logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   plus 2007 rok
   minus 2008 rok
      minus Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 r.
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2008 r.
      minus Autopoprawka do projektu budżetu na 2008 r.
      minus Opinia RIO - deficyt budżetu w 2008 r.
      minus Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2008 r.
      minus Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2008 r.
      minus Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2008 rok
      minus Uchwała budżetowa
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 r.
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2008 r.
      minus Informacja za I półrocze
      minus Opinia - RIO - wykonanie budżetu miasta Opola za I półrocze 2008 r.
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2008 r.
      minus Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 r.
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za IV kwartał 2008 r.
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
   plus 2020 rok
   plus 2021 rok
   plus 2022 rok
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


W załącznikach przedstawiony jest projekt uchwały budżetowej na 2008 rok, poszczególne załączniki do budżetu (w formie tabelarycznej), a także część opisowa do projektu uchwały wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2008 roku załącznik nr 1
2. Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2008 roku załącznik nr 2
3. Plan przychodów i  rozchodów budżetu miasta Opola w 2008 roku załącznik nr 3
4. Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2008 roku załącznik nr 4
5. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2008 r. załącznik nr 5
6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podst.
porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2008 r. załącznik nr 6
7. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. załącznik nr 7
8. Plan inwestycji miasta Opola w 2008 roku, realizowany w ramach
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  załącznik nr 8
9. Plan pozostałych inwestycji miasta Opola w 2008 roku  załącznik nr 9
10. Plan remontów miasta Opola w 2008 roku załącznik nr 10
11. Plan dotacji dla instytucji kultury miasta Opola w 2008 roku załącznik nr 11
12. Plan pozostałych dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2008 r.  załącznik nr 12
13. Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek
budżetowych miasta Opola w 2008 roku załącznik nr 13
14. Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
miasta Opola w 2008 roku załącznik nr 14
15. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 2008 rok załącznik nr 15
16. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 2008 rok załącznik nr 16
17. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok załącznik nr 17
18. Wykaz wydatków miasta Opola w 2008 roku na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej załącznik nr 18
19. Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2008 roku załącznik nr 19
20. Prognoza długu miasta Opola na lata 2008-2024 załącznik nr 20

ZESTAWIENIE TABEL:

1. Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2008 r. – wg źródeł  tabela nr 1
2. Wykaz umów – pożyczki i kredyty preferencyjne (posiadane)  tabela nr 2
3. Wykaz umów – pożyczki na zapewnienie płynności projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” w ramach Programu Funduszu Spójności/ISPA – tzw. pożyczki na prefinansowanie (posiadane) tabela nr 3
4. Wykaz umów – kredyty „komercyjne” (posiadane)  tabela nr 4
5. Wykaz emisji obligacji tabela nr 5

Załączniki do pobrania: 2007-11-16 09:17:08 - Częśc opisowa projektu budżetu miasta na 2008 r. (824.00 kB)
2007-11-16 09:39:41 - Projekt uchwały budżetowej na 2008 r. (62.00 kB)
2007-11-16 11:05:22 - zał. 1,2,3 - 2008 (231.00 kB)
2007-11-16 11:06:47 - zał. 4,5,6,7-2008 (179.50 kB)
2007-11-16 11:08:56 - zał. 8,9,10-2008 (177.00 kB)
2007-11-16 11:09:47 - zał. 11-20 -2008 (213.50 kB)
2007-11-16 13:06:08 - Tabela 1 (0.00 B)
2007-11-16 13:12:05 - Tabela 2 (60.00 kB)
2007-11-16 13:12:57 - Tabela 3 (63.50 kB)
2007-11-16 13:15:03 - Tabela 4 (76.00 kB)
2007-11-16 13:16:48 - Tabela 5 (68.00 kB)
2007-11-16 13:28:50 - Informacja o stanie mienia komunalnego na 2008 r. (252.00 kB)
2007-11-16 13:31:59 - Tabela nr 1 - mienie komunalne (24.00 kB)
2007-11-16 13:38:07 - Tabela nr 2 - mienie komunalne (60.00 kB)
2007-11-16 13:40:51 - Tabela nr 3 - mienie komunalne (63.50 kB)
2007-11-16 13:45:15 - Tabela nr 4- mienie komunalne (76.00 kB)
2007-11-16 13:46:19 - Tabela nr 5 - mienie komunalne (68.00 kB)

Ilość odwiedzin: 19371
Nazwa dokumentu: Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Śliwa
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Śliwa
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Śliwa
Data wytworzenia informacji: 2007-11-16 08:58:51
Data udostępnienia informacji: 2007-11-16 08:58:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-31 13:04:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner