logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
   plus 2011
   plus 2012
   minus 2013
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn."„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu”
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
      minus Zapytanie ofertowe na organizację koncertu muzycznego na Stawie Zamkowym
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
      minus Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów promocyjnych
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie i ekspozycję plakatów
      minus Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie tablic pamiątkowych
      minus Zapytanie ofertowe na publikacje dwóch ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym nt. projektu pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojew
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie rollbanera na potrzeby promocji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej
      minus Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy dla zapytania ofertowego na opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla projektowania ..
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ...
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
      minus Sprostowanie do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji przetargowej
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz etykiet samoprzylepnych
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie punktu recepcyjno - informacyjnego
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
      minus Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
      minus Zapytania ofertowe OSTA - dokument wytyczne
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja

Ilość odwiedzin: 3403
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
Skrócony opis: Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
Podmiot udostępniający: Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2013-11-20 14:57:24
Data udostępnienia informacji: 2013-11-20 14:57:24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-20 15:02:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner