logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczne Gimnazjum nr 5
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
      minus Stowarzyszenie Bieg Opolski
      minus Akademia Futsalu "Piątka" Opole
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
      minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Stowarzyszenie Strategia
      minus SP ZOZ "Śródmieście"
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Stowarzyszenie Quisisana
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus LZS Swornica Czarnowąsy
      minus Stowarzyszenie Immaculata
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Stowarzyszenie OKS Odra Opole
      minus Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
      minus Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
      minus Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
      minus Opolski Klub Takewondo
      minus Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
      minus Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
      minus Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
      minus Opolskie Bractwo Rycerskie
      minus Stowarzyszenie ELPIS
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
      minus Klub Sportowy Budowlani
      minus Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
      minus Stowarzyszenie Kulturalne Opole
      minus Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
      minus Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
      minus Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
      minus Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus AM-Consulting
      minus Straż Miejska
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Judo Mizuka Sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

                         
KWiA–I–0914/24/07
        Opole, 25.02.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 32/07
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 4 grudnia 2007r. do 31 stycznia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska - Gaj – główny
specjalista w Wydziale Kontroli
Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 74/2007
nr 75/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006, 01-10.2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
   Zofia Godlewska – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
    
 
Podstawy prawne
 
1.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
 
5.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).
 
8.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).
 
9.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF                  z 2003 r. Nr 3 poz. 13).
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane                         i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości                            i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 19 funkcjonuje od dnia                     1 września 1999 r., na podstawie Uchwały Nr VI/67/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Opolu. Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 19, którą Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK -72244/17/2001 z dnia 03 marca 2001r.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była Zofia Godlewska powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2012r.  Upoważnienie do zaciągania zobowiązań zostało wydane na podstawie art. 47 ustawy o samorządzie gminnym na okres powierzenia obowiązków dyrektora.
            Głównym księgowym jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na podstawie umowy o pracę                    z dnia 23.09.1999r. Obecnie jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) na czas nieokreślony (aneks do umowy z dnia 23.02.2006r.).
            W 2006 r. z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80110 (gimnazjum) 80113 ( dowożenie uczniów do szkół). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
            W kontrolowanym okresie szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone                w Banku PKO BP:
49 1020 3668 0000 5602 0159 5123 – rachunek budżetowy
82 1020 3668 0000 5302 0159 8168 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
13 1020 3668 0000 5102 0159 8150 – rachunek dochodów własnych
86 1020 3668 0000 5602 0159 8143 – rachunek depozytowy.
            Szkoła posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości szkoły w postaci instrukcji kasowej, ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów, zasad gospodarki majątkiem, zasad likwidacji (kasacji) składników majątkowych, planu kont.
            Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są komputerowo w programie Fakir, natomiast konto 851 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzone jest ręcznie.
            Na dzień 31.12.2006 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 49 osób na 42,635 etatach w tym 38 nauczycieli na 32,51 etatach (akta kontroli Nr 07/32/I/22). W administracji i obsłudze zatrudnionych było 11 osób na 10,125 etatach.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006r.
 
Lp.
Grupa pracowników
Liczba etatów
Liczba osób
   1
Pracownicy pedagogiczni
32,51
38
2
Administracja
4,125
5
3
Obsługa
6,00
6
RAZEM
42,635
49
 
Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w PG nr 6 przedstawiono na wykresie nr 1.
 
 Wykres nr 1. Struktura zatrudnienia znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
                           
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2006 r.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły i dowożenie uczniów w 2006 r. wynosiła: 1.987.900,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 1.866.084,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 121.815,50 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniach 09.11.2006r., 12.12.2006r. i 29.12.2006r.
W dniach 12.01.2007r. i 15.01.2007r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. oddzielnie dla szkoły i dowożenia uczniów(akta kontroli Nr 07/32/I/70-72). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w osiemnastu paragrafach. Wydatki dotyczące dowożenia zostały zaewidencjonowane w jednym paragrafie.  
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, energię oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 4010, 4040, 4110, 4120,4260 oraz 4440. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.661.103,35 zł, co stanowi ok. 90 % wszystkich wydatków budżetowych szkoły i dowożenia.
 
 Wykres 2. Struktura wydatków szkoły znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu. 
                                 
 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 73.200,00 zł (74.400,00 zł po korekcie) i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych. Środki zostały przekazane na rachunek w ustawowych terminach.
 
Tabela 2. Przekazanie środków ZFŚS.
 
 
Lp.
Kwota przelewu § 80110
Data przelewu
1.
54.900,00 zł (75%)
     30.03.2006r.
2.
18.300,00 zł (15%)
12.09.2006r.
3.
1.200,00 zł (korekta)
13.11.2006r.
Razem
74.400,00 zł
x
 
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który wszedł w życie dnia 12.02.2002 r.
 
Środki funduszu przeznaczono na:
Ø      zapomogi,
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      organizację imprez kulturalno – oświatowych (akta kontroli Nr 07/32/I/5).
 
            Wśród wydatków również stwierdzono wydatek za usługę medyczną – faktura FV 9/06 z 08.05.2006r. na kwotę 200,00 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że wydatku tego dokonano z ZFŚS dlatego, ponieważ na funduszu zdrowotnym była niewystarczająca ilość pieniędzy, a z tego funduszu powinien on zostać sfinansowany. Kwota ta nie została zwrócona. Wydatek został poniesiony niezgodnie z art. 8.1. ustawy o ZFŚS.
 
            Wśród ww. wydatków stwierdzono wydatek dotyczący prowizji bankowych.
Art. 10 ustawy o ZFŚS zobowiązuje pracodawcę do administrowania środkami Funduszu,             a tym samym ponosi on określone koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego Funduszu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samego Funduszu w zakładzie pracy.
Odwołując się do art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, funkcjonujący obecnie sposób finansowania kosztów prowadzenia rachunku bankowego ZFŚS, uznać należy za nieprawidłowy. Koszty te winien pokrywać pracodawca, dla którego stanowią one koszt uzyskania przychodu. Koszty funkcjonowania rachunku bankowego, na którym złożone są zasoby finansowe ZFŚS, potrącane są szkole ze środków tego funduszu. Wartość tych kosztów wyniosła 304,00 zł w 2006r.
 
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 07/32/I/40):
    - nagrody jubileuszowe dla czterech osób na łączną kwotę: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
    - odprawy emerytalne dla trzech osób na łączną kwotę: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
Łączna kwota wypłaconych nagród dyrektora wyniosła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł. Nagrody te zostały wypłacone 14 osobom. Planowy fundusz nagród wynosił łącznie dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))i nie został przekroczony.
 
            Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane                w niżej wymienionych paragrafach, które wybrane zostały przypadkowo w oparciu                       o posiadaną wiedzę i doświadczenie kierownika zespołu kontrolującego.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/32/I/545-583)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 26.500,00 zł i dotyczyły opłat za materiały biurowe, leki do apteczki, prenumeratę, środki czystości, tonery. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4210 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80101 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli Nr 07/32/I/333-343)
           
            Wydatki ogółem wyniosły 117.244,21 zł i dotyczyły opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz energię cieplną. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4260 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/32/I/502-534)
        
            Wydatki ogółem wyniosły 67.984,49 zł i dotyczyły konserwacji, napraw, remontów. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4270 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym. W paragrafie nieprawidłowo zaksięgowano dwie pozycje:
- faktura z 26.04.2006r. wystawiona na kwotę 503,25 zł na farby do remontu. Winno być zaksięgowane w § 4210.
- faktura z 17.10.2006r. wystawiona na kwotę 107,86 zł dotycząca wywozu nieczystości. Winno być zaksięgowane w § 4300.
             
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/32/II/344-501)
        
            Wydatki ogółem wyniosły 44.991,99 zł i dotyczyły monitoringu, opłata za szkolenia, lodowisko, biletów, wywozu nieczystości, badań lekarskich, usług ślusarskich, opłat telefonicznych, prowizji bankowych. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4300 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
            Ponadto w trakcie analizy ewidencji analitycznej konta 400-Koszty według rodzajów stwierdzono, ze jest ona niezgodna z pozycjami planu finansowego. Jest ona niezgodna                   z treścią rozporządzenia z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020
 
            Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.06.2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  w Sprawozdaniu RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetu państwa w kolumnie ,,Wykonanie” wykazuje się wykonane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej.
Natomiast w kontrolowanej jednostce wydatki te wykazywane są w oparciu o ewidencję analityczną konta – 400 Koszty według rodzajów.
 
Ustalono również, że koszty związane z zapłatami za faktury w formie przelewu ewidencjonowano na stronie Wn konta 400 i na stronie Ma konta 130 z pominięciem księgowań na koncie 201- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, co narusza treść ekonomiczną tego konta wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. oraz 28 lipca 2006r.
 
Dochody budżetowe w 2006 r.
 
Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. szkoła uzyskała dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. 
W dniu 15.01.2007r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2006 r. dla szkoły (akta kontroli Nr 07/32/I/77).
Łączna kwota: 9.326,54 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta Opola                    i figurująca w ewidencji księgowej jest zgodna z kwotą dochodów wykazaną                               w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym. Kwota ta dotyczy zwrotu przez ajenta wynajmującego stołówkę części kosztów ponoszonych przez szkołę z tytułu opłat za media.
 
Dochody własne w 2006 r.
 
            Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem zł (akta kontroli Nr 07/32/I/68-69). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 14.730,33 zł, ( stan zgodny z wyciągiem bankowym),
Ø      przychody w kwocie 73.028,27 zł.
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 69.584,66 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 1.128,66 zł.
Ø      paragraf 096 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” - 1.400,00 zł.
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 914,95 zł.
 
 Dochody własne w 2006 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 77.543,71 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków ze wszystkich paragrafów.
 
Rozdział 80101 § 3020 – Wydatki osobowe   (akta kontroli Nr 07/32/I/76)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 349,79 zł. Wydatki dotyczyły zakupu herbaty, fartuchów, ręczników. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   (akta kontroli Nr 07/32/I/76)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 12.990,29 zł. Wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty, papieru, tuszu, drukarek, wyposażenia, szafek, materiałów biurowych, leków do apteczki. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
           
Rozdział 80101 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 07/32/I/76)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 9.977,56 zł. Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, prenumeraty, książek. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/32/I/76)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 3.093,60 zł. Wydatki dotyczyły konserwacji. Wykazana                     w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą                                   w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/32/I/76)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 48.132,47 zł. Wydatki dotyczyły prowizji bankowych, wymiany uczniów, biletów, usług prawnych, ogłoszeń w prasie. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4410 – Podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 07/32/I/76)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 500,00 zł. Wydatki dotyczyły opłat związanych                       z delegacją krajową. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne    (akta kontroli Nr 07/32/I/76)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 500,00 zł. Wydatki dotyczyły opłat związanych                         z delegacją zagraniczną. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna               z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4430 – Różne opłaty i składki    (akta kontroli Nr 07/32/I/76)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 2.000,00 zł. Wydatki dotyczyły opłat za ubezpieczenie. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą                 w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
            Ponadto ustalono, że w powyższym sprawozdaniu RB-34 za 2006r. w części B wydatki w paragrafie 4300 w stosunku do planu zostały przekroczone o kwotę 26.132,47 zł . W związku z zaistniałą sytuacją kontrolowana jednostka złożyła w dniu 31.01.2007r. do Urzędu Miasta Opola do Wydziału Budżetu wyjaśnienie dotyczące przekroczenia tego paragrafu.
 
Wydatki budżetowe w okresie od stycznia do 31 października 2007 r.
 
            Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych do szkoły na działalność szkoły i dowożenie uczniów do 31.10.2007 r. wynosiła 1.726.200,00 zł  (akta kontroli Nr 07/32/I/33-34).
            W dniu 09.11.2007 r. szkoła złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły i dowożenia za okres od stycznia do października 2007 r.(akta kontroli Nr 07/32/I/26-27).
Ze sporządzonych sprawozdań wynika, że wydatki wykonane w szkole oraz dotyczące dowożenia wyniosły łącznie 1.622.034,60 zł. Zostały one zaewidencjonowane                            w dwudziestu pięciu paragrafach (szkoła) oraz jednym paragrafie (dowożenie uczniów).
 
Rozdział 80101 § 4440 – ZFŚS  
 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny w 2007r. wyniosła 76.500,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.
Zgodnie z art. 6.1. ustawy o ZFŚS równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Do dnia 31 maja 2007r. została przekazana kwota 57.200,00 zł co stanowi 74,77% wartości odpisu, a nie 75% jak wskazuje ustawa. Ustalenia te zostały przedstawione w tabeli poniżej:
 
 Tabela 3. Przekazanie środków ZFŚS
 
Lp.
Kwota przelewu § 80110
Data przelewu
Kwota wyrażona w %
1.
23.000,00 zł
08.03.2007r.
30,06%
2.
34.200,00 zł
24.05.2007r.
44,71%
3.
19.300,00 zł
11.09.2007r.
25,23%
Razem
76.500,00 zł
x
100%
 
 
         Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane                  w niżej wymienionych paragrafach, które wybrane zostały przypadkowo w oparciu                          o posiadaną wiedzę i doświadczenie kierownika zespołu.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia(akta kontroli Nr 07/32/II/266-298) 
 
         Wydatki ogółem wyniosły 21.773,84 zł i dotyczyły opłat za środki czystości, prenumeratę prasy, materiały biurowe i wyposażenie. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4210 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80101 § 4260 – Zakup energii   (akta kontroli Nr 07/32/II/230-265)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 83.932,34 zł i dotyczyły opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz energię cieplną. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4260 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/32/II/128-129)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 69.660,17 zł i dotyczyły wykonania sieci elektrycznej, konserwacji, przeglądu maszyn, remontów. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4270 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
W paragrafie nieprawidłowo zaksięgowano następujące pozycje:
- farby do malowania ścian (30.09.2007r.) na kwotę 219,60 zł, materiały do remontu (30.09.2007r.) na kwotę 130,91 zł, emalia (30.09.2007r.) na kwotę 53,90 zł, farba (31.08.2007r. ) na kwotę 116,30 zł, farba Śnieżka (31.08.2007r.) na kwotę 44,70 zł . Winno być zaksięgowane w § 4210.
 
Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki.
 
Były to faktury dotyczące największych wydatków w tym paragrafie. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej:
 
Tabela 4. Wybrane wydatki paragrafu 4270
 
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Uwagi
1
236/2007 z 17.09.2007
2.641,41
Wykonanie instalacji sieci elektrycznej i strukturalnej               w serwerowni
Zał. protokół odbioru wykonania robót
2
000016/ZWB/07 z 31.07.2007
52.829,10
Roboty ogólnobudowlane
Przeprowadzono przetarg nieograniczony (złożono jedną ofertę).
Zał. protokół odbioru końcowego i umowa z wykonawcą.
3
188/2007 z 31.07.2007
3.206,09
Wykonanie instalacji komputerowej
dla 4 stanowisk
Zał. protokół odbioru wykonania robót.
4
3904/2007 z 18.07.2007
2.472,64
Rozbudowa monitoringu
-
5
175/2007 z 05.07.2007
1.098,00
Usunięcie awarii instalacji gazowej
-
6
60191/2007 z 26.03
1.554,28
Konserwacja i wymiana
-
 
Dokumenty były właściwie opisane i zadekretowane.
             
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych   (akta kontroli Nr 07/32/II/176-229)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 31.889,01 zł i dotyczyły wywozu śmieci, prowizji bankowych, usług serwisowych, pocztowych, monitoringu. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4300 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Badaniu poddano największe wydatki z tego paragrafu.
Były to faktury przedstawione w tabeli poniżej:
 
Tabela 5. Wybrane wydatki paragrafu 4300
 
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Uwagi
1
21/2007 z 27.08.2007
2.293,60
Instalacja szafy i sieci logicznej, panel
 
2
00143/05/2007
145,00
Pieczątka
 
3
V/000217 z 14.05.2007
1.800,00
Szkolenie dla uczniów
(30 osób)
 
4
FV 2709/07 z 15.05.2007
1.716,53
Montaż nowej centrali monitorującej.
 
5
D/FSV/007/03/07 z 13.03.2007
1.812,07
transport
Nota księgowa nr 1/2007
 
Dokumenty były właściwie opisane i zadekretowane.
 
W żadnym z przypadków nie stwierdzono przekroczenia planu.
 
Dochody budżetowe do 31 października 2007 r.
 
Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że do 31.10.2007 r. szkoła uzyskała dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W listopadzie 2007r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2007 r. dla szkoły.
Do Urzędu Miasta Opola przekazano łączną kwotę 5.893,11 zł. Figurująca kwota                   w ewidencji księgowej jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym. Na kwotę tę składały się odsetki oraz zwrot za media.
 
Dochody własne do końca III kwartału 2007 r.
        
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 za III kwartał 2007 r. wynika, że kwota dochodów własnych wyniosła ogółem 40.514,29 zł (akta kontroli Nr 07/32/I/24-25).
Przychody te uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 37.880 zł,
Ø paragraf 092 „Pozostałe odsetki” – kwota 676,83 zł,
Ø paragraf 096 „Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej” - kwota   1.600,00 zł,
Ø paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” – kwota 357,46 zł,
 
Wydatki dochodów własnych do III kwartału 2007 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika,            że wydatki z dochodów własnych wyniosły ogółem 34.290,17 zł. Wydatki dochodów własnych zaewidencjonowano w sześciu paragrafach.
 
            Kontroli poddano następujące wydatki:
 
Rozdział 80101 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 07/32/I/25)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 1.021,89 zł. Wydatki dotyczyły zakupu wody, herbaty, tablic informacyjnych BHP. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   (akta kontroli Nr 07/32/I/25)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 14.572,68 zł. Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia, tonerów, papieru do ksero, książek oraz materiałów biurowych. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
            Ustalono, że w planie finansowym, jak i wydatkach nie wydzielono odrębnych paragrafów, tj. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ( § 474) i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji               ( § 475). Dokonane wydatki w tym zakresie ewidencjonowano zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, tj. w § 4210. Kwota wydatków w tym paragrafie nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planie finansowym.
           
Rozdział 80101 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 07/32/I/25)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 5.190,81 zł. Wydatki dotyczyły zakupu książek, pomocy dydaktycznych. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych  (akta kontroli Nr 07/32/I/25)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 668,17 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do konserwacji, materiałów do napraw. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych   (akta kontroli Nr 07/32/I/25)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 12.336,62 zł. Wydatki dotyczyły prowizji bankowych, usług informatycznych, ogłoszeń, transportu, cateringu, biletów, usług pocztowych. Wykazana              w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4420 – delegacje zagraniczne  (akta kontroli Nr 07/32/I/25)
 
            Wydatki ogółem wyniosły 500,00 zł. Wydatki dotyczyły wyjazdu zagranicznego. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą                w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych został podpisany przez dyrektora jednostki kontrolowanej w dniu 12.12.2002r. i zatwierdzony przez wymagane organizacje związkowe.
Wejście w życie zostało ustalone na dzień ogłoszenia jego postanowień. W przepisach końcowych zawarto klauzulę derogacyjną wcześniej obowiązującego regulaminu.
Regulamin zawiera nieprawidłową numerację postanowień utrudniającą odczytanie sporządzonych później aneksów. Postanowienia ogólne zawierają ustępy od 9-16. Paragraf 1 zawiera ustępy: 4-12, § 2 ust. 1, § 3 zawiera ustęp „e”, § 4 Część II zawiera ustępy od 4-6, Część II ust. 1, Część III zawiera ust. 1-3, Część IV zawiera ust. 1-17, Część IV ust. 1-2, § 5 ust. 1-6. W aneksie obowiązującym od 1.02.2005r. dokonano zmian w § 1 ust. 3 pkt c oraz w § 1 ust. 13 po pkt. f (które w numeracji Regulaminu nie istnieją). Ponadto aneks usuwa z § 2 ust. 1 pkt f ppkt. 3, który w rzeczywistości nie istnieje
W § 1 ust. 5 postanowiono, że środkami Funduszu administruje dyrektor placówki, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Planowania i podziału środków Funduszu dokonuje dyrektor, główny księgowy oraz pracownik płac. W celu planowania środków dyrektor może powołać doraźnie komisję, składającą się z dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz dwóch pracowników niepedagogicznych (po zmianie 1 pracownik niepedagogiczny). Posiedzenia Komisji są protokołowane oraz dla ich ważności zatwierdzane przez dyrektora.
 
Przeznaczenie Funduszu określone w Regulaminie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Pierwszeństwo w otrzymaniu środków zostało przyznane osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania z Funduszu oraz tryb przyznawania pomocy. Pomoc z Funduszu przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej składany wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów.
 
Na cele mieszkaniowe przyznawana jest pomoc w formie pożyczki. Obejmuje remonty, modernizację, adaptację mieszkań lub domów oraz uzupełnienie wkładu mieszkaniowego. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 36 miesięcy. Oprocentowanie wynosi 4 %                 w skali rocznej. Warunki pożyczki określane są w umowie zawartej pomiędzy pracownikiem a dyrektorem.
 
Tab.   6 Umowy o pożyczkę w 2006r. znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
 
* ksero podpisu (umowa częściowo oryginalna, częściowo kserowana)
 
Wysokość udzielonych pożyczek przekracza plan finansowy na rok 2007r. w tym zakresie              o kwotę 1.340 zł. Plan na 2006r. przewidywał udzielenie 4 pożyczek na kwotę 4.000 zł.
 
Tab. 7 Umowy o pożyczkę w 2007r. znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
 
Wysokość udzielonych pożyczek jest zgodna z planem finansowym ZFŚS na rok 2007r.
 
Wewnętrzny system kontroli
 
W kontrolowanej jednostce Regulamin kontroli wewnętrznej został opracowany                   w dwóch dokumentach, obowiązujących od 13.10.2003r. każdy. Regulamin został wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 9/2003/2004 z dnia 13.10.2003r. W jednym              z dokumentów określono cele kontroli wewnętrznej, jej formy, tryb i podmioty kontrolujące. Drugi dokument określa obszary kontroli na poszczególnych stanowiskach pracy. Został on oparty na uchwale Rady Ministrów Nr 57 z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej (MP nr 22, poz. 124), który w czasie uchwalania regulaminu (1.10.2003r. ) już nie obowiązywał, bowiem utracił moc z dniem 30.03.2001r.
 
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem kontroli wewnętrznej za organizację                       i realizację kontroli wewnętrznej odpowiada dyrektor oraz delegowani pracownicy. Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z ustalonym przez dyrektora planem kontroli na dany rok. Kontroli poddano plany za 2006 i 2007 rok. Badane plany kontroli obejmują tematykę kontroli, termin kontroli, sposób dokumentacji, komórkę podlegającą kontroli. Plany zostały podpisane przez dyrektora.
Przebieg kontroli i zalecenia pokontrolne odnotowywane są w księdze kontroli wewnętrznej.
 
Tab. 8 Kontrole w 2006r.
 
Data kontroli
Przedmiot kontroli
Zalecenia pokontrolne
Wykonanie zaleceń pokontrolnych
Osoby kontrolujące
4.01.06
Dachy
+
+
Kierownik gospodarczy
 
30.01.06
Dachy
+
+
Kierownik gospodarczy
 
1.03.06
 Dokumentacja prowadzona przez nauczycieli
Brak
x
Dyrektor
 
10.04.06
Druki ścisłego zarachowania
Brak
x
Dyrektor
 
26.04.06
Wynagrodzenie nauczycieli
+
+
Dyrektor
 
16.06.06
Dokumentacja szkolna
+
+
Dyrektor
 
5.09.06
Dokumentacja szkolna
+
+
Dyrektor
 
3.10.06.
Akta osobowe
+
+
Dyrektor
 
29.12.06
Stan konta bankowego
Brak
x
Dyrektor
 
 
 
Tab. 9 Kontrole w 2007r.
 
Data kontroli
Przedmiot kontroli
Zalecenia pokontrolne
Wykonanie zaleceń pokontrolnych
Osoby kontrolujące
15.02.07
Wykorzystanie urlopów
+
+
Dyrektor
 
18.03.07
Brak informacji
 Brak informacji
 Brak informacji
Dyrektor (brak podpisu)
 
25.05.07
Naliczanie świadczeń urlopowych
Brak
x
Dyrektor
 
11.06.07
Dokumentacja prowadzona przez nauczycieli
+
+
Dyrektor
 
10.09.07
Dokumentacja prowadzona przez nauczycieli
Brak
x
Dyrektor
 
18.09.07
Kontrola stanu technicznego kroksztyn
+
+
Dyrektor
 
8.11.07
Zgodność zajęć z arkuszem organizacyjnym
+
+
Dyrektor
 
 
 
Przebieg kontroli i zalecenia pokontrolne odnotowywane są w księdze kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującym regulaminem. Z przeprowadzonej kontroli są sporządzane informacje podpisane przez osobę kontrolującą oraz opatrzone datą.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia                      9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r.                   w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:25.02.2008r.
           
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-23 10:28:22 - wykresy (59.50 kB)
2008-04-23 10:30:11 - Tabele (48.50 kB)
2008-04-23 10:31:26 - Wnioski pokontrolne (55.00 kB)
2008-04-23 10:34:45 - wystąpienie pokontrolne (44.50 kB)

Ilość odwiedzin: 12007
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-23 10:25:41
Data udostępnienia informacji: 2008-04-23 10:25:41
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-23 10:36:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner