logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
   plus 2020 rok
   plus 2021 rok
   minus 2022 rok
      minus Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2022 rok
      minus ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2022 rok
      minus Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
      minus Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2022 rok
      minus Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
      minus Opinia RIO w Opolu - uchwała budżetowa na 2022 r. (projekt)
      minus Opinia RIO w Opolu - deficyt (projekt)
      minus Opinia RIO w Opolu - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
      minus Formularz planu finansowego na 2022 r. wraz z instrukcją.
      minus Opinia RIO - kwota długu na lata 2022 - 2040
      minus Opinia RIO - deficyt
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
corner   corner