logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczne Gimnazjum nr 5
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
      minus Stowarzyszenie Bieg Opolski
      minus Akademia Futsalu "Piątka" Opole
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
      minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Stowarzyszenie Strategia
      minus SP ZOZ "Śródmieście"
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Stowarzyszenie Quisisana
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus LZS Swornica Czarnowąsy
      minus Stowarzyszenie Immaculata
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Stowarzyszenie OKS Odra Opole
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
      minus Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
      minus Opolski Klub Takewondo
      minus Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
      minus Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
      minus Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
      minus Opolskie Bractwo Rycerskie
      minus Stowarzyszenie ELPIS
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
      minus Stowarzyszenie Kulturalne Opole
      minus Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
      minus Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
      minus Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus AM-Consulting
      minus Straż Miejska
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/20/2007
Opole,  5 luty 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 27/07
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 10 do 20 grudnia 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 64/2007
nr 65/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006-2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Marianna Wrześniewska – dyrektor Zespołu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Marianna Wrześniewska – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
 
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
  1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami)
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych szkoły, przedszkola i świetlicy oraz w zakresie przyjmowania opłat za przedszkole.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych jednostki prowadzonych oddzielnie dla szkoły, przedszkola i świetlicy, dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych i z dochodów własnych pod kątem celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.          Przeprowadzono analizę zapisów dotyczących poszczególnych źródeł dochodów własnych szkoły i przedszkola pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach oraz pod kątem legalności ich uzyskiwania.    
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wpływów i wydatków z dochodów przedszkola dokonanych w miesiącu czerwcu 2007 r., a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2007 r.
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Opolu funkcjonuje od 01.09.2003 r. na podstawie Uchwały Nr XV/125/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego. Zespół powstał w wyniku połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 z Przedszkolem Publicznym Nr 36. Siedzibą Zespołu jest nieruchomość zabudowana, którą Prezydent Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224/53/03 z dnia 26.11.2003 r. (akta kontroli Nr 07/27/I/4-8).
         Dyrektorem Zespołu jest pani Marianna Wrześniewska powołana na to stanowisko z dniem 18 lutego 2004 r. na okres do 31 sierpnia 2008 r. (akta kontroli Nr 07/27/I/9-10). Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniona jest pani Irena Rutowicz w wymiarze 1/2 etatu ogółem, w tym 0,25 etatu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 oraz 0,25 etatu w Przedszkolu Publicznym  Nr 36 (akta kontroli Nr 07/27/I/11-12).
         W 2007 roku do pracy w Zespole przyjęto jedenastu pracowników, w tym czterech pracowników pedagogicznych (akta kontroli Nr 07/27/I/13). Ustalono, że przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.
          Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.  Natomiast kategorie zaszeregowania przyjętych do pracy w tym okresie pracowników administracji i obsługi są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego pracy.
          W 2007 r. oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracownikom wypłacono dwie odprawy emerytalne w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł oraz jedną nagrodę jubileuszową w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł (akta kontroli Nr 07/27/I/14).
         Zespół posiada opracowaną niżej wymienioną dokumentację:
- Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
- Instrukcję Inwentaryzacyjną,
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
 
         Z zapisów w ewidencji kontroli  wynika, że w latach 2006 – 2007 w jednostce przeprowadzone zostały dwie kontrole zewnętrzne przez: (akta kontroli Nr 07/27/I/16)
- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola (przegląd placówki po rozpoczęciu roku   szkolnego 2006/2007),
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu (zaleceń nie wydano).
          Do 30 kwietnia 2007 r. kontrolowana jednostka posiadała osiem niżej wymienionych rachunków bankowych założonych w Banku Millennium S.A. (akta kontroli Nr 07/27/I/17-18):
44467350 - rachunek budżetowy szkoły,
44467551 - rachunek dochodów własnych szkoły,
44467734 - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkoły,
45157043 - rachunek depozytowy szkoły.
45093586 - rachunek budżetowy przedszkola,
45093625 - rachunek dochodów własnych przedszkola,
45093644 - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedszkola,
45156991 - rachunek depozytowy przedszkola.
         Od 30 kwietnia 2007r. Zespół posiada w PKO Bank Polski cztery następujące rachunki bankowe (akta kontroli Nr 07/27/I/19-20):
52 1020 3668 0000 5702 0159 5214 - rachunek budżetowy,
90 1020 3668 0000 5402 0160 1467 - rachunek ZFŚS,
85 1020 3668 0000 5602 0160 1459 - rachunek dochodów własnych,
94 1020 3668 0000 5702 0160 1442 - rachunek depozytowy.
         Z budżetem gminy Zespół rozlicza się:
 - w dziale 801 rozdział 80101 - szkoła,
 - w dziale 801 rozdział 80104  - przedszkole,
 - w dziale 854 rozdział 85401 - świetlica.
 
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
         Ponadto w 2007 roku szkoła otrzymała z Urzędu Miasta Opola środki w kwocie (akta kontroli Nr 07/27/I/75-77):
- 2.677,00 zł na wydatki w ramach akcji „Pij mleko codziennie” (rozdział 80195, paragraf 4300 - pozostała działalność),
- 400,00 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury i sportu (rozdział 801195, paragraf 4300 – pozostała działalność).
  
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki budżetowe  szkoły w 2006 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym szkoły na dzień 31.12.2005 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/27/I/21).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność szkoły w 2006 r. wynosiła 868.020,90 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/23). W dniu 12.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/24).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r.
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w czternastu paragrafach.         W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/26-28).
          Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym jednostki również wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/27/I/25).
 
 II.2. Wydatki budżetowe  przedszkola w 2006 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2005 r. wynosił – „0”.
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność przedszkola w 2006 r. wynosiła 287.220,95 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/35). W dniu 12.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006r. (akta kontroli Nr 07/27/I/36).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r.        
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach.       W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/37).
          Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym jednostki również wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/27/I/38).
 
II.3. Wydatki budżetowe  świetlicy w 2006 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność świetlicy w 2006 r. wynosiła 46.706,03 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/43).    
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006r.jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r.
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z badanej dokumentacji księgowej wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w dziewięciu paragrafach.   W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/44-45).
        
 
 
II.4. Dochody własne szkoły w 2006 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 19.863,94 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/47).
Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 7.050,71 zł,
Ø      przychody w kwocie 12.813,23 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” – kwota 10.465,00 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 207,23 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 2.141,00 zł.
 
         W wyniku kontroli ustalono, że wpływy z usług pochodziły z wynajmu sali gimnastycznej, natomiast kwota 2.141,00 zł dotyczyła otrzymanej prowizji ubezpieczeniowej. Wykazane w sprawozdaniu łączne kwoty dochodów oraz stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/49-50). Ponadto stan środków pieniężnych był zgodny z wyciągiem bankowym.
          Wykazane w sprawozdaniu należności w kwocie 1.770,00 zł dotyczyły zaległości z tytułu wynajmu sali gimnastycznej. Łączna kwota przypisu z tego tytułu wyniosła 12.235,00 zł, a wpłaty na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 10.465,00 zł. Wykazana w sprawozdaniu kwota wpłat jest zgodna z ewidencją księgową.
    
II.5. Wydatki z dochodów własnych szkoły w 2006 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 11.449,26 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w dwóch paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością szkoły.
    Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. wynosił 8.414,68 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (19.863,94 zł) a poniesionymi wydatkami i jest zgodna z wyciągiem bankowym oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/51).
 
II.6. Dochody własne przedszkola w 2006 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 152.224,52 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/53).
Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 8.261,74 zł,
Ø      przychody w kwocie 143.962,78 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” – kwota 143.536,93 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 425,85 zł.
 
         W wyniku kontroli ustalono, że wpływy z usług pochodziły z opłat rodziców za przedszkole oraz opłat za obiady szkolne. Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego był zgodny z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 07/27/I/54). Natomiast wykazana w sprawozdaniu kwota wpływów z usług była niższa o 6.118,20 zł od kwoty dochodów figurującej w ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 07/27/I/55, 58). Na powyższą okoliczność główna księgowa wyjaśniła, że różnica ta wynika z faktu zaksięgowania na koncie dochodów własnych także dopłat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie otrzymanych na obiady dla dzieci objętych opieką socjalną. W wyniku kontroli stwierdzono, że na koncie księgowym dochodów własnych rzeczywiście zaksięgowano także środki otrzymane z wyżej wymienionych jednostek (akta kontroli Nr 07/27/I/57).
 
II.7. Wydatki z dochodów własnych przedszkola w 2006 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 138.043,86 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/52).
Poniesione wydatki zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością przedszkola. Dotyczyły one przede wszystkim: opłat za zakup żywności, opłat za energię i wodę, za usługi telefoniczne, informatyczne i komunalne, zakupu środków czystości oraz zakupu materiałów do remontu.
    Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. wynosił 14.180,66 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (152.224,52 zł) a poniesionymi wydatkamii jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 07/27/I/58).
 
 II. 8. Wydatki budżetowe szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym szkoły na dzień 31.12.2006 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/27/I/25).             
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność szkoły w tym okresie wynosiła 851.100,00 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/59).
         Ze sporządzonego sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r. wynika, że w tym okresie łączne wydatki środków budżetowych wyniosły 798.108,11 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dwudziestu paragrafach (akta kontroli Nr 07/27/I/60).
         W wyniku kontroli ustalono, że zarówno łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu, jak i wydatki wykazane w poszczególnych paragrafach były zgodne z kwotami figurującymi w ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 07/27/I/60-64).
          
II. 9. Wydatki budżetowe przedszkola za dziesięć miesięcy 2007 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność szkoły w tym okresie wynosiła 280.100,00 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/65).
         Ze sporządzonego sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych przedszkola za dziesięć miesięcy 2007 r. wynika, że w tym okresie łączne wydatki środków budżetowych wyniosły 255.674,20 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w pięciu paragrafach (akta kontroli Nr 07/27/I/66).
         W wyniku kontroli ustalono, że zarówno łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jak i wydatki wykazane w poszczególnych paragrafach były zgodne z kwotami figurującymi w ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 07/27/I/67).
 
II. 10. Wydatki budżetowe świetlicy za dziesięć miesięcy 2007 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność świetlicy w tym okresie wynosiła 45.200,00 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/69).
         Ze sporządzonego sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych świetlicy za dziesięć miesięcy 2007 r. wynika, że w tym okresie łączne wydatki środków budżetowych wyniosły 38.327,20 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dziesięciu paragrafach (akta kontroli Nr 07/28/I/73).
         W wyniku kontroli ustalono, że zarówno łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jak i wydatki wykazane w poszczególnych paragrafach były zgodne z kwotami figurującymi w ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 07/27/I/74).
 
II. 11. Wydatki budżetowe Zespołu ogółem za dziesięć miesięcy 2007 r.
 
          Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w okresie od stycznia do października 2007 r. na konto jednostki kontrolowanej przelano łącznie 1.179.477,00 zł. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z ewidencji księgowej Zespołu wynika, że w okresie tym wydatkowano ogółem 1.094.627,20 zł. Szczegółowe dane dotyczące kwot otrzymanych i wydatkowanych według poszczególnych rozdziałów przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1
Lp..
Tytuł
Rozdział
Kwota otrzymana
Kwota wydatkowana
Różnica
1.
Szkoła
80101
851.100,00
798.108,11
52.991,89
2.
Przedszkole
80104
280.100,00
255.674,20
24.425,80
3.
Świetlica
85401
45.200,00
38.327,20
6.872,80
4.
Akcja pij mleko, upowszechnianie kultury i sportu
80195
3.077,00
2.517,69
559,31
 
Razem:
 
1.179.477,00
1.094.627,20
84.849,80
 
         Z powyższej tabeli wynika, że na koncie jednostki kontrolowanej winny pozostać niewykorzystane środki budżetowe w kwocie 84.849,80 zł. Na podstawie wyciągu bankowego nr 70 z dnia 02.11.2007r. ustalono, że powyższa kwota rzeczywiście stanowiła saldo końcowe na dzień 31.10.2007 r. (akta kontroli Nr 07/27/I/78-79).
 
 
 
 
 
 
II.12. Dochody własne szkoły za I półrocze 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2007 r. wyniosło ogółem 14.552,87 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/80).
Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 8.414,68 zł,
Ø      przychody w kwocie 6.138,19 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” – kwota 5.695,00 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 134,89 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 308,30 zł.
 
         W wyniku kontroli ustalono, że wpływy z usług pochodziły z wynajmu sali gimnastycznej. Wykazane w sprawozdaniu łączne kwoty dochodów oraz stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/84-85).
 
 II.13. Wydatki z dochodów własnych szkoły w I półroczu 2007 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w I półroczu 2007 r. wyniosły ogółem 2.545,66 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/82-83).
 Poniesione wydatki zaewidencjonowano w trzech paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością szkoły.
    Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007r. wynosił 12.007,21 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (14.552,87 zł) a poniesionymi wydatkami.
 
II.14. Dochody własne przedszkola za I półrocze 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2007 r. wyniosło ogółem 103.110,52 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/89).
Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 14.180,66 zł,
Ø      przychody w kwocie 88.929,86 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” – kwota 88.389,96 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 539,90 zł.
 
         W wyniku kontroli ustalono, że wpływy z usług pochodziły z opłat za przedszkole oraz obiady szkolne i przedszkolne. Wykazane w sprawozdaniu łączne kwoty dochodów oraz stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/90-93).
 
 
 
II.15. Wydatki z dochodów własnych przedszkola w I półroczu 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w I półroczu 2007 r. wyniosły ogółem 81.826,88 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/27/I/98-101).
     Poniesione wydatki zaewidencjonowano w dwunastu paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością szkoły. Największą pozycję stanowiły wydatki na żywność – 28.848,15 zł.
     Dokonano analizy wszystkich zapisów księgowych na koncie „132” po stronie „Ma” dotyczących wydatków zaewidencjonowanych w miesiącu czerwcu 2007 r. (akta kontroli Nr 07/27/I/96-97). W miesiącu tym ogółem zaewidencjonowano 33 operacje księgowe na kwoty od 0,02 zł (odsetki bankowe) do 1.626,39 zł (pobranie gotówki z banku do kasy).
     Poszczególne wydatki dotyczyły zakupu żywności, środków czystości, materiałów do remontu, odzieży ochronnej, opłat za energię, wodę, za usługi komunalne, informatyczne, telefoniczne, internetowe, serwisowe oraz opłat za konserwację sprzętu ppoż. Kontrolą pod kątem zasadności dokonywania wydatków objęto wszystkie zaksięgowane faktury dotyczące wydatków na kwoty powyżej 300 zł oraz fakturę na kwotę 235,89 zł dotyczącą zakupu kurtki ocieplanej.
Wykaz tych faktur przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 2
Lp.
Data operacji
   kwota
       Nr faktury
            Dotyczy:
1.
05.06.2007 r.
363,63 zł
18290/H,13456/A
zakup nabiału
2.
12.06.2007 r.
732,02 zł
Z5239/07
za energię elektryczną
3.
12.06.2007 r.
744,53 zł
S.C.(1()10567/2007
za energię cieplną
4.
21.06.2007 r.
235,89 zł
722/2007
zakup kurtki ocieplanej
5.
30.06.2007 r.
672,80 zł
FV/68/046/07
zakup środków czystości
 
    Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007r. wynosił 21.283,64 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (103.110,52 zł) a poniesionymi wydatkami.
 
II.16. Wpływy i wydatki dochodów własnych Zespołu ogółem za I półrocze 2007 r.
 
         Ze sporządzonych sprawozdań oraz z ewidencji księgowej Zespołu wynika, że w okresie tym wpływy dochodów własnych zespołu wyniosły ogółem 117.663,39 zł. Jednocześnie łączna kwota wydatków w tym okresie wyniosła 84.372,54 zł. Szczegółowe dane dotyczące wpływów i wydatków w ramach dochodów własnych według poszczególnych jednostek i rozdziałów przedstawia poniższa tabela:
 
 Tabela nr 3
Lp..
Jednostka
Rozdział
Kwota wpływów
Kwota wydatków
Saldo
1.
Szkoła
80101
 14.552,87
 2.545,66
12.007,21
2.
Przedszkole
80104
103.110,52
81.826,88 zł
21.283,64
 
Razem:
 
117.663,39
84.372,54
33.290,85
 
         Z powyższej tabeli wynika, że na koncie jednostki kontrolowanej winny pozostać niewykorzystane środki finansowe w kwocie 33.290,85 zł. Na podstawie wyciągu bankowego nr 34 z dnia 02.07.2007r. ustalono, że powyższa kwota faktycznie stanowiła saldo końcowe na dzień 30.06.2007 r. (akta kontroli Nr 07/27/I/102).
 
II.17. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 10 miesięcy 2007 r.
 
W sporządzonych sprawozdaniach Rb-28S wykazano, że wykazane w paragrafie 4440 wydatki budżetowe za dziesięć miesięcy 2007 r. w poszczególnych rozdziałach wyniosły:
- wydatki szkoły30.400,00zł,
- wydatki przedszkola 14.600,00 zł,
- wydatki świetlicy 2.000,00zł.
 
         W wyniku kontroli ustalono, że powyższe kwoty w całości dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poszczególne kwoty faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 07/27/I/103-110). Terminy i kwoty odpisów obrazuje poniższa tabela:
 
Tabela nr 4
Lp.
Data
Kwota
%
Szkoła
1
15.05.2007 r.
22.800,00
75
2
11.09.2007 r.
7.600,00
25
RAZEM
30.400,00
100
 
Przedszkole
1
15.05.2007 r.
10.950,00
75
2
11.09.2007 r.
 3.650,00
25
RAZEM
14.600,00
100
 
Świetlica
1
15.05.2007 r.
1.500,00
75
2
11.09.2007 r.
500,00
25
RAZEM
2.000,00
100
 
Z analizy zapisów na kontach księgowych „135” prowadzonych oddzielnie dla szkoły, przedszkola i świetlicy wynika, że łączna kwota obrotów (wpływów) po stronie „Wn” na rachunku funduszu socjalnego za dziesięć miesięcy 2007 r. wyniosła 128.821,20 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/103-110).
W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów w łącznej kwocie 47.000,00 zł i stanu początkowego środków pieniężnych składały się także spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 8.090,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tych kontach po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łączne 101.640,44zł. Środki te wydatkowane były na zapomogi dla pracowników i emerytów, podatki dochodowe od tych zapomóg, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia urlopowe dla nauczycieli oraz na organizację wycieczki krajoznawczej do Nadleśnictwa Pruszków. Z faktury nr 137/07 z dnia 15.10.2007 r. wynika, że koszt tej wycieczki wyniósł 2.068,50 zł. Wymieniona faktura jest opisana, sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zadekretowana do wypłaty ze środków funduszu szkoły w kwocie 1.273,50 zł i ze środków funduszu przedszkola w kwocie 795,00 zł (akta kontroli Nr 07/27/I/111).
W wyniku kontroli ustalono, że faktura została zaksięgowana zgodnie z dekretacją.
         Ponadto stwierdzono obciążenie środków Funduszu Świadczeń Socjalnych prowizjami za prowadzenie rachunku na łączną kwotę 31 zł, co jest niezgodne z ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Innych wydatków nie stwierdzono.
Suma sald wszystkich trzech kont księgowych po stronie „Wn” na dzień 29 października 2007 r. wynosiła 27.180,76 zł i była zgodna z wyciągiem bankowym  nr 25 z tego samego dnia (akta kontroli Nr 07/27/I/112).
 
III. System kontroli wewnętrznej
 
         Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Opolu posiada opracowany Regulamin kontroliwewnętrznej (akta kontroli Nr 07/27/I/113-114).                  W Regulaminie określono cele kontroli wewnętrznej oraz jej charakter.
         Zgodnie z ww. Regulaminem do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej upoważnieni są dyrektor, główna księgowa, kierownik do spraw gospodarczych oraz pielęgniarka.Sprawowanie kontroli następuje wg wcześniej ustalonego planu.                    
Na rok szkolny 2007/2008 zaplanowano do kontroli dziewięć obszarów funkcjonowania placówki (akta kontroli Nr 07/27/I/115):
§               stan higieny szkolnej i sanitarny stan obiektów oraz pomieszczeń,
§               kontrola wykonywania obowiązkowych badan lekarskich pracowników zespołu,
§               bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów zewnętrznych, przegląd sprzętu, pracy konserwatorów zakresie przepisów bhp,
§               bieżąca kontrola efektywności i jakości pracy obsługi PSP 28 i PP 36,
§               bieżąca kontrola efektywności i jakości pracy pracowników księgowości,
§               kontrola pracy sekretariatu ,
§               kontrola dokumentacji kadrowej,
§               kontrola dokumentacji szkoły i przedszkola,
§               bezpieczeństwo uczniów i wychowanków.
         Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w 2007 r. przeprowadzono kontrole w zakresie:
- wykonania obowiązkowych badań lekarskich pracowników zespołu,
- dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- realizacji zadań przez pracowników księgowości,
- prowadzenia spraw pracowniczych.
Z czynności kontrolnych sporządzono protokoły. Z ich treści wynika, że nieprawidłowości w badanych obszarach nie stwierdzono.
               
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Zespołu.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
  
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-17 14:29:10 - Wnioski pokontrolne (81.00 kB)
2008-04-17 14:31:15 - wystąpienie pokontrolne (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 10974
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóżwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóżwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-17 14:25:28
Data udostępnienia informacji: 2008-04-17 14:25:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 14:34:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner