logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B62  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  "Metalchem" w Opolu
 Powierzchnia planu: 304,6 ha
 Obręb:
Grotowice, Groszowice
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała  nr LI/764/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp "Metalchem" w Opolu 

28 listopada
2013 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

6 grudnia
2013 r.

Składanie wniosków do mpzp do 9 stycznia
2014 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 31 października
2014 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp 14 października
2014 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 13 listopada
2014 r.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 21 listopada do 19 grudnia 2014 r.
Dyskusja publiczna 10 grudnia 2014 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 12 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 16 stycznia
2015 r.
V.

Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla uchwała nr VI/49/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu, w granicach wg załącznika graficzego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

29 stycznia
2015 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 309

11 lutego
2015 r.

 

Ilość odwiedzin: 16037
Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 2015-03-10 08:07:57
Data udostępnienia informacji: 2015-03-10 08:07:57
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-19 08:11:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner