logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DYREKTOR PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYN NR II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W OPOLU

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Opolu

ul. Kazimierza Pułaskiego 3

45-048 Opole

Tel: (77) 454 22 86

       (77) 402 18 87

 

 1. Określenie stanowiska:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Wymiar etatu: niepełny etat, tj. 30 godzin

Liczba stanowisk pracy: 1

 

 1. Warunki pracy:

 

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w biurze w siedzibie szkoły - ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole
 • czas pracy: niepełny etat, tj. 30 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • warunki architektoniczne budynku szkoły: stanowisko pracy usytuowane jest na 1 piętrze budynku. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe magisterskie- preferowane kierunki techniczne, ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne),
  • ogólny staż pracy minimum 5 lat
  • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione   umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
  • znajomość programu Vulcan- Optivum Zamówienia Publiczne.

5.    Wymagania dodatkowe:

  • bardzo dobra znajomość komputera i umiejętność pracy w środowisku Windows
  • komunikatywność, dokładność, zaangażowanie w pracy,
  • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej minimum 3 m-ce
  • doświadczenie zawodowe na stanowisku  związanym z prowadzeniem spraw
   z zakresu zamówień publicznych min.1 rok.
  • Doświadczenie w sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji przetargowej,
  • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j. z dnia 2019.07.11), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10), ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,

6.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:

  • Przygotowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
  • Kompleksowa obsługa wszystkich etapów postępowań przetargowych,
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach przygotowanych postępowań.
  • Weryfikacja dokumentów takich jak wzory umów, opis przedmiotu zamówienia oraz inne załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  • Publikacja ogłoszeń, udział w pracach komisji przetargowej, analiza ofert, sporządzanie protokołów oraz konstruowanie umów zawartych w wyniku przetargów.
  • Sporządzanie planów zamówień oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
  • Koordynacja i nadzór nad realizacją umów oraz ich ewidencjonowanie.
  • Rejestracja dokumentów w programie księgowym „Zamówienia publiczne Optivum”
  • Prowadzenie szkolnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

 

7.   W lutym 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

 

8.    Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny,
 • CV wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@lo2.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie https://www.archiwum.bip.um.opole.pl/?id=5011,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) bądź zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów zamierzających skorzystać, zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów)

 

9.    Forma i termin składania ofert:

Termin składania dokumentów:  22.03.2021 r.

Planowany termin zatrudnienia:  24.03.2021 r.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać na adres: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Opolu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. zamówień publicznych” w terminie do 22.03.2021 r.  do godz. 15.00. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do PLO nr II w Opolu.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Opolu

Dyrektor

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II

z Oddziałami Dwujęzycznymi

Agnieszka Buganik-Pszczyńska

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach: 
          

                                                                                                         

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Opolu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Opolu ul. Pułaskiego 3 45-048 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Opolu za pomocą adresu aleksandra.taskin@lo2.opole.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez pracownika Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola na okres  co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Ilość odwiedzin: 2361
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
Skrócony opis: Specjalista ds. zamówień publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Buganik-Pszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2021-03-10 15:25:45
Data udostępnienia informacji: 2021-03-10 15:25:45
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-10 15:30:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner