logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      minus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
         minus „Nabór kandydatów na członków II kadencji Opolskiej Rady działalności Pożytku Publicznego”
         minus Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
         minus Nabór kandydatów na członków III kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
         minus Lista kandydatów na członków III kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opolu, karta do głosowania
         minus Wyniki głosowania do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję
         minus Skład Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję
            minus Zarządzenie zmieniające
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050. 506.2020
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia  12 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję

 

Na podstawie § 21 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/662/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2527) – zarządza się, co następuje:   

§ 1. W zarządzeniu NR OR-I.0050.497.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję w § 1 pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Beata Halama-Konrad – zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej,”.

§ 2. Pozostałe postanowienia zmienianego zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§ 4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2020-10-14 09:33:39 - zarządzenie zmieniające (16.82 kB)

Ilość odwiedzin: 582
Nazwa dokumentu: Zarządzenie zmieniające
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Nowacka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nowacka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Nowacka
Data wytworzenia informacji: 2020-10-14 09:31:24
Data udostępnienia informacji: 2020-10-14 09:31:24
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-14 09:35:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner