logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Już po raz piąty zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagrodzimy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmujemy od 2 stycznia do 15 lutego 2021 r. w dwóch kategoriach:

  1. „Lider Społeczny Roku” – nagroda dla osoby fizycznej za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,
  2. „Pożytek Roku” – nagroda dla organizacji pozarządowej , która zrealizowała zadanie publiczne, o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

 Kandydatów mogą zgłaszać:

1. Instytucje;

2. Rady dzielnic;

3. Organizacje pozarządowe;

4. Co najmniej 10 mieszkańców Opola.

W konkursie do Nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą brać udziału radni Miasta oraz członkowie Kapituły.

Termin składania ofert:

Od 2 stycznia do 15 lutego 2021 r.

Formularze obowiązujące:

  1. Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr OR-I.0050.627.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów kart zgłoszeń do Nagrody im. Jana Całki
  2. Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr OR-I.0050.627.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów kart zgłoszeń do Nagrody im. Jana Całki
  3. Zgłoszenie kandydatury następuje:
    1) w formie pisemnej, przesyłając w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu – Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz

lub

2) w formie elektronicznej, przesyłając skan zgłoszenia na adres: ngo@um.opole.pl, a następnie oryginał należy dostarczyć niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1.

W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem
firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania.

W sprawie konkursu można uzyskać informacje pod  nr telefonu 77 44 61 568, 77 44 61 571, adresem ngo@um.opole.pl  lub w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole, pokój 206.

Ilość odwiedzin: 1854
Nazwa dokumentu: konkurs im. Jana Całki - 2020
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Ciszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Ciszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Ciszewska
Data wytworzenia informacji: 2020-12-31 10:12:38
Data udostępnienia informacji: 2020-12-31 10:12:38
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:01:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner