli wewnętrznych, sporządzając notatkę służbową lub w przypadku przeglądu warunków pracy i nauki – protokół (akta kontroli Nr 08/37/I/221-222).
 
Tab. nr 9 Realizacja standardów kontroli
 

Lp.
Czynność
Standard
Stan ustalony
1
DOKUMENTACJA
Struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane, a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia.
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie, a w szczególności rozliczenia finansowe.
2
BEZZWŁOCZNE                            I PRAWIDŁOWE REJESTROWANIE OPERACJI I ZDARZEŃ
Operacje i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie rejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane.
Stwierdzono bieżące i prawidłowe rejestrowanie operacji i zdarzeń, a w szczególności czytelnie i prawidłowo rejestrowane są informacje finansowe
3
AUTORYZACJA
Operacje i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami.
W badanej dokumentacji stwierdzono autoryzację
4
PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
Kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby.
Dokonano podziału obowiązków
5
NADZÓR
Należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele są realizowane.
Istnieje nadzór nad realizacja zadań
6
DOSTĘP DO ZASOBÓW            I DOKUMENTÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ            ZA NIE
Dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie. Dla zapewnienia właściwej sprawozdawczości, zasoby powinny być okresowo porównywane z ewidencją, w celu ustalenia, czy są z nią zgodne. Stopień podatności majątku na nadużycia powinien wpływać na częstotliwość porównań.
Akta znajdują się w dyspozycji pracownika realizującego konkretną sprawę. Są jednakże dostępne podczas nieobecności pracownika.
 

 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:.

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-05 14:44:14 - Wnioski pokontrolne (74.00 kB)
2009-05-05 14:46:07 - Wystąpienie pokontrolne (45.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8030
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-05 14:40:16
Data udostępnienia informacji: 2009-05-05 14:40:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-05 15:03:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner