logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu
2. Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice
10. Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu
21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ)
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu
36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu
37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu
41. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
43. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu
45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu
46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu
49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu
50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu
51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu
52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu
53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu
54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu
55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu
56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu
57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu
58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu
59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu
60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu
61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu
62. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu
63. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu
64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu
65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu
66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu
68. Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu
70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu
71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu
72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu
74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu
80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu
81. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu
82. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu
83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu
84. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu
85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu
86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu
87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu
88. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu
89. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu
90. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu
91. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu
92. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu
93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu
94. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu
95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu
96. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu
97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu
98. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
99. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu
100. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu
101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu
102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu
103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu
104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu
105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu
106. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu
107. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu
108. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu
109. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu
110. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu
111. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu
112. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu
113. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu
114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Symbol planu   Nazwa planu Data uchwalenia
B2 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu 28 października
1996 r.
B4 Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina 29 grudnia
1998 r.
B5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu 22 kwietnia
1999 r.
B6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu 22 kwietnia
2000 r.
B7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu 25 maja
2000 r.
B8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu  25 maja
2000 r.
B9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem 28 września
2000 r.
B10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem 28 września
2000 r.
B12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice 22 luty
2001 r.
B13 Częściowa zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie  28 czerwca
2001 r.
B15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo-magazynowej i transportowej w Opolu 29 marca
2003 r.
B16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu 29 stycznia
2004 r.
B17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu 29 stycznia
2004 r.
B19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu 20 października
2005 r.
B20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu 26 stycznia
2006 r.
B21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu 26 stycznia
2006 r.
B24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu 31 sierpnia
2006 r.
B25 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu 12 października
2006 r.
B26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu 18 stycznia
2007 r.
B27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu 26 kwietnia
2007 r.
B28 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu 28 czerwca
2007 r.
B29 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu 25 październik
2007 r.
B30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu 24 stycznia
2008 r.
B31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ) 24 stycznia
2008 r.
B32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu 03 lipca
2008 r.
B34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu 25 września
2008 r.
B35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu 25 września
2008 r.
B36 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu 23 kwietnia
2009 r.
B37 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu 24 września
2009 r.
B38 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenengo w rejonie ul. Górnej w Opolu 29 października
2009 r.
B39 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu 28 stycznia
2010 r.
B41 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu 25 marca
2010 r.
B42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu 27 maja
2010 r.
B44 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu 28 października
2010 r.
B45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gosławice I w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
B47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu  31 maja
2012 r.
B49 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu 05 lipca
2012 r.
B50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi - ulica Krapkowicka" w Opolu 05 lipca
2012 r.
B51 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu 29 listopada
2012 r.
B52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu 29 listopada
2012 r.
B54
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspy Bolko" w Opolu
 
28 kwietnia
2013 r.
B55 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu 28 marca
2013 r.
B56 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu 25 kwietnia
2013 r.
B57 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu 15 lipca
2013 r.
B58 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu 30 stycznia
2014 r.
B59 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu 27 lutego
2014 r.
B60 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu 3 lipca
2014 r.
B61 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu 3 lipca
2014 r.
B62 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu 29 stycznia
2015 r.
B64 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu 28 maja
2015 r.
B65 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu 28 maja
2015 r.
B66 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu 27 sierpnia
2015 r.
B67 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M. Konopnickiej w Opolu 27 sierpnia
2015 r.
B68 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu 24 września
2015 r.
B69
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu
 
24 września
2015 r.
B70
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu
 
29 grudnia
2015 r.
B71
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu
 
29 grudnia
2015 r.
B72
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu
 
28 stycznia
2016 r.
B73
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmiescie Vc" w Opolu
 
24 marca
2016 r.
B74
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu
 
24 marca
2016 r.
B75 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu 7 lipca 2016 r.
B76
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu
 
29 września
2016 r.
B77
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. W. Korfantego w Opolu
 
27 października
2016 r.
B78
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu
 
27 października
2016 r.
B79
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu
 
24 listopada
2016 r.
B80
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu

 
24 listopada
2016 r.
B81
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu
 
24 listopada
2016 r.
B82
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu
 
25 maja
2017 r.
B83
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu
 
6 lipca
2017 r.
B84
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu
 
31 sierpnia 2017 r.
B85
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu
 
31 sierpnia 2017 r.
B86
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  "Gosławice II" w Opolu

 
28 września 2017 r.
B87
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu
 
26 października
2017 r.
B88
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"plac dworcowy" w Opolu

 
10 listopada 2017 r.
B89 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
28 grudnia 2017 r.
B90
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu
 
25 stycznia
2018 r.
B91 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu 27 września  2018 r.
B92 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu 27 września  2018 r.
B93 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu 27 grudnia 2018 r.
B94 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu 28 marca 2019 r.
B95 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu 18 kwietnia 2019 r.
B96 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu 18 kwietnia 2019 r.
B97 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu 18 kwietnia 2019 r.
B98 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu 30 maja 2019 r.
B99 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu 27 czerwca 2019 r.
B100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu 4 lipca 2019 r.
B101 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu 4 lipca 2019 r.
B102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu 24 października 2019 r.
B103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu 24 października 2019 r.
B104 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu 24 października 2019 r.
B105 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu 28 listopada 2019 r.
B107 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu 28 listopada 2019 r.
B108 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu 25 czerwca 2020 r.
B109 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu 25 czerwca 2020 r.
B110 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu 27 sierpnia 2020 r.
B111 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu 27 sierpnia 2020 r.
B112 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu 24 września 2020 r.
B113 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu 24 września 2020 r.
B114 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu 29 października 2020 r.
B115 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu 29 października 2020 r.
B116 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu 29 grudnia 2020 r.
B117 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu 29 grudnia 2020 r.
B118 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu 29 grudnia 2020 r.
B119 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B120 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B122 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogóskiej w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B123 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B124 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu 26 sierpnia 2021 r.
B125 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc - Piast" w Opolu 30 września 2021 r.
B126 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu 30 września 2021 r.
B127 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu 28 października 2021 r.
B128 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu 28 października 2021 r.
B129 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu 29 grudnia 2021 r.

 

Ilość odwiedzin: 297774
Nazwa dokumentu: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 2013-01-02 13:33:09
Data udostępnienia informacji: 2013-01-02 13:33:09
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-31 08:53:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner