logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   plus Komisje Rady Miasta
   plus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   minus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
      minus Klauzula Informacyjna RODO
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2021 rok
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2022 rok
      plus I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
      plus II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
      plus III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
      plus IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
      minus V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019
      minus VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r.
      plus VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r.
      plus VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r.
      minus IX sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 3.05.2019 r.
      minus X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r.
      plus XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r.
      minus XII sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 2 czerwca 2019 r.
      plus XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r.
      plus XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r.
      plus XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r.
      plus XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r.
      plus XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r.
      plus XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r.
      minus XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r.
         minus Projekty uchwał
      plus XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r.
      plus XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r.
      plus XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020
      plus XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r.
      plus XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r.
      plus XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r.
      plus XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r.
      plus XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r.
      plus XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r.
      plus XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r.
      minus XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r.
      minus XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r.
      minus XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r.
      minus XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r.
      minus XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r.
      minus XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r.
      minus XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r.
      minus XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r.
      minus XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r.
      minus XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r.
      minus XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r.
      minus XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r.
      minus XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r.
      minus XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r.
      minus XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r.
      minus XLVI (uroczysta) sesja Rady Miasta Opola - 11.11.2021 r.
      minus XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r.
      minus XLVIII sesja Rady Miasta Opola - 16.12.2021 r.
      minus XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r.
      minus L sesja Rady Miasta Opola - 27.01.2022 r.
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   plus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
   plus Raporty o stanie gminy
   plus Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 438).
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok (druk nr 439).
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 476).
 4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 477).
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki (druk nr 463).
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa (druk nr 464).
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice (druk nr 465).
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 474).
 9. Projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 475).
 10. Projekt uchwały w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola (druk nr 456).
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa w mieście Opolu (druk nr 461).
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (druk nr 462).
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta Opola (druk nr 472).
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola (druk nr 478).
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Opola (druk nr 479).
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta Opola (druk nr 480).

Załączniki do pobrania: 2020-01-21 09:34:01 - druk nr 438 (1.88 MB)
2020-01-21 09:36:18 - druk nr 438-A (1.23 MB)
2020-01-21 09:38:30 - druk nr 438-B (1.99 MB)
2020-01-21 09:44:16 - druk nr 439 (7.89 MB)
2020-01-21 09:47:59 - druk nr 439-A (4.00 MB)
2020-01-21 09:52:14 - druk nr 439-B (3.15 MB)
2020-01-21 09:58:34 - druk nr 456 (755.76 kB)
2020-01-21 10:06:26 - druk nr 461 (242.13 kB)
2020-01-21 10:08:06 - druk nr 462 (222.94 kB)
2020-01-21 10:11:33 - druk nr 463 (347.18 kB)
2020-01-21 10:15:27 - druk nr 464 (344.46 kB)
2020-01-21 10:34:29 - druk nr 465 (328.14 kB)
2020-01-21 10:38:29 - druk nr 472 (313.87 kB)
2020-01-21 10:40:11 - druk nr 474 (1.70 MB)
2020-01-21 10:47:54 - druk nr 475 (2.48 MB)
2020-01-21 10:53:23 - druk nr 476 (830.18 kB)
2020-01-21 10:58:17 - druk nr 477 (831.67 kB)
2020-01-21 11:12:12 - druk nr 478 (230.40 kB)
2020-01-21 11:18:16 - druk nr 479 (236.50 kB)
2020-01-21 11:22:10 - druk nr 480 (239.23 kB)

Ilość odwiedzin: 1704
Nazwa dokumentu: Projekty uchwał
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pawlicka-Cziollek
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlicka-Cziollek
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Pawlicka-Cziollek
Data wytworzenia informacji: 2020-01-21 09:26:12
Data udostępnienia informacji: 2020-01-21 09:26:12
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 11:24:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner