logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   plus Komisje Rady Miasta
   plus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   plus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   minus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
      plus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kurpiowskiej
      plus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie latarni przy ul. Cmentarnej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progów zwalniających
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przekraczania prędkości na ul. Kwoczka
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wsiadania do autobusów MZK osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich
      minus Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie przejścia dla pieszych ul. Nyska
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dostępności gabinetów weterynaryjnych w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie budowy chodnika i poszerzenie jezdni wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Lisciastej w dzielnicy Czarnowąsy
      minus Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie użytkowania wieczystego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie inwestycji unijnych
      minus Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia
      minus Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie rozbudowy PSP nr 9
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej
      minus Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego
      minus Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego
      minus Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów.
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku
      minus Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych odprowadzających wodę na ul. Wojska Polskiego
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej dot. kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usuwania pojazdów
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r.
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Orlika Opole
      minus Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r.
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym
      minus Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów
      minus Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii Sztuki Współczesnej
      minus Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie Publicznego Przedszkola nr 18
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przekazywania nieruchomości
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przychodni w Opolu- Czarnowąsach
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opolanina
      minus Interpelacja radnego marka Kawy w sprawie parkingu na os. Dambonia
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie rewitalizacji kamionki Piast
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kładki dla pieszych i rowerzystów na wyspie Bolko
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Przesiadkowego Zachód
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie osiedla Wodna Nuta
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Koszyka (chodnik)
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie sadów w przedszkolach
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rekrutacji do przedszkoli i żłobków
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planu na Małym Rynku
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie programów profilaktycznych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przewijaków dla dzieci
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie broszur dotyczących planowania przestrzennego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy przy przystanku
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników
      minus Zapytanie radnej Elżbiety kurek w sprawie standardów wiat przystankowych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew na wyrobisku Malina 1
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zieleni miejskiej
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie harcówki ZHR
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zielonego Opola
      minus Interpelacja radnego Przemysłąwa Pytlika w sprawie tablicy na bulwarze spacerowym
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odbioru elektrośmieci z domu
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu ul. Kośnego
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dojścia do przystanku autobusowego Niemodlińska-Skrzyżowanie (220)
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia z ruchu samochodowego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Niemodlińskiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Orlików- przegląd techniczny
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych pomiedzy ul. Rataja, Sosnkowskiego, Horoszkiewicza oraz Rekreacyjną
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu zabaw przy ul. 1go Maja
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie używania dmuchaw
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r.
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie węzła ciepłowniczego w Czarnowąsach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych w rejonie os. AK
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Opola za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów sporotwych w Opolu za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Rad dzielnic
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie terenów zielonych - zestawienie
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingu przy Elektrowni Opole
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie rabaty kwiatowej
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie inwentaryzacji, audytów i aktualnych przeglądów przeciwporażeniowych oświetlenia ulicznego w Opolu między styczniem 2016 r. a lutym 2019 r.
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie działań podjętych celem zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusowych MZK Opole – w rejonie ul. Wschodniej 22
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie innowacyjnego przejścia dla pieszych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie najazdu przy ul. Armii Krajowej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu podwórka
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew tlenowych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dzierżawy przez PZW części akwenu na Bolko
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie centrum dla seniorów - Arkadia
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie iluminacji Rynku
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wynagrodzenia nauczycieli podczas strajku
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ulicy Czaplaka
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie strajku nauczycieli
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzewek na ul. Krakowskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie potrzeby remontu i zakupu wyposażenia do kuchni w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie lokali użytkowych - organizacje pozarządowe
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyzowania ul. Ozimska/Katowicka
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach MZK
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety w pobliżu prezdszkola
      minus Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie banerów wyborczych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkingów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej przychodni na Malince
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej parafii
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie konfliktu prezydenta z ekologami
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na barierkach
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc postojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dotacji dla ogrodów działkowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie łąk kwietnych
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na skwerze u zbiegu ul. Pułaskiego i Waryńskiego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejscia dla pieszych obok przystanku Piastowska-Urząd Wojewódzki
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie psychologów i pedagogów w szkołach w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkowania samochodów na ul. Sempołowskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie stanu nawierzchni ul. Szpitalnej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego "Piastowska-Korfantego"
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie spacerów badawczych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wesołego miasteczka
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drewnianych siedzisk
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew w ciągu ulicy Kosnego
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie rodzinnych ogrodow działkowych
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej
      minus Interpelacja radnej Joalnty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ulic Morcinka i Grudzickiej z ul. Wschodnią
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie skupu plastikowych butelek
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie montażu progu zwalniającego ul. Bolkowska
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Piastowskiego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie turnieju Eco Cup
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie poziomego oznakowania przejść dla pieszych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kostki przed biblioteką miejską na ul. Minorytow
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania jednorazowego plastiku
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc posotojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Straży Miejskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie wirtualnego monitora
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie sadzenia drzewek
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie realizacji wniosków do budżetu
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ogródków działkowych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie strefy płatnego parkowania
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie podpórek rowerowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie trawnika przy ul. koszyka- park kieszonkowy
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uschniętych drzew na wyspie Bolko
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie łąk kwietnych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebojowego Opola
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zraszaczy powietrza
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie marszu równości
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dopłaty do wymiany pieców w Opolu
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usług współdzielenia środków transportu - hulajnogi, skutery, auta
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przystanku MZK 1Maja/Plebiscytowa
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie bocznych uliczek Małego Rynku
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu przy ul. Reymonta
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ładowarek do telefonów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Kraszewskiego
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu Katowicka/Miarki
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progu zwalniającego przy ul. Kurpiowskiej
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia traw
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie źródeł miejskich
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pałacyku przy ul. Sempołowskiej
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie przetargu na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie lotniska w ramach "Małej Polskiej Floty Powietrznej"
      minus Interpelacja ranego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie posadzenia bluszczami ekranów dzwiekochłonnych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ulic
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie prolongaty miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Opolu
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wydatków i dochodów Cmentarza Komunalnego w Opolu wraz z pytaniem o zasadność wzrostu opłat za miejsce na cmentarzu w 2019 r.
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie LG Chem
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bezpieczeństwa na ul. ks. B. Domańskiego
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zaniedbania w nawadnianiu drzew
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebudowy kładki na Bolko
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie odnowy zieleni
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie zainstalowania oczyszczaczy w żłobkach i przedszkolach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia budowy chodnika
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie połączeń komunikacyjnych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej
      minus Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie zniczy do ponownego wykorzystania na cmentarzu
      minus Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie elektrycznego autobusu do ZOO
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji miejskiej tężni"
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego na ul. Robotniczej
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Wschodniej
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ronda na ul. Tysiąclecia
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie infrastruktury rzeczno-portowej
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie grobu E. Osmańczyka
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie promocji zdrowia dzieci
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego w Brzeziu
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. K.Szymanowskiego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie cmentarza na ul. Niemodlińskiej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie włączenia się do akcji - "Jedno drzewo jedno dziecko"
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie poprawy bezpieczeństwa na pl. Daszyńskiego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie podwórek
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenów Dobrzenia
      minus Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie uzupełnienia ubytków kostki brukowej na ul. Poświatowskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drogi tranzytowej w Żerkowicach
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zamknięcia parkingu pod wiaduktem przy Placu Konstytucji 3-go Maja
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kukuczki
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przychodni na os. Malinka
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitoringu miejskiego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Borówkowej
      minus Interepalcja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielowicach
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie eliminacji z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie nasadzeń drzew i krzewów w Opolu
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kostki po remoncie ul. Krakowskiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ilości pieców węglowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie dofinansowania do wymiany pieców
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie remontu ulic: Akacjowej i Leszczynowej
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie bibliotek szkolnych
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Krakowksiej i ul. Kościuszki
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rozszerzenia zakresu usług Zakładu Komunalnego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie straży miejskiej - kontrole pieców
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zaniedbanego terenu przy ul. Katowickiej
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie ul. Rodła
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bytnara Rudego
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wymiany ozdób bożonarodzeniowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej oraz Wygonowej
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie subwencji oświatowej i wynagrodzenia
      minus Zapytanie radnego Piotra MIelca w sprawie montażu dodatkowych koszy na śmieci oraz odbiorników na niedopałki papierosa
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wysokiego zapylenia z Cementowni
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Targowiska Centrum
      minus Interpelacja radnego Waldemara Matuszka w sprawie przywrócenia linii autobusowej do przystanku Oświęcimska- Żelazna
      minus Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie czystego powietrza w Opolu - przyłączenie budynków i lokali do sieci ECO
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wynagrodzeń w żłobkach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku przy ul. Katowickiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu parkingu przy ul. Zwycięstwa w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie punktu wymiany książek
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych u zbiegu ul. Odrowążów i Pasiecznej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu pomiędzy ul. Konsularną a Odrowążów
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie segregacji śmieci
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum Przesiadkowego Opole Główne
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Wyspy Bolko
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie parkingu przy przychodni
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodników antysmogowych
      minus Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie tablic z nazwami dzielnic
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wiaty rowerowej przy dworcu PKP
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Orzechowej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie przejścia pomiędzy ul. 1go Maja i Armii Krajowej
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Ks. Opolskich oraz ul. Katedralnej
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie udostępnienia ekspertyz dot. sieci ciepłowniczej w Opolu - Czarnowąsach
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie dopłat dla mieszkańców Opola - Czarnowąs na rzecz wymiany źródeł ogrzewania, po ew.wygaszeniu sieci ciepłowniczej
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy doświetlenia przy ul. Kościuszki
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie upamietnienia płk. poż. Zdzisława Filingera nazwą ulicy, ronda, bądź placu
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Ozimskiej
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Gaju Drzew Pamięci w Parku 800-lecia
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie formularza na stronie miasta
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie luster drogowych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie tablicy informacyjnej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie odbioru wód opadowych
      minus Zapytanie radnej barbary Kamińskiej w sprawie wyników konkursu na dotację jednoroczną w 2020 r. dla klubów sportowych
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poinformowania mieszkańców regionu o zmianie lokalizacji Dworca PKS
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu zmywalni w DDP "Złota Jesień"
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogrodu społecznego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie buspasa na ul. Piastowskiej i linii autobusowej w środku miasta
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boisk przyszkolnych
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu przy Żłobku Matki Polki
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie CWK - PNT
      minus Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie przycisków do otwierania drzwi w autobusach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zawieszenia działania parkomatów
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie objęcia Opola strefą kwarantanny
      minus Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie przeciwdziałania pandemii COVID-19
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie kart autobusowych
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wsparcia rodzinnych przedsiębiorstw
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie rezygnacji lub opóźnienia w prowadzonych inwestycjach
      minus Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie poprawy stanu infrastruktury miejskiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakupu testów na koronawirusa
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zabezpieczenia seniorów przed koronawirusem
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie kwarantanny żłobków
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie pakietu pomocy dla przedsiębiorców
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zwolnienia z czynszy kupców Cytruska
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dezynfekcji
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie maseczek ochronnych i izolatoriów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc parkingowych
      minus Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie spisu miejsc objetych zakazem
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie testów na obecność wirusa
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie niebezpiecznego zjazdu na ul. Niemodlińskiej z tzw. ślimaka Obwodnicy Południowej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie koszenia traw
      minus Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parku 800-lecia
      minus Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania ul. Katedralna- Książąt Opolskich
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie otwarcia urzędu dla mieszkańców
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przejścia podziemnego przy ul. Niemodlińskiej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "łapania deszczu"
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów - ul. Pużaka
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu latarni przy ciągu pieszym łączącym Dom Złotej Jesieni i Park na osiedlu Armii Krajowej
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie oznaczenia - zakaz parkowania/zakaz postoju i bezpieczeństwa ruchu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Jaśminowej w Czarnowąsach
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ochrony przed koronawirusem
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odkomarzania Opola
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania przy Stegu Arena
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenu rekreacyjnego Łowiska Śródlesie I
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pojemników na wodę deszczową
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie tarasu widokowego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie kamienicy przy ul. Krakowksiej 34a
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca do składowania śmieci
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsca szczególnego w autobusach miejskich
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu przy ul. Spychalskiego
      minus Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie wydłużenia pracy Wieży Piastowskiej
      minus Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie Remontu "Domu Złotej Jesieni"
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu zabaw na terenie osiedla AK
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie toalety publicznej na osiedlu AK
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie pełnowymiarowego boiska na osiedlu AK
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni na osiedlu AK
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie altanek do grillowania
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zielonego parkingu na osiedlu AK
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie skateparku na osiedlu AK
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstąpienia od dostarczania ciepła do domów na "ulicach kwiatowych" w Opolu
      minus Zapytanie radnej Alicji Wisniewskiej w sprawie odkomarzania Dzielnicy I
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dofinansowania do źródeł ciepła
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie szczepień na grypę
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stypendystów miasta Opola
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kontroli używania maseczek w środkach komunikacji miejskiej
      minus Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu ruchu przy ul. Zwierzynieckiej
      minus Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ścieżki rowerowej na ul. Morcinka
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie chodników w Grudzicach
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie ul. Staffa
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Chabrów - ciepło
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ułatwień dla rowerzystów
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boiska w centrum Opola
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie imprez tematycznych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni w centrum Opola
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszy na śmieci
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placów zabaw w centrum Opola
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie kurtyn wodnych
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie dzierżawy gruntu pod taras
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Senior - Arkadia
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie samorządowej tarczy antykryzysowej
      minus Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP
      minus Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie wykazu wydanych pozwoleń na budowę w ujęciu graficznym (z podziałem na jednostki urbanistyczne miasta) z uwzględnieniem rodzaju zabudowy
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Gospodarczej z Chmielowicką
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia przebudowy chodnika wraz z uporządkowaniem terenu wokół sklepu
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania kamery Straży Miejskiej do monitoringu w obrębie skrzyżowań
      minus Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia na ul. Opola
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingów
      minus Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i światłowodowej
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie braku chodnika lub przejścia do kościoła przy ul. Wygonowej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie stanu drzew pomiędzy pasami ul. Sosnkowskiego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ubytku kostki przy ul. Barlickiego/Powstańców Śląskich
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie uporządkowania miejsc postojowych wzdłuz ul. Wrocławskiej
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstraszania gołębi
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rozwiązań proekologicznych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zniszczonej lampy
      minus Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodników na ul. Pasiecznej w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Konsularnej w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Witosa w Opolu
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kanalizacji deszczowej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie środków biologicznych do walki z plagą komarów
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia - Osiedle AK
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca postojowego ul. Kaliska
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie parkingu
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie progu zwalniającego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ściągalności podatków
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Domu Kultury Seniora
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie niewyremontowanego fragmentu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Przedszkola nr 18
      minus Interpelacja radnych: Barbary Kamińskiej i Tomasza Kaliszana w sprawie podjęcia uchwały dot. utworzenia zintegrowanego zespołu domowych usług naprawczych o nazwie: "Fachowiec dla seniora"
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pandemii
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nowej przeprawy przez Odrę
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oleskiej
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sytuacji epidemicznej w Urzędzie Miasta
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawei powstania Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Nauki i Technologii
      minus interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pandemii koronawirusa - pakiet dla przedsiębiorców
      minus interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie remontu chodnika łączącego Dom Złote Jesieni (Hubala 4) z pawilonem handlowym (Hubala 10)
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie instalacji oświetlenia na drodze łączącej pływalnię Wodna Nuta z ulicą Prószkowską
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie niepełnosprawnych
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie remontow drog w Opolu
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro
      minus Interpelcja radnej Elzbiety Bien w sprawie mechanizmu zamykajacego drzwi wejsciowe na wybieg dla psow w parku 800-lecia
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontu chodnika ul. Karpacka/Beskidzka
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie budowy chodnika ul. Szymona Koszyka
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie skargi mieszkanki na uchwałę XXX/604/20 Rady Miasta z dnia 24 września 2020r.
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie uporządkowania parku przy ul. Rydla w Grudzicach
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew do wycinki
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia ulic w Grudzicach
      minus Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne
      minus Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie kosztorysów inwestycyjnych wynikających z dokumentacji technicznej budowy dróg oraz planowane terminy realizacji zadań i regulowania kwestii własnośi dróg
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie obszaru rewitalizacji
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ogrzewania ZOO Opole
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie szpitala tymczasowego w Opolu
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wydatków na promocję w internecie
      minus Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie odbioru śmieci z terenu Wspólnoty ul. 1-go Maja
      minus Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie problemu komunikacyjnego
      minus Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie wycinki drzew na ul. Wojska Polskiego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie śluz rowerowych
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie rocznicy III Powstania Śląskiego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oszczędności poczynionych w jednostkach i spółkach miejskich w 2020 r.
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odśnieżania miasta Opola
      minus Zapytanie radnego Michała Nowaka w sprawie warunków panujących na opolskich drogach w związku z opadami śniegu
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pomocy dla NGO
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ciepła dla NGO
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zniżek dla ozdrowieńców
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie danych chronionych
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie cmentarza przy ul. Wrocławskiej
      minus Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie lustra komunikacyjnego przy skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i Wyszomirskiego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie sytuacji w Straży Miejskiej w Opolu
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie naprawy nawierzchni
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie nieruchomości
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opłaty
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych w opolskich przedszkolach
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wykupu mieszkań komunalnych
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie studni wodomierzowej przy Ozimskiej 180
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na ul. Powstańców Śląskich
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wyciętych drzew na ul. Powstańców Sląskich
      minus Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty opolskich jednostek kultury dla dzieci i młodzieży
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie jakości powietrza w szkołach
      minus Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180
      minus Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie nowej ustawy "Lokal za grunt" - czy miasto rozważa przystąpienie do projektu
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kar dla podmiotów odśnieżających Miasto Opole
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
      minus Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie punktu szczepień Covid-19 w Opolu
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie zalegających śmieci
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety na Małym Rynku
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie świątecznej pomocy seniorom Opola
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie muralu z okazji rocznicy powstań sląskich
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie zapadnięcia peronu na stacji Opole Wschodnie
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie modernizacji DK 46 Niemodlin-Dąbrowa
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie magazynowania odpadów medycznych w obrębie budynków USK
      minus Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opinii wydawanych przez wydział Architektury
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oceny parterów kamienic w Śródmieściu przez Plastyka Miejskiego oraz architekta miejskiego
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nazewnictwa nowopowstałych ulic
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nadzoru nad sposobem prowadzenia prac uciążliwych
      minus Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie nasadzenia rabat kwiatowych
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie gospodarki odpadami
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie budowy drogi
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu lustra drogowego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie podnajmu w obiektach sportowych
      minus Zapytanie radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie stanowiska dot. stanu drogi
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie budowy centrum przesiadkowego Opole Wschodnie - nadzór
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wymiany nieruchomości
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dróg rowerowych na Chabrach
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu chodników
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oficera rowerowego i oficera pieszego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu na Chabrach
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejazdów rowerowych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni miejskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie fontanny
      minus Interpelacja radnej Anny Łegowik w sprawie strategii rozbudowy ścieżek rowerowych
      minus Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie urządzenia filtracyjnego w komunikacji miejskiej
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu na Wyspie Bolko
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Wodociągowej
      minus Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie harmonogramu imprez na 2021 r.
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie retencji
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieków
      minus Interpelacja radnego Przemysłąwa Pospieszyńskiego w sprawie przejścia dla pieszych ul. Tysiąclecia
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie poprawy ul. Wiejskiej przy PSP nr 25
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie żywopłotu na Chabrach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej na Chabrach
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie problemów z parkowaniem
      minus Zapytanie radnego Jacka Kasprzyka w sprawie drzew przy budynku Zwycięstwa 15-29
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykoszenia trawy
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach - ul. Brynicka
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dziur w jezdniach
      minus Zapytabie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czystości ulic miasta
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie busów ograniczających widoczność
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy ulic
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekspertyz ornitologicznych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania przejść i przejazdów
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opłat cmentarnych
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsc w przedszkolach w Opolu
      minus Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie strefy płatnego parkowania w centrum miasta Opola
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bilansu finansowego opolskich spółek
      minus Intepelacja radnego Sławomira Batko w sprawie budowy chodnika od ul. Wygonowej do ul. Zapłocie
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie planu zagospodarowania - Żerkowice
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie przyłączenia kopciuchów
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu na Chabrach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "dzikiego parkingu" w pobliżu ul. Konsularnej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie studzienek
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia komunikacyjnego i hałasu
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia trawników
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu retencyjnego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Kamionki Bolko
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania poziomego
      minus Interpelacja radnej Elzbiety Kurek w sprawie przebudowy wiaduktu na ul. Powstańców Śl.
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie konsultacji z mieszkańcami
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zalewania posesji na ul. Wiejskiej
      minus Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie konsultacji ws. budowy obwodnicy Zawady
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszynskiego w sprawie zasad funkcjonowania centrów przesiadkowych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Domańskiego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum przesiadkowego Opole Zachodnie
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie krzaków
      minus Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie asfaltu ul. św. Anny
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Centralnej w Chmielowicach
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie oświetlenia - ul. Dolnoślaska
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie usunięcia pojazdów
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwieząt w Opolu
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie siedziby związku diabetyków
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie nowego Stadionu Odry Opole
      minus Interpelacja radnej Anny Tabisz w sprawie organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przy remontowanych ulicach
      minus Inbterpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia w Opolu punktu informacyjnego dla cudzoziemców
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stanu powietrza w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wymiany kolektora deszczowego oraz wyprowadzenia do kratki ściekowej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia mylnych tabliczek
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie utrudnień dla przechodniów na fragmencie remontowanej ul. Niemodlińskiej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie widoczności na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Armii Krajowej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie mostu obok kościoła Franciszkanów
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu Placu Mickiewicza
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie stacji pomiaru zanieczyszczeń
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie oznakowania nawierzchni jezdni żółtymi znakami drogowymi
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie regulacji sygnalizacji świetlnej ul. 1 Maja/Katowicka
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie planowanej rozbudowy PSP nr 10
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawe zmiany nawierzchni drogi
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania parkomatów
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejsc parkingowych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejść dla pieszych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Cmentarza Komunalnego Opole - Półwieś
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zmiany sposobu ogrzewania w dzielnicy Kwiatów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie liczby zaszczepionych w oświacie
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu św. Sebastiana
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Programu Mieszkanie dla Specjalisty
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Witosa
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wypadku autobusu MZK w Opolu
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia cmentarza na Półwsi
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie karmnika na osiedlu Chabry
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie stadionu
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu boiska przy PSP nr 28
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie opadłych liści
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa uczniów
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych, betonowych donic
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Migdałowej
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Szopki bożonarodzeniowej na Rynku w Opolu
      minus Zapytanie radnego Dariusza Chwista w sprawie zieleni na Wyspie Bolko
      minus Interpelacja radnego Dariusza Chwista w sprawie poszerzenia terenu opolskiego ZOO
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie placu zabaw na podwórku między ul. Drzymały i Telesfora
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie informatora wydawanego przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu
   plus Raporty o stanie gminy
   plus Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kurpiowskiej
2. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie latarni przy ul. Cmentarnej
3. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progów zwalniających
4. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przekraczania prędkości na ul. Kwoczka
5. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
6. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wsiadania do autobusów MZK osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich
7. Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie przejścia dla pieszych ul. Nyska
8. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
9. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
10. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dostępności gabinetów weterynaryjnych w Opolu
11. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie budowy chodnika i poszerzenie jezdni wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Lisciastej w dzielnicy Czarnowąsy
12. Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
13. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie użytkowania wieczystego
14. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych
15. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie inwestycji unijnych
16. Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia
17. Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie rozbudowy PSP nr 9
18. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38
19. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej
20. Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną
21. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej
22. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
23. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego
24. Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego
25. Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego
26. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu
27. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej
28. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana
29. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością
30. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach
31. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów.
32. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury
33. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku
34. Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa
35. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej
36. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską
37. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych odprowadzających wodę na ul. Wojska Polskiego
38. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska
39. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej dot. kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok
40. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat
41. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw
42. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usuwania pojazdów
43. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r.
44. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności
45. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka
46. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka
47. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Orlika Opole
48. Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym
49. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019
50. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach
51. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów
52. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno
53. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego
54. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana
55. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany
56. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami
57. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r.
58. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych
59. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów
60. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego
61. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu
62. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg
63. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym
64. Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych
65. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego
66. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej
67. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika
68. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
69. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów
70. Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych
71. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii Sztuki Współczesnej
72. Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym
73. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie Publicznego Przedszkola nr 18
74. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przekazywania nieruchomości
75. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przychodni w Opolu- Czarnowąsach
76. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opolanina
77. Interpelacja radnego marka Kawy w sprawie parkingu na os. Dambonia
78. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie rewitalizacji kamionki Piast
79. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kładki dla pieszych i rowerzystów na wyspie Bolko
80. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Przesiadkowego Zachód
81. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie osiedla Wodna Nuta
82. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Koszyka (chodnik)
83. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi
84. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie sadów w przedszkolach
85. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka
86. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rekrutacji do przedszkoli i żłobków
87. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planu na Małym Rynku
88. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie programów profilaktycznych
89. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przewijaków dla dzieci
90. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie broszur dotyczących planowania przestrzennego
91. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy przy przystanku
92. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników
93. Zapytanie radnej Elżbiety kurek w sprawie standardów wiat przystankowych
94. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji
95. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew na wyrobisku Malina 1
96. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zieleni miejskiej
97. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie harcówki ZHR
98. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zielonego Opola
99. Interpelacja radnego Przemysłąwa Pytlika w sprawie tablicy na bulwarze spacerowym
100. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odbioru elektrośmieci z domu
101. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu ul. Kośnego
102. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dojścia do przystanku autobusowego Niemodlińska-Skrzyżowanie (220)
103. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia z ruchu samochodowego
104. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Niemodlińskiej
105. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych
106. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Orlików- przegląd techniczny
107. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych pomiedzy ul. Rataja, Sosnkowskiego, Horoszkiewicza oraz Rekreacyjną
108. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu zabaw przy ul. 1go Maja
109. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie używania dmuchaw
110. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r.
111. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie węzła ciepłowniczego w Czarnowąsach
112. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych w rejonie os. AK
113. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Opola za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
114. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów sporotwych w Opolu za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
115. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Rad dzielnic
116. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie terenów zielonych - zestawienie
117. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingu przy Elektrowni Opole
118. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie rabaty kwiatowej
119. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie inwentaryzacji, audytów i aktualnych przeglądów przeciwporażeniowych oświetlenia ulicznego w Opolu między styczniem 2016 r. a lutym 2019 r.
120. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie działań podjętych celem zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusowych MZK Opole – w rejonie ul. Wschodniej 22
121. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie innowacyjnego przejścia dla pieszych
122. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie najazdu przy ul. Armii Krajowej
123. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu podwórka
124. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew tlenowych
125. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dzierżawy przez PZW części akwenu na Bolko
126. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie centrum dla seniorów - Arkadia
127. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie iluminacji Rynku
128. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wynagrodzenia nauczycieli podczas strajku
129. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ulicy Czaplaka
130. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie strajku nauczycieli
131. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzewek na ul. Krakowskiej
132. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie potrzeby remontu i zakupu wyposażenia do kuchni w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"
133. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie lokali użytkowych - organizacje pozarządowe
134. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyzowania ul. Ozimska/Katowicka
135. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach MZK
136. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety w pobliżu prezdszkola
137. Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie banerów wyborczych
138. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkingów
139. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich
140. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej przychodni na Malince
141. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej parafii
142. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach
143. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie konfliktu prezydenta z ekologami
144. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na barierkach
145. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc postojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
146. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dotacji dla ogrodów działkowych
147. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie łąk kwietnych
148. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na skwerze u zbiegu ul. Pułaskiego i Waryńskiego
149. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejscia dla pieszych obok przystanku Piastowska-Urząd Wojewódzki
150. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie psychologów i pedagogów w szkołach w Opolu
151. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkowania samochodów na ul. Sempołowskiej
152. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie stanu nawierzchni ul. Szpitalnej
153. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego "Piastowska-Korfantego"
154. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie spacerów badawczych
155. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wesołego miasteczka
156. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza
157. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drewnianych siedzisk
158. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew w ciągu ulicy Kosnego
159. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie rodzinnych ogrodow działkowych
160. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej
161. Interpelacja radnej Joalnty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ulic Morcinka i Grudzickiej z ul. Wschodnią
162. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie skupu plastikowych butelek
163. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie montażu progu zwalniającego ul. Bolkowska
164. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Piastowskiego
165. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie turnieju Eco Cup
166. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie poziomego oznakowania przejść dla pieszych
167. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kostki przed biblioteką miejską na ul. Minorytow
168. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania jednorazowego plastiku
169. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
170. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc posotojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
171. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
172. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Straży Miejskiej
173. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie wirtualnego monitora
174. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie sadzenia drzewek
175. Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie realizacji wniosków do budżetu
176. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
177. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ogródków działkowych
178. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie strefy płatnego parkowania
179. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie podpórek rowerowych
180. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie trawnika przy ul. koszyka- park kieszonkowy
181. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uschniętych drzew na wyspie Bolko
182. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie łąk kwietnych
183. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych
184. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebojowego Opola
185. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw
186. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zraszaczy powietrza
187. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie marszu równości
188. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
189. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu
190. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dopłaty do wymiany pieców w Opolu
191. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usług współdzielenia środków transportu - hulajnogi, skutery, auta
192. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przystanku MZK 1Maja/Plebiscytowa
193. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie bocznych uliczek Małego Rynku
194. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu przy ul. Reymonta
195. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ładowarek do telefonów
196. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Kraszewskiego
197. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu Katowicka/Miarki
198. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progu zwalniającego przy ul. Kurpiowskiej
199. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia traw
200. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie źródeł miejskich
201. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pałacyku przy ul. Sempołowskiej
202. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie przetargu na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk
203. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie lotniska w ramach "Małej Polskiej Floty Powietrznej"
204. Interpelacja ranego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie posadzenia bluszczami ekranów dzwiekochłonnych
205. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ulic
206. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie prolongaty miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Opolu
207. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wydatków i dochodów Cmentarza Komunalnego w Opolu wraz z pytaniem o zasadność wzrostu opłat za miejsce na cmentarzu w 2019 r.
208. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie LG Chem
209. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bezpieczeństwa na ul. ks. B. Domańskiego
210. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zaniedbania w nawadnianiu drzew
211. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebudowy kładki na Bolko
212. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie odnowy zieleni
213. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie zainstalowania oczyszczaczy w żłobkach i przedszkolach
214. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia budowy chodnika
215. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie połączeń komunikacyjnych
216. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej
217. Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie zniczy do ponownego wykorzystania na cmentarzu
218. Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności
219. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie elektrycznego autobusu do ZOO
220. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji miejskiej tężni"
221. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego na ul. Robotniczej
222. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Wschodniej
223. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ronda na ul. Tysiąclecia
224. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie infrastruktury rzeczno-portowej
225. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie grobu E. Osmańczyka
226. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie promocji zdrowia dzieci
227. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego
228. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego w Brzeziu
229. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. K.Szymanowskiego
230. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie cmentarza na ul. Niemodlińskiej
231. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie włączenia się do akcji - "Jedno drzewo jedno dziecko"
232. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie poprawy bezpieczeństwa na pl. Daszyńskiego
233. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie podwórek
234. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenów Dobrzenia
235. Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych
236. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu
237. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie uzupełnienia ubytków kostki brukowej na ul. Poświatowskiej
238. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drogi tranzytowej w Żerkowicach
239. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zamknięcia parkingu pod wiaduktem przy Placu Konstytucji 3-go Maja
240. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kukuczki
241. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przychodni na os. Malinka
242. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitoringu miejskiego
243. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Borówkowej
244. Interepalcja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielowicach
245. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie eliminacji z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego
246. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie nasadzeń drzew i krzewów w Opolu
247. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kostki po remoncie ul. Krakowskiej
248. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ilości pieców węglowych
249. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie dofinansowania do wymiany pieców
250. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie remontu ulic: Akacjowej i Leszczynowej
251. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie bibliotek szkolnych
252. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Krakowksiej i ul. Kościuszki
253. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rozszerzenia zakresu usług Zakładu Komunalnego
254. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie straży miejskiej - kontrole pieców
255. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zaniedbanego terenu przy ul. Katowickiej
256. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie ul. Rodła
257. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bytnara Rudego
258. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wymiany ozdób bożonarodzeniowych
259. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej oraz Wygonowej
260. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie subwencji oświatowej i wynagrodzenia
261. Zapytanie radnego Piotra MIelca w sprawie montażu dodatkowych koszy na śmieci oraz odbiorników na niedopałki papierosa
262. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wysokiego zapylenia z Cementowni
263. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Targowiska Centrum
264. Interpelacja radnego Waldemara Matuszka w sprawie przywrócenia linii autobusowej do przystanku Oświęcimska- Żelazna
265. Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie czystego powietrza w Opolu - przyłączenie budynków i lokali do sieci ECO
266. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wynagrodzeń w żłobkach
267. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej
268. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach
269. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku przy ul. Katowickiej
270. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu parkingu przy ul. Zwycięstwa w Opolu
271. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie punktu wymiany książek
272. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych u zbiegu ul. Odrowążów i Pasiecznej
273. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu pomiędzy ul. Konsularną a Odrowążów
274. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie segregacji śmieci
275. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum Przesiadkowego Opole Główne
276. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Wyspy Bolko
277. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej
278. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie parkingu przy przychodni
279. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodników antysmogowych
280. Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie tablic z nazwami dzielnic
281. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wiaty rowerowej przy dworcu PKP
282. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Orzechowej
283. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach
284. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie przejścia pomiędzy ul. 1go Maja i Armii Krajowej
285. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Ks. Opolskich oraz ul. Katedralnej
286. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie udostępnienia ekspertyz dot. sieci ciepłowniczej w Opolu - Czarnowąsach
287. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie dopłat dla mieszkańców Opola - Czarnowąs na rzecz wymiany źródeł ogrzewania, po ew.wygaszeniu sieci ciepłowniczej
288. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy doświetlenia przy ul. Kościuszki
289. Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie upamietnienia płk. poż. Zdzisława Filingera nazwą ulicy, ronda, bądź placu
290. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza
291. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej
292. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych
293. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Ozimskiej
294. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Gaju Drzew Pamięci w Parku 800-lecia
295. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie formularza na stronie miasta
296. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie luster drogowych
297. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie tablicy informacyjnej
298. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie odbioru wód opadowych
299. Zapytanie radnej barbary Kamińskiej w sprawie wyników konkursu na dotację jednoroczną w 2020 r. dla klubów sportowych
300. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poinformowania mieszkańców regionu o zmianie lokalizacji Dworca PKS
301. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu zmywalni w DDP "Złota Jesień"
302. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogrodu społecznego
303. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie buspasa na ul. Piastowskiej i linii autobusowej w środku miasta
304. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boisk przyszkolnych
305. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu przy Żłobku Matki Polki
306. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie CWK - PNT
307. Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie przycisków do otwierania drzwi w autobusach
308. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zawieszenia działania parkomatów
309. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie objęcia Opola strefą kwarantanny
310. Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie przeciwdziałania pandemii COVID-19
311. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie kart autobusowych
312. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wsparcia rodzinnych przedsiębiorstw
313. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie rezygnacji lub opóźnienia w prowadzonych inwestycjach
314. Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie poprawy stanu infrastruktury miejskiej
315. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakupu testów na koronawirusa
316. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zabezpieczenia seniorów przed koronawirusem
317. Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie kwarantanny żłobków
318. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie pakietu pomocy dla przedsiębiorców
319. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
320. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zwolnienia z czynszy kupców Cytruska
321. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dezynfekcji
322. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie maseczek ochronnych i izolatoriów
323. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc parkingowych
324. Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie spisu miejsc objetych zakazem
325. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie testów na obecność wirusa
326. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie niebezpiecznego zjazdu na ul. Niemodlińskiej z tzw. ślimaka Obwodnicy Południowej
327. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie koszenia traw
328. Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń
329. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parku 800-lecia
330. Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania ul. Katedralna- Książąt Opolskich
331. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie otwarcia urzędu dla mieszkańców
332. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka
333. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego
334. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przejścia podziemnego przy ul. Niemodlińskiej
335. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej
336. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania
337. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "łapania deszczu"
338. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów - ul. Pużaka
339. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu latarni przy ciągu pieszym łączącym Dom Złotej Jesieni i Park na osiedlu Armii Krajowej
340. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie oznaczenia - zakaz parkowania/zakaz postoju i bezpieczeństwa ruchu
341. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Jaśminowej w Czarnowąsach
342. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07
343. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ochrony przed koronawirusem
344. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odkomarzania Opola
345. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania przy Stegu Arena
346. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenu rekreacyjnego Łowiska Śródlesie I
347. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pojemników na wodę deszczową
348. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie tarasu widokowego
349. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie kamienicy przy ul. Krakowksiej 34a
350. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca do składowania śmieci
351. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsca szczególnego w autobusach miejskich
352. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu przy ul. Spychalskiego
353. Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie wydłużenia pracy Wieży Piastowskiej
354. Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie Remontu "Domu Złotej Jesieni"
355. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu zabaw na terenie osiedla AK
356. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie toalety publicznej na osiedlu AK
357. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie pełnowymiarowego boiska na osiedlu AK
358. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni na osiedlu AK
359. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie altanek do grillowania
360. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zielonego parkingu na osiedlu AK
361. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie skateparku na osiedlu AK
362. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstąpienia od dostarczania ciepła do domów na "ulicach kwiatowych" w Opolu
363. Zapytanie radnej Alicji Wisniewskiej w sprawie odkomarzania Dzielnicy I
364. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dofinansowania do źródeł ciepła
365. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie szczepień na grypę
366. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża
367. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stypendystów miasta Opola
368. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kontroli używania maseczek w środkach komunikacji miejskiej
369. Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji
370. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu ruchu przy ul. Zwierzynieckiej
371. Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ścieżki rowerowej na ul. Morcinka
372. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie chodników w Grudzicach
373. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie ul. Staffa
374. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Chabrów - ciepło
375. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ułatwień dla rowerzystów
376. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boiska w centrum Opola
377. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie imprez tematycznych
378. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni w centrum Opola
379. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszy na śmieci
380. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placów zabaw w centrum Opola
381. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie kurtyn wodnych
382. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie dzierżawy gruntu pod taras
383. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Senior - Arkadia
384. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie samorządowej tarczy antykryzysowej
385. Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP
386. Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie wykazu wydanych pozwoleń na budowę w ujęciu graficznym (z podziałem na jednostki urbanistyczne miasta) z uwzględnieniem rodzaju zabudowy
387. Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Gospodarczej z Chmielowicką
388. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia przebudowy chodnika wraz z uporządkowaniem terenu wokół sklepu
389. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania kamery Straży Miejskiej do monitoringu w obrębie skrzyżowań
390. Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych
391. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia na ul. Opola
392. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingów
393. Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i światłowodowej
394. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie braku chodnika lub przejścia do kościoła przy ul. Wygonowej
395. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie stanu drzew pomiędzy pasami ul. Sosnkowskiego
396. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ubytku kostki przy ul. Barlickiego/Powstańców Śląskich
397. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie uporządkowania miejsc postojowych wzdłuz ul. Wrocławskiej
398. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstraszania gołębi
399. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rozwiązań proekologicznych
400. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zniszczonej lampy
401. Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
402. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodników na ul. Pasiecznej w Opolu
403. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Konsularnej w Opolu
404. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Witosa w Opolu
405. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kanalizacji deszczowej
406. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie środków biologicznych do walki z plagą komarów
407. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia - Osiedle AK
408. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca postojowego ul. Kaliska
409. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie parkingu
410. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie progu zwalniającego
411. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych
412. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ściągalności podatków
413. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Domu Kultury Seniora
414. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie niewyremontowanego fragmentu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435
415. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Przedszkola nr 18
416. Interpelacja radnych: Barbary Kamińskiej i Tomasza Kaliszana w sprawie podjęcia uchwały dot. utworzenia zintegrowanego zespołu domowych usług naprawczych o nazwie: "Fachowiec dla seniora"
417. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu
418. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pandemii
419. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nowej przeprawy przez Odrę
420. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oleskiej
421. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sytuacji epidemicznej w Urzędzie Miasta
422. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawei powstania Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
423. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Nauki i Technologii
424. interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pandemii koronawirusa - pakiet dla przedsiębiorców
425. interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
426. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie remontu chodnika łączącego Dom Złote Jesieni (Hubala 4) z pawilonem handlowym (Hubala 10)
427. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie instalacji oświetlenia na drodze łączącej pływalnię Wodna Nuta z ulicą Prószkowską
428. Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie niepełnosprawnych
429. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie remontow drog w Opolu
430. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro
431. Interpelcja radnej Elzbiety Bien w sprawie mechanizmu zamykajacego drzwi wejsciowe na wybieg dla psow w parku 800-lecia
432. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontu chodnika ul. Karpacka/Beskidzka
433. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie budowy chodnika ul. Szymona Koszyka
434. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie skargi mieszkanki na uchwałę XXX/604/20 Rady Miasta z dnia 24 września 2020r.
435. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie uporządkowania parku przy ul. Rydla w Grudzicach
436. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew do wycinki
437. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia ulic w Grudzicach
438. Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi
439. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego
440. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne
441. Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie kosztorysów inwestycyjnych wynikających z dokumentacji technicznej budowy dróg oraz planowane terminy realizacji zadań i regulowania kwestii własnośi dróg
442. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie obszaru rewitalizacji
443. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ogrzewania ZOO Opole
444. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie szpitala tymczasowego w Opolu
445. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wydatków na promocję w internecie
446. Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie odbioru śmieci z terenu Wspólnoty ul. 1-go Maja
447. Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie problemu komunikacyjnego
448. Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie wycinki drzew na ul. Wojska Polskiego
449. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie śluz rowerowych
450. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie rocznicy III Powstania Śląskiego
451. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oszczędności poczynionych w jednostkach i spółkach miejskich w 2020 r.
452. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odśnieżania miasta Opola
453. Zapytanie radnego Michała Nowaka w sprawie warunków panujących na opolskich drogach w związku z opadami śniegu
454. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pomocy dla NGO
455. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ciepła dla NGO
456. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego
457. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zniżek dla ozdrowieńców
458. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie danych chronionych
459. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie cmentarza przy ul. Wrocławskiej
460. Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie lustra komunikacyjnego przy skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i Wyszomirskiego
461. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie sytuacji w Straży Miejskiej w Opolu
462. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie naprawy nawierzchni
463. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie nieruchomości
464. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opłaty
465. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży
466. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych w opolskich przedszkolach
467. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wykupu mieszkań komunalnych
468. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie studni wodomierzowej przy Ozimskiej 180
469. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na ul. Powstańców Śląskich
470. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wyciętych drzew na ul. Powstańców Sląskich
471. Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha
472. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty opolskich jednostek kultury dla dzieci i młodzieży
473. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie jakości powietrza w szkołach
474. Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180
475. Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie nowej ustawy "Lokal za grunt" - czy miasto rozważa przystąpienie do projektu
476. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew
477. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kar dla podmiotów odśnieżających Miasto Opole
478. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
479. Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie punktu szczepień Covid-19 w Opolu
480. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie zalegających śmieci
481. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety na Małym Rynku
482. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie świątecznej pomocy seniorom Opola
483. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie muralu z okazji rocznicy powstań sląskich
484. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie zapadnięcia peronu na stacji Opole Wschodnie
485. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie modernizacji DK 46 Niemodlin-Dąbrowa
486. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie magazynowania odpadów medycznych w obrębie budynków USK
487. Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania
488. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opinii wydawanych przez wydział Architektury
489. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oceny parterów kamienic w Śródmieściu przez Plastyka Miejskiego oraz architekta miejskiego
490. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
491. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nazewnictwa nowopowstałych ulic
492. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nadzoru nad sposobem prowadzenia prac uciążliwych
493. Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej
494. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie nasadzenia rabat kwiatowych
495. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie gospodarki odpadami
496. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie budowy drogi
497. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu lustra drogowego
498. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie podnajmu w obiektach sportowych
499. Zapytanie radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie stanowiska dot. stanu drogi
500. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie budowy centrum przesiadkowego Opole Wschodnie - nadzór
501. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wymiany nieruchomości
502. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dróg rowerowych na Chabrach
503. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu chodników
504. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
505. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oficera rowerowego i oficera pieszego
506. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu na Chabrach
507. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejazdów rowerowych
508. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni miejskiej
509. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej
510. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie fontanny
511. Interpelacja radnej Anny Łegowik w sprawie strategii rozbudowy ścieżek rowerowych
512. Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach
513. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie urządzenia filtracyjnego w komunikacji miejskiej
514. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu na Wyspie Bolko
515. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Wodociągowej
516. Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie harmonogramu imprez na 2021 r.
517. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie retencji
518. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieków
519. Interpelacja radnego Przemysłąwa Pospieszyńskiego w sprawie przejścia dla pieszych ul. Tysiąclecia
520. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie poprawy ul. Wiejskiej przy PSP nr 25
521. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie żywopłotu na Chabrach
522. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej na Chabrach
523. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie problemów z parkowaniem
524. Zapytanie radnego Jacka Kasprzyka w sprawie drzew przy budynku Zwycięstwa 15-29
525. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykoszenia trawy
526. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi
527. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej
528. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach - ul. Brynicka
529. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dziur w jezdniach
530. Zapytabie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew
531. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czystości ulic miasta
532. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego
533. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu
534. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie busów ograniczających widoczność
535. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy ulic
536. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekspertyz ornitologicznych
537. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania przejść i przejazdów
538. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opłat cmentarnych
539. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsc w przedszkolach w Opolu
540. Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie strefy płatnego parkowania w centrum miasta Opola
541. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bilansu finansowego opolskich spółek
542. Intepelacja radnego Sławomira Batko w sprawie budowy chodnika od ul. Wygonowej do ul. Zapłocie
543. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie planu zagospodarowania - Żerkowice
544. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie przyłączenia kopciuchów
545. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu na Chabrach
546. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "dzikiego parkingu" w pobliżu ul. Konsularnej
547. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie studzienek
548. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia komunikacyjnego i hałasu
549. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia trawników
550. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu retencyjnego
551. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Kamionki Bolko
552. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania poziomego
553. Interpelacja radnej Elzbiety Kurek w sprawie przebudowy wiaduktu na ul. Powstańców Śl.
554. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie konsultacji z mieszkańcami
555. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zalewania posesji na ul. Wiejskiej
556. Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców
557. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie konsultacji ws. budowy obwodnicy Zawady
558. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszynskiego w sprawie zasad funkcjonowania centrów przesiadkowych
559. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Domańskiego
560. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum przesiadkowego Opole Zachodnie
561. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie krzaków
562. Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza
563. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie asfaltu ul. św. Anny
564. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Centralnej w Chmielowicach
565. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie oświetlenia - ul. Dolnoślaska
566. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie usunięcia pojazdów
567. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwieząt w Opolu
568. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie siedziby związku diabetyków
569. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie nowego Stadionu Odry Opole
570. Interpelacja radnej Anny Tabisz w sprawie organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przy remontowanych ulicach
571. Inbterpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia w Opolu punktu informacyjnego dla cudzoziemców
572. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stanu powietrza w Opolu
573. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wymiany kolektora deszczowego oraz wyprowadzenia do kratki ściekowej
574. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia mylnych tabliczek
575. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie utrudnień dla przechodniów na fragmencie remontowanej ul. Niemodlińskiej
576. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie widoczności na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Armii Krajowej
577. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych
578. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie mostu obok kościoła Franciszkanów
579. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu Placu Mickiewicza
580. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie stacji pomiaru zanieczyszczeń
581. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie oznakowania nawierzchni jezdni żółtymi znakami drogowymi
582. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie regulacji sygnalizacji świetlnej ul. 1 Maja/Katowicka
583. Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie planowanej rozbudowy PSP nr 10
584. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawe zmiany nawierzchni drogi
585. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania parkomatów
586. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejsc parkingowych
587. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejść dla pieszych
588. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Cmentarza Komunalnego Opole - Półwieś
589. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zmiany sposobu ogrzewania w dzielnicy Kwiatów
590. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie liczby zaszczepionych w oświacie
591. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu św. Sebastiana
592. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Programu Mieszkanie dla Specjalisty
593. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Witosa
594. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wypadku autobusu MZK w Opolu
595. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia cmentarza na Półwsi
596. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
597. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie karmnika na osiedlu Chabry
598. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
599. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie stadionu
600. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu boiska przy PSP nr 28
601. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie opadłych liści
602. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa uczniów
603. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu
604. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych, betonowych donic
605. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Migdałowej
606. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Szopki bożonarodzeniowej na Rynku w Opolu
607. Zapytanie radnego Dariusza Chwista w sprawie zieleni na Wyspie Bolko
608. Interpelacja radnego Dariusza Chwista w sprawie poszerzenia terenu opolskiego ZOO
609. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie placu zabaw na podwórku między ul. Drzymały i Telesfora
610. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie informatora wydawanego przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu

Ilość odwiedzin: 10427
Nazwa dokumentu: Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Katra
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Katra
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Katra
Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 13:07:52
Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 13:07:52
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-20 09:06:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner