logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


      
 
 
 
   KWiA.I.0914/11/1/2006      
                    Opole, 31.12.2006 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 26/06
Jednostka kontrolowana
   
      Wydział Kultury Sportu i Turystyki                                                                                 Urzędu Miasta Opola
 
Nazwa organu sprawującego
nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia
kontroli
od 14 grudnia do 31 grudnia 2006 r.
Imię i nazwisko kontrolującego
jednostkę - stanowisko
służbowe
Wiesław Pałczyński - st. specjalista WKWiA
                       - kierownik zespołu kontrolnego
Monika Pijanka - podinspektor WKWiA
                       - członek zespołu kontrolnego
Upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli
Nr 62/2006
Nr 63/2006
Przedmiot kontroli
Obsługa środków budżetowych przeznaczonych
na upowszechnianie kultury w 2005 r.
Okres objęty kontrolą
2005 r.
Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej
Dorota Michniewicz – Naczelnik Wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli
udzielali
Dorota Michniewicz – Naczelnik Wydziału Kultury
                                Sportu i Turystyki                        
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Inspektor
Pracownicy merytoryczni jednostki kontrolowanej
                                                                         
1. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Podczas postępowania kontrolnego zastosowano następujące techniki:
1)    analiza dokumentów źródłowych dla wszystkich wydatków zaewidencjonowanych na paragrafach dotyczących wydatków w badanych obszarach wraz z pogłębioną analizą wybranych dokumentów źródłowych,
2)    analiza pozostałej dokumentacji źródłowej dotyczącej badanych zagadnień,
3)    przyjmowanie wyjaśnień.
 2. Podstawy prawne
 
1. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr. 15 poz. 148 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póż. zm.),
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.- o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
5. Ustawa z dnia 24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
6. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
( Dz. U. Nr 59, poz. 688 ze zm.),
7. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r.- w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ.U. Nr 193, poz.1891),
8. Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/353/00 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
9. Uchwała Rady Miasta Nr LV/655/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
10. Zarządzenie Nr OR.II-0151-84/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
11. Zarządzenie Nr Or.I-0151-10/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury.
CEL KONTROLI
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości przyznawania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na upowszechnianie kultury w roku 2005.
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
Do zakresu działania Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola należy zgodnie z § 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu m.in.:
- organizowanie i nadzór nad działalnością kulturalną,
- prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej,           
- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta nagród i stypendiów w dziedzinie kultury i sportu.
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU
W 2003 r. określało ją Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału i ustalenia szczegółowego podziału czynności, które dzieliło Wydział na następujące stanowiska pracy:
  1. stanowisko ds. upowszechniania, nadzoru, koordynacji i współpracy z instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi,
  2. stanowisko ds. upowszechniania i współpracy z jednostkami i stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz ochrony dóbr kultury,
  3. stanowisko ds. miejskiej informacji turystycznej,
  4. stanowisko ds. wojewódzkiej informacji turystycznej.
Zarządzenie wewnętrzne Nr/2004 Naczelnika Wydziału z dnia 1 lutego 2004 r. wprowadziło dodatkowo do zakresu podległości służbowej Naczelnika:
      1. stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Wraz z tym zarządzeniem zostało utworzonych pięć stanowisk pracy w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UM Opola. Na przestrzeni dwóch lat są to jedyne zarządzenia wewnętrzne wprowadzone przez Naczelnika w/w Wydziału.
W okresie objętym kontrolą Naczelnikiem Wydziału był Pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), który na stanowisko Naczelnika Wydziału został powołany z dniem 1 sierpnia 2004 r.
 
Aktualnie po powrocie z urlopu macierzyńskiego Wydziałem kieruje Pani Dorota Michniewicz. 
Sprawy będące przedmiotem kontroli w Wydziale są prowadzane przez Inspektora   Panią(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zgodnie z posiadanym zakresem obowiązków służbowych ( akta kontr. str. 13-15 )
 
REJESTRY - PROCEDURY
Kontrolujący nie stwierdzili aby był prowadzony osobny rejestr podmiotów zwracających się o dotacje. Wszystkie wnioski są rejestrowane w dzienniku korespondencji zgodnie z datą wpływu, gdzie w rubryce

Załączniki do pobrania: 2007-04-03 10:25:45 - Wnioski pokontrolne (49.00 kB)
2007-04-03 10:27:05 - wystąpienie pokontrolne (22.00 kB)

Ilość odwiedzin: 11780
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-04-03 10:20:58
Data udostępnienia informacji: 2007-04-03 10:20:58
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-03 10:28:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner