logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B83  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

 Powierzchnia planu: 34,5 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XVI/289/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

 

29 października
2015 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

12 listopada
2015 r.

Składanie wniosków do mpzp do 11 grudnia
2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 20 października
2016 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 18 lipca 2016 r.
 IV.
 

I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

III. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

14 października 2016 r.

1 lutego 2017 r.

14 kwietnia 2017 r.

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

III. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 21 października 2016 r. do 22 listopada 2016 r.

 

 

od 8 lutego 2017 r.
do 8 marca 2017 r.


 

od 21 kwietnia 2017 r.
do 24 maja 2017 r.

I. Dyskusja publiczna
II. Dyskusja publiczna
III. Dyskusja publiczna

17 listopada 2016 r.
2 marca 2017 r.
18 maja 2017 r.

I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp
II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp
III. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 6 grudnia 2016 r.
do 22 marca 2017 r.
do 7 czerwca 2017 r.

I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

III. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp


21 grudnia 2016 r.


11 kwietnia 2017 r.


20 czerwca 2017 r.

 

V.

Uchwała nr XLVI/870/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla uchwała:
- nr XXVII/545/20 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu.


Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF
legenda
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

6 lipca
2017 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2046

25 lipca
2017 r.

 

Ilość odwiedzin: 9732
Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 11:29:03
Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 11:29:03
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-26 11:27:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner