logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
2. Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
3. Inicjatywa lokalna
4. Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
5. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
6. Sprawozdania
Sprawozdania z rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
7. Konkursy
8. Tryb pozakonkursowy
9. Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
Nabór kandydatów do komisji konkursowych
10. Konsultacje społeczne
11. Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
12. Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
13. Budżet Obywatelski
14. Rezerwacja sali
15. Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
16. Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
17. Konkurs im. Jana Całki
18. konkurs im. Jana Całki - 2020

W niniejszym dziale dowiedzą się Państwo m. in.

- o ogłoszonych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych, poznają zasady współpracy z gminą, uzyskają informacje o organizacjach działających na terenie Opola, a także poznają bieżące wydarzenia z życia opolskich organizacji;

-  o jednostkach pomocniczych (Radach Dzielnic) działających w Opolu, ich składzie, reprezentacji i podejmowanych działaniach;

- mechanizmach partycypacji społecznej tj. Budżecie Obywatelskim, inicjatywie lokalnej, konsultacjach społecznych;

- integracji cudzoziemców i równym traktowaniu.

Centrum Dialogu Obywatelskiego współpracuje z szeroko rozumianym sektorem obywatelskim. Działalność społeczników znacząco wpływa na jakość życia w Opolu. Podejmując ważne społecznie zadania, organizacje pozarządowe, rady dzielnic, a także grupy nieformalne przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy!


Centrum Dialogu Obywatelskiego
Urząd Miasta Opola

ul. ks. Konstatntego Damrota 1
45–064 Opole

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/dialog-z-mieszkancami

 

Referat ds. Dzielnic
tel. 77 44 61 574
e-mail: dzielnice@um.opole.pl
 

Referat ds. Organizacji Pozarządowych

tel. 77 44 61 570, 77 44 61 574

e-mail: ngo@um.opole.pl
 

Referat ds. Integracji i Partycypacji Społecznej

tel. 77 44 61 567, 77 44 61 942

e-mail: integracja@um.opole.pl

Ilość odwiedzin: 92740
Nazwa dokumentu: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Patryk Śróda
Osoba, która odpowiada za treść: Patryk Śróda
Osoba, która wprowadzała dane: Patryk Śróda
Data wytworzenia informacji: 2008-03-18 14:01:15
Data udostępnienia informacji: 2008-03-18 14:01:15
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 14:15:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner