logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
minus Zmiana granic Miasta Opola
   minus Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola
   plus Opinie prawne
   plus Inne opracowania
   minus Obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zmianie nazw ulic, zmianie w numeracji porządkowej budynków oraz przyporządko
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


W dniu 31 marca 2016 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, złożono Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola. Treść wniosku przedstawia się poniżej.

 

Załączniki do pobrania: 2016-04-20 22:14:20 - Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola (23.27 MB)
2016-04-28 14:18:00 - Wyjaśnienia dotyczące braku zaświadczeń Starosty Opolskiego potwierdzających zgodność danych z operatem ewidencyjnym oraz korespondencja w sprawie (załącznik nr 1) (30.87 MB)
2016-04-28 13:10:40 - Uchwała Wnioskodawcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (załącznik nr 2) (2.78 MB)
2016-04-28 14:35:30 - Uchwały organów stanowiących zainteresowanych jedn. sam. teryt. zawierające opinie, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy, wraz z wynikami konsult. z mieszkańcami (załącznik nr 3) (44.12 MB)
2016-04-28 11:00:07 - Mapa topograficzna w skali 1:25000 z zaznaczeniem granic gmin objętych wnioskiem i siedzib ich władz oraz proponowanych zmian (załącznik nr 4.1) (18.14 MB)
2016-04-28 15:42:06 - Wypisy z operatu ewidencyjnego dla części obrębów ewidencyjnych: Karczów, Brzezie, Dobrzeń Mały, Zawada (załącznik nr 4.2) (110.05 MB)
2016-04-28 15:14:19 - Mapy ewidencyjne uwzględniające działki ewidencyjne z zaznaczeniem dotychczasowych granic oraz proponowanych zmian (załącznik nr 4.3) (286.01 MB)
2016-04-28 15:33:02 - Dokumentacja geodezyjna (załącznik nr 4.4) (7.18 MB)
2016-04-28 13:24:36 - Opinia Głównego Geodety Kraju potwierdzająca przebieg dotychcz. granic gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierz. jednostek zasadniczego podziału teryt. kraju (załącznik nr 5) (866.09 kB)
2016-04-28 17:02:31 - Wypis z miejscowego planu zagospodar. przestrz. gminy lub gmin objętych wn. uwzgl. infrastr. techniczną i społ., układ urbanist. i komunik. oraz sposób zagospodar. terenu (załącznik nr 6) (813.32 MB)
2016-04-28 15:45:17 - Wykaz działek ewidencyjnych z opisem źródeł pozyskania danych (załącznik nr 7) (8.92 MB)
2016-04-28 16:11:09 - Analiza podstawowych dochodów podatkowych w odniesieniu do wymogów art. 4d pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (załącznik nr 8) (3.08 MB)
2016-04-27 11:59:03 - Ekspertyza pt. "Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne rozwoju Miasta Opola" (załącznik nr 9) (6.10 MB)
2016-04-27 11:57:57 - Raport TNS Polska z badania opinii wśród mieszkańców Opola na temat strategicznej decyzji dotyczącej rozwoju miasta (załącznik nr 10) (1.59 MB)
2016-04-28 10:45:32 - Korespondencja dotycząca pozyskania danych dotyczących liczby mieszkańców objętych wnioskiem (załącznik nr 11) (3.92 MB)
2016-04-28 10:46:06 - Pismo Urzędu Miasta Krynica Morska dotyczące liczby mieszkańców gminy (załącznik nr 12) (526.69 kB)
2016-04-28 10:46:40 - Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie wyrażenia woli przyjęcia kontraktu społecznego w ramach poszerzenia granic administracyjnych Miasta Opola (załącznik nr 13) (764.12 kB)
2016-04-28 10:47:11 - Korespondencja z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki dotycząca Karty Opolska Rodzina (załącznik nr 14) (861.25 kB)
2016-04-28 10:47:42 - Korespondencja w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa i Gminy Chrząstowice w poczet członków Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu (załącznik nr 15) (2.63 MB)
2016-04-28 10:48:10 - Pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Żyżyńskiego w sprawie zmiany granic miasta Opola (załącznik nr 16) (385.44 kB)

Ilość odwiedzin: 16896
Nazwa dokumentu: Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: UMO
Osoba, która odpowiada za treść: UMO
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2016-04-20 15:21:12
Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 15:21:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-28 17:12:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner