logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

zapraszam organizacje pozarządowe działające w Opolu

 

do zgłaszania kandydatów

na członków Komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

  

Kandydatów należy zgłaszać:

  • pisemnie do Centrum Dialogu Obywatelskiego  w Opolu,

ul. Koraszewskiego 7-9 w godz. 730 – 1530  lub

od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Formularz zgłaszania kandydatów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa

z dniem 20 listopada 2017 r.

 

Zgodnie z § 6 ust. 5 Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami  na  rok 2017

Prezydent Miasta Opola powoła

do składu Komisji konkursowych w poszczególnych obszarach

przedstawicieli pozytywnie zaopiniowanych

przez Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d   ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez te organizacje lub ww. podmioty, biorące udział  w konkursie.  

 

Kandydat, który nie wyraził zgody na kandydowanie, przetwarzanie danych osobowych oraz  publikowanie swoich  danych nie zostanie dopuszczony do konkursu!

 

Arkadiusz Wiśniewski

 Prezydent Miasta Opola

Ilość odwiedzin: 3203
Nazwa dokumentu: Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
Skrócony opis: Nabór kandydatów do komisji konkursowych
Podmiot udostępniający: CDO
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska-Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska-Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Dziewulska-Gaj
Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 11:13:01
Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 11:13:01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-03 11:18:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner