logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 B98  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

 Powierzchnia planu: 29,5 ha 
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XXIX/521/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

7 lipca
2016 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

11 maja 2017 r.

Składanie wniosków do mpzp do 16 czerwca
2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 13 grudnia 2018 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 11 października 2018 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 11 grudnia 2018 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp 
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu 
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków 
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał.1, zał.2, zał.3)

od 19 grudnia 2018 r. do 23 stycznia 2019 r.
Dyskusja publiczna 10 stycznia 2019 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 6 lutego 2019 r.

I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp
 

26 lutego 2019 r.


29 maja 2019 r.
 
V.


Uchwała nr XI/188/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

Uchwała mpzp 
Załącznik nr 1 - rysunek planu 
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał.1, zał.2, zał.3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF
legenda
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

30 maja 2019 r.


Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2058
 

13 czerwca 2019 r.

Ilość odwiedzin: 3225
Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 14:56:41
Data udostępnienia informacji: 2019-07-09 14:56:41
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-23 08:36:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner