logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
specjalisty do spraw płac
2. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
Dyrektor
3. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.kadr
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.kadr
6. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
7. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
8. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
9. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
10. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
11. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
12. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.gospodarki majątkiem
13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. czynszów
14. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
specjalista ds. zamówień publicznych
15. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
16. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. ksiegowości
17. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
18. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
19. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
21. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o nierozstrzygnięciu naboru stanowisko ds. zamówień publicznych
23. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
24. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wyniki naboru w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wymiarze 1 etatu
25. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
KASJER
26. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
dwa etaty ksiegowa/y
27. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
28. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
29. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
30. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
31. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
32. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
33. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
34. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
starszy referent ds.uczniów i słuchaczy
35. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
referent ds.administracyjnych
36. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy ds.płac
37. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
38. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
39. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
40. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Starszy Referent
41. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Opolu
42. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
43. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze: Księgowy/a
44. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
45. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
46. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
47. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
48. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Wyniki naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
49. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowa ds.płac
50. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starsza księgowa
51. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
52. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
53. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
54. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
55. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
56. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
57. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
58. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Starsza/y księgowa/y
59. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Księgowa/y ds. płac
60. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
61. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale Strefy Płatnego Parkowania
62. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych
63. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
księgowa-kasjer w Dziale Finansowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu w wymiarze 1 etatu
64. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu
specjalista do spraw płac
65. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. kadr
66. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca Dyrektora
67. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
68. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds. płac
69. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
70. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
71. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
72. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
starszy referent ds. płac
73. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds. bhp i ppoż
74. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
specjalista ds. sieci i urządzeń komputerowych
75. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Referent
76. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale zamówień publicznych i planowania budżetu
77. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowy ds.płac
78. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy
79. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
80. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych
81. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
referent ds. administracyjno-gospodarczych
82. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
83. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
84. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
85. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
86. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
87. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu realizacji inwestycji i nadzoru budów
88. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
89. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
90. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
91. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu realizacji inwestycji i nadzoru budów
92. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
93. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
94. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
95. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista ds. aktywizacji społecznej w Klubie Integracji Społecznej w wymiarze 1 etatu
96. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. ewidencji majątku
97. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale Inwestycji Unijnych (ITS)
98. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale mostów
99. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
100. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca Dyrektora
101. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Specjalista ds. kształcenia zawodowego i kadry administracyjnej
102. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Starsza/y księgowa/y
103. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Księgowa ds. płac
104. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
105. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
106. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
107. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
samodzielny referent ds. kadr
108. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
109. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
110. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg i mostów
111. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
112. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
113. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale eksploatacji dróg i mostów
114. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kasjer
115. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu zamówień publicznych i planowania budżetu.
116. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale eksploatacji dróg i mostów
117. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale zamówień publicznych i planowania budżetu.
118. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
specjalista ds. administracyjnych
119. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
120. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
121. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
122. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
123. Młodzieżowy Dom Kultury
Główny Księgowy
124. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
125. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Referent ds. księgowo-kadrowych
126. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Księgowa/y ds. płac
127. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”
128. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
129. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
130. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Specjalista do działu przetargów
131. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
132. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
133. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
134. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
samodzielny specjalista ds. płac
135. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg i mostów
136. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale eksploatacji dróg i mostów
137. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
138. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
139. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
samodzielny referent ds. administracyjnych
140. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Księgowa/y ds. płac
141. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Zastępca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wymiarze 1 etatu
142. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu
Specjalista ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych
143. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Inforacja o wyniku konkursu na stanowisko KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW KRYTA PŁYWALNIA AKWARIUM BASEN LETNI BŁĘKITNA FALA
144. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
145. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
146. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. technicznych
147. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.gospodarki majątkiem
148. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
specjalista ds. płac i księgowości
149. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr
150. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
Administrator baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania
151. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
152. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. kadr
153. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
154. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
155. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. technicznych

Ilość odwiedzin: 27591
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-04 11:39:02
Data udostępnienia informacji: 2021-01-04 11:39:02
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 11:40:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner