logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczne Gimnazjum nr 5
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
      minus Stowarzyszenie Bieg Opolski
      minus Akademia Futsalu "Piątka" Opole
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
      minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Stowarzyszenie Strategia
      minus SP ZOZ "Śródmieście"
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Stowarzyszenie Quisisana
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus LZS Swornica Czarnowąsy
      minus Stowarzyszenie Immaculata
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Stowarzyszenie OKS Odra Opole
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
      minus Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
      minus Opolski Klub Takewondo
      minus Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
      minus Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
      minus Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
      minus Opolskie Bractwo Rycerskie
      minus Stowarzyszenie ELPIS
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
      minus Stowarzyszenie Kulturalne Opole
      minus Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
      minus Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
      minus Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus AM-Consulting
      minus Straż Miejska
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                          

 

KWiA-I.1711.00012.2013
KWiA-I.ZD-00101/13
                    Opole,10.06.2013 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 19/13
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 od 8 maja do 8 czerwca 2013 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka– inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech–główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa za I kwartał 2013r. oraz ZFŚS za 2012 r.
Okres objęty kontrolą
2012 r. i I kwartał 2013r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Alicja Trojak– dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Alicja Trojak – dyrektor szkoły
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa
 

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
6.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
7.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
10.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
11.       Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
12.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
13.           Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
14.           Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
15.           Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
16.           Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 tekst jednolity z dnia 01.01.2012 r.).
17.           Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 
II. Cel kontroli
 
 Celem kontroli było:
- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.
Szczegółową kontrolą objęto:
- zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,
-  zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych,
-   wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012r.,
-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.
Sprawdzono czy jednostka dokonała spisów z natury poszczególnych składników majątkowych. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.
Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
    
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu funkcjonuje od dnia 1 września 1999 r., na podstawie Uchwały Nr VI/74/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa. Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Małopolskiej 20, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-JO-72244/5/02/03 z 27.05.2003r. W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Alicja Trojak powołana na to stanowisko na okres od 1 maja 2009 r. do 31 sierpnia 2013 r.
         Głównym księgowym szkoły jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 stycznia 2006 r. w wymiarze pełnego etatu.
         Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w trzech niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
-dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe,
-dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – świetlice szkolne,
- dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność.  
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie szkoła posiadała siedem rachunków bankowych, założonych w Banku Millenium:
- 215951271 rachunek budżetowy,
- 215951692 rachunek zfśs,
- 215951687 wydzielony rachunek dochodów,
- 215951649 rachunek depozytowy,
- 215951712 Comenius.,
- 215951731 Inwestycja Pierwszy Krok I edycja,
- 226713937 Inwestycja Pierwszy Krok II edycja.
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Księgowość Optivum Vulcan.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
-Ogólne zasady polityki rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz   ustaleniem wyniku finansowego
- Zakładowy plan kont
- Opis systemu informatycznego rachunkowości
- Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych
- Instrukcja inwentaryzacyjna
- Instrukcja kasowa.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          w używaniu została przeprowadzona w dniach 15.12.2009-15.01.2010r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół. Stany spisano na arkuszach spisowych od nr 1/2009 do 33/2009.Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.
Ze sprawozdania inwentaryzacji rocznej z 30.01.2013r. wynika, że:
- inwentaryzacja znaczków i biletów MZK, stan na kwotę: 0,00 zł,
- inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania i gotówki w kasie – stan faktyczny porównano z saldem raportów kasowych wszystkich rachunków, salda: 0,00 zł. Stwierdzono stan gotówki w kasie: 0,00 zł.
Saldo kasowe z RK 51 z 18.12.2012r. – budżet – 0,00 zł.
Saldo kasowe z RK 26 z 12.11.2012r. – depozyty – 0,00 zł.
Saldo kasowe z RK 40 z 19.12.2012r. – wydzielony rachunek – 0,00 zł.
Saldo kasowe z RK 18 z 18.12.2012r. – zfśs– 0,00 zł.
Saldo kasowe z RK 11 z 29.10.2012r. – comenius – 0,00 zł.
Saldo kasowe z RK 1 z 25.06.2012r. – inwestycja w pierwszy krok – 0,00 zł.
 
Szczegółowo stan zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

 

Lp.
Wyszczególnienie
Ilość osób - umowy
(akta kontroli Nr 13/19/I/)
Zatrudnienie w etatach
(akta kontroli Nr 13/19/I/)
(stan na 31.12.2012r.)
(stan na 31.03.2013r.)
(stan na 31.12.2012r.)
(stan na 31.03.2013r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
65
65
61,40
62,01
2
Pracownicy administracyjni
5
5
4,25
4,25
3
Pracownicy obsługi
19
19
16,90
16,90
RAZEM
89
89
82,55
83,16

 

 
Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 31.03.2013r. przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 2
Lp
Stopień
awansu zawodowego
Zatrudnienie
w osobach
Zatrudnienie
w etatach
1
 Dyplomowani
33
32,06
2
 Mianowani
11
10
3
 Kontraktowi
15
14,67
4
 Stażyści
6
5,28
                   RAZEM:
65
62,01
 
Zmiany w zatrudnieniu:
1.       (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 
                Ustalono, że w każdym przypadku sporządzone zostały aneksy do arkusza organizacyjnego szkoły.
 
W 2012r. przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne przez:
 
1.             ZUS – kontrola okresowa. Bez zaleceń.
2.    Urząd Miasta Opola – badanie dokumentów na okoliczność i przyczyny wypadku uczennicy. Nie stwierdzono uchybień.
3.    Kuratorium Oświaty w Opolu - kontrola doraźna – organizacja zajęć rewalidacyjnych i kontrola planowa – nadzór pedagogiczny. Brak zaleceń.
4.    Kuratorium Oświaty w Opolu - Kontrola w zakresie ewaluacji zewnętrznej. Pozytywna ocena pracy szkoły.
V. Dochody budżetowe w I kwartale 2013 r.
 
W dniu 08.04.2013 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za okres od początku roku do dnia 31.03.2013r. (akta kontroli Nr 13/19/I/3).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 0,01 zł i dotyczyły jednego paragrafu 0920 –odsetki od budżetu. W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota ogółem była zgodna z ewidencją księgową konto 222 - rozliczenie dochodów budżetowych i została przekazana do Urzędu Miasta Opola w dniu 14.03.2013r.(akta kontroli Nr 13/19/I/9). Natomiast ze sprawozdania RB-27S za 2012r. złożonego w Urzędzie Miasta Opola w dniu 20.01.2013r. wynika, że jednostka otrzymała dochody w kwocie 4.505,61 zł. Dochody te dotyczyły dwóch paragrafów tj. 0920 –odsetki od budżetu i 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych. W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w poszczególnych paragrafach dochody są zgodne z ewidencją księgową dotyczącą tych paragrafów oraz z klasyfikacją budżetową (akta kontroli Nr 13/19/I/6). Na podstawie ewidencji księgowej i wyciągów bankowych ustalono, że ww. kwota w całości została przekazana na konto Urzędu Miasta Opola.
 
VI. Wydatki budżetowe w I kwartale 2013 r.
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/19/I/19). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z zawiadomieniem bankowym z dnia 08.01.2013 r. (akta kontroli Nr 13/19/I/2).
Ze sporządzonego sprawozdania RB-28S dotyczącego działu 801 rozdział 80101 (szkoła) oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do marca 2013 r. wyniosły ogółem 1.139.772,41 zł, natomiast wydatki dotyczące rozdziału 80195 – pozostała działalność – (stypendia) wyniosły 80,00 zł, a wydatki dotyczące działu 854 rozdział 85401 – świetlice szkolne wyniosły 98.544,44 zł (akta kontroli Nr 13/19/I/14).
 
Dział 801 rozdział 80101 - Szkoła
W I kwartale 2013 r. wydatki w tym rozdziale zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach. Wydatki osobowe dotyczące wynagrodzeń, w tym „trzynastki” i pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy wyniosły 1.043.399,57 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 13/19/I/15).
 
Dział 801 rozdział 80195 - Stypendia
W I kwartale 2013 r. wydatki w tym rozdziale zostały zaewidencjonowane w jednym paragrafie i dotyczył wypłaty stypendiów dla uczniów. Wydatki te wyniosły 80,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 13/19/I/15).
 
Dział 854 rozdział 85401 - Świetlica
W I kwartale 2013 r. wydatki w tym dziale i rozdziale zostały zaewidencjonowane w jedenastu paragrafach. Wydatki osobowe dotyczące wynagrodzeń, w tym „trzynastki” i pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy wyniosły 96.781,69 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 13/19/I/15).
Ustalono, że wynikająca z różnicy sprawozdań Rb-28 za luty i marzec kwota wydatków ogółem we wszystkich paragrafach jest zgodna z ewidencją konta 130.
W sprawozdaniach RB 28S na koniec 2012r. oraz RB 28S na I kwartał 2013r. dane dotyczące planu zgodne są z ewidencją konta 980 (strona WN), a dane dotyczące zaangażowania są zgodne z ewidencją konta 998 (strona MA) (akta kontroli Nr 13/19//I/14).Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że podstawą księgowania na koncie 980 (WN) i na koncie 998 (MA) jest zatwierdzony plan finansowy sporządzony zgodnie ze szczegółową kalkulacją do planu (planowanie wyliczone na podstawie zawartych umów).
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki szkoły dokonane w miesiącu marcu 2013r. Ogółem w marcu wydatki szkoły wyniosły 439.062,92 zł.
Skontrolowano dokumenty księgowe dotyczące wydatków w marcu 2013r. od nr 115 do nr 175 (faktury, rachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty PK). Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
Z ewidencji księgowej oraz z analizy sprawozdań Rb-28S za luty i marzec 2013r. wynika, że wydatki w tym paragrafie dla szkoły w marcu 2013r. wyniosły 249.478,56 zł (akta kontroli Nr 13/19/I/17).
Na podstawie wyciągów bankowych oraz ewidencji konta 130, 225 i 229 (akta kontroli Nr 13/19/I/42)ustalono, że na powyższą kwotę składają się:
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 
Ponadto ustalono, że przelana kwota jest zgodna z deklaracją DRA za luty 2013 r. Wykazane w deklaracji DRA kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy porównano z obrotami na kontach analitycznych 229 (składki – zakład i pracownik, fundusz pracy, fundusz zdrowia) i stwierdzono, że są one zgodne. Deklaracje także porównano z wyciągiem bankowym nr 30 z 05.03.2013r. (akta kontroli Nr 13/19/I/32).
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń 5 pracowników niepedagogicznych - stanowisk urzędniczych za marzec 2013 r. oraz wszystkich nauczycieli dyplomowanych. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac (akta kontroli Nr 13/19/I/27-31). Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
·         regulaminem wynagradzania,
·         aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
·         umowami o pracę,
·         decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo i opiekuna stażu,
·         Uchwałą Rady Miasta Opola.
 
Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Ustalono, że na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (nauczycieli dyplomowanych) oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Ponadto porównano kwoty netto na listach płac z wyciągami bankowymi. Rozbieżności nie stwierdzono.
Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.
 
Na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Podstawą wypłaty premii jest wniosek zatwierdzony przez dyrektora jednostki. Wysokość dodatku funkcyjnego była zgodna z uchwałą Rady Miasta Opola. Wysokość przyznanych premii była zgodna z regulaminem wynagradzania szkoły.
Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.
 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
Z ewidencji księgowej konta 130 wynika, że wydatki w tym paragrafie dla szkoły w marcu 2013r. wyniosły 70.888,44 zł (akta kontroli Nr 13/19/I/50).
W paragrafie tym zaewidencjonowano przelewy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, administracji i obsługi.
 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 i 229-1 wynika, że wydatki w miesiącu marcu 2013r. dla szkoły bez ,,trzynastki” wyniosły 80.803,91 (akta kontroli Nr 13/19/I/39).  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS zarówno od pracownika, jak i od pracodawcy, a także od ,,trzynastek” oraz była zgodna z deklaracją DRA (akta kontroli Nr 13/19/I/32). zł natomiast dla szkoły i świetlicy razem z ,,trzynastką” 156.250,98 zł
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki dla szkoły w miesiącu marcu 2013r. wyniosły 9.511,41 zł, a dla szkoły i świetlicy 10.371,02.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy oraz była zgodna z deklaracją DRA (akta kontroli Nr 13/19/I/40). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągów bankowych ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniu 05.03.2013 r.
 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki ogółem wyniosły 2.739,82 zł. W paragrafie w tym miesiącu zaewidencjonowano ogółem 9 wydatki, które dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek oraz papieru ksero (akta kontroli 13/19/I/19-24).
 
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Wydatki ogółem w marcu wyniosły 36,62 zł. W paragrafie w tym miesiącu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zakupu książki (akta kontroli 13/19/I/19-24).
 
§ 4260 – Zakup energii 
Wydatki ogółem w marcu wyniosły 22.525,77 zł. W paragrafie w tym miesiącu zaewidencjonowano 2 wydatki i dotyczyły one zapłaty za wodę energię cieplną i wodę (akta kontroli 13/19/I/).
 
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Wydatki ogółem w marcu wyniosły 559,29 zł i dotyczyły opłat za konserwację sprzętu. W paragrafie w tym miesiącu zaewidencjonowano 3 wydatki (akta kontroli 13/19/I/19-24).
 
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Wydatki ogółem w marcu wyniosły 165,00 zł. W paragrafie w tym miesiącu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył badań lekarskich(akta kontroli 13/19/I/19-24).
 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Wydatki ogółem w marcu wyniosły 1.874,59 zł. W paragrafie w tym miesiącu zaewidencjonowano 9 wydatków i dotyczyły one: dozoru technicznego, pomiarów elektrycznych, wywozu nieczystości, deratyzacji, usług aktualizacyjnych oprogramowania komputerowego, odprowadzenia ścieków, opłat pocztowych i monitoringu (akta kontroli tom 13/19/I/19-24).
 
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe 
Wydatki ogółem w marcu wyniosły 121,77 zł. W paragrafie w tym miesiącu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za dostęp do internetu (akta kontroli tom 13/19/I/19-24).
 
§ 4370Zakup usług telefonii stacjonarnej 
Wydatki ogółem w marcu wyniosły 357,74 zł. W paragrafie w tym miesiącu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za rozmowy telefoniczne (akta kontroli 13/19/I/19-24).
 
VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 01.01.2012 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 12.391,75 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 13/19/I/51-68).
          W 2012 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 201.200,00 zł (akta kontroli Nr 13/19/I/51-68).
            Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach (akta kontroli Nr 13/19/I/51-68):
Ø      30.05.2012 r. – 142.500,00 zł,
Ø      27.09.2012 r. –   47.500,00 zł,
Ø      06.11.2012 r. i 20.11.2012r. – 11.200,00 zł - korekta.
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz z wszystkich 51 wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, spłat pożyczek wpływały także odpisy dla emerytów przekazane z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 13/19/I/51-68). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
          Z analizy strony Ma konta 135, wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz ewidencji konta 101- kasa (akta kontroli Nr 13/19/I/51-68) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku emerytów, pracowników
Ø      dofinansowania do wypoczynku dzieci
Ø      pożyczek mieszkaniowych, 
Ø      wypłaty świadczeń urlopowych,
Ø      wczasów pod gruszą,
Ø      zapomóg finansowych,
Ø      wycieczki do Drezna.
 
Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 11.034,49 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr WB 51 (akta kontroli Nr 13/19/I/51-68).
Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec roku wynosił 0.
 
VIII. Zobowiązania
 
W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2012 r. w łącznej kwocie 320.097,19 zł (akta kontroli Nr 13/19/I/10). Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110 oraz 4120, a także 4260 i 4300. W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że:
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 254.167,46 zł dotyczyły naliczonej trzynastki za 2012 r. (konto 231),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 43.691,41 zł dotyczyły składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 5.177,20 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4260 w łącznej kwocie 16.586,38 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej i cieplnej za grudzień 2012r. (konto 201),faktury zostały uregulowane 18.01.2013r i 28.01.2013r.
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4300 w kwocie 474,74 zł dotyczyły odprowadzenia ścieków za grudzień 2012r. (konto 201), zapłaty faktury dokonano w dniu 17.01.2013r.
W sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 13/19/I/84) wykazano, iż na dzień 31.12.2012 r. jednostka posiadała zobowiązania w ramach wydzielonego rachunku dochodów na kwotę 7.088,53 zł. Zobowiązania te dotyczyły nadwyżki środków obrotowych na wydzielonym rachunku jednostki, które zostały zwrócone w dniu 02.01.2013r. do Urzędu Miasta Opola.
W wyniku kontroli ustalono, że powyższe dane były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 13/19/I/88).
Ponadto sprawdzono dokumenty źródłowe od nr 1 do nr 76 dotyczące wydatków za miesiąc styczeń 2013r. Nie stwierdzono innych faktur dotyczących kosztów i zobowiązań roku poprzedniego.
 
IX. Należności
 
W sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności netto w ramach wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 1.439,86 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że były to należności bieżące wynikające z faktur za najem (akta kontroli Nr 13/19/I/79).
             
X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów w I kwartale 2013 r.
 
 Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek roku 2012 wynosił 115,07 zł i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w sprawozdaniu. Środki przekazano do Urzędu Miasta Opola w dniu 02.01.2012r. – WB nr 1 z 02.01.2012r. (akta kontroli (13/19/I/84).
 
 
X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym.
Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania rocznego Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2012 r. wyniosło ogółem 46.144,62 zł. Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w trzech paragrafach (akta kontroli Nr 13/19/I/87):
        
Ø      § 0690 – Wpływy z różnych opłat – 369,00 zł,
Ø      § 0750 – Dochody z najmu – 45.317,18 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 458,44 zł.
 
Natomiast ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S za okres od początku roku 2013 do dnia 31 marca 2013 r. wynika, że wykonanie dochodów wyniosło ogółem 11.942,93 zł. Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w trzech paragrafach (akta kontroli Nr 13/19/I/78):
        
Ø      § 0690 – Wpływy z różnych opłat – 72,00 zł,
Ø      § 0750 – Dochody z najmu – 11.827,00 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 43,93 zł.
 
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7.088,53 zł i był zgodny ze stanem środków na koniec 2012r. – (Rb 34 roczne). Środki te zostały w dniu 02.01.2013r. przekazane do Urzędu Miasta Opola – WB nr 1 z dnia 02.01.2013r.
Wyżej wymienione rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
Wykazane w sprawozdaniu dochody ogółem za 2012r. i I kwartał 2013r. są zgodne z ewidencją konta 132 oraz konta 101.
 
X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w I kwartale 2013 r. wyniosły ogółem 2.254,50 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w czterech paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli 12/19/I/).
          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w I kwartale 2013 r.
Skontrolowano dokumenty księgowe od nr 1 do nr 56 dotyczące wydatków w I kwartale 2013r. (faktury, rachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty PK). Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
Wydatki szkoły w I kwartale 2013r. zaksięgowano w czterech niżej wymienionych paragrafach (akta kontroli Nr 13/19/I/78-79)
 
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Wydatki ogółem wyniosły 1.476,00 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty faktury za wymianę drzwi. 
 
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Wydatki ogółem wyniosły 403,50 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył kosztów delegacji. 
 
§ 4430 – Różne opłaty i składki
Wydatki ogółem wyniosły 299,00 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 2 wydatki dotyczące ubezpieczenia.
 
§ 4480 – Podatek od nieruchomości
Wydatki ogółem wyniosły 76,00 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 3 wydatki, które dotyczyły zapłaty za podatek od nieruchomości.
 
XI. Gospodarka kasowa
 
Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu.
Wartości pieniężne przechowywane są w metalowej szafie. Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi. Raport kasowy sporządzany jest w dniu pobrania gotówki na wydatki lub w dniu wpłaty do kasy. Raporty kasowe numeruje się narastająco wg nazwy rachunku, którego dotyczą operacje finansowe (budżet, wydzielone dochody, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Comenius). Na koniec okresu 31 marca 2013r. stan gotówki w kasie wykazany na koncie 101 wyniósł 0,00 zł. W kontrolowanym okresie sporządzono 10 raportów kasowych w zakresie środków budżetowych, 2 raporty kasowe dotyczące wydzielonego rachunku dochodów, 3 raporty kasowe w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i 3 raporty kasowe z działalności projektu Comenius oraz 1 raport z rachunku depozytowego.
 
XII. Druki ścisłego zarachowania
 
Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku sekretarza szkoły, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Wykorzystane druki przychodowe dotyczyły wpłat pobranej gotówki z banku do kasy oraz wpłaty raty pożyczki mieszkaniowej, wpłaty ajenta stołówki za gaz.
Sprawdzono następujące druki:
-depozyt - nr 7599906,
- budżet – od nr 7599595 do nr 7599913,
- wydzielony rachunek – nr 7599909,
- ZFŚS – od nr 7599596 do nr 7599910,
- Commenius – od nr 7599901 do nr 7599911.
Jednostka nie prowadzi druków rozchodowych KW, wypłaty gotówki z kasy dokonuje się na podstawie zatwierdzonych dokumentów do wypłaty, np. faktury, druki zaliczek.
 
XIII. Umowy cywilno-prawne
 
W okresie objętym kontrolą dyrektor szkoły nie zawarł żadnych umów zleceń i o dzieło. W okresie tym obowiązywało 11 umów najmu dotyczących najmu garażu, pracowni szkolnej, sali gimnastycznej, sklepiku, stołówki szkolnej, sal dydaktycznych i urządzenia vendingowych. W 10 przypadkach umowy zostały zawarte w latach 2012/2013 na czas określony do 3 lat. W jednym przypadku umowa została zawarta na czas nieokreślony (najem garażu). Wszystkie umowy zostały zawarte za zgodą Urzędu Miasta Opola. Szkoła prowadzi rejestr tych umów. Wystawione faktury dotyczące opłat czynszowych są zgodne z zawartymi umowami oraz rejestrem faktur. Przypisów dokonano dla wszystkich kontrahentów na podstawie zawieranych umów oraz harmonogramów zajęć.
 
XIV. Kontrola zarządcza
   
          Procedury dotyczące kontroli zarządczej wprowadzono zarządzeniem dyrektora nr 21/2009/2010 z dnia 27.08.2010 r. W procedurach opisano standardy i mechanizmy kontroli.
 
Funkcjonujące mechanizmy kontroli pozwalają zapewnić prawidłową działalność szkoły, szczególnie w zakresie gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem.
Mechanizmami kontroli zarządczej są funkcjonujące w szkole regulaminy, instrukcje, wytyczne, zasady postępowania, procedury oraz zakresy obowiązków. System kontroli zarządczej jest dokumentowany, a obowiązujące procedury, regulaminy, instrukcje są dostępne dla pracowników w sekretariacie szkoły, dokumentacja zakresu obowiązków znajduje się w dziale kadr.
 
Dokumenty obowiązujące w szkole w ramach kontroli zarządczej:
 
 1. 1.Kodeks Etyki Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.
 2. Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.
 3. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im, Królowej Jadwigi w Opolu.
 4. Zasady dofinansowania do doskonalenia zawodowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.
 5. Regulamin organizacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.
 6. Regulamin Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im Królowej Jadwigi w Opolu.
 7. Strategia zarządzania ryzykiem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.
 8. Procedury gospodarowania mieniem stanowiącym własność PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu oraz procedury ich stosowania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im Królowej Jadwigi w Opolu.
 9. Zasady polityki rachunkowości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.
 10. System zastępstw w przypadku nieobecności pracownika.
 11. Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu
 12. Procedura samooceny wraz z oświadczeniem o stanie kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.
 
Podstawowymi procedurami kontrolnymi w PSP nr 15 w Opolu są:
 1. Badanie wewnętrznych przepisów i zasad (mechanizmów kontroli) pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz potrzebami i realiami szkoły.
 2. Ocena zgodności działania w poszczególnych obszarach i stanowiskach pracy z przepisami prawa oraz funkcjonującymi mechanizmami kontrolnymi.
 3. Ocena celowości, oszczędności i terminowości operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Badanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Sprawdzanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Zatwierdzanie i weryfikacja operacji gospodarczych i finansowych przed i po realizacji.
 7. Sprawdzanie właściwego zabezpieczenia budynku i mienia ruchomego.
 8. Sprawdzanie i weryfikacja stanów majątkowych.
 
Osoby uczestniczące w realizacji kontroli zarządczej:
 1. Dyrektor PSP nr 15 w zakresie całościowym.
 2. Wicedyrektor (wicedyrektorzy) w zakresie określonym przydziałem obowiązków,
 3. Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z zajmowanego stanowiska.
 4. Główny księgowy w zakresie określonym treścią art. 54 ustawy o finansach publicznych oraz wynikającym z faktu sprawowania nadzoru służbowego nad podległym zespołem pracowników.
 5. Inni pracownicy na kierowniczych stanowiskach: zgodnie z posiadanymi kompetencjami i obowiązkami wynikającymi ze sprawowania nadzoru służbowego nad podległym zespołem prac.
 6. Pozostali pracownicy realizujący zadania powiązane z gospodarką finansową w zakresie określonym przydziałem obowiązków bądź udzielonym upoważnieniem.
 
Dyrektor wraz z pracownikami na stanowiskach kierowniczych monitoruje i ocenia system kontroli zarządczej w drodze bieżącej obserwacji funkcjonowania poszczególnych elementów systemu oraz skuteczności stosowanych mechanizmów kontrolnych. Monitorowania i oceny systemu dokonuje się głównie w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane.
 
W ramach praktycznego stosowania kontroli zarządczej:
- pracownicy zostali zapoznani z obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia procedur kontroli zarządczej,
- wspólnie przeanalizowano i oceniono ryzyka mogące wystąpić w placówce,
- wprowadzono nowe regulaminy: Regulamin organizacyjny szkoły, kodeksy etyki, Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, Zasad gospodarowania mieniem,
- podjęto działanie w kwestii poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, np.: comiesięczne spotkania z pracownikami obsługi, po konsultacji z pracownikami wprowadzono modyfikacje do obowiązujących regulaminów,
- wszyscy pracownicy zaakceptowali i podpisali oświadczenia o stosowaniu się do zasad kodeksów etyki,
-   dyrektor dokonuje oceny stanu kontroli zarządczej.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
 
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….
 

 

           
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 

 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-12 12:54:44 - Wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6569
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-12 12:52:11
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12 12:52:11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-12 12:57:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner