logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Konkursy 2021
         minus „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”.
         minus Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ... (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)
         minus Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn. Prowadzenie w latach 2022 - 2024 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
         minus Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2024 domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
         minus Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn. Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych
         minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)
      plus Konkursy 2020
      plus Konkursy 2018
      minus Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
      plus Konkursy 2022
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2024 domu pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

 

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2024 domu pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 17 grudnia 2021 r. o godz. 13:30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Załączniki do pobrania: 2021-11-26 12:04:27 - Regulamin przyznawania dotacji (487.39 kB)
2021-11-26 12:08:13 - Karta oceny formalnej (214.19 kB)
2021-11-26 12:12:06 - Karta oceny merytorycznej (217.47 kB)
2021-11-26 13:21:43 - Zarządzenie z ogłoszeniem (470.56 kB)
2021-12-23 09:58:35 - Wyniki konkursu (193.98 kB)

Ilość odwiedzin: 1330
Nazwa dokumentu: Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2024 domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Malinowska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Malinowska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Malinowska
Data wytworzenia informacji: 2021-11-26 11:39:47
Data udostępnienia informacji: 2021-11-26 11:39:47
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-23 10:05:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner