logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      minus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
         minus Zgłoszone kandydatury do nagrody w konkursie im. Jana Całkę za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Zgłoszone kandydatury do nagrody w konkursie im. Jana Całkę za 2018 rok

Konkurs im. Jana Całki

Już po raz trzeci zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagrodzimy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Sektor obywatelski rozwija się coraz prężnie w Opolu i ważne abyśmy dostrzegali niezwykłe zaangażowanie społeczne osób oraz organizacji. Nagroda im. Jana Całki jest tego wyrazem jak również formą upamiętnienia postaci Jana Całki, który swoim życiem, pracą zawodową                 i społeczną dawał wyraz solidarności i obywatelskiej wrażliwości.

Do 15 lutego 2019 r. można zgłaszać kandydatury na Laureatów Nagrody im. Jana Całki za 2019 r. w kategorii:

  1. „Lider Społeczny Roku” za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu                   i współpracy w Opolu
  2. „Pożytek Roku” dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu                     dla mieszkańców Miasta Opola

Prawo do zgłaszania kandydatur mają:

1.       instytucje,

2.       rady dzielnic,

3.       organizacje pozarządowe,

4.       co najmniej 10 mieszkańców.

W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Wybór Laureatów Nagrody odbywa się w drodze konkursu kandydatur.

Decyzję o wyborze Laureatów Nagrody podejmuje Kapituła.

Uwaga: W załączeniu uchwała w nowym brzmieniu oraz nowe obowiązujące druki:

- uchwała NR IV/67/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2019 r., poz. 18),

- załącznik nr 1- Karta Zgłoszenia do Nagrody im. Jana Całki w kategorii „Lider Społeczny Roku”,

- załącznik nr 2 - Karta Zgłoszenia do Nagrody im. Jana Całki w kategorii „Pożytek Roku”,

- klauzula informacyjna.

 

Ilość odwiedzin: 4054
Nazwa dokumentu: Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Parkitny
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 14:49:46
Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 14:49:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-27 13:52:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner