logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      minus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
         minus Statuty Rad Dzielnic
         minus Głosowanie w wyborach do rad dzielnic 18-28 października 2019 r.
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Statuty Rad Dzielnic
2. Głosowanie w wyborach do rad dzielnic 18-28 października 2019 r.

Czym jest dzielnica?

Dzielnica, to jednostka pomocnicza gminy. Organem uchwałodawczym jest rada licząca 15 radnych jeżeli na obszarze dzielnicy zamieszkuje do 20 tys. mieszkańców (tak jak w przypadku Opola). Do jej zadań należą m.in. prowadzenie gospodarki finansowej danej jednostki pomocniczej oraz wybór i odwoływanie organu wykonawczego dzielnicy. Organem wykonawczym w dzielnicy jest zarząd, na którego czele stoi przewodniczący. Radni spośród swojego grona wybierają zarząd z liczbie od 3 do 5 osób. Kadencja rady trwa od dnia wyboru i upływa wraz z kadencją Rady Miasta Opola.

Rada dzielnicy działa na mocy uchwały rady gminy, co wynika z art. 5 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

 

Wykaz dzielnic:

Kadencja 2015-2019:
Bierkowice, Gosławice, Groszowice, Grotowice, Grudzice, Nowa Wieś Królewska, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzów.

Kadencja 2017-2019:
Armii Krajowej, Borki, Brzezie, Chabry, Chmielowice, Czarnowąsy, Kolonia Gosławicka, Krzanowice, Malina, Malinka, Nadodrze, Półwieś, Sławice, Stare Miasto, Śródmieście, Świerkle, Winów, Wrzoski, Żerkowice.

Ilość odwiedzin: 5597
Nazwa dokumentu: Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Balcer
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Balcer
Osoba, która wprowadzała dane: Patryk Śróda
Data wytworzenia informacji: 2017-04-13 16:58:45
Data udostępnienia informacji: 2017-04-13 16:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-17 09:54:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner