logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   plus Komisje Rady Miasta
   plus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   minus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
      minus Klauzula Informacyjna RODO
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2021 rok
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2022 rok
      plus I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
      plus II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
      plus III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
      plus IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
      minus V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019
      minus VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r.
      plus VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r.
      plus VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r.
      minus IX sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 3.05.2019 r.
      minus X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r.
      plus XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r.
      minus XII sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 2 czerwca 2019 r.
      plus XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r.
      plus XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r.
      plus XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r.
      plus XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r.
      plus XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r.
      plus XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r.
      plus XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r.
      plus XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r.
      plus XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r.
      plus XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020
      plus XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r.
      plus XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r.
      plus XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r.
      plus XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r.
      plus XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r.
      plus XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r.
      plus XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r.
      minus XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r.
      minus XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r.
      minus XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r.
      minus XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r.
      minus XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r.
      minus XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r.
      minus XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r.
      minus XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r.
      minus XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r.
      minus XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r.
      minus XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r.
      minus XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r.
      minus XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r.
      minus XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r.
      minus XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r.
      minus XLVI (uroczysta) sesja Rady Miasta Opola - 11.11.2021 r.
      minus XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r.
      minus XLVIII sesja Rady Miasta Opola - 16.12.2021 r.
      minus XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r.
      minus L sesja Rady Miasta Opola - 27.01.2022 r.
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   plus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
   plus Raporty o stanie gminy
   plus Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIASTO OPOLE

(nagrywanie i utrwalanie obrad Rady Miasta Opola)

 

Niniejszą informację otrzymała/ł Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 

Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres – ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole
  • przez e-mail – urzad@um.opole.pl
  • telefonicznie: (+48 77) 45 11 800

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W Urzędzie Miasta Opola wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.
Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres:
    Urząd Miasta Opola, Inspektor Ochrony Danych
    Rynek-Ratusz, 45-015 Opole
  • przez e-mail: iod@um.opole.pl
  • telefonicznie: 77 54 11 328

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Miasta Opola za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 81 ust. 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych oraz art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady Miasta Opola oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji w Internecie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania i w celu do którego były zbierane oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, która uczestniczy w transmisji obrad sesji, a nie pełni funkcji publicznej posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prawo dostępu do treści Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych
w celu realizacji obowiązku ustawowego.

W przypadku transmisji i retransmisji obrad ograniczenia wynikać mogą również z braku możliwości technicznych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Opola Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Ilość odwiedzin: 1526
Nazwa dokumentu: Klauzula Informacyjna RODO
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Lukosz
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Lukosz
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Lukosz
Data wytworzenia informacji: 2020-11-05 14:29:52
Data udostępnienia informacji: 2020-11-05 14:29:52
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-05 14:33:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner