logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


KW-I.1712.00002.2016                   

    

Opole, 15 czerwca 2016  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 5/16

Jednostka kontrolowana

Wydział Lokalowy

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 25.02.2016 r. do 18.03.2016 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Wydziale Kontroli

Przedmiot kontroli

Prawidłowość przyznawania mieszkań

komunalnych

Okres objęty kontrolą

2015 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Izabela Baryłowicz - Naczelnik Wydzaiłu Lokalowego

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Izabela Baryłowicz - Naczelnik Wydzaiłu Lokalowego

Celina Wiecha – inspektor w Wydziale Lokalowym

Bogusława Wyciszczok – inspektor w Wydziale Lokalowym

  

Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150).
  2. Uchwała nr XLVII/608/01 Rady Miasta Opola z 18 października 2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  3. Uchwała nr XL/163/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1393 z dnia 09.06.2015r.
  4. Zarządzenie Nr OR.I-0151- 204/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia i zatwierdzenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych, w tym w szczególności w zakresie zgodności z kryteriami zawartymi w uchwałach Rady Miasta Opola.

 Kryteria

dot. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy- tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb  mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.
  2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy - Rada gminy uchwala: zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

dot. uchwały z dnia 18 października 2001 r.

 

    3. Zgodnie z §  2 uchwały -  Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, rozumie się osoby nie posiadające samodzielnego tytułu prawnego do lokalu, jeżeli:

    - zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi,

      - opuszczają dom dziecka po osiągnięciu pełnoletności i nie mają możliwości zamieszkania w innym lokalu,

      -  pozbawione zostały mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych.

    4. Zgodnie z § 3 w/w uchwałyUmowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być zawarta z osobą:

      -  która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu nie przekracza 200 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników - w gospodarstwie jednoosobowym, 100 % - w gospodarstwie wieloosobowym i została zakwalifikowana do dokonania na własny koszt remontu lokalu. Zawarcie umowy najmu lokalu poprzedza się sprawdzeniem danych o wielkości dochodów podanych we wniosku.

      -  zajmującą dotychczas część lokalu wspólnego, jeżeli zostanie opróżniona inna część tego lokalu, objęta  dotychczas odrębną umową najmu,

      -  która przekaże lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji gminy w zamian za  lokal dostarczony przez gminę,

      - która po rozwiązaniu umowy najmu z powodu zadłużenia z tytułu czynszu nadal używa lokal mieszkalny, jeżeli zostanie uregulowane zadłużenie wraz z należnymi odsetkami,

      - która nie posiada tytułu prawnego do lokalu umożliwiającego prowadzenie w nim działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki, nie ma pracowni do prowadzenia takiej działalności i dokona na własny koszt remontu lokalu.

5. Zgodnie z § 5 uchwały: 

      - Umowa najmu lokalu socjalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazła się w niedostatku.

      -  Przez osobę, która znalazła się w niedostatku, rozumie się osobę, której średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % - w gospodarstwie wieloosobowym.

      - Dane zawarte we wniosku podlegają sprawdzeniu przed zawarciem umowy najmu.

      - Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony 1 roku z możliwością przedłużenia na dalszy czas oznaczony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o przedłużenie umowy dochody najemcy wymienione w ust. 2 nie zostały przekroczone o więcej niż 15 %.

 6. Zgodnie z § 7 uchwały -  Kontrola społeczna realizowana jest przez Społeczną Komisję Mieszkaniową opiniującą wnioski o najem lokali i lokali socjalnych.

 7.Zgodnie z § 8 uchwały: 

    Umowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być zawarta z osobą, która pozostała w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli jest jego pełnoletnim zstępnym, wstępnym lub osobą, wobec której dotychczasowy najemca ma obowiązek alimentacyjny stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym i nie ma warunków do zamieszkania w lokalu lub budynku, stanowiącym nowe miejsce zamieszkania najemcy.

 

     dot. uchwały z dnia 28 maja 2015 r.

8. Zgodnie z §  1 ust.3 pkt 4 uchwały - Ilekroć w uchwale jest mowa o:

   Dochodzie minimalnym – należy przez to rozumieć dochód uprawniający do zawarcia umowy lokalu do remontu, należy przez to rozumieć średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego:

a) 160 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,

b) 110 % najniższej emerytury w gospodarstwach 2-4 osobowych.

 9. Zgodnie z §  1 ust.3 pkt 19 uchwały - Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  Niskich dochodach – należy przez to rozumieć średni miesięczny dochód z okresu dwunastu kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź arkusza aktualizacyjnego o przyznanie lokalu mieszkalnego przypadający na członka gospodarstwa domowego, a nieprzekraczający:

a) 220 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,

b) 175 % najniższej emerytury w gospodarstwach 2-4 osobowych.

      10. Zgodnie z §  1 ust.3 pkt 20 uchwały - ilekroć   w uchwale jest mowa o - niedostatku – należy przez to rozumieć udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu dwunastu kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź arkusza aktualizacyjnego, o przyznanie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

       a) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,

       b) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach 2-4 osobowych,

           c) 85 % najniższej emerytury w gospodarstwach 5 i więcej osobowych.

     11. Zgodnie z § 3 uchwały Wnioski o wynajem lokalu z zasobu przyjmuje i rozpatruje  Wydział Lokalowy Urzędu Miasta. Podstawą rozpatrzenia sprawy jest złożony przez wnioskodawcę wniosek wraz z dokumentacją niezbędną do stwierdzenia spełniania przez wnioskodawcę kryteriów określonych niniejszą uchwałą.

    12. Zgodnie z §  5 uchwały wstępne listy sporządza Wydział Lokalowy Urzędu Miasta. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski i weryfikuje wstępne listy. Listy są sporządzane według wzoru listy zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Opola. Rozpatrując wnioski Wydział Lokalowy Urzędu Miasta ocenia wnioski zgodnie z kryteriami ustalonymi w niniejszej uchwale, przyznając wynikającą z kryteriów liczbę punktów. Punkty są przyznawane na arkuszu załączanym do wniosku po jego przyjęciu. Wnioskodawca ma prawo wglądu do swojego arkusza w terminie otwartym do złożenia odwołania. Wydział Lokalowy Urzędu Miasta na podstawie arkuszy sporządza projekty list.

   13. Zgodnie z § 6 uchwały Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego albo lokalu do remontu przysługuje osobom, które:

1) są bezdomne i zostały objęte prowadzonym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, pod warunkiem, iż osoby te miały ostatnie miejsce zamieszkania na terenie Miasta Opola;

2) uzyskały pełnoletniość w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej, a ostatnim miejscem zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub czasowy, przed pobytem w pieczy zastępczej było Miasto, pod warunkiem, że z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu wystąpią w ciągu dwóch lat od osiągnięcia pełnoletniości;

3) pozostają, w związku z warunkami mieszkaniowymi, w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej, w szczególności ze względu na:

a) niepełnosprawność wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkania,

b) ciężką przewlekłą chorobą wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkania,

c) istniejącą udokumentowaną przemocą lub inną dysfunkcją w rodzinie,

d) tworzą rodziny wielodzietne,

e) są osobami powyżej 70 roku życia.

2. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu jest rozpatrywany przez Wydział Lokalowy Urzędu Miasta na wniosek Wnioskodawcy. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest umieszczenie stosownego zastrzeżenia przez wnioskodawcę we wniosku i wykazanie okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały stosownymi dowodami.

   14. Zgodnie z § 7 uchwały - Miasto Opole może wynajmować lokale mieszkalne  wnioskodawcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

         1) są członkami wspólnoty samorządowej,

         2) są osobami o niskich dochodach,

         3) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

         2. Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszej uchwały rozumie się osoby, które w szczególności spełniają, jeden z warunków:

        1) zamieszkują w lokalu, w którym w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego na jedną osobę przypada nie więcej niż 10 m2 powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego na jedną osobę przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni pokoi,

        2) zamieszkują w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

        3) uzyskały pełnoletniość w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej, pod warunkiem, że z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu wystąpią w ciągu dwóch lat od osiągnięcia pełnoletniości,

        4) pozbawione zostały mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych,

        5) są osobami bezdomnymi.

        3. Warunek określony w § 7 ust. 1 pkt 2) niniejszej uchwały nie dotyczy osób, które:

        1) są uprawnione do lokalu zamiennego,

        2) wstępujących w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu Cywilnego,

        3) są wymienione w § 7 ust. 2 pkt 3) niniejszej uchwały.

  15. Zgodnie z § 8 uchwały - zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego następuje z osobą znajdującą się na liście mieszkaniowej w miarę posiadania przez Miasto lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu.

2. Przyznając wnioskodawcy lokal mieszkalny Prezydent Miasta Opola wskazuje termin podpisania umowy nie dłuższy niż 21 dni.

4. Realizacja listy polega na złożeniu wnioskodawcy kolejno dwóch propozycji najmu lokalu. W przypadku nie przyjęcia przez wnioskodawcę żadnej z dwóch różnych propozycji lokali Prezydent Miasta Opola po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej może postanowić o przesunięciu wnioskodawcy na koniec listy.

16. Zgodnie z § 9 uchwały -  z mieszkaniowego zasobu Miasta Prezydent Miasta Opola wydziela w drodze zarządzenia część lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne.

     2. Miasto może wynajmować lokale socjalne osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

     1) są członkami wspólnoty samorządowej,

     2) nie mają tytułu prawnego do lokalu,

     3) znajdują się w niedostatku.

17. Zgodnie z § 10 uchwały - lokale socjalne wynajmowane są w kolejności uwzględniającej zasadę   racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta:

   1) osobom, którym sąd w wyroku orzekającym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu,

   2) osobom, które do pełnoletniości przebywały w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej, a ostatnim miejscem zamieszkania na przed pobytem w pieczy zastępczej było Miasto; wniosek o przydział lokalu winien zostać złożony nie później niż w okresie dwóch lat od opuszczenia ośrodka,

   3) innym osobom umieszczonym na liście socjalnej oczekującym na najem lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt. 1) i 3).

2. Lokale socjalne wynajmowane są osobom:

   1) wymienionym w ust. 1 pkt 1) bez względu na wysokość dochodu,

   2) wymienionym w ust. 1 pkt 2) i 3) pod warunkiem, że znajdują się

     w niedostatku.

18. Zgodnie z § 11 uchwały - Wskazanie lokalu socjalnego następuje w miarę    posiadania przez Miasto lokali socjalnych, przeznaczonych do najmu.

2. Przyznając wnioskodawcy lokal socjalny Prezydent Miasta Opole wskazuje termin podpisania umowy.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony z możliwością przedłużenia na dalszy czas oznaczony.

4. Pomimo przyznania lokalu socjalnego osobie z listy socjalnej odmawia się zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, jeżeli z analizy wniosku oraz sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ustalonej między innymi w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wynika, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy dochodami wykazanymi przy składaniu wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub osób ubiegających się wraz z nim o najem lokalu.

5. Realizacja listy socjalnej polega na złożeniu wnioskodawcy trzech propozycji lokali socjalnych.

6. Nieprzyjęcie przez osoby umieszczone na liście socjalnej żadnej z trzech propozycji lokali lub rezygnacja z listy skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu i przesunięcie osoby na koniec listy.

7. Realizacja wyroków eksmisyjnych następuje według kolejności dostarczenia prawomocnego wyroku do Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta.

8. Realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w innym zasobie niż zasób mieszkaniowy Miasta, następuje według kolejności dostarczenia do Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta prawomocnego wyroku przez wierzyciela, osobę uprawnioną lub interwenienta ubocznego lub zapytania organu realizującego tytuł wykonawczy.

9. Prezydent Miasta Opola, w uzasadnionych przypadkach, uwzględniając zasadę racjonalnej gospodarki zasobem mieszkaniowym Miasta, może zrealizować wyrok eksmisyjny z pominięciem przyjętej kolejności.

19 .Zgodnie z § 12 uchwały - W przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego   najemcy lokalu socjalnego wzrósł ponad wysokość określoną pojęciem niedostatku, ale nie przekracza progu niskich dochodów, na zasadzie wzajemnego porozumienia stron, Miasto może zaproponować:

  1) zamianę zajmowanego lokalu socjalnego na lokal mieszkalny przeznaczony do remontu, po złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia, w którym zobowiązuje się do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt,

  2) zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu, po uprzednim wyłączeniu go z zasobu lokali socjalnych, z wyłączeniem lokali socjalnych w nowo wybudowanych budynkach, przez okres, co najmniej 15 lat od dnia rozliczenia budowy.

2. Jeżeli dochód gospodarstwa domowego najemcy lokalu socjalnego nie przekracza wysokości określonej pojęciem niedostatku, na wniosek najemcy lub z urzędu Miasto może zaproponować zamianę lokalu na inny lokal socjalny o powierzchni odpowiedniej dla jego gospodarstwa domowego i tańszym w utrzymaniu, w tym który może być przeznaczony do remontu.

3. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 2 i 3 może nastąpić w trakcie trwania umowy najmu lokalu socjalnego.

4. Przekroczenie niedostatku o więcej niż o 15 %, wyklucza możliwość przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

20. Zgodnie z § 18 uchwały - Lokale przeznaczone do remontu przez przyszłych najemców mogą być proponowane do wynajmu osobom z listy mieszkaniowej, które we wniosku wskazały gotowość wykonania remontu. Propozycje można złożyć więcej niż jednemu wnioskodawcy.

    2. Propozycja powinna zawierać:

    1) adres lokalu przeznaczonego do remontu we własnym zakresie najemcy,

    2) zakres remontu i wartość prac remontowych,

    3) termin składania ofert.

3. W odpowiedzi na propozycję wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć ofertę najmu.

4. Pierwszeństwo w przyznaniu lokalu do remontu przysługuje osobom znajdującym się na liście mieszkaniowej według kolejności wynikającej z tej listy. Przy rozstrzyganiu o przyznaniu lokalu uwzględnia się zasady racjonalności celem efektywnego wykorzystania zasobu mieszkaniowego Miasta.

5. Zawarcie umowy najmu z osobami, które dokonały remontu lokalu, następuje po spełnieniu następujących warunków:

  1) przed przystąpieniem do remontu lokalu wnioskodawca przedłoży wynajmującemu do akceptacji projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę w przypadku, kiedy jest to wymagane przepisami prawa,

  2) udokumentowania dochodu minimalnego.

  3) podpisaniu umowy o remont lokalu,

  4) dokonaniu odbioru technicznego lokalu mieszkalnego przez Miasto,

  5) podpisaniu z wynajmującym protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego.

21.Zgodnie z § 21 uchwały - celem wprowadzenia jednolitych i przejrzystych kryteriów oceny wniosków przez Wydział Lokalowy Urzędu Miasta i sporządzania list, wprowadza się następujące kryteria

 i punktację:

1) zamieszkiwanie i zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w granicach administracyjnych Miasta z zamiarem stałego pobytu:

a) od 0 do 4 lat do dnia złożenia wniosku: plus 1 pkt,

b) od 5 do 7 lat do dnia złożenia wniosku: plus 3 pkt,

c) od 7 lat i więcej do dnia złożenia wniosku: plus 5 pkt,

d) zamieszkiwanie na terenie Miasta z jednoczesnym wykazaniem ciągłości zameldowania na pobyt stały: plus 7 pkt,

2) dotychczasowe warunki mieszkaniowe:

a) poniżej 3 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę w miejscu zameldowania:  plus 10 pkt,

b) od 3,01 do 4,00 m2 : plus 8 pkt,

c) od 4,01 do 5,00 m2 : plus 7 pkt,

d) w przypadku oddzielnego zameldowania małżonków i innych osób zgłoszonych we wniosku, uzyskaną punktację za metraż liczy się z każdego miejsca zameldowania dzieląc ją na pół,

3) stosunki społeczne w miejscu zamieszkania, warunki zdrowotne wnioskodawcy:

a) niepełnosprawność wnioskodawcy lub członków jego gospodarstwa domowego w stopniu znacznym: plus 6 pkt (wymagane orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności albo równorzędne orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy),

b) niepełnosprawność wnioskodawcy lub członków jego gospodarstwa domowego w stopniu umiarkowanym: plus 3 pkt, wymagane dokumenty określone w pkt 3 lit. a),

c) w rodzinie wnioskodawcy, z którą zamieszkuje występuje przemoc bądź alkoholizm: plus 8 pkt, (wymagane udokumentowanie tego faktu zaświadczeniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, instytucji zajmujących się leczeniem uzależnień lub Policji),

d) wiek wnioskodawcy pow. 70 lat: plus 6 pkt.

4) stan rodziny:

a) za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy w wieku do 18 lat: plus 2 pkt,

b) faktyczne zamieszkiwanie z byłym małżonkiem: plus 3 pkt, (wymagana sentencja wyroku o rozwodzie).

5) stan lokalu:

a) zły stan techniczny lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca z rodziną: plus 5 pkt, (wymagane potwierdzenie złego stanu technicznego lokalu przez zarządcę bądź właściciela, przy czym za lokal w złym stanie technicznym uważa się lokal położony w budynku przeznaczonym do kapitalnego remontu bądź rozbiórki, a także lokal w którym występuje wilgoć, grzyb bądź inne czynniki zagrażające zdrowiu),

b) wspólne użytkowanie lokalu z innym, obcym dla rodziny najemcą: plus 3 pkt, (zarządca bądź właściciel potwierdza wspólne korzystanie ze wspólnych części w obrębie lokalu, np. kuchni, itp.).

6) bezdomność:

a) w sytuacji przebywania w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi przez okres dłuższy niż 3 miesiące na dzień weryfikacji wniosku (wymagane pisemne poświadczenie przez kierownika schroniska):

- osoby samotne: plus 8 pkt,

- z dziećmi: plus 15 pkt,

b) osoby objęte, przez co najmniej 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności: plus 5 pkt (wymagane pisemne poświadczenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu),

7) sposób korzystania z dotychczasowego lokalu:

a) zaległości w opłatach za używanie lokalu: minus 10 pkt, przy czym wszystkie osoby dorosłe zamieszkujące w lokalu odpowiadają solidarnie wraz z najemcą za wnoszenie opłat związanych z używaniem lokalu, nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego związanego z najmem lokali,

b) dewastacja lokali i zakłócanie porządku domowego przez wnioskodawcę lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym - minus 20 pkt.

8) inne okoliczności ustalone przez Komisję, mające istotny wpływ na trudną sytuację gospodarstwa domowego - plus 1 do 5 pkt,

9) zbycie lokalu lub przekazanie innym osobom przez osoby ubiegające się o najem lokalu: prawa własności lub współwłasności lokalu lub domu jednorodzinnego, prawa najmu lokalu spółdzielczego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub do domu jednorodzinnego, w terminie:

a) 1 rok do dnia złożenia wniosku - minus 25 pkt,

b) 2 lata do dnia złożenia wniosku - minus 20 pkt,

c) 3 lata do dnia złożenia wniosku - minus 15 pkt,

d) 4 lata do dnia złożenia wniosku - minus 10 pkt,

e) 5 lat do dnia złożenia wniosku - minus 5 pkt.

10) nieprzyjęcie przez wnioskodawcę proponowanych lokali mieszkalnych (dwóch) lub lokali socjalnych (trzech) w okresie ostatnich pięciu lat – minus 7 pkt.

22.Zgodnie z § 22 uchwały - uchwala się następującą wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu:

 

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Do 100% najniższej emerytury

Do 70% najniższej emerytury

Powyżej 100% do 125% najniższej emerytury

Powyżej 70% do 90% najniższej emerytury

Powyżej 125% do 150% najniższej emerytury

Powyżej 90% do 100% najniższej emerytury

 

23.Zgodnie z § 25. uchwały - Podstawą do ustalenia dochodu osoby pracującej na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej jest zaświadczenie od pracodawcy uwzględniające okres wymagany w uchwale oraz dowody wypłaty wynagrodzenia.

2. Dla osób, o których mowa w ust. 1, które nie pozostawały w zatrudnieniu przez okres wymagany do udokumentowania w uchwale przyjmuje się krótszy okres ujawniony na zaświadczeniu i potwierdzeniach wpłaty. Osoby te są zobowiązane do kwartalnej aktualizacji dokumentów stanowiących podstawę ustalania dochodu do czasu objęcia wymaganego uchwałą okresu.

3. Podstawą do ustalenia dochodu osoby niepracującej otrzymującej świadczenia z Miejskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych płatników są dokumenty pochodzące od tych podmiotów, z których wynika wysokość wypłacanych świadczeń.

24 .Zgodnie z § 30 uchwały - uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

25. Zgodnie z § 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola:

Naczelnicy ponoszą odpowiedzialność za sprawne i zgodne z prawem    wykonywanie zadań przypisanych wydziałom. Do zadań naczelników należy miedzy innymi: określanie w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzanych przez  Prezydenta: organizacji pracy wydziału, zasad kontroli wewnętrznej w wydziale, dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między pracowników wydziału.

    26.Zgodnie z § 51e Regulaminu Organizacyjnego: do zakresu działania Wydziału Lokalowego należy  między innymi: prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, w tym: przyjmowanie wniosków i przedkładanie ich Społecznej Komisji Mieszkaniowej, sporządzanie list osób zakwalifikowanych do otrzymania lub zamiany lokalu i ich realizacja.

   27. Zgodnie z § 3 Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej:

        - Komisja opiniuje projekty list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,

        - Komisja może przeprowadzać wizje lokalne w celu właściwej oceny warunków mieszkaniowych i bytowych wnioskodawców i ich rodzin,

       -  opinie i uwagi odnotowywane na wniosku podpisują członkowie Komisji.

28. Zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu - w posiedzeniach Komisji uczestniczą    pracownicy Wydziału Lokalowego, którzy przedkładają Komisji złożone wnioski wraz z ustaleniami formalno-prawnymi.

 

      Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

     Zapoznano się z procedurami postępowania oraz z zasadami i kryteriami przydziału mieszkań określonymi w poszczególnych uchwałach Rady Miasta Opola. Ustalono liczbę wniosków zaewidencjonowanych i rozpatrzonych w Wydziale w okresie objętym kontrolą ogółem i w rozbiciu na okresy obowiązywania poszczególnych uchwał.

     Na podstawie ustalonych danych wytypowano wnioski oraz przydziały mieszkań do szczegółowej kontroli. Dokonano analizy wszystkich wytypowanych wniosków oraz przydzielonych lokali socjalnych i do remontu a także przydziałów realizowanych na podstawie wyroków eksmisyjnych pod kątem zgodności z zasadami i kryteriami określonymi w obu uchwałach.

       Zespół kontrolny przyjął, iż w ramach prowadzonego postępowania jest w stanie przeanalizować około 100 spraw.

        Ze spraw zakończonych przydzieleniem mieszkania w każdej z badanych kategorii (lokali socjalnych, lokali do remontu oraz przyznanych w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych), postanowiono zbadać co drugą sprawę, a w pozostałych oczekujących na realizację wyboru dokonać w sposób losowy.

      USTALENIA KONTROLI

     I. W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W 2015 r. zadania objęte kontrolą realizowała Społeczna Komisja Mieszkaniowa oraz dwóch pracowników Wydziału Lokalowego.  W okresie tym obowiązywały dwie uchwały Rady Miasta Opola tj.:

- uchwała z dnia 18 października 2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która obowiązywała do 23.06.2015 r. (akta kontroli tom I s. 1 - 7)

         - uchwała z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola, która weszła w życie z dniem 24.06.2015 r. (akta kontroli tom I s. 8 – 22)

II. W zakresie  przyznawania lokali mieszkalnych na podstawie uchwały obowiązującej do dnia 23.06. 2015r.

W okresie od 01.01.2015 r. do 23.03.2015 r. w Wydziale Lokalowym    zaewidencjonowano ogółem  wnioski o przydział lokali mieszkalnych, w tym:

-   112 wniosków o przydział lokali socjalnych,

-   71 wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego do remontu,

Zgodnie z uchwałą umowa najmu lokalu mogła być zawarta z osobami,    które nie posiadały samodzielnego tytułu prawnego do lokalu w przypadku gdy spełniały chociaż jeden z podanych niżej warunków:

-  zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej lub w lokalu nadającym na stały pobyt ludzi. Jeżeli natomiast o najem lokalu ubiegają się małżonkowie zamieszkującymi pod  różnymi adresami, wymieniony warunek winien spełniać każdy z małżonków,

- opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności i nie mają możliwości zamieszkania w innym lokalu,

-  pozbawione zostały mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych, a średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu nie przekracza 200% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

Kontrolujący ustalili również, iż od 1 marca 2014 r. 100% najniższego wynagrodzenia za pracę wynosiło 1.680,00 zł.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą umowa najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mogła być zawarta z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do lokalu, nie miała zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazła się w niedostatku.

Przez osobę, która znalazła się w niedostatku, rozumiano osobę, której średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu socjalnego nie przekraczała 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 10% w gospodarstwie wieloosobowym.

Ustalono ponadto, że umowę najmu lokalu socjalnego zawierano na  czas oznaczony 1 roku z możliwością przedłużenia na dalszy czas oznaczony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jej przedłużenie dochody najemcy wymienione w ust. 2 wymienionej uchwały nie zostały przekroczone o więcej niż 15%.   

II.1.W zakresie przydziału lokali socjalnych z listy oczekujących

      W okresie od 01.01.2015 r. do 23.06.2015 r. zaewidencjonowano 112 wniosków o przydział lokali socjalnych. Wszystkie wnioski zaopiniowano pozytywnie. Również do dnia 23.06.2015 r. 22 wnioskodawcom wydano  skierowania do najmu takiego lokalu.

      Na dzień 23.06.2015 r. na liście oczekujących o przydział lokalu socjalnego pozostawało 90 rodzin.

II.1.1. W zakresie przydziału lokali socjalnych z listy oczekujących - zrealizowane

Szczegółowe dane  w zakresie 12 skierowań do najmu lokali socjalnych w 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Rozpatrzenie wniosku

pod kątem spełnienia

kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/608/01

pozytywnie/negatywnie

 

Data przyjęcia propozycji najmu lokalu

 

 

Data zawarcia umowy

 

Uwagi

 

 

1*

 

 

2*

 

 

3*

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

-

 

-

 

 

pozytywnie

28.02.2014

 

22.05.2014

 

01.06.2015

 

-

 

 

2

 

 

-

 

-

 

 

pozytywnie

22.02.2013

 

20.04.2015

 

28.04.2015

 

-

 

 

 

3

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

13.11.2012

 

17.04.2015

 

27.04.2015

 

-

 

4

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

25.09.2013

 

10.04.2015

 

21.04.2015

 

-

 

 

 

 

5

 

 

-

 

-

 

 

pozytywnie

25.09.2013

 

03.04.2015

 

10.04.2015

 

-

 

 

 

 

 

6

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

28.02.2014

 

26.03.2015

 

31.03.2015

 

-

 

 

 

 

7

 

 

pozytywnie

27.04.2012

 

-

 

-

 

16.03.2015

 

24.03.2015

 

-

 

8

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

24.03.2011

 

25.02.2015

 

12.03.2015

 

-

 

9

 

 

-

 

-

 

 

pozytywnie

24.03.2011

 

23.-02.2015

 

13.03.2015

 

-

 

10

 

 

-

 

-

 

 

pozytywnie

08.01.2013

 

03.02.2015

 

19.03.2015

 

-

 

 

 

11

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

08.01.2013

 

02.02.2015

 

23.02.2015

 

-

 

12

 

 

-

 

-

 

 

 

pozytywnie

01.04.2010

 

20.01.2015

 

05.02.2015

(akta kontroli tom I s. 23-70)

 

-

Zgodnie z ww. Uchwałą umowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogła być zawarta z osobami, które nie posiadają samodzielnego tytułu prawnego do lokalu, jeżeli:

1* - zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi. Jeżeli o najem lokalu ubiegają się małżonkowie zamieszkujący pod różnymi adresami, wymieniony warunek winien spełniać każdy z małżonków.

2* - opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą po osiągnięciu pełnoletniości i nie mają możliwości zamieszkania w innym lokalu,

3* - pozbawione zostały mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych, a średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstw domowego w okresie
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu nie przekracza 200 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników  - w  gospodarstwie jednoosobowym i 100 % - w gospodarstwie wieloosobowym.

Kontrolujący dokonali również analizy 12 opisanych w tabeli powyżej wniosków pod kątem spełnienia kryterium dochodowości i nie stwierdzili w tym zakresie nieprawidłowości. (akta kontroli tom I s. 71-82)

Przeprowadzona przez zespół kontrolny analiza dokumentacji w indywidualnych aktach spraw potwierdziła prawidłowość przyznania lokali socjalnych zgodnie z przyjętymi w uchwale kryteriami. W trakcie przeprowadzonych badań zwrócono uwagę na  brak w aktach prowadzonych przez Wydział Lokalowy kopii umów najmu lokalu mieszkalnego. Umowy te znajdują się jedynie w dokumentacji Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych, który jako podmiot odpowiedzialny zawiera je z najemcami.

II.1.2. W zakresie przydziału lokali socjalnych rozpatrzone pozytywnie – niezrealizowane

Badaniu poddano dokumentację osób, których podania o przydział  lokalu do remontu zostały rozpatrzone pozytywnie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Analizy akt dokonano w oparciu wymagane do wniosku załączniki oraz o zapisy kryteriów umieszczonych w uchwale Rady Miasta Opola. Kontrolą objęto 7 losowo wybranych kompletów akt. Wyniki przeprowadzonych badań na podstawie zgromadzonego materiału przedstawia poniższa tabela.

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Rozpatrzenie wniosku

pod kątem spełnienia

kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/608/01

pozytywnie/negatywnie

 

Uwagi

 

 

1*

 

 

2*

 

 

3*

 

1

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

pozytywnie

29.04.2014

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

2

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

29.04.2014

 

Prośba o zamianę mieszkania ze względu na Uciążliwość lokatorów

 

3

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

29.04.2014

 

-

 

4

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

25.03.2014

 

Prośba o ponowne zawarcie umowy –

uregulowała zaległość w czynszu

 

5

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

28.02.2014

 

-

 

6

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

23.01.2014

 

-

 

7

 

 

 

 

 

pozytywnie

23.01.2014

 

-

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że każdy z wyżej wymienionych wnioskodawców, którego podanie o przydział lokalu socjalnego z listy oczekujących, zostało pozytywnie rozpatrzone a nie otrzymał go na zasadach obowiązujących do dnia wejścia w życie nowej Uchwały tj. 24.06.2015 r poinformowany został o konieczności ponownego jego wypełnienia i złożenia w Wydziale Lokalowym do dnia 31.07 2015 r. zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 lit a.

 

II.1.3. W zakresie przydziału lokali socjalnych - rozpatrzone negatywnie

                Badaniu poddano dokumentację wnioskodawców, których podania o przydział  lokalu do remontu zostały rozpatrzone negatywnie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Kontrolą objęto 7 losowo wybranych kompletów akt. Ich analizy dokonano pod kątem przyczyn odmowy przyznania takiego lokalu.

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Rozpatrzenie wniosku

pod kątem spełnienia

kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/608/01

pozytywnie/negatywnie

 

Uwagi

 

 

1*

 

 

2*

 

 

3*

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

negatywnie

17.02.2015

 

negatywnie

17.02.2015

 

negatywnie

17.02.2015

 

-

 

2

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

-

 

3

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

-

 

4

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

-

 

5

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

-

 

6

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

-

 

7

 

 

negatywnie

17.03.2015

 

negatywnie

17.03.2015

 

negatywnie

17.03.2015

 

-

                Na podstawie analizy akt spraw osób umieszczonych w tabeli powyżej, zespół kontrolny stwierdził, iż wnioskodawcy nie spełnili warunków wynikających z uchwały Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy. Jednocześnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa w pkt. 7 wniosku o najem lokalu odmawiając wnioskodawcom jego przydziału, w uzasadnieniu oprócz obowiązujących w uchwale kryteriów zwracała uwagę między innymi na:

  • przyznawanie lokali  socjalnych w pierwszej kolejności rodzinom wielodzietnym,
  • rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • trudną sytuację mieszkaniową Gminy Opole.

 

 II.2. W zakresie przydziału lokali do remontu

 II.2.1. przydzielone

                W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na dzień 23.06.2015r. wpłynęło 71 wniosków rodzin ubiegających się o najem mieszkania do remontu we własnym zakresie i na własny koszt, z tego 21 rodzin zostało wpisanych na listę osób oczekujących. W trakcie obowiązującej do 23.06.2015 r. uchwały wskazano 21 lokali dla rodzin z listy oczekujących. Szczegółową kontrolą objęto 5  przydziałów lokali, w których zakończono remont a następnie podpisano umowy o ich najem. W pozostałych  przypadkach kontrolujący odstąpili od badania akt, w związku z wnioskami o przedłużenie terminu do wykonania remontu a tym samym odroczenia terminu do ich zawarcia.

                W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące osób oraz poszczególnych lokali w których zakończono remonty a następnie zawarte zostały umowy najmu na podstawie zapisów uchwały obowiązującej do 23.06.2015 r.

 

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Rozpatrzenie wniosku

pod kątem spełnienia

kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/608/01

pozytywnie/negatywnie

 

Data przyjęcia propozycji najmu lokalu

 

 

Data zawarcia umowy

 

 

1*

 

 

2*

 

 

3*

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

-

 

-

 

pozytywnie

22.03.2013

 

07.05.2015

 

26.05.2015

 

2

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

09.01.2009

 

10.02.2015

 

24.02.2015

 

3

 

 

pozytywnie

30.03.2015

 

-

 

-

 

12.03.2015

 

10.07.2015

 

4

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

13.04.2012

 

14.01.2015

 

06.07.2015

 

5

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

24.06.2011

 

27.03.2015

 

07.01.2016

Na podstawie przeprowadzonych badań dokumentacji źródłowej oraz ustnych wyjaśnień naczelnika Wydziału Lokalowego ustalono, że czas oczekiwania na mieszkanie do remontu to średnio okres ok. 3,5 roku.

II.2.2. Rozpatrzone pozytywnie – nie zrealizowane w związku z brakiem lokali w zasobie komunalnym

                Badaniu poddano 7 losowo wybranych kompletów akt spraw osób, których wnioski o przydział lokalu do remontu zostały pozytywnie rozpatrzone przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, lecz nie zostały zrealizowane w związku z brakiem mieszkań w zasobie komunalnym miasta.

Wyniki przeprowadzonej analizy uwidoczniono w tabeli poniżej.

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Rozpatrzenie wniosku

pod kątem spełnienia

kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/608/01

pozytywnie/negatywnie

 

Uwagi

 

 

1*

 

 

2*

 

 

3*

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

-

 

pozytywnie

17.02.2015

 

-

 

-

 

2

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

17.02.2015

 

-

 

3

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

18.03.2015

 

-

 

4

 

 

-

 

pozytywnie

18.03.2015

 

-

 

-

 

5

 

 

-

 

pozytywnie

18.03.2015

 

-

 

-

 

 

 

 

6

 

 

pozytywnie

18.03.2015

 

-

 

-

 

-

 

7

 

 

-

 

-

 

pozytywnie

18.03.2015

 

-

                W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie osoby wymienione w powyższej tabeli, które nie otrzymały przydziału na lokal do remontu w pierwszym półroczu 2015 r., a ich wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, zostali poinformowani pisemnie o konieczności złożenia  wniosku na rok następny co związane było ze zmianą przepisów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. W związku z tym każdej z tych osób przesłano do wypełnienia nowy wniosek o najem lokalu, który należało złożyć w terminie do dnia 31.07.2015 r. zgodnie z § 27 ust. 2 lit. a. Uchwały Rady Miasta Opola z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola.

II.2.3. rozpatrzone negatywnie

Kontrolą objęto 7 wniosków osób starających się o przydział lokalu do remontu, które Społeczna Komisja Mieszkaniowa na podstawie złożonej dokumentacji oraz w oparciu o kryteria Uchwały Rady Miasta Opola z dnia 18.10.2001 r. oceniła negatywnie.

Wyniki badań przedstawiono w tabeli poniżej.

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Rozpatrzenie wniosku

pod kątem spełnienia

kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/608/01

pozytywnie/negatywnie

 

Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

 

1*

 

 

2*

 

 

3*

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywna

z uwagi na trudną sytuację lokalową Gminy Opole

 

2

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

 negatywna

z uwagi na trudną sytuację lokalową Gminy Opole oraz bezumowne zajmowanie lokalu socjalnego

 

3

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywna

z uwagi na trudną sytuację lokalową Gminy Opole przekroczenie dochodu oraz zamieszkiwanie w lokalu socjalnym bez tytułu prawnego

 

4

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

 

negatywna

z uwagi na nie spełnione kryteria Uchwały Rady Miasta Opola

 

5

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywna

z uwagi na nie spełnione kryteria Uchwały Rady Miasta Opola

 

6

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywna

z uwagi na dobre warunki w miejscu obecnego zamieszkania

 

7

 

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

 

negatywnie

18.03.2015

negatywna

z uwagi na trudną sytuację mieszkaniową Gminy Opole oraz dobre warunki w miejscu obecnego zamieszkania wnioskodawcy

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w oparciu o złożone wnioski oraz inną dokumentację znajdującą się w indywidualnych aktach spraw zespół kontrolny potwierdził prawidłowość dokonanej oceny przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Przeprowadzona analiza dokonana została na podstawie zapisów § 2 pkt. 1 do 3 oraz § 3 pkt. 1 do 4 Uchwały Rady Miasta Opola Nr XLVII/608/01 z dnia 18 października 2001 r.

III. W zakresie  przyznawania lokali mieszkalnych na podstawie uchwały  obowiązującej od dnia 24.06. 2015r.

W okresie od 24.06.2015 r. do 31.12.2015 r. do Wydziału Lokalowego wpłynęło:

  -   97  wniosków o przydział lokali socjalnych,

-   156 wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego do remontu.

     W okresie objętym kontrolą do Wydziału Lokalowego wpłynęło 97 wniosków o przydział lokalu socjalnego. Po wstępnej analizie przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Lokalowego, 48 z nich spełniło kryteria zapisane w uchwale, które następnie  przekazano do oceny Społecznej Komisji Lokalowej.

III.1.W zakresie przydziału lokali socjalnych z listy oczekujących

III.1.1. zrealizowane

    W okresie od 24.06.2015 r. do 31.12.2015 r. wydano 4 skierowania do najmu lokalu socjalnego. Szczegółową kontrolą objęto 2 skierowania.  

Na dzień 31.12.2015 r. na liście oczekujących o przydział lokalu socjalnego pozostawało 44 rodziny. Dane podstawowe w zakresie 2 przydziałów do najmu lokali w 2015 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

     Szczegółowemu badaniu poddano arkusz przyznawania punktów według kryteriów Uchwały nr XI/163/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających, ocenie poddano dokumentację źródłową dostarczoną przez wnioskodawcę, oraz analizy, której dokonali pracownicy Wydziału Lokalowego, zgodnie z przyjętymi kryteriami uchwały. umieszczając w arkuszu odpowiednią liczbę punktów. Uzyskane w ten sposób punkty w oparciu o dostarczoną dokumentację poddane zostały indywidualnej ocenie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Wpisane do arkusza punkty i poddane ocenie przez Społeczną Komisję decydowały między innymi o kolejności przyznania lokalu mieszkalnego.

 

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Zaświadczenie

o zameldowaniu w Opolu TAK/NIE

 

 

Rozpatrzenie wniosku pod kątem

spełnienia zasad przydzielania lokalu zgodnie z arkuszem  przyznania punktów wg. kryteriów Uchwały Nr XI/163/13 pozytywne/negatywne

 

Propozycja przyjęcia lokalu,

data

 

 

Data zawarcia umowy

 

Uwagi

 

 

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

TAK

03.05.1972

 

pozytywnie

 

08.09.2015

 

14.12.2015

 

28.12.2015

 

-

 

 

 

 

2

 

 

TAK

28.01.1991

 

Pozytywnie

27.10.2015

 

30.11.2015

 

07.12.2015

 

-

(akta Kontroli tom I s. 83)

Ad.1

             Wniosek o najem lokalu socjalnego złożony w dniu 31.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 08.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 31 z czego:

   -   7  pkt za ciągłość w zameldowaniu,

 -  4   pkt za dzieci w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat (2 pkt za każde dziecko),

 -  15 pkt za bezdomność z dziećmi,

 - 5 pkt jako osoba objęta przez 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

       W dniu 14.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 28.12.2015 r. została zawarta mowa najmu na wskazany i przyjęty przez wnioskodawcę lokal.

Ad.2

              Wniosek o najem lokalu socjalnego złożony w dniu 31.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 25 z czego:

        - 1 pkt za zamieszkiwanie i zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w   granicach administracyjnych miasta od 0 – 4 lat do dnia złożenia wniosku,

-   4  pkt za dzieci w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

-  15 pkt z bezdomność z dziećmi,

-   5 pkt jako osoba objęta przez 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

               W dniu 24.11.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 07.12.2015 r. została zawarta mowa najmu na wskazany i przyjęty przez wnioskodawcę lokal.

        W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż w indywidualnej dokumentacji prowadzonej przez Wydział Lokalowy brak było umów dotyczących najmu lokalu socjalnego. Umowy takie znajdowały się natomiast w aktach prowadzonych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych (akta Kontroli tom I s. 84-91).

III.1.2 W zakresie przydziału lokali socjalnych z listy oczekujących - rozpatrzone pozytywnie oczekujące na przydział

     W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na dzień 31.12.2015r. na liście oczekujących na przydział lokalu socjalnego pozostało 44 wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Społeczną Komisję Lokalową. Spośród wymienionych wyżej wniosków drogą losową do szczegółowej kontroli wytypowano 10 kompletów akt .

         Wyłonione akta poddano szczegółowemu badaniu, a ich analizę przeprowadzono w oparciu o arkusz przyznawania punktów według kryteriów Uchwały nr XI/163/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono pod tabelą.

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Zaświadczenie

o zameldowaniu w Opolu TAK/NIE

 

 

Rozpatrzenie wniosku pod kątem

spełnienia zasad przydzielania lokalu zgodnie z arkuszem  przyznania punktów wg. kryteriów Uchwały Nr XI/163/13 pozytywne/negatywne

 

 

Propozycja przyjęcia lokalu, adres i

data

 

Uwagi

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

TAK

1996

 

pozytywnie

08.09.2015

 

-

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

2

 

 

TAK

1983

 

pozytywnie

08.09.2015

 

-

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

3

 

 

TAK

2007

 

pozytywnie

27.10.201`5

 

18.01.2016

odmowa przyjęcia lokalu,łazienka znajduje się w korytarzu, a wnioskodawca posiada małe dziecko

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

4

 

 

TAK

1990-1995

oraz od marca 2015

 

 

pozytywnie

28.08.2015

 

05.04.2015

odmowa

przyjęcia lokalu bez podania pisemnego uzasadnienia

 

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

 

5

 

 

TAK

1982

 

pozytywnie

18.08.2015

 

-

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

6

 

 

TAK

09.11.1990

 

pozytywnie

26.08.2015

 

-

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

7

 

 

TAK

1991

 

pozytywnie

08.09.2015

 

-

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

 

8

 

 

TAK

2003

 

pozytywnie

02.09.2015

 

-

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

9

 

 

TAK

1974

 

pozytywnie

21.08.2015

 

-

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

 

10

 

 

TAK

1983

 

pozytywnie

27.10.2015

 

-

 

Z uwagi na brak odpowiedniej

ilości wolnych lokali socjalnych, dla osób oczekujących  z listy 2015 r. nie wskazano mieszkania wnioskodawcy

(akta kontroli tom I s. 92)

Ad.1

      Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 21.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 08.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 29 z czego:

-  7  pkt za ciągłość w zameldowaniu,

-  2  pkt za dzieci w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat ( 2 pkt za każde dziecko),

- 15 pkt za bezdomność z dziećmi,

- 5 pkt jako osoba objęta przez 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z    bezdomności.

      Wnioskodawca nie otrzymał propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.2

        Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 31.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 08.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 29 z czego:

-  7  pkt za ciągłość w zameldowaniu,

-  2  pkt za dzieci w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

- 15 pkt za bezdomność z dziećmi,

  - 5 pkt jako osoba objęta przez 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

      Wnioskodawca nie otrzymał propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.3

      Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 30.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 25 z czego:

-  1  pkt za zamieszkiwanie od 0-4 lat do dnia złożenia wniosku,

-  4  pkt za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

- 15 pkt za bezdomność z dziećmi,

        - 5 pkt jako osoba objęta przez 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

                W dniu 18.01.2016 r. zaproponowano(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). W dniu 22.012016 r. Proponowane mieszkanie nie zostało przyjęte ponieważ łazienka znajdowała się w korytarzu a wnioskodawca posiada w rodzinie małe dziecko.

        Kontrolujący ustalili błędne podsumowanie punktów w arkuszu na stronie drugiej gdzie wpisano ich łącznie 21. Faktyczna liczba po ponownym przeliczeniu wynosi 25.

      Ustalono ponadto, iż wnioskodawca nie otrzymał ponownej propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.4

               Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 28.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 08.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 20 z czego:

-  1  pkt za zamieszkiwanie od 0-4 lat do dnia złożenia wniosku,

-  4  pkt za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

- 15 pkt za bezdomność z dziećmi,

      W dniu 30.03.2015 r. Wydział Lokalowy złożył propozycję najmu(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). W dniu 05.04.2015 r. wnioskodawca zrezygnował z przedstawionej propozycji nie podając przyczyny odmowy.

      Wnioskodawca nie otrzymał ponownej propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.5

               Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 17.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 19 z czego:

-  7 pkt za ciągłość w zameldowaniu,

-  7 pkt za dotychczasowe mieszkaniowe (od 4,01 do 5,00 m² a osobę),

- 3 pkt niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka jego gospodarstwa domowego w stopniu umiarkowanym,

-  2 pkt za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

      Wnioskodawca nie otrzymał propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.6

      Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 31.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 16 z czego:

-  7  pkt za ciągłość w zameldowaniu,

-  7 pkt za dotychczasowe mieszkaniowe (od 4,01 do 5,00 m² a osobę),

-  2  pkt za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

      Wnioskodawca nie otrzymał propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.7

               Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 31.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 08.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 6 z czego:

-  7  pkt za ciągłość w zameldowaniu,

-  7 pkt za dotychczasowe mieszkaniowe (od 4,01 do 5,00 m² a osobę),

-  2  pkt za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

-  (- 10)  za zaległość w opłatach za użytkowanie lokalu,

      Wnioskodawca nie otrzymał propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.8

               Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 31.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 02.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 3 z czego:

-  7  pkt za ciągłość w zameldowaniu,

          - 6 pkt za niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka jego rodziny w stopniu znacznym,

-  (- 10)  za zaległość w opłatach za użytkowanie lokalu.

               Wnioskodawca nie otrzymał propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.9

               Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 31.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 5 z czego:

-  3  pkt za zamieszkiwanie i zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w granicach     administracyjnych miasta od 5-7 lat do dnia złożenia wniosku,

-    2    pkt za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

-    3    pkt za wspólne użytkowanie lokalu z innym, obcym dla rodziny najemcą,

- (-3) pkt za nieprzyjęcie przez wnioskodawcę proponowanych lokali, lub lokali socjalnych w okresie ostatnich pięciu lat do dnia złożenia wniosku.

               Wnioskodawca nie otrzymał propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

Ad.10

               Wniosek o najem mieszkania socjalnego złożony w dniu 31.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 10 z czego:

-  5  pkt za zamieszkiwanie i zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w granicach     administracyjnych miasta od 7 lat i więcej do dnia złożenia wniosku,

-   5   pkt jako osoba objęta przez 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

                Wnioskodawca nie otrzymał propozycji najmu ze względu na brak odpowiedniego mieszkania w zasobie komunalnym gminy.

      W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że każdy z wyżej wymienionych wnioskodawców, którego podanie o przydział lokalu socjalnego z listy oczekujących, zostało pozytywnie rozpatrzone a nie otrzymał w 2015 r. mieszkania socjalnego został pisemnie poinformowany o konieczności ponownego jego wypełnienia i złożenia w Wydziale Lokalowym do dnia 31.03 2016 r. zgodnie z § 3 ust. 11 ww. Uchwały.

III.2 w zakresie przydziału lokali do remontu

III.2.1 przydzielone

        Na podstawie danych uzyskanych w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że od 24.06.2015 r. do 31.07.2015 r. wpłynęło 156 wniosków rodzin ubiegających się o najem mieszkania do remontu we własnym zakresie i na własny koszt. Spośród złożonych wniosków Społeczna Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała 39 z nich, które następnie umieszczone zostały na liście oczekujących.

   Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Opola listą osób oczekujących na lokal do remontu we własnym zakresie i na własny koszt,  w okresie od 24.06.2015 r. do 31.12.2015r.  do remontu wskazano 16 lokali. Kontrolą objęto akta spraw 8 przydziałów wyłonionych drogą losową.

       Wyłonione akta poddano szczegółowemu badaniu, a ich analizę przeprowadzono w oparciu o arkusz przyznawania punktów według kryteriów Uchwały nr XI/163/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono pod tabelą.

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Zaświadczenie

o zameldowaniu w Opolu TAK/NIE

 

 

Rozpatrzenie wniosku pod kątem

spełnienia zasad przydzielania lokalu zgodnie z arkuszem  przyznania punktów wg. kryteriów Uchwały Nr XI/163/13 pozytywne/negatywne

 

Propozycja przyjęcia lokalu, adres i

data

 

 

Data zawarcia umowy

 

Uwagi

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

TAK

od 25.08.2005

 

 

pozytywnie

08.09.2015

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

28.12.2015

 

-

 

 

 

 

 

2

 

 

TAK

od 24.07.1992

 

 

pozytywnie

27.10.2015

 

30.12.2015

 

-

 

 

 

3

 

 

TAK

od 16.11.1993

 

pozytywnie

18.08.2015

 

 

28.12.2015

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

4

 

 

TAK

od 09.10.1996

 

pozytywnie

18.08.2015

 

28.12.2015

 

5

 

 

TAK

od 11.05.2004

 

pozytywnie

08.09.2015

 

28.12.2015

 

6

 

 

TAK

od 31.10.2012

 

pozytywnie

18.08.2015

 

29.12.2015

 

7

 

 

TAK

od 03.02.1969

 

pozytywnie

27.10.2015

 

31.12.2015

 

8

 

 

TAK

od 07.11.1995

 

pozytywnie

26.08.2015

 

07.01.2016

(akta kontroli tom I s. 93)      

Ad.1

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 24.07.2015 r. który na posiedzeniu w dniu 08.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 12 z czego:

-  7  pkt za ciągłość w zameldowaniu,

- 5 pkt jako osoba objęta przez 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

      W dniu 17.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 21.12.2015 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu 28.12.2015 r. remont zakończył i została zawarta mowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.2

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 06.10.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 15.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 10 z czego:

- 5 pkt za zamieszkiwanie i zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w granicach  administracyjnych miasta  od siedmiu lat i więcej do dnia złożenia wniosku,

         - 5 jako osoba objęta przez co najmniej 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

                W dniu 18.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 21.12.2015 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu 30.12.2015 r. remont zakończył i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.3

                Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 21.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 8.05.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Przedmiotowy wniosek nie podlegał punktacji zgodnie z § 7 ust.3 pkt 3 ww. Uchwały –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

                W dniu 17.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 21.12.2015 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu 28.12.2015 r. remont zakończył i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.4

                Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 16.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Przedmiotowy wniosek nie podlegał punktacji zgodnie z § 7 ust.3 pkt 3 ww. Uchwały –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

                W dniu 16.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 21.12.2015 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu 28.12.2015 r. remont zakończył i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.5

                Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony został w dniu 29.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 08.09.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 27 z czego:

-  3 pkt za zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Miasta Opola od 7 lat i    więcej,

-    4 pkt za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat,

-   15 pkt za bezdomność z dziećmi,

-  5 pkt jako osoba objęta przez co najmniej 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

                W dniu 21.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 21.12.2015 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu 28.12.2015 r. remont zakończył i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.6

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 22.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Przedmiotowy wniosek nie podlegał punktacji zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 3 ww. Uchwały –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

      W dniu 16.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 22.12.2015 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu 29.12.2015 r. remont zakończył i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.7

               Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony został w dniu 30.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła 14 z czego:

- 1 pkt za zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Miasta Opola od 0 do 4 lat,

-  8 pkt za bezdomność jako osoba samotna,

- 5 pkt jako osoba objęta przez co najmniej 6 miesięcy indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

      W dniu 21.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 22.12.2015 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu 31.12.2015 r. remont zakończył i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.8

                Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 29.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 26.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Przedmiotowy wniosek nie podlegał punktacji zgodnie z § 7 ust.3 pkt 3 ww. Uchwały –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

      W dniu 16.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), które zostało przyjęte. W dniu 30.12.2015 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu 07.01.2016 r. remont zakończył i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

III.2.2 oczekujący na liście przydziału mieszkania do remontu

                Badaniu poddano dokumentację wnioskodawców, których podania o przydział  lokalu do remontu zostały pozytywnie rozpatrzone przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Kontrolą objęto losowo wybranych 6 kompletów akt, w których wnioski o przydział takiego mieszkania złożone zostały do końca lipca 2015 r. zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 lit a.

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Zaświadczenie

o zameldowaniu w Opolu TAK/NIE

 

 

Rozpatrzenie wniosku pod kątem

spełnienia zasad przydzielania lokalu zgodnie z arkuszem  przyznania punktów wg. kryteriów Uchwały Nr XI/163/13 pozytywne/negatywne

 

Propozycja przyjęcia lokalu, adres i

data

 

Data zawarcia umowy

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

TAK

od 06.12.2001

 

 

pozytywnie

18.05.2015

 

Rezygnacja z przyjęcia mieszkania – (oświadczenie wnioskodawcy z dnia

21.12.2015)

 

-

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

2

 

 

TAK

od 1997

 

pozytywnie

27.10.2015

 

 

Rezygnacja ze

względu na

wysokie

koszty remontu

14.03.2016

 

-

 

3

 

 

TAK

2011

 

 

pozytywnie

21.08.2015

 

Rezygnacja ze

względu na

wysokie

koszty

ogrzewania

22.02.2016

 

-

 

4

 

 

TAK

01.03.2003

 

pozytywnie

26.08.2015

 

 

Rezygnacja ze

względu na

stan zdrowia

23.03.2016

 

.-

 

5

 

 

TAK

1996

 

pozytywnie

18.08.2015

 

Rezygnacja ze

względu na zły stan mieszkania

18.12.2015

 

-

 

6

 

 

TAK

2000

 

pozytywnie

26.08.2015

 

Nie zrealizowano wniosku w związku z brakiem odpowiedniej ilości wolnych lokali – pismo z dnia 09.03.2016 r.

 

-

 

-

 

(akta kontroli tom I s. 94)

Ad.1

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 29.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Przedmiotowy wniosek, nie podlegał punktacji zgodnie z § 7 ust.3 pkt 3 ww. Uchwały.

      W dniu 16.12.2015 r. zaproponowano mieszkanie przy  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), z którego wnioskodawca zrezygnował w dniu 21.12.2015 r. składając pisemne oświadczenie, iż nie chce mieszkać w Opolu.

Ad.2

                Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 29.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Przedmiotowy wniosek, nie podlegał punktacji zgodnie z § 7 ust.3 pkt 3 ww. Uchwały.

                W dniu 07.03.2016 r. zaproponowano lokal mieszkalny nr 10 przy ul. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), z którego wnioskodawca zrezygnował w dniu 14.03.2016 r. składając pisemne oświadczenie rezygnacji z jego przyjęcia w związku na niedoszacowane koszty remontu, wymiany instalacji elektrycznej.

Ad.3

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 31.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 21.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Przedmiotowy wniosek, nie podlegał punktacji zgodnie z § 7 ust.3 pkt 3 ww. Uchwały.

      W dniu 16.02.2016 r. zaproponowano lokal mieszkalny(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), z którego wnioskodawca zrezygnował w dniu 23.02.2016 r. składając pisemne oświadczenie rezygnacji z jego przyjęcia w związku z dużymi kosztami ogrzewania.

Ad.4

                Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 29.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 26.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła (- 4) z czego:

         -  1 pkt za zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Miasta Opola od 0 do 4 lat,

- 5 pkt jako osoba objęta przez co najmniej 6 miesięcy indywidualnym programem  wychodzenia z bezdomności

          -  (- 10) pkt za zbycie lokalu lub przekazanie innym osobom przez osoby ubiegające się o najem lokalu w terminie 4 lat do dnia złożenia wniosku.

              W dniu 23.03.2016 r. zaproponowano lokal mieszkalny(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), z którego wnioskodawca zrezygnował w dniu 24.03.2016 r. składając pisemne oświadczenie rezygnacji z jego przyjęcia w związku ze stanem zdrowia.

Ad.5

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 22.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Przedmiotowy wniosek, nie podlegał punktacji zgodnie z § 7 ust.3 pkt 3 ww. Uchwały.

                W dniu 16.12.2015 r. zaproponowano lokal mieszkalny(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)., z którego wnioskodawca zrezygnował w dniu 18.12.2015 r. składając pisemne oświadczenie rezygnacji z jego przyjęcia z powodu złego stanu mieszkania.

Ad.6

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 31.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 26.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Suma zgromadzonych punktów z arkusza wyniosła (- 22) z czego:

-   1 pkt za zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Miasta Opola od 0 do 4 lat,

-   2 pkt  za dzieci w rodzinie wnioskodawcy do 18 lat (2 pkt za każde dziecko),

    -  (- 25) pkt za zbycie lokalu lub przekazanie innym osobom przez osoby ubiegające się o najem lokalu w terminie 1 roku do dnia złożenia wniosku.

      Nie zrealizowano wniosku w związku z brakiem odpowiedniej ilości wolnych lokali o czym poinformowano zainteresowaną pismem z dnia 09.03.2016 r.

III.2.3 wnioski o przydział mieszkania do remontu zaopiniowane negatywnie

       Badaniu poddano dokumentację wnioskodawców, których podania o przydział  lokalu do remontu zostały rozpatrzone negatywnie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Kontrolą objęto losowo wyłonionych 14 kompletów akt, pod kątem przyczyn odmowy przyznania takiego lokalu.

 

LP

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz data  złożenia wniosku

 

 

Zaświadczenie

o zameldowaniu w Opolu TAK/NIE

 

 

Rozpatrzenie wniosku pod kątem

spełnienia zasad przydzielania lokalu zgodnie z arkuszem  przyznania punktów wg. kryteriów Uchwały Nr XI/163/13 pozytywne/negatywne

 

Przyczyny negatywnego

rozpatrzenia wniosku

 

1

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

TAK

1997

 

negatywnie

18.08.2015

 

niespełnione kryterium

§ 7 ust.2 pkt 1

 

 

2

 

 

TAK

2008

 

 

negatywnie

18.08.2015

 

niespełnione

kryterium

§ 7 ust.1 pkt 2

 

3

 

 

TAK

31.08.1968

 

 

negatywnie

18.08.2015

 

niespełnione

Kryterium

§ 18 ust.5 pkt 2

 

4

 

 

TAK

1978

 

 

negatywnie

18.08.2015

 

niespełnione kryterium

§ 7 ust.2 pkt1

 

5

 

 

TAK

04.11.1993

 

negatywnie

21.08.2015

 

niespełnione kryterium

§ 18 ust.5 pkt 2

 

6

 

 

TAK

17.08.1981

 

negatywnie

21.08.2015

 

niespełnione kryterium

§ 18 ust.5 pkt 2

 

7

 

TAK

2003

 

negatywnie

21.08.2015

 

niespełnione kryterium

§ 18 ust.5 pkt 2

 

8

 

 

TAK

1995

 

negatywnie

21.08.2015

 

niespełnione kryterium

§ 18 ust.5 pkt 2

 

9

 

 

 

 

TAK

2012

 

negatywnie

27.10.2015

 

niespełnione kryterium

§ 18 ust.5 pkt 2

 

10

 

 

TAK

1972

 

negatywnie

27.10.2015

 

niespełnione

kryterium

§ 7 ust. 1 pkt 2

 

11

 

 

TAK

1988

 

negatywnie

27.10.2015

 

niespełnione kryterium

§ 18 ust.5 pkt 2

 

12

 

 

TAK

2003

 

negatywnie

21.08.2015

 

niespełnione

Kryterium

§ 18 ust.5 pkt 2

 

13

 

 

TAK

1970

 

negatywnie

18.08.2015

 

niespełnione kryterium

§ 7 ust.1 pkt 2

 

14

 

 

TAK

1996

 

negatywnie

18.08.2015

 

niespełnione kryterium

§ 18. Ust.5 pkt 2

(akta kontroli tom I s. 95)

       Szczegółowemu badaniu poddano 14 akt spraw z tabeli od poz. 1 do 14, w których złożone wnioski zostały negatywnie rozpatrzone przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Wyniki przeprowadzonej analizy ww. spraw przedstawiono poniżej:

Ad.1

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 23.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 7 ust. 2 pkt 1 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ wnioskujący zamieszkuje w lokalu, w którym w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego na jedną osobę przypada więcej niż 5 m² powierzchni pokoi.

Ad.2

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 24.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 7 ust. 2 pkt 1 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ wnioskujący uzyskał dochód wyższy od wymaganego niskiego dochodu uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu, które wynosi 220% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.

Ad.3

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 27.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ wnioskujący udokumentował dochód niższy od wymaganego dochodu minimalnego w gospodarstwach jednoosobowych uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu.

Ad.4

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 28.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 7 ust. 2 pkt 1 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ wnioskujący zamieszkuje w lokalu, w którym w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego na jedną osobę przypada więcej niż 5 m² powierzchni pokoi.

Ad.5

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 28.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 21.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ wnioskujący udokumentował dochód niższy od wymaganego dochodu minimalnego w gospodarstwach jednoosobowych, uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu. Dochód minimalny wynosi 160% najniższej emerytury.

Ad.6

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 31.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 21.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ wnioskujący nie uzyskał żadnego dochodu uprawniającego do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu. Aby ubiegać się o lokal do remontu należy uzyskać dochód minimalny, który wynosi 110% najniższej emerytury w gospodarstwach 2 – 4 osobowych.

Ad.7

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 31.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 21.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ dochód uzyskany przez wnioskującego był niższy od wymaganego dochodu minimalnego w gospodarstwach 2-4 osobowych, uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu. Dochód minimalny wynosi 110% najniższej emerytury.

Ad.8

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 31.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 21.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ dochód uzyskany przez wnioskującego był niższy od wymaganego dochodu minimalnego w gospodarstwach jednoosobowych osobowych, uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu. Dochód minimalny wynosi 160% najniższej emerytury.

Ad.9

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 21.10.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 21.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ dochód uzyskany przez wnioskującego był niższy od wymaganego dochodu minimalnego w gospodarstwach 2-4 osobowych, uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu. Dochód minimalny wynosi 110% najniższej emerytury.

Ad.10

               Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 31.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 26.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ dochód uzyskany przez wnioskujący uzyskał dochód wyższy od wymaganego niskiego dochodu, uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu, które wynosi 220% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.

Ad.11

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 27.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ dochód uzyskany przez wnioskującego był niższy od wymaganego dochodu minimalnego w gospodarstwach  jednoosobowych, uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu. Dochód minimalny wynosi 160% najniższej emerytury.

Ad.12

              Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 29.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 21.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ dochód uzyskany przez wnioskującego był niższy od wymaganego dochodu minimalnego w gospodarstwach  2-4 osobowych, uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu. Dochód minimalny wynosi 110% najniższej emerytury.

Ad.13

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 23.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ dochód uzyskany przez wnioskującego był wyższy od wymaganego niskiego dochodu, uprawniającego do zawarcia umowy najmu lokalu, które wynosi 175% najniższej emerytury w gospodarstwach 2-4 osobowych.

Ad.14

      Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 22.07.2015 r., który na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie. Przedmiotowy wniosek, nie spełnił kryterium § 18 ust. 5 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ponieważ dochód uzyskany przez wnioskującego był niższy od wymaganego dochodu minimalnego w gospodarstwach  jednoosobowych, uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu do remontu. Dochód minimalny wynosi 160% najniższej emerytury.

IV. W zakresie przydziału lokali socjalnych w związku z realizacją wyroków

  W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że do końca 2015 r. w Wydziale Loklaowym zaewidencjonowano 395 wyroków eksmisyjnych na podstawie, których sąd przyznał prawo do uzyskania lokalu socjalnego.

               W oparciu o zgromadzoną dokumentację  zespół kontrolny ustalił, że w  całym 2015 r. zrealizowano 32 sprawy dotyczące wykonania takich wyroków na lokale socjalne. Szczegółową kontrolą objęto 16 postępowań, wyłonionych drogą losową i zakończonych przyznaniem lokalu socjalnego.

        W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące poszczególnych lokali wskazanych w związku z realizacją wyroków.

 

Lp

 

Imię i

Nazwisko

najemcy

 

Wyrok sądu z dnia

 

Skierowanie do lokalu socjalnego z dnia

 

      Data

    umowy

 

 

Uwagi

 

1

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

 

     26.01.2015

 

   06.07.2015

 

 

 

 

 

2

 

     25.02.2015

 

   29.06.2015

 

                      -

 

3

 

     11.03.2015

 

    17.06.2015

 

                       -

 

4

 

     04.05.2015

 

   21.07.2015

 

                       -        

 

5

 

     04.05.2015

 

   29.07.2015

 

                       -

 

6

 

     15.06.2015

 

   28.09.2015

 

                       -

 

7

 

     06.07.2015

 

   29.09.2015

 

                        -

 

8

 

     03.07.2013

 

  25.09.2015

 

                       -

 

9

 

    11.03.2013

 

  07.06.2013

 

                       -

 

10

 

    19.08.2015

 

  11.09.2015

 

                       -

 

11

 

    19.11.2015

 

   10.12.2015

 

                       -

 

 

12

 

    25.02.2015

 

           -

 

lokal socjalny wskazany w

wyniku wyroku o eksmisję nie

został zasiedlony

 

13

 

    19.03.2015

 

           -

 

lokal socjalny wskazany w

wyniku wyroku o eksmisję nie

został zasiedlony

 

14

 

    23.04.2013

 

          -

 

lokal socjalny wskazany w

wyniku wyroku o eksmisję nie

został zasiedlony

 

15

 

    09.07.2015

 

          -

 

lokal socjalny wskazany w

wyniku wyroku o eksmisję nie

został zasiedlony

 

16

 

 

    15.12.2015

 

          -

 

rezygnacja z lokalu przez WAM

       W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż w aktach spraw Wydziału Lokalowego od pozycji 1 do 11 powyższej tabeli brak jest umów dotyczących najmu lokalu socjalnego. Wspomniane umowy znajdują się jedynie w dokumentacji prowadzonej przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych (akta kontroli tom I s. 96-135).

       Szczegółowemu badaniu poddano 5 spraw z tabeli od poz. 12 do 16, w których wskazany w wyniku wyroku o eksmisję lokal nie został zasiedlony oraz z powodu rezygnacji z lokalu  przez WAM. Przeprowadzona analiza dokonana została w oparciu o indywidualne akta spraw a ich wyniki przedstawiono poniżej:

Ad.12

       (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

Ad.13

       (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

Ad.14

       (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

Ad.15

      (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

Ad.16

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

        W trakcie prowadzonego postępowania ustalono ponadto, iż w zakresie realizacji eksmisji nie ma konkretnych zasad dotyczących kolejności wykonania wyroków. W tym konkretnym przypadku Wydział Lokalowy posiłkuje się zapisami art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) oraz zapisem § 10 ust. 1 Uchwały Nr XI/163/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola.

         Z ustnych wyjaśnień Naczelnika Wydziału oraz pracownika merytorycznego prowadzącego sprawy z omawianego zakresu wynika, że w praktyce należy kierować się niżej wymienionymi względami tj.

- sytuacją rodzinną eksmitowanych (kobiety w ciąży, niepełnosprawni, przewlekle chorzy ),

- wielkością uzyskanego lokalu socjalnego (5 m2 na jedną osobę ),

- wielkością odszkodowania jakie gmina musi płacić innym podmiotom z tytułu   

  niedostarczenia lokalu socjalnego np. (WAM, PKP, Spółdzielniom Mieszkaniowym    czy OTBS),

- stanem technicznym lokalu mieszkalnego z jakiego jest realizowana eksmisja,

- ilością osób uprawnionych do lokalu socjalnego.

        Uznać zatem należy, iż przyznawanie lokali dla tej grupy ludzi musi być zgodne z racjonalną gospodarką mieszkaniową miasta (akta Kontroli tom I s. 136-152).

             W oparciu o udostępnioną dokumentację ustalono, że ogółem na realizację wyroków eksmisyjnych w 2015 r. oczekuje około 392 rodzin (w tym 348 wyroki gminne, 24 wyroki prywatne, 5 wyroków Spółdzielni Mieszkaniowej, 3 wyroki PKP, 7 wyroków OTBS,  7 wyroków Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz 2 wyroki pozostałych Podmiotów).

         Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że w Wydziale rejestr wyroków o eksmisję jest prowadzony poza systemem GRANIT w odrębnej ewidencji Excel. (akta kontroli tom I s. 153-158)

Podsumowanie wyników kontroli

       Szczegółowej kontroli poddano 101 spraw w zakresie przydziału lokali socjalnych, lokali  do  remontu oraz w związku z orzeczonymi wyrokami eksmisyjnymi, przyznającymi osobom prawo do lokalu socjalnego.

        Przeprowadzone postępowanie kontrolne dotyczące prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych w 2015 r. pod kątem zgodności z kryteriami zawartymi w uchwałach Rady Miasta Opola z dnia 28.10.2001 r. oraz z dnia 20.05.2015 r. ujawniło nieprawidłowość  polegającą na:

       Błędnym podsumowaniu punktów w arkuszu oceny gdzie wpisano ich 21, natomiast po ich ponownym przeliczeniu ich suma wyniosła 25.

       Wyjaśnić przy tym należy, iż błędne podsumowanie zgromadzonych punktów nie miało wpływu na przydział lokalu.

       W pozostałych badanych sprawach w zakresie realizacji uchwały z dnia 18.10.2001r. oraz uchwały z dnia 28.05.2015 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

         W zakresie  spraw dotyczących rozwiązań formalnych stosowanych przez Wydział Lokalowy zdaniem kontrolujących:

        - kopie umów o najem mieszkań zawieranych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych            winny znajdować się także w indywidualnych aktach spraw prowadzonych przez Wydział Lokalowy jako dokumenty finalizujące postępowanie.

 - w aktach spraw prowadzonych przez Wydział Lokalowy winny znajdować się także   wnioski oraz dokumentacja związana z przedłużeniem terminu do wykonania remontu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. dyrektor jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

                       

 

Załączniki do pobrania: 2019-01-24 14:35:22 - Wystąpienie pokontrolne (14.10 kB)

Ilość odwiedzin: 2102
Nazwa dokumentu: Wydział Lokalowy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2019-01-24 14:13:48
Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 14:13:48
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-24 14:36:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner