logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.II - 0155/24/2002
w sprawie
2. OR.II-0155/23/2002
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2002 rok w ramach tego samego działu.
3. OR.II-0155-22/2002
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.
4. OR.II-0155-21/2002
w sprawie powołania Pana Stanisława Ciepłego na zastępcę prezydenta miasta Opola
5. OR.II-0155-20/2002
w sprawie unieważnienia przetargu na sprawowanie zarządu budynkami, budowlami oraz terenami przyległymi w Rejonie III.
6. OR.II-0155- 19/2002
w sprawie unieważnienia przetargu na sprawowanie zarządu budynkami, budowlami oraz terenami przyległymi w Rejonie l i II.
7. OR.II-0155- 18/2002
w sprawie planu kontroli (numer anulowano)
8. OR.II-0115-17/2002
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
9. OR.II-0155-16/2002
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
10. Or. II-0155-15/2002
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
11. Or.II-0155-14/2002
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
12. Or.II-0155-13/2002
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
13. Or.II-0155-12/2002
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
14. OR.II-0155/11/2002
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2002 rok w ramach tego samego działu.
15. OR. II-0155-10/2002
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2002 rok.
16. OR.II-0155-9/2002
w sprawie zmiany w składzie osobowym i wyznaczenia funkcji w komisji przetargowej na zadanie pn.
17. OR.II-0155-8/2002
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
18. OR.II-0155-7/2002
w sprawie odwołania komisji przetargowej na zadanie pn.
19. OR.ll-0155-6/2002
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2002 rok.
20. OR. II-0155-5/2002
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2002 rok w ramach tego samego działu.
21. OR.II-0155-4/2002
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
22. OR.II-0155-3/2002
w sprawie powołania Pana Arkadiusza Karbowiaka na zastępcę prezydenta miasta Opola
23. OR.II-0155-2/2002
w sprawie ustalenia liczby zastępców prezydenta miasta Opola
24. OR.II-0155-1/2002
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2002 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.

Ilość odwiedzin: 3027
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.II-0155-1/2002 do numeru OR.II-0155-24/2002
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2003-08-04 15:50:00
Data udostępnienia informacji: 2003-08-04 15:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-04 15:54:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner