logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         minus REKRUTACJE 2021 R.
            minus OGŁOSZENIA 2021
            plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
         plus REKRUTACJE 2022 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. sanitarnych (2)
2. Wydział Oświaty
stanowisko ds. instalacji sanitarnych
3. Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. bezpieczeństwa imprez masowych, prowadzenia spraw związanych z dotacjami podmiotowymi i celowymi miejskich instytucji kultury
4. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. nakładania kar pieniężnych
5. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. obsługi Kancelarii Ogólnej
6. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. organizacji i obsługi dzielnic nr 3
7. Wydział Finansowania Oświaty
stanowisko ds. rozliczania niepublicznych jednostek oświatowych 2
8. Wydział Oświaty
stanowisko ds. szkół ponadpodstawowych
9. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
10. Wydział Oświaty
stanowisko ds. instalacji sanitarnych
11. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
stanowisko ds. kontroli dotacji
12. Wydział Promocji
stanowisko ds. projektowania materiałów promocyjnych i promocji internetowej
13. Wydział Finansowania Oświaty
stanowisko ds. rozliczania niepublicznych jednostek oświatowych 1
14. Wydział Zarządzania Kryzysowego
stanowisko ds. obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
15. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
16. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości
17. Wydział Prawny
stanowisko ds. organizacyjnych
18. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. dotacji na realizację programów z zakresu ochrony środowiska
19. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. elektrycznych(1)
20. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. sanitarnych (2)
21. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej należności budżetowych
22. Wydział Oświaty
stanowisko ds. projektów edukacyjnych
23. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
24. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.ochrony zasobów naturalnych
25. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
26. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko Zastępcy Naczelnika
27. Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. turystyki i ochrony zabytków
28. Wydział Promocji
stanowisko ds. projektowania materiałów promocyjnych i promocji internetowej
29. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji i Partycypacji Społecznej nr 2 - 0,5 etatu
30. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji i Partycypacji Społecznej nr 1
31. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
32. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
33. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Gminny Koordynator POP (Programu ochrony powietrza)
34. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds.organizacyjnych
35. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds.projektowania urbanistycznego
36. Wydział Zarządzania Kryzysowego
stanowisko ds. obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
37. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. sanitarnych 3
38. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. elektrycznych 1
39. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. elektrycznych 2
40. Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budzetowych
41. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk
42. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. administracyjnych
43. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków budżetowych (5)
44. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.zarządzania zielenią miejską
45. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa (2 etaty)
46. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
47. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
48. Wydział Oświaty
stanowisko ds. instalacji sanitarnych
49. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej należności budżetowych
50. Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych
51. Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. bezpieczeństwa imprez masowych oraz współpracy z miejskimi instytucjami kultury
52. Wydział Oświaty
stanowisko ds. systemu informacji oświatowej i dotacji celowych
53. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. planowania przestrzennego
54. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
55. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
56. Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych
57. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
58. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
59. Wydział Budżetu
stanowisko ds. rozliczeń projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych 2
60. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
61. Wydział Informatyki
stanowisko Informatyk w Referacie Wsparcia Użytkowników
62. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. administracji GIS
63. Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych
64. Wydział Informatyki
stanowisko - informatyk
65. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych
66. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. zdrowia
67. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ds. zrównoważonego rozwoju i monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
68. Biuro Obsługi Inwestorów
stanowisko ds. obsługi inwestorów
69. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Radca Prawny
70. Wydział Zarzadzania Kryzysowego
stanowisko ds. planowania reagowania kryzysowego
71. Centrum Dialogu Obywatelskiego
Kierownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
72. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji i Partycypacji Społecznej
73. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds.nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców
74. Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych
75. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
76. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

Ilość odwiedzin: 3876
Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIA 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-04 08:24:49
Data udostępnienia informacji: 2021-02-04 08:24:49
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-04 08:26:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner