logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B69  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"Groszowice I" w Opolu

 Powierzchnia planu: 28,7 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała Nr VII/86/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I"  w Opolu

26 lutego
2015 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

3 marca
2015 r.

Składanie wniosków do mpzp do 8 kwietnia
2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 9 czerwca
2015 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp 01 czerwca
2015 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 07 lipca
2015 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 14 lipca 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.
Dyskusja publiczna 30 lipca 2015 r.,
Rynek - Ratusz,
s. 203, godz. 16:00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 26 sierpnia 2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 08 września
2015 r.
V.

Uchwała nr XV/266/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

24 września
2015 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2188

9 października
2015 r.

 

Ilość odwiedzin: 11636
Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 2015-10-22 08:29:29
Data udostępnienia informacji: 2015-10-22 08:29:29
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-20 13:11:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner