logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Wydział Sportu
      plus Dotacje wieloletnie na lata 2016 - 2018
      plus Nowe wzory wniosków dotyczących działalności sportowej
      plus Dotacje jednoroczne 2016
      plus Konkurs z dziedziny sportu - rekreacja
      plus Konkurs z dziedziny sportu - sport młodzieżowy
      minus Dotacje jednoroczne przyznane na 2016 rok
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym
      minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym
      minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - ZMIANA ADRESU SKŁADANIA WNIOSKÓW!
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym
      plus Dotacje jednoroczne 2017
      minus 2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      minus 2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      plus Dotacje jednoroczne 2018
      minus Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku
      minus Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultrury fizycznej
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - tenis 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - futsal 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - FA 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - Mikołajki 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
      minus Nowe wzory wniosków na stypendia i nagrody sportowe!
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - Shekesfehervar
      minus Nowe wzory wniosków na dotacje jednoroczne i wieloletnie
      plus Konkurs z zakresu sportu 2019
      plus Dotacje jednoroczne 2019
      plus Dotacje wieloletnie na lata 2019-2021
      minus 9. Maraton Opolski
      minus Wnioski o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego
      minus 50. Samochodowy Rajd Festiwalowy
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym Piruette Opole
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
      plus Dotacje jednoroczne 2020
      minus Dotacja wieloletnia 2020-2021
      minus Półmaraton Opolski
      minus Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej
      minus 51. Samochodowy Rajd Festiwalowy
      minus Budżet Obywatelski 2020
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym KŚ JUDO AZS
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym UKS "Trolik"
      plus 2021
      plus Dotacje wieloletnie na lata 2022-2024
      plus 2022
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Dotacje wieloletnie na lata 2016 - 2018
Wydział Sportu podaje do publicznej wiadomości wnioski złożone na dofinansowanie zadań wieloletnich.
2. Nowe wzory wniosków dotyczących działalności sportowej
W załączeniu nowe wzory wniosków dotyczących działalności sportowej.
3. Dotacje jednoroczne 2016
4. Konkurs z dziedziny sportu - rekreacja
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny sportu na zadania z zakresu rekreacji
5. Konkurs z dziedziny sportu - sport młodzieżowy
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs w zakresie sportu młodzieżowego
6. Dotacje jednoroczne przyznane na 2016 rok
Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji jednorocznych przyznanych w 2016 roku na zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola.
7. Oferta w trybie pozakonkursowym
Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki
8. Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej.
9. Oferta w trybie pozakonkursowym
Oferta w trybie pozakonkursowym
10. Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - imprezy sportowe.
11. Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej-system szkolenia sportowego
12. Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - ZMIANA ADRESU SKŁADANIA WNIOSKÓW!
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej.
13. Oferta w trybie pozakonkursowym
Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez UKS MOS
14. Dotacje jednoroczne 2017
Prezydent Miasta Opola przedstawia wnioski na dotacje jednoroczne do realizacji w roku 2017
15. 2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
16. 2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych
17. Dotacje jednoroczne 2018
Wnioski na dotacje jednoroczne na 2018 rok
18. Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku
W załączeniu wnioski - Budżet Obywatelski 2018
19. Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultrury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
20. Oferta w trybie pozakonkursowym - tenis 2018
W załączeniu oferta OTKF Rekreacja
21. Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
W załączeniu oferta AZS KU Politechniki Opolskiej "Złota Łyżwa"
22. Oferta w trybie pozakonkursowym - futsal 2018
Prezydent Miasta Opola przedstawia oferte w trybie art 19a
23. Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
oferta w trybie pozakonkursowym
24. Oferta w trybie pozakonkursowym - FA 2018
25. Oferta w trybie pozakonkursowym - Mikołajki 2018
26. Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
27. Nowe wzory wniosków na stypendia i nagrody sportowe!
Nowe wzory wniosków
28. Oferta w trybie pozakonkursowym - Shekesfehervar
29. Nowe wzory wniosków na dotacje jednoroczne i wieloletnie
W załączeniu nowe wzory wniosków
30. Konkurs z zakresu sportu 2019
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z zakresu kultury fizycznej
31. Dotacje jednoroczne 2019
Wykaz wniosków złożonych na dotacje jednoroczne w roku 2019 oraz wyniki częściowe
32. Dotacje wieloletnie na lata 2019-2021
Wykaz wniosków na dotacje wieloletnie 2019-2021
33. 9. Maraton Opolski
Dofinansowanie dla 9. Maratonu Opolskiego
34. Wnioski o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego
W załączeniu wykaz wniosków
35. 50. Samochodowy Rajd Festiwalowy
36. Oferta w trybie pozakonkursowym Piruette Opole
37. Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
38. Dotacje jednoroczne 2020
Wykaz wniosków i wyniki częściowe
39. Dotacja wieloletnia 2020-2021
Dotacja wieloletnia 2020-2021
40. Półmaraton Opolski
W załączeniu wniosek na Półmaraton Opolski
41. Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok.
42. 51. Samochodowy Rajd Festiwalowy
Oferta na 51. Rajd Festiwalowy
43. Budżet Obywatelski 2020
Wniosek na zadanie w ramach BO 2020
44. Oferta w trybie pozakonkursowym KŚ JUDO AZS
45. Oferta w trybie pozakonkursowym UKS "Trolik"
46. 2021
47. Dotacje wieloletnie na lata 2022-2024
48. 2022

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez MUKS Orlik Opole na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju Czerkawski Cup”.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 5 grudnia 2016 r. przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: sport@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole z dopiskiem „Uwagi do Wydziału Sportu – oferta: MUKS ORLIK”,

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Sportu – Opole, ul. Piastowska 17, pok. 604.

Załączniki do pobrania: 2016-11-28 15:44:46 - Czerkawski Cup (178.33 kB)

Ilość odwiedzin: 14818
Nazwa dokumentu: Wydział Sportu
Skrócony opis: Oferta w trybie pozakonkursowych - MUKS ORLIK Opole
Podmiot udostępniający: Wydział Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: S
Osoba, która odpowiada za treść: S
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Baraniewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-12-04 13:17:49
Data udostępnienia informacji: 2015-12-04 13:17:49
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 15:45:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner