logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczne Gimnazjum nr 5
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
      minus Stowarzyszenie Bieg Opolski
      minus Akademia Futsalu "Piątka" Opole
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
      minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Stowarzyszenie Strategia
      minus SP ZOZ "Śródmieście"
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Stowarzyszenie Quisisana
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus LZS Swornica Czarnowąsy
      minus Stowarzyszenie Immaculata
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Stowarzyszenie OKS Odra Opole
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
      minus Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
      minus Opolski Klub Takewondo
      minus Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
      minus Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
      minus Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
      minus Opolskie Bractwo Rycerskie
      minus Stowarzyszenie ELPIS
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
      minus Stowarzyszenie Kulturalne Opole
      minus Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
      minus Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
      minus Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus AM-Consulting
      minus Straż Miejska
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 
                           

 

KWiA-I-1711.00006.2012
Opole, 24 kwietnia 2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 9/12
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu ul. Jozefa Hallera 6
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 od 19 marca do 20 kwietnia 2012 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński - st. specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 16/2012
nr 17/2012
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
- system kontroli zarządczej
Okres objęty kontrolą
2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zdzisław Ślemp– dyrektor Zespołu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Zdzisław Ślemp – dyrektor Zespołu
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– główny księgowy
 

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
 
6.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 
7.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
 
10.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
 
11.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
 
12.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
 
13.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651).
 
14.     Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
15.     Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
16.     Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
17.     Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
II. Cel kontroli
 Celem kontroli było:
- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.
Szczegółową kontrolą objęto:
- zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych we wszystkich paragrafach wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.,
-  zgodność z ewidencją wydatków budżetowych we wszystkich paragrafach wykazanych w sprawozdaniach technikum i liceum za 2011 r.,
-   wszystkie wydatki budżetowe technikum i liceum dokonane w grudniu 2011 r.,
- prawidłowość ustalonych wynagrodzeń wszystkich pracowników przyjętych do pracy w 2011 r.,
- prawidłowość ustalonych i wypłaconych wynagrodzeń dla dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. płac w IV kwartale 2011 r.,
-   ewidencję wydatków budżetowych w 2011 r. liceum i technikum w paragrafach 4170 i 4260,      
- zgodność z ewidencją księgową wpływów i wydatków z dochodów na wydzielonym rachunku we wszystkich paragrafach wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.,
-  wszystkie wydatki z wydzielonego rachunku dokonane w grudniu 2011 r.,
- wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaewidencjonowane w grudniu 2011 r.
 
Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia materiałów znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych.
Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
IV. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu ul. Jozefa Hallera 6funkcjonuje od 01.09.2002 r. na podstawie Uchwały Nr LV/659/02 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych w mieście Opolu. W skład Zespołu wchodzą Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV oraz Publiczne Technikum Nr 1. Siedzibą Zespołu jest nieruchomość zabudowana, którą Prezydent Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224/13/02 z dnia 11.04.2002 r.
         Dyrektorem Zespołu jest pan Zdzisław Ślemp powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 07 czerwca 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2015 r. (akta kontroli Nr 12/9/I/4-5). Na stanowiskugłównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona jest pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W 2011 r. zaksięgowano ogółem 6.703 operacje księgowe dotyczące 1.346 dowodów księgowych (akta kontroli Nr 12/9/I/13).
         Ze sprawozdań Rb-28S wynika, że w 2011 r. wydatki budżetowe liceum i technikum wyniosły ogółem 4.432.272,03 zł i były wyższe o 95.682,50 zł od wydatków ogółem w 2010 r. tj. o 2,21 % (akta kontroli Nr 12/9/I/8-9).
         Na dzień 31.12.2011 r. do Zespołu Szkół uczęszczało ogółem 550 uczniów tj. o 33 uczniów mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (akta kontroli Nr 12/9/I/10).
         Na dzień 31.12.2011 r. w Zespole zatrudnionych ogółem było 102 osoby na 79,15 etatach. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stan zatrudnienia zmniejszył się o 12 osób i o 5,47 etatów (akta kontroli Nr 12/9/I/11-12).
         Stan zatrudnienia na początek i na koniec okresu objętego kontrolą w rozbiciu na osoby i etaty oraz w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe przedstawiają poniższe tabele:
 
Stan na dzień 31.12.2010 r.
 

 

Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
59,57
80
2
Administracja i obsługa
25,05
34
 
RAZEM
84,62
114

 

 
 
 
 
 
 
Stan zatrudnienia za 31.12.2011 r.
 

 

Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
56,40
71
2
Administracja i obsługa
22,75
31
 
RAZEM
79,15
102

 

 
                W 2011 roku do pracy w Zespole Szkół przyjęto łącznie 17 pracowników, w tym 14 pracowników pedagogicznych oraz 3 pracowników obsługi (akta kontroli Nr 12/9/I/13-15). Ustalono, że w każdym przypadku przyjęcia do pracy nauczycieli zostały sporządzone aneksy do arkusza organizacyjnego. Ponadto ustalono, że stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
           Natomiast kategorie zaszeregowania przyjętych do pracy w tym okresie pracowników obsługi są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
         Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w 2011 w jednostce przeprowadzonych zostało sześć kontroli zewnętrznych, w tym:
 - pięć przez Kuratorium Oświaty w Opolu (w sprawie egzaminów poprawkowych,
    matur, zakończenia roku szkolnego, nadzoru pedagogicznego), 
 - przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu (prawidłowość naliczania składek).
         W zakresie kontroli przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty wydano zalecenie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które zostało wykonane. Natomiast w zakresie kontroli przeprowadzonej przez ZUS stwierdzono nadpłatę składek na Fundusz Pracy na kwotę 1.004,65 zł. W związku z powyższym jednostka kontrolowana sporządziła deklarację korygującą. Na podstawie wyciągu bankowego nr 56 ustalono, że nadpłata po potwierdzeniu deklaracji przez ZUS została zwrócona do Urzędu Miasta w dniu 16.04.2012 r.
 
         W 2011 r. Zespół Szkół posiadał w banku PKO BP SA siedem rachunków bankowych dotyczących: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, depozytu, funduszu socjalnego oraz rachunku pomocniczego dochodów i dwóch rachunków dotyczących środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (akta kontroli Nr 12/9/I/16). Na podstawie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz ewidencji księgowej ustalono, że na koniec 2011 r. stany środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie oprócz funduszu socjalnego wynosiły „0” (akta kontroli Nr 12/9/I/17-33).
W okresie tym wydatki budżetowe realizowane były w trzech rozdziałach tj.:
 - rozdział 80120 - liceum, na kwotę 1.727.467,42 zł,
 - rozdział 80130 - technikum, na kwotę 2.704.804,61 zł,
 - rozdział 80195 - pozostała działalność, na kwotę 93.793,32 zł.
Niniejszą kontrolą objęto wydatki budżetowe liceum i technikum.
                             
 V.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 V.1. Dochody budżetowe Zespołu w 2011 r.
 
         W dniu 27.01.2012 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 r. (akta kontroli Nr 12/9/I/35). Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 19.022,96 zł i uzyskano je w dwóch rozdziałach tj. rozdział 80130 – liceum (paragrafy 0920, 0970, 0920) oraz rozdział 80195 pozostała działalność (paragraf 0920).
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów ogółem jest zgodna z ewidencją księgową (konto 130-02- rachunek dochodów budżetowych oraz konto 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych). Ponadto na podstawie powyższej ewidencji ustalono, że wykazane w poszczególnych rozdziałach i paragrafach kwoty dochodów dotyczyły:
 
 rozdział 80130, paragraf:
  - 0920 - kwota 15.552,46 zł dotyczyła odsetek bankowych,
 - 0970 - kwota   2.842,08 zł dotyczyła zwrotu wynagrodzenia z lat ubieglych,
 - 2400 – kwota     394,99 zł dotyczyła niewykorzystanych dochodów własnych,
 
 rozdział 80195, paragraf 0920 - kwota 233,43 zł dotyczyła odsetek bankowych.
 
Na podstawie wyciągów bankowych ustalono, że powyższe środki w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 12/9/I/36-40).
 
 V.2. Wydatki budżetowe Zespołu w 2011 r.
 
         W zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2011 r. zaksięgowano łącznie 5.263 operacje księgowe dotyczące 837 dowodów księgowych (akta kontroli Nr 12/9/I/13).
 Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 03.01.2011 r. oraz z ewidencji księgowej (zestawienie obrotów i sald) wynika, że stan początkowy środków budżetowych na rachunku bankowym Zespołu wynosił 205,00 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/42, 47). Ustalono, że kwota ta dotyczyła należności budżetowych pobranych w dniu 31.12.2010 r., które zostały wykazane w dokumentacji księgowej jako zobowiązania wobec budżetu. Na podstawie tego samego wyciągu bankowego ustalono, że środki te zostały odprowadzone do Urzędu Miasta Opola w dniu 03.01.2011 r. Na podstawie raportu kasowego nr 1/2011 za okres od 03 do 05 stycznia 2011 r. ustalono, że stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0 zł (akta kontroli Nr 12/3/I/41).
 
         W dniu 27.01.2012 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011r.oddzielnie dla rozdziału 80120 – liceum (akta kontroli Nr 12/9/I/44) i dla rozdziału801130 - technikum (akta kontroli Nr 12/9/I/46).
         Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej Zespołu wynika, że dokonane wydatki liceum zostały zaewidencjonowane w osiemnastu paragrafach, a wydatki technikum w siedemnastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w obu sprawozdaniach dane dotyczące wydatków ogółem oraz zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową – zestawienie obrotów na koncie 130 – 01rachunek podstawowy wydatki (akta kontroli Nr 12/9/I/55).
        
Na koniec 2011 r. saldo konta 130 – rachunek podstawowy wynosiło 0 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 191 z dnia 30.12.2011 r. (akta kontroli Nr 12/9/I/78). Na podstawie ostatniego raportu kasowego nr 40/2011 za okres od 16 do 27 grudnia 2011 r. oraz protokołu inwentaryzacji ustalono, że stan gotówki w kasie na koniec 2011 r. również wynosił 0 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/77, 119).
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2011 r. Na podstawie ewidencji obrotów konto 130 - 01- wydatki ustalono, że ogółem w grudniu zaksięgowano wydatki na łączną kwotę 490.935,79 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/56-62).
          Wydatki liceum zaewidencjonowano w 14 paragrafach na kwotę 182.245,76 zł (akta kontroli 12/9/I/48-50). Wydatki technikum zaewidencjonowano w 11 paragrafach na kwotę 308.690,03 zł (akta kontroli 12/9/I/51-54). Sprawdzono zgodność zapisów na kontach księgowych dotyczących wydatków obu rozdziałów ze wszystkimi dwudziestoma wyciągami bankowi tj. od nr 172 z dnia 01.12.2011 r. do nr 191 z dnia 30.12.2011 r. Rozbieżności nie stwierdzono.
Skontrolowano łącznie 103 dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych w grudniu. Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
         Największą pozycję w obu rozdziałach stanowiły wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków zaewidencjonowanych w grudniu wyniosła 347.710,16 zł, w tym wydatki liceum 112.592,74 zł, a wydatki technikum 235.117,42 zł.                   
Podczas czynności kontrolnych wyrywkową kontrolą objęto prawidłowość ustalonych i wypłaconych wynagrodzeń dla dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. księgowych w IV kwartale. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami figurującymi na sporządzonych listach płac oraz na wyciągach bankowych (akta kontroli Nr 12/9/I/72-74).           
Dokonano również analizy wynagrodzeń za grudzień wszystkich pracowników Zespołu Szkół przyjętych do pracy w 2011 r. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac oraz z wyciągami bankowymi (akta kontroli Nr 12/9/I/14-15). Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
·         regulaminem wynagradzania,
·         aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
·         umowami o pracę,
·         decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, za specjalizację, w sprawie zmiany wynagrodzeń,
·         dokumentacją dotyczącą dodatku za wysługę.
 
Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
          W 2011 r. oprócz miesięcznych wynagrodzeń pracownikom Zespołu wypłacono 21 nagród dyrektora na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(akta kontroli Nr 12/9/I/75-76). Kwota wypłaconych nagród była zgodna z planem finansowym jednostki zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Opola nr V/43/11 z dnia 13.01.2011 r.
          W 2011 r. w paragrafie 4010 – wynagrodzenia zaewidencjonowano także wydatki dotyczące wypłat:
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 
          Ponadto wyrywkową kontrolą objęto ewidencję wydatków budżetowych liceum i technikum w 2011 r. dotyczącą dwóch niżej wymienionych paragrafów:
 
 paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
 
          Na podstawie ewidencji konta 130-01- rachunek podstawowy- wydatki, konta 404 – koszty oraz raportów i dokumentacji źródłowej ustalono, że w 2011 r. wydatki liceum w tym paragrafie wyniosły ogółem 1.500,00 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/62-65), natomiast wydatki technikum wyniosły 1.800,00 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/66-67). Wszystkie wydatki liceum zostały poniesione w grudniu, a wszystkie wydatki technikum zostały poniesione w listopadzie i grudniu. Ustalono, że wszystkie wydatki dotyczyły wynagrodzeń z tytułu zawartych umów na prace porządkowe, pielęgnacyjne i naprawcze oraz na wykonanie dokumentacji technicznej.
 
Paragraf 4260 – zakup energii
 
          Na podstawie ewidencji konta 130-01- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w 2011 r. wydatki liceum wyniosły 90.919,03 zł, a wydatki technikum wyniosły 72.512,34 zł. Ustalono, że wszystkie wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, cieplną, gaz oraz wodę (akta kontroli Nr 12/9/I/68-71).
               
V.3. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów 2011 r.
 
W kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym i dotyczyły rozdziału 80130-technikum. Ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych wynosił „0” i był zgodny z pisemną informacją banku z dnia 14.01.2011 r. (akta kontroli Nr 12/9/I/83),z ewidencją księgową – obroty na koncie 132oraz z raportemkasowym nr 1/2011 za okres od 3 do 31 stycznia 2011 r. (akta kontroli Nr 12/9/I/82). W zakresie dochodów i wydatków w 2011 r. zaksięgowano łącznie 461 operacje księgowe dotyczące 210 dowodów księgowych (akta kontroli Nr 12/9/I/13).
 
Źródła dochodów na wydzielonym rachunku
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że kwota dochodów w 2011 r. wyniosła ogółem 17.951,76 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/80). Wszystkie uzyskane dochody zaewidencjonowano w rozdziale 80130- technikum w trzech paragrafach tj.: 
 
Ø      paragraf 0690 „opłaty i składki” – kwota 807,75 zł,
Ø      paragraf 0750 „wpływy z dzierżawy” – kwota 16.937,00 zł,
Ø      paragraf 0920 „Pozostałe odsetki”- kwota 207,01 zł.
 
        W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu łączna kwota dochodów oraz dochody w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową – obroty na koncie 132 „przychody” oraz obroty na kontach750 – przychody finansowe i 760pozostałe przychody operacyjne (akta kontroli Nr 12/9/I/81, 84-89).
Ponadto ustalono, że:
- wpływy w paragrafie 0690 pochodziły z wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- wpływy w paragrafie 0750 pochodziły z opłat za najem i dzierżawę gruntu,    pomieszczeń, garażu oraz wynajem sali i boiska sportowego, części korytarza pod ustawienie automatów z napojami i kopiarki,
- zaewidencjonowana w paragrafie 0920 kwota 207,01 zł w całości dotyczyła odsetek bankowych.        
Wszystkie wyżej wymienione rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie dochody uzyskane w grudniu 2011r. Na podstawie ewidencji obrotów na koncie 132 ustalono, że ogółem w grudniu zaksięgowano dochody w trzech wyżej wymienionych paragrafach na łączną kwotę 2.592,73 zł (akta kontroli 12/3/I/92-93). Sprawdzono zgodność zapisów na koncie księgowym z wyciągami bankowi od nr 99 z dnia 02.12.2011 r. do nr 113 z dnia 29.12.2011 r. Rozbieżności nie stwierdzono.
          Ogółem w 2011 r. w kontrolowanej jednostce obowiązywały umowy najmu i dzierżawy zawarte z 16 kontrahentami (akta kontroli Nr 12/9/I/90-91). Wszystkie umowy zostały zawarte na czas określony i w każdym przypadku wysokość naliczonych opłat była zgodna z zawartymi umowami. W sześciu przypadkach o ich zawarciu nie poinformowano pisemnie Urzędu Miasta Opola (pozycje 10, 11, 13 – 16 wykazu). Obowiązek taki wynika z art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Wydatki z dochodów na wydzielonym rachunku Zespołu w 2011 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki na wydzielonym rachunku dochodów w 2011 r. wyniosły ogółem 17.951,76 zł i były takie same jak uzyskane w tym okresie dochody. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. Wykazane  w sprawozdaniu kwoty wydatków ogółem oraz w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli 12/9/I/81).
          Z wyciągu bankowego nr 113 wynika, ze stan środków pieniężnych w banku na koniec 2011r. wynosił 0 zł (akta kontroli 12/9/I/96) i był zgodny z saldem konta 132 (akta kontroli 12/9/I/94). Z ewidencji konta   101-02 - Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2011 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 15/2011 za okres 29-30.12.2011 r. (akta kontroli 12/9/I/95).
          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2011r. Na podstawie ewidencji obrotów na koncie 132 ustalono, że ogółem w grudniu zaksięgowano wydatki na łączną kwotę 10.085,02 zł (akta kontroli 12/9/I/92-93). Sprawdzono zgodność zapisów na koncie księgowym ze wszystkimi piętnastoma wyciągami bankowymi tj. od nr 99 z dnia 02.12.2011 r. do nr 113 z dnia 29.12.2011 r. Rozbieżności nie stwierdzono.
Skontrolowano łącznie 35 dokumentów źródłowych dotyczących wydatków w grudniu. Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
W grudniu zaksięgowano wydatki w pięciu niżej wymienionych paragrafach:
 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
          Wydatki ogółem wyniosły 3.185,87 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 490,34 zł i dotyczyły one zakupu materiałów dla konserwatora, środków czystości, oraz materiałów biurowych.
 
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
          Wydatki ogółem wyniosły 630,53 zł. Wszystkie wydatki zostały poniesione w grudniu. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 3 wydatki, które dotyczyły zakupu tablicy korkowej do sali lekcyjnej oraz książek.
 
§ 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 800,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 446,19 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek i dotyczył on zapłaty faktury za energię elektryczną.
 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 
          Wydatki ogółem wyniosły 11.967,56 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 8.462,40 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek i dotyczył on zakupu witryny wewnętrznej z drzwiami do biblioteki szkolnej.
 
§ 4360 – Opłaty za usługi telefonii komórkowej 
          Wydatki ogółem wyniosły 570,53 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 55,56 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za usługi telefonii komórkowej.
 
VI. Zobowiązania
 
W sprawozdaniach Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2011 r. w łącznej kwocie 280.891,57 zł, w tym zobowiązania liceum w kwocie 102.345,00 zł i zobowiązania technikum w kwocie 178.546,57 zł. Zobowiązania liceum dotyczyły trzech paragrafów tj.: 4040, 4110 oraz 4120. Zobowiązania technikum dotyczyły czterech wyżej wymienionych paragrafów oraz paragrafu 4260 – zakup energii na kwotę 3.016,71 zł.
       W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej (akta kontroli tom 12/9/I/110-111) ustalono, że:
- zobowiązania liceum i technikum wykazane w paragrafie 4040 dotyczyły     naliczonej trzynastki za 2011 r. (konto 231),
- zobowiązania liceum i technikum wykazane w paragrafie 4110 dotyczyły składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229),
- zobowiązania liceum i technikum wykazane w paragrafie 4120 dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229).
     Zobowiązania technikum wykazane w paragrafie 4260 dotyczyły faktury nr 0674107319 z dnia 02.01.2012 r. za energię, którą uregulowano w dniu 18.01.2012 r.
     W sprawozdaniu Rb-34 jednostka nie wykazała żadnych zobowiązań. W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane były zgodne z ewidencją księgową - konto 201. Na dzień 31.12.2011 r. kontrolowana jednostka nie posiadała zobowiązań w ramach wydzielonego rachunku dochodów.
 
XII. Należności
 
          W sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała iż na dzień 31.12.2011 r. nie było należności dotyczących wydzielonego rachunku dochodów. W wyniku kontroli ustalono, że dane te są zgodne z ewidencją księgową (konto 201-02) (akta kontroli tom 12/9/I/97-109). Natomiast w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w pozycji pozostałe należności wykazano należności w kwocie 5.027,34 zł (akta kontroli tom 12/9/I/79). Powyższą kwotę należności wykazano także w sporządzonym bilansie za 2011 r. w pozycji należności z tytułu dostaw i usług (akta kontroli tom 12/9/I/125-126).
          W wyniku kontroli ustalono, że należności te wynikały z ostatecznego rozliczenia opłat za energię cieplną. W dniu 22.12.2011 r. na podstawie otrzymanej faktury dokonano zaliczkowo zapłaty kwoty 20.500,00 zł. Z faktury rozliczeniowej wynikało, iż oplata za faktyczne zużycie energii wynosiła 15.472,66 zł. Na podstawie wyciągu bankowego nr 7 ustalono, że powyższa kwota należności została odprowadzona na konto Urzędu Miasta Opola w dniu 25.01.2012 r. i wykazana w sprawozdaniu Rb-27 jako dochody budżetowe.
         
VIII. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 r.
 
W sporządzonych sprawozdaniach Rb-28S wykazano, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2011 r. Zespołu ogółem wyniosły 182.700,00 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:
- liceum111.500,00zł,
- technikum 71.200,00 zł.
          Na podstawie wyciągów bankowych nr 65 i 133 ustalono, że przelewów na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonano w ustawowych terminach tj. w dniach:
-16.05.2011 r., kwota 139,500,00 zł,
-20.09.2011 r., kwota   46.500,00 zł.
          Z powyższych danych wynika, że łączna kwota przelewów na rachunek funduszu wyniosła 186.000,00 zł i była wyższa o 3.300,00 zł od kwoty odpisów wykazanych w sprawozdaniach. W wyniku kontroli na podstawie wyciągu bankowego nr 154 ustalono, że różnica po dokonanej korekcie została zwrócona na rachunek bieżący w dniu 28.10.2011 r.
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 03.01.2011 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych funduszu socjalnego wynosił 55.795,14 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/113). Z raportu kasowego nr 1/2011 za okres od 17 do 19 oraz z ewidencji księgowej konta wynika, że stan gotówki w kasie funduszu socjalnego na początek roku wynosił „0” (akta kontroli Nr 12/9/I/112).
Stan ten jest zgodny z sumą kwot wykazanych jako bilans otwarcia na koncie „135” prowadzonego oddzielnie dla funduszu socjalnego – 21.387,21 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/115) i funduszu mieszkaniowego (pożyczki) – 34.407,93 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/116).
W zakresie wpływów i wydatków z funduszu socjalnego w 2011 r. zaksięgowano łącznie 284 operacje księgowe dotyczące 163 dowodów księgowych (akta kontroli Nr 12/9/I/13).
Szczegółową kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu zaewidencjonowane w grudniu 2011 r. na kontach 135-01 i 135-02. Na podstawie wyciągu bankowego nr 105 ustalono, że stan środków pieniężnych na dzień 01.12.2011 r. wynosił 97.107,74 zł. Z konta księgowego 101-kasa oraz z raportu kasowego nr 15/2011 wynika, że stan gotówki w kasie na ten dzień wynosił 0 zł.
Z analizy zapisów na koncie 135-01 wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny wyniosła w grudniu 2011 r. 11.227,15 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/116). Ustalono, że na sumę tę składały się spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz wpływy z tytułu rozliczenia pobranych zaliczek. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łączne 48.788,98 zł. Środki te wydatkowane były na zapomogi, podatki dochodowe od tych zapomóg oraz na dofinansowanie do wypoczynku, do imprezy mikołajkowej i kulturalno-oświatowej zorganizowanej dla pracowników i emerytów. Innych wydatków nie stwierdzono.
Z wyciągu bankowego nr 119 z dnia 31.12.2011 r. wynika, że stan środków pieniężnych na koniec roku ogółem wynosił 59.545,91 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/119) i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 12/9/I/117). Na koniec 2011 r. salda po stronie „Wn” konta „135” wynosiły:
 - 22.032,16 zł (konto funduszu socjalnego),
 - 37.513,75 zł (konto funduszu mieszkaniowego).
Z raportu kasowego nr 16/2011 za okres od 16 do 27 grudnia oraz z ewidencji księgowej konta wynika, że stan gotówki w kasie funduszu socjalnego na koniec 2011 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 12/9/I/118).
 
IX. Gospodarka kasowa
 
         Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej. Wartości pieniężne przechowywane są w szafie pancernej znajdującej się w odrębnym pomieszczeniu posiadającym kraty w oknie i drzwi antywłamaniowe. Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Ewidencja księgowa konta 101 prowadzona jest oddzielnie dla budżetu - konto 101-01, wydzielonego rachunku – konto 101-02 oraz funduszu socjalnego – konto 101-03. Na koniec 2011 r. stany gotówki w kasie wykazane na poszczególnych kontach wynosiły 0 i były zgodne z raportami kasowymi nr 31/2011 za okres od 21 do 30.12.2011 r. dot. wydzielonego rachunku oraz z raportem kasowym nr 30/2011-4/ZFŚS za okres od 11 do 20.12.2011 r. dot. funduszu socjalnego.
 
X. Druki ścisłego zarachowania
 
Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku kasjerki, która prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. W dniu 31.12.2011 r. w obecności kasjerki dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania. Z protokołu inwentaryzacji wynika, że stan druków był zgodny z ewidencją (akta kontroli Nr 12/9/I/120).
Wyrywkową kontrolą objęto aktualnie wykorzystywany bloczek kwitariusza przychodowego od nr 2003501 z dnia 09.09.2011 r. do nr 2003600, który nadal jest wykorzystywany. Sprawdzono druki wykorzystane w grudniu tj. od nr 2003534 z dnia 2.12.2011 r. do nr 2003544 z dnia 22.12.2011 r. Stwierdzono, że są one zgodne z raportami kasowymi nr:
- 13 i 14 dotyczącymi wydzielonego rachunku dochodów,
- 11 dotyczącym depozytów,
- 16 i 17 dotyczących funduszu socjalnego.
Stwierdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych. Jednostka nie prowadzi kwitariuszy rozchodowych.
 
XI. Gospodarka magazynowa
 
Inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynie szkolnym dokonano w dniach 27- 29.12.2011 r. Arkusz spisu z natury zawiera 25 pozycji na łączną wartość 2.019,56 zł (akta kontroli Nr 12/9/I/122-123). Wartość ta jest zgodna z wartością  składników majątkowych wykazaną jako saldo końcowe konta 310 – materiały (akta kontroli Nr 12/9/I/121).
Z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół (akta kontroli Nr 12/9/I/121).
 
XII. Kontrola zarządcza
   
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce wprowadzono Zarządzenie nr 20/2010/2011 dotyczące kontroli zarządczej wydane przez dyrektora Zespołu w dniu 20.12.2010 r. Ponadto w jednostce obowiązuje następująca dokumentacja dotycząca kontroli zarządczej:
 
> - Standardy i wskaźniki kontroli zarządczej,
> - Strategia zarządzania ryzykiem,
> - Mapa ryzyk,
> - Lista ryzyk z wytycznymi do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i
>   Siły oddziaływania ryzyka.
     Zgodnie z rocznym planem w 2011 roku przeprowadzono kontrole, które  obejmowały niżej wymienione zakresy:
> - Wyposażenie, środki trwałe i zbiory biblioteczne,
> - Sekretariat, kadry, księgowość,
> - Bezpieczeństwo i higiena pracy,
> - Inwentaryzacja,
> - Opracowanie planów finansowych i ich realizacja,
> - Gospodarka kasowa i dokumentacja wypłat,
> - Sprawozdawczość statystyczna,
> - Zatrudnienie i fundusz płac,
> - Kontrola gospodarki materiałowej,
> - Gospodarka remontowa i inwestycyjna.
Uwag nie było.
Zarządzenie dyrektora Zespołu nr 26/2011/2012 z dnia 26.03.2012 r.zawiera Plan kontroli na 2012 r. (akta kontroli Nr 12/9/I/124).
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
Data: ........................
 
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….
 

 

            
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
...................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 

 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-03 14:04:43 - Wystąpienie pokontrolne (31.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6584
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03 13:59:29
Data udostępnienia informacji: 2013-07-03 13:59:29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 14:07:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner