logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B82  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"Groszowice II" w Opolu

 Powierzchnia planu: 27,3 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała Nr XI/170/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu

28 maja
2015 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

10 czerwca
2015 r.

Składanie wniosków do mpzp do 10 lipca
2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 07 stycznia
2015 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 2 grudnia
2015 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 24 lutego
2017 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 3 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Dyskusja publiczna 23 marca 2017 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 21 kwietnia
2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 9 maja
2017 r.
V.


Uchwała nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu

Uchwała mpzp (rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF
legenda
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

25 maja
2017 r.


Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1589

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 1811
 


6 czerwca 2017 r.
(data ogłoszenia)

30 czerwca 2017 r.
(data rozstrzygnięcia)
 

 

Ilość odwiedzin: 7203
Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 08:04:33
Data udostępnienia informacji: 2017-07-10 08:04:33
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-26 11:32:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner