logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczne Gimnazjum nr 5
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
      minus Stowarzyszenie Bieg Opolski
      minus Akademia Futsalu "Piątka" Opole
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
      minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Stowarzyszenie Strategia
      minus SP ZOZ "Śródmieście"
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Stowarzyszenie Quisisana
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus LZS Swornica Czarnowąsy
      minus Stowarzyszenie Immaculata
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Stowarzyszenie OKS Odra Opole
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
      minus Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
      minus Opolski Klub Takewondo
      minus Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
      minus Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
      minus Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
      minus Opolskie Bractwo Rycerskie
      minus Stowarzyszenie ELPIS
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
      minus Stowarzyszenie Kulturalne Opole
      minus Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
      minus Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
      minus Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus AM-Consulting
      minus Straż Miejska
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/18/2007
Opole,  22 listopada 2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 25/07
 
Jednostka kontrolowana
 Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 17 do 31 października 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 59/2007
nr 60/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006-2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
     Wojciech Rerich – dyrektor gimnazjum
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Wojciech Rerich – dyrektor
  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
  3. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami)
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych, gospodarki kasowej oraz w zakresie ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania.
Dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.
Na podstawie sprawozdań oraz zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.    Przeprowadzono analizę tych wydatków pod kątem celowości i gospodarności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.   
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej za 2007 r., dotyczące niektórych pozycji wydatków budżetowych oraz zapisy dotyczące wydatków z dochodów własnych zaewidencjonowane we wszystkich paragrafach.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
      Gimnazjum mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 zgodnie z uchwałą nr VI/69/99 z dnia 11.03.1999 r. Rady Miasta Opola. (akta kontroli Nr 07/25/I/4-5).
         W okresie objętym kontrolą dyrektorem gimnazjum był pan Wiesław Rerich powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres do 31.08.2012r. Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wymiarze pełnego etatu.
         Ogółem na dzień 31.12.2006 r. w szkole zatrudnionych było 51 pracowników na 40,23 etatach, w tym 44 pracowników pedagogicznych na 35,73 etatach (akta kontroli Nr 07/25/I/3). Pozostałych 7 pracowników zatrudnionych było na 4,5 etatach na stanowiskach administracyjnych.
 
 
 
W 2007 roku do pracy przyjęto siedmiu pracowników pedagogicznych i jednego pracownika administracyjnego (akta kontroli Nr 07/25/I/2). Ustalono, że przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe.
         Szkoła posiada opracowaną niżej wymienioną dokumentację:
- Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
- Instrukcję Inwentaryzacyjną,
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
         W latach 2006 – 2007 w gimnazjum przeprowadzona została jedna kontrola zewnętrzna przez Kuratorium Oświaty w Opolu w zakresie kontroli poprawności zainstalowania pracowni komputerowej przez firmę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 07/25/I/6-7). W wyniku kontroli niezgodności nie stwierdzono (akta kontroli Nr 07/25/I/8-9).
Oprócz podstawowego rachunku bankowego gimnazjum posiada cztery wyodrębnione rachunki bankowe tj. (akta kontroli Nr 07/25/I/10-18):
 - rachunek depozytowy,
 - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - rachunek dochodów własnych,
 - rachunek bieżący.
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80110. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
         Ponadto w 2007 roku szkoła otrzymała z Urzędu Miasta Opola kwotę 5.906,66 zł na wydatki w rozdziale 80195 - pozostała działalność.
  
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym gimnazjum na dzień 31.12.2005 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/25/I/10).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność gimnazjum w 2006 r. wynosiła 1.932.783,47 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/19).
         W dniu 05.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006r. (akta kontroli Nr 07/25/I/20-21).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r.
         Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym gimnazjum wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/25/I/12).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej gimnazjum wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach.         Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Stwierdzono także wydatkowanie środków budżetowych na następujące cele: stypendia dla uczniów, zakup energii, remonty, usługi zdrowotne, dostępu do sieci, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, zakup inwestycyjny , na wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 07/25/I/28):
    - nagrody jubileuszowe dla trzech osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
    - ekwiwalent urlopowy dla jednej osoby w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
 
    W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w powyższym sprawozdaniu do kontroli wytypowano dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w dwóch miesiącach 2006 roku, tj. w styczniu i w grudniu.
 
    Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków w tych miesiącach zawierają tabele.
 
 
 
Tabela nr 1 Wydatki poniesione w styczniu 2006r.
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Paragraf
Uwagi
1
FVBD/KPPD/38/06
229,56
Prenumerata czasopism
4210
-
2
0000050/MA
812,57
Środki czystości
4210
-
3
0000002/MA
95,60
Szczotki
4210
-
4
0000165/MA
81,59
Szczotki
4210
Korygująca
5
1506002745
163,00
Prenumerata czasopisma
4210
-
6
277/01/I/2006
145,00
Komentarz do planu kont
4210
-
7
54/000261
7,00
Gałka do drzwi
4210
-
8
028270106109485
79,8
Kosz na bieliznę-na kartony po mleku
4210
-
9
000038/06/HF
10,49
Żarówki
4210
-
10
H09/2006/FA/01/00299
126,27
Materiały elektryczne
4210
-
11
44/2006
46,20
Preparaty medyczne
4210
-
12
33/394/06
149,00
Zestaw Vobis
4210
-
13
19101013586
198,57
Za telefon
4300
-
14
3/PSP/14/06
2.402,34
Energia, ciepła woda
4260
Nota księgowa
15
FOP40675107/001/06
128,98
Za telefon
4300
-
16
FOP40675107/001/06
59,00
Za usługi internetowe
4350
-
17
08/06
210,00
Bilety MZK
4300
-
18
113
25,01
Dorobienie kluczy
4300
-
19
3743
19,90
Za książkę
4240
-
20
3742
19,90
Za książkę
4240
-
21
00003/06
200,00
Wymiana płyty głównej-usługa serwisowa
4270
-
22
3741
19,90
Za książkę
4240
-
 
 
Tabela nr 2 Wydatki poniesione w grudniu 2006r.
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Paragraf
Uwagi
1
543/06
242,26
Książki do biblioteki
4210
-
2
1906/00/5695
180,00
Prenumerata czasopisma
4210
f-ra proforma
3
1209/11/2006
81,90
Książki
4240
-
4
406/200/2006
451,00
Kabel sieciowy UTP
4210
-
5
409/200/2006
620,00
Drukarka laserowa
4210
-
6
411/200/2006
130,00
Usługi informatyczne naprawa DVD w komputerze
4270
-
7
1011/06
35,00
Badania okresowe
4280
-
8
Polecenie przelewu listą z Home Banking
1.309,10
Ekwiwalent za używanie odzieży własnej, pranie odzieży roboczej
3020
Zarządzenie nr 6/05/06 Dyr. PGP nr 8 z dn. 24.11.2005 r.
9
105056681
180,00
Opłata za prenumeratę
4210
-
10
19108794410
284,54
Za telefon
4300
-
11
23/12/06
109,80
Konserwacja kserokopiarki
4270
-
12
561/12/2006/SW
463,60
Opłata za licencję
4300
-
13
Nota księgowa 37/PSP/14/06
9.448,81
Za wodę, energię, ciepłe ogrzewanie
4260
-
14
K/06/1/1666
67,10
Rolki, taśmy do faxu
4210
-
15
KF02626/06/M1
49,12
Materiały biurowe
4210
-
16
0005392/MA
445,21
Środki czystości
4210
-
17
26/0745/2006
27,60
Dofinansowanie do biletu miesięcznego
4300
-
18
6516/2106
29,60
Druki KP, KW
4210
-
19
21887/M/06
29,52
Klamki i zamek
4210
-
20
822/2006
200,00
Okulary korekcyjne
3020
-
21
1175
17,70
Zamek
4210
-
22
3806
210,00
Bilety MZK
4210
-
23
69896
99,99
Niszczarka
4210
-
24
FOP40675107/012/06
164,36
Za telefon
4300
-
25
FOP40675107/012/06
59,00
Za Internet
4350
-
26
848/12/06
159,99
Za zabezpieczenie komputera-obudowa
4300
-
27
192/06
2.084,44
Roboty malarskie
4270
-
28
90/06/FA
193,26
Książki do biblioteki szkolnej
4240
-
29
KF02693/06/M1
222,63
Materiały biurowe
4210
-
30
565/12/06
329,40
Zestaw odczynników do pracowni chemicznej
4240
-
31
837/2006
200,00
Okulary korekcyjne
3020
-
32
1122/06
88,00
Badania lekarskie okresowe
4280
-
33
13382/394/06
200,00
Pendrive do komputera
4210
-
34
Nota księgowa 39/PSP
6.900,00
Ogrzewanie
4260
-
35
H09/2006/Fa/12/00356
184,78
Materiały elektryczne
4210
Korekta na kw. 40,02
36
204/06
4.880,00
Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane
4270
-
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc styczeń i grudzień 2006 r. dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i prawidłowo zadekretowane.
 
Tabela nr 3 Łączny wolumen faktur za 2006r.
Ilość sprawdzonych faktur
Ilość faktur zadekretowanych
Ilość faktur opisanych
Stwierdzone nieprawidłowości
Łączna kwota
51
51
51
brak
35.607,39
 
Wyżej wymienione wydatki zostały zaewidencjonowane w następujących paragrafach (akta kontroli Nr 07/25/I/20):
 
Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
          Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 5.213,10 zł i dotyczyły ekwiwalentu BHP za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej, uregulowanego Zarządzeniem nr 6/05/06 Dyrektora PGP nr 8 w Opolu z dnia 24.11.2005 r.
 
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 
         Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 32.689,58 zł i dotyczyły zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków opatrunkowych, leków, materiałów do remontów.
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
          Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 9.067,50 zł.
 
Paragraf 4260 – zakup energii
 
          Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 88.545,38 zł i dotyczyły zakupu wody, energii, centralnego ogrzewania.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych
 
          Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 20.807,67 zł i dotyczyły zakupu usług remontowych pomieszczeń budynków, remontu i naprawy sprzętu informatycznego, sprzętu przeciwpożarowego i administracyjno-biurowego.
 
Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych
 
          Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 1.346,00 zł.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych
 
            Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 22.728,88 zł i dotyczyły opłat pocztowych, biletów MZK, telefonu, szkoleń, aktualizacji oprogramowania, abonamentu RTV, usług pralniczych, zakupu pozostałych usług bankowych.
 
Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci
 
          Wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 708,00 zł.
 
          Figurujące w ewidencji analitycznej paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
II.2. Dochody budżetowe w 2006 r.
 
Z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. szkoła nie uzyskała dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta.
 
II.3. Dochody własne w 2006 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 13.877,12zł (akta kontroli Nr 07/25/I/32). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 12.202,57zł,
Ø      przychody w kwocie 1.674,55 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø       paragraf 075 „wpływy z najmu”- kwota 1.247,65 zł,
Ø       paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 318,90 zł,
Ø       paragraf 097”Wpływy z różnych dochodów”- kwota 108,00 zł.
 
     W wyniku kontroli ustalono, że na stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie12.202,57 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/10).
    Przychody uzyskane w paragrafie 075 pochodzą z tytułu wynajmowania powierzchni na obszarze gimnazjum firmie reklamowej na podstawie umowy z dnia 05.11.2002 r.
Natomiast przychody wykazane w paragrafie 097 pochodziły z opłat za legitymacje i duplikaty.
    
II.4. Wydatki z dochodów własnych w 2006 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 9.584,99 zł i zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach.
Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością szkoły i zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach (akta kontroli Nr 07/25/I/33).
Wykazana w sprawozdaniu kwota zobowiązań na dzień 31.12.2006 r.  wynosiła 0,0 zł.
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/25/I/35 )
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 510,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała zapłata za tonery do drukarki (akta kontroli Nr 07/25/I/48-51). Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4420 – podróże służbowe zagraniczne (akta kontroli Nr 07/25/I/36)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 575,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składał się koszt wyjazdu na seminarium do Niemiec (akta kontroli Nr 07/25/I/46-47).
 
Paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (akta kontroli Nr 07/25/I/37)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 8.499,99 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za tablicę interaktywną wraz z modułem bluetooth zakupiona do pracowni multimedialnej (akta kontroli Nr 07/25/I/44-45).
 
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. wynosił 4.292,13 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (13.877,12 zł) a poniesionymi wydatkami.
 
II.5. Wydatki ogółem w 2006 r.
 
    W 2006 r. łączne wydatki Publicznego Gimnazjum Nr 8 ze środków budżetowych i ze środków dochodów własnych wyniosły 1.942.368,46 zł. Największą pozycje stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne -      1.744.785,14 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły:
- zakupu materiałów i wyposażenia 32.689,58 zł,
- opłat za energię 88.545,38 zł,
- remonty i inwestycje 30.807,49 zł,
- zakupu usług pozostałych 22.728,88 zł,
- inne 13.227,00
 
Strukturę tych wydatków przedstawia poniższy wykres:
 
 
 II.6. Dochody budżetowe w 2007 r.
 
         W dniu 04.10.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych gimnazjum za dziewięć miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 07/25/I/53).
Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 92,15 zł. W wyniku kontroli ustalono, że jest to kwota z tytułu zwrotu odsetek należnych Urzędowi Miasta Opola w związku ze zmianą banku (akta kontroli Nr 07/25/I/52).
 
 II.7. Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym gimnazjum na dzień 31.12.2006 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/25/I/12).              
         W dniu 04.10.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych gimnazjum za dziewięć miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 07/25/I/55).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność gimnazjum w tym okresie wynosiła 1.635.300,00 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/64).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że w tym okresie łączne wydatki środków budżetowych wyniosły 1.456.964,06 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740 oraz 4750.                 
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą wydatków wykazanych w ewidencji księgowej.
         Największą pozycje stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne spośród których kontrolą objęto wydatki na wynagrodzenia osobowe, (które stanowiły największą pozycję ogółu wydatków) oraz odpisy od tych wynagrodzeń na fundusz socjalny. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 07/25/I/55)      
 
 Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wydatki gimnazjum w tym paragrafie za dziewięć miesięcy 2007 r. wyniosły 964.952,64 zł, Kwota ta jest zgodna z kwotą wykazaną w ewidencji księgowej. Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla jednego pracownika administracji przyjętego do pracy w 2007 r. na stanowisko administratora systemu (akta kontroli Nr 07/25/I/2). Stwierdzono, że stawka ta została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 07/25/I/29-31):
    - odprawy emerytalne dla dwóch osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
    - ekwiwalent urlopowy dla pięciu osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 07/25/I/55)
 
Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wykazane w tym paragrafie wydatki gimnazjum za dziewięć miesięcy 2007 r. wyniosły 77.900,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta dotyczyła odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Taka kwota faktycznie przekazana została na rachunek bankowy funduszu w ustawowym terminie tj. 75 % czyli 58.500,00 zł do 31.05.2007 r. i 25% czyli 19.400,00 zł do 30.09.2007 r. Księgowania tej operacji w ewidencji księgowej dokonano w dniu 11.05.2007 r. i w dniu 10.09.2007 r. (akta kontroli Nr 07/25/I/65,68-70).
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan początkowy środków na rachunku bankowym wynosił 1.947,03 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/25/I/12). Łączna kwota przychodów na rachunku funduszu socjalnego za dziewięć miesięcy 2007 r. wyniosła 110.861,98zł (akta kontroli Nr 07/25/I/68-70).
 Na sumę tę oprócz dokonanego odpisu i stanu początkowego środków pieniężnych składały się: zwroty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 3.034,00 zł. Innych wpływów nie stwierdzono.
         Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w okresie tym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 55.074,70 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/68-70). Środki te wydatkowane były zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 8, tj. na świadczenia urlopowe, dofinansowanie do wczasów, zapomogi.
Odnotowano trzykrotne obciążenie środków Funduszu Świadczeń Socjalnych prowizjami za przelewy na łączną kwotę 7 zł, co jest niezgodne z ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych . Po wstępnych wyjaśnieniach z główną księgową ustalono, że kwoty te zostaną uzupełnione z konta bieżącego wydatków. Potwierdzenie dokonania korekty zostało dołączone do akt kontroli (akta kontroli Nr 07/25/I/88)
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S do kontroli wytypowano dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w miesiącu czerwcu 2007 roku.
 
    Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków w tym miesiącu zawiera poniższa tabela.
 
Tabela nr 4 Wydatki poniesione w czerwcu 2007r.
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Paragraf
Uwagi
1
13465/A
734,39
Za mleko naturalne
4300
-
2
19113540651
226,85
Za telefon stacjonarny
4370
-
3
241/05/07
491,66
Odczynniki chemiczne
4240
-
4
176/05/07
119,56
Odczynniki chemiczne
4240
-
5
50207
68,00
Badanie lekarskie
4280
-
6
01576/07
65,00
Toner do drukarki
4210
-
7
K/07/1/0729
4.880,00
Tablica interaktywna
4240
-
8
KF/01244/07/M1
314,74
Materiały biurowe
4210
-
9
SKLEP2:00027/06/2007
90,04
Przelotka na kable
4210
-
10
310/07
1.000,06
Roleta materiałowa
4210
-
11
0955/2007
1.037,00
Aktualizacja programu ustawodawca
4750
-
12
189/06/07
420,90
Wyposażenie pracowni chemicznej
4240
-
13
FV/3301/07
61,00
Konserwacja systemu alarmowego
4270
-
14
0304/2007
350,00
Pomoc dydaktyczna
4210
-
15
Nota księgowa 19/PSP/14
3.375,75
Za wodę, energię, c.o.
4260
-
16
694/06/2007/FV
463,60
Licencja na program księgowy
4300, 4750
-
17
FOP/40675107/0006/07
224,77
Usługi telekomunikacyjne i Internet
4350, 4370
-
18
KS16/515/2007
11,80
Nagroda książkowa
4210
Zapłacono z dotacji
19
FV00126/000/00597000/G/06/07
154,00
Znaczki
4300
-
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc czerwiec 2007r. dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i prawidłowo zadekretowane.
 
Tabela nr 5 Łączny wolumen faktur za 2007 r.
Ilość sprawdzonych faktur
Ilość faktur zadekretowanych
Ilość faktur opisanych
Stwierdzone nieprawidłowości
Łączna kwota
19
19
19
brak
14.089,12
 
 
Wyżej wymienione wydatki zostały zaewidencjonowane w następujących paragrafach (akta kontroli Nr 07/25/I/55):
 
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 
         Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 16.455,29 zł i dotyczyły zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków opatrunkowych, leków, materiałów do remontów.
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
          Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 8.196,54 zł.
 
Paragraf 4260 – zakup energii
 
          Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 55.122,20 zł i dotyczyły zakupu wody, energii, centralnego ogrzewania.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych
 
          Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 2.899,74 zł i dotyczyły zakupu usług remontowych pomieszczeń budynków, remontu i naprawy sprzętu informatycznego, sprzętu przeciwpożarowego i administracyjno-biurowego, pozostałego sprzętu.
 
Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych
 
          Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 1.324,00 zł.
 
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych
 
            Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 4.142,95 zł i dotyczyły opłat pocztowych, biletów MZK, telefonu, szkoleń, abonamentu RTV, usług pralniczych, zakupu pozostałych usług bankowych.
 
Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci
 
          Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 473,22 zł.
 
Paragraf 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
          Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 3.510,34 zł.
 
Paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
 
          Wydatki ogółem do 30.09.2007 r. wyniosły 4.345,08 zł.
 
          Figurujące w ewidencji analitycznej paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
 
II.8. Dotacje otrzymane w 2007 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-28S wynika, że łączna kwota wydatków środków otrzymanych w ramach dotacji z Urzędu Miasta w okresie od stycznia do września 2007 r. wyniosła 5.906,66 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/89).
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/25/I/89,118-121)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 199,96 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Na kwotę tą składały się koszty zakupu nagród książkowych (akta kontroli Nr 07/25/I/118-121). Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/25/I/89)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 5.706,70 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Na podstawie ewidencji księgowej i dokumentów źródłowych ustalono, że na kwotę tą składają się wydatki na:
- wycieczki edukacyjne (akta kontroli Nr 07/25/I/95-102).
Podstawą zaewidencjonowania wydatków była kwota pobranej zaliczki na wycieczkę edukacyjną. Z sumy kwot wystawionych na czterech fakturach w okresie od 27.09 do 03.10.2007 r. wynika, że faktycznie wydatki były mniejsze o 2,50 zł. Na powyższą okoliczność główna księgowa wyjaśniła, ze ww. kwota zostanie rozliczona w miesiącu listopadzie 2007 r.
 - wydatki związane z akcją „pij mleko” (akta kontroli Nr 07/25/I/103-117). Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
Z powyższych wydatków szkoła rozliczyła się z Urzędem Miasta w dniu 04.10.2007 r. (akta kontroli Nr 07/25/I/89).
 
II.9. Dochody własne w 2007 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych za trzy kwartały 2007 r. wyniosło ogółem 4.756,68zł (akta kontroli Nr 07/25/I/126). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 4.292,13 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/128) ,
Ø      przychody w kwocie 464,55 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø       paragraf 069 „Wpływy z usług”- kwota 229,00 zł, na które składają się wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectwa,
Ø       paragraf 075 „Wpływy z najmu”- kwota 132,80 zł, na które składają się wpływy z tytułu wynajmowania powierzchni na obszarze gimnazjum firmie reklamowej na podstawie umowy z dnia 05.11.2002 r.
Ø       paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 102,75 zł.
 
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanym w poprzednim sprawozdaniu na koniec 2006 r.
 
II.10. Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych za trzy kwartały 2007 r. wyniosły ogółem 2.152,99 zł.
Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością gimnazjum i zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach (akta kontroli Nr 07/25/I/127).
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.603,69 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że kwota ta jest zgodna ze stanem faktycznym i stanowi sumę środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym (akta kontroli Nr 07/25/I/137).
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 07/25/I/127)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.800,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się częściowa zapłata za tablicę interaktywną zakupioną jako pomoc dydaktyczną do sali matematycznej (akta kontroli Nr 07/25/I/142-143). Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/25/I/127)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
Na kwotę tę składała się prowizja bankowa, związana ze zmianą konta z banku Millenium na bank PKO BP (akta kontroli Nr 07/25/I/138).
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 07/25/I/127)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 351,99 zł i jest to koszt wyjazdu dyrektora i wicedyrektor na Galę Strojów Szkolnych – Hala Expo do Łodzi (akta kontroli Nr 07/25/I/139-141). Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
W wyniku analizy zapisów ewidencyjnych nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi gimnazjum.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
 
           
Podpis Głównego Specjalisty:
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-01-10 14:04:50 - Wnioski pokontrolne (63.00 kB)
2008-01-10 14:06:33 - wystąpienie pokontrolne (22.50 kB)

Ilość odwiedzin: 11452
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-10 14:01:12
Data udostępnienia informacji: 2008-01-10 14:01:12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 14:06:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner