logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   plus 2007 rok
   minus 2008 rok
      minus Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 r.
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2008 r.
      minus Autopoprawka do projektu budżetu na 2008 r.
      minus Opinia RIO - deficyt budżetu w 2008 r.
      minus Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2008 r.
      minus Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2008 r.
      minus Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2008 rok
      minus Uchwała budżetowa
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 r.
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2008 r.
      minus Informacja za I półrocze
      minus Opinia - RIO - wykonanie budżetu miasta Opola za I półrocze 2008 r.
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2008 r.
      minus Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 r.
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za IV kwartał 2008 r.
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
   plus 2020 rok
   plus 2021 rok
   plus 2022 rok
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
corner   corner