logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
Dyrektor
2. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Specjalista ds. kadr
4. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
5. Zespół Placówek Oświatowych
ds.gospodarki majątkiem
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Specjalista ds. kadr
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds. księgowości
8. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Stanowisko: Księgowa
9. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
Specjalista ds. zamówień publicznych
10. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny Księgowy
11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Dziale Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nieurzędnicze stanowisko pracy: Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolskiej 20 w wymiarze 1,0 etatu
13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych
14. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kasjer
15. Żłobek nr 4 w Opolu
SPECJALISTA ds. KADR I PŁAC
16. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
stanowisko w dziale mostów
17. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
stanowisko księgowa/y
19. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
Specjalista ds. różnorodności biologicznej
20. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
główny księgowy
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, ul. Małopolskiej 20 w wymiarze 0,5 etatu, docelowo przewidywany 1,0 etat
22. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
referent ds.administracyjnych
23. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy
24. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy ds.płac
25. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy/a w wymiarze 1,0 etatu
26. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Starszy referent
27. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
28. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
29. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
30. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
31. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
32. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowa/y ds.płac
33. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
34. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
35. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
36. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
38. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy
39. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowy ds.płac
40. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
samodzielny specjalista ds.płac
41. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
nabór stanowisko ds. zamówień publicznych
42. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Pracownik socjalny w wymiarze 1,0 etat
43. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne od dnia 1 lipca 2021r. kierownicze, urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
44. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne od dnia 27 lipca 2021r. , urzędnicze stanowisko pracy księgowa-kasjer w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
45. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca dyrektora
46. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Referent
47. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
48. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
samodzielny specjalista ds.płac
49. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
Główny księgowy
50. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
referent ds.płac
51. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowa ds.płac
52. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy
53. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ w wymiarze 1,0 etatu w Klubie Integracji Społecznej
54. DPS dla Kombatantów w Opolu
Zastępca dyrektora
55. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
specjalista ds.płac
56. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. ewidencji majątku
57. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy Księgowa w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
58. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kasjer
59. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Pracownik socjalny ds. procedury „Niebieskiej Karta” w wymiarze 1,0 etatu
60. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Specjalista do działu przetargów
61. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
Samodzielny specjalista ds. płac
62. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Kierownik Zespołu Obiektów
63. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
64. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodzina i Dzieckiem w Opolu, ul. Plebiscytowa 18 w wymiarze 1,0 etatu
65. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Zastępca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej Opole, ul. Małopolska 20 w wymiarze 1,0 etatu
66. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu, ul. Małopolska 20a w wymiarze 1,0 etatu
67. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
samodzielny referent ds. administracyjnych
68. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Księgowa/y ds. płac
69. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Kierownik Zespołu Obiektów Kryta Pływalnia Akwarium, Basen Letni Błękitna Fala
70. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji
71. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
Specjalista ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych
72. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
specjalista ds. płac i księgowości
73. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
74. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
Samodzielny specjalista ds. płac
75. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds. gospodarki majątkiem
76. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Radca Prawny
77. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
Administrator baz danych,systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania
78. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
79. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. kadr
80. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nieurzędnicze stanowisko pracy: psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, ul. Małopolskiej 20 w wymiarze 1,0 etat (możliwość zatrudnienia 2 osób w wymiarz
81. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
instruktor ds. kulturalno - oświatowych Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” w wymiarze 0,5 etatu w Opolu, przy ul. Krakowskiej 32
82. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi biura Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” w wymiarze 1,0 etatu w Opolu, przy ul. Krakowskiej 32
83. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
specjalista ds. płac i księgowości

Ilość odwiedzin: 77942
Nazwa dokumentu: AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-04 11:36:46
Data udostępnienia informacji: 2021-01-04 11:36:46
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 11:38:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner