logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      minus Konkurs im. Jana Całki
         minus Informacja o zgłoszonych kandydaturach w 2020 roku
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o zgłoszonych kandydaturach w 2020 roku

Trwa konkurs im. Jana Całki, w którym nagradzamy osoby i podmioty szczególnie zasłużone   w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Przypominamy, że do 15 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatury do konkursu im. Jana Całki za 2019 r. w następujących kategoriach:

  1. „Lider Społeczny Roku” – nagroda za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,
  2. „Pożytek Roku” – nagroda dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

I. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur:

1. Instytucje;

2. Rady dzielnic;

3. Organizacje pozarządowe;

4. Co najmniej 10 mieszkańców Opola.

W konkursie do Nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą brać udziału radni Miasta oraz członkowie Kapituły.

II. Formularze obowiązujące:

  1. Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr OR-I.0050.33.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty Nagrody im. Jana Całki w 2019 r. i ustalenia wzorów zgłaszania kandydatur.

2. Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym               w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr OR-I.0050.33.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty Nagrody im. Jana Całki         w 2019 r. i ustalenia wzorów zgłaszania kandydatur.

3. Zgłoszenie kandydatury następuje:
1) w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu;
2) w formie elektronicznej na adres: ngo@um.opole.pl .

W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem
firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania.

III. Informacje dodatkowe:

1. Każda osoba fizyczna oraz organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne zgłoszone do Nagrody są zobowiązane złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem osób zgłaszających. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3.

2. Każda osoba fizyczna uczestnicząca w Konkursie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów konkursowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

3. Dane osobowe oraz wizerunek osób uczestniczących w konkursie podlegają ochronie na zasadach ogólnych. Klauzula stanowi załącznik nr 5.

4. Prezydent podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informacje o zgłoszonych kandydaturach. Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad dzielnic oraz instytucji do zgłoszonych kandydatur wnosi się nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia informacji.

IV. Informacja szczegółowa:

W sprawie konkursu można uzyskać informacje pod nr tel. 77 44 61 567 lub w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole, pokój 206.

Załączniki do pobrania: 2020-01-21 15:45:02 - zgłoszenie lider roku (23.91 kB)
2020-01-21 15:48:52 - zgłoszenie pożytku (23.87 kB)
2020-01-21 15:53:15 - 3 oświadczenie pożytek roku (16.29 kB)
2020-01-21 15:56:02 - 3 oświadczenie osoba fizyczna (15.91 kB)
2020-01-21 15:59:21 - 4 oświadczenie wizerunek i dane (18.17 kB)
2020-01-21 16:02:25 - 5 klauzula informacyjna (17.42 kB)

Ilość odwiedzin: 1757
Nazwa dokumentu: Konkurs im. Jana Całki
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Balcer
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Balcer
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Balcer
Data wytworzenia informacji: 2020-01-21 15:38:41
Data udostępnienia informacji: 2020-01-21 15:38:41
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 16:04:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner