logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
   plus 2011
   minus 2012
      minus zaproszenie do składania ofert na tablice -Wyspa Bolko
      minus Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne Odra uRzeka - ogloszenie zostało unieważnione, gdyz wartość oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfina
      minus zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych Odra uRzeka
      minus Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania o cenę na wykonane materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystyczne miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzd
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, publikacji i dystrybucji materiału promocyjnego
      minus Odpowiedzi na zapytanie nt. wyboru oferty na wykonanie grafiki, publikację i dystrybucję materiału promocyjnego
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie etykiet samoprzylepnych
      minus Zapytanie ofertowe na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy.
      minus złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w namiot o konstrukcji metalowej.
      minus Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego "Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu" w narzędzia robocze i ogrodowe.
      minus Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt do nagłośnienia imprez sportowo-rekr
      minus Unieważnienie - zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy z dn.25 kwietnia 2012.
      minus Zapytanie ofertowe: dotyczy złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy.
      minus Zapytanie ofertowe: dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej p
      minus Unieważnienie - zapytania ofertowego z dn. 08 maja 2012r.
      minus Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
      minus Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w materiały biurowe zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
      minus Unieważnienie - sprzęt RTV, Agd i biurowy
      minus Zapytanie ofertowe III - sprzęt elektroniczny i biurowy
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
      minus Unieważnienie - tablice OSTO
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy - OSTO
      minus zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej - PSP 5
      minus Pytania i odpowiedzi na tablice pamiątkowe PSP 5
      minus Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
      minus Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
      minus Pytania i odpowiedzi na materiały promocyjne "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
      minus Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu - unieważnienie zapytania ofertowego
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. zaproszenie do składania ofert na tablice -Wyspa Bolko
zaproszenie do składania ofert na tablice -Wyspa Bolko
2. Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne Odra uRzeka - ogloszenie zostało unieważnione, gdyz wartość oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfina
Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne Odra uRzeka ogloszenie zostało unieważnione, gdyz wartość oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinans
3. zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych Odra uRzeka
4. Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania o cenę na wykonane materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystyczne miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzd
5. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, publikacji i dystrybucji materiału promocyjnego
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, publikacji i dystrybucji materiału promocyjnego
6. Odpowiedzi na zapytanie nt. wyboru oferty na wykonanie grafiki, publikację i dystrybucję materiału promocyjnego
Odpowiedzi na zapytania do wyboru oferty na wykonanie grafiki, publikację i dystrybucję materiału promocyjnego
7. Zapytanie ofertowe na wykonanie etykiet samoprzylepnych
Zapytanie ofertowe na wykonanie etykiet samoprzylepnych
8. Zapytanie ofertowe na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy.
Zapytanie ofertowe na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy.
9. złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w namiot o konstrukcji metalowej.
złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w namiot o konstrukcji metalowej.
10. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego "Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu" w narzędzia robocze i ogrodowe.
11. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt do nagłośnienia imprez sportowo-rekr
Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt do nagłośnienia imprez sportowo-rekr
12. Unieważnienie - zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy z dn.25 kwietnia 2012.
Unieważnienie - zapytania ofertowego dotyczącego założenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy z dn.25 kwietnia 2012.
13. Zapytanie ofertowe: dotyczy złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy.
Zapytanie ofertowe: dotyczy złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy.
14. Zapytanie ofertowe: dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej p
Zapytanie ofertowe: dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej p
15. Unieważnienie - zapytania ofertowego z dn. 08 maja 2012r.
Unieważnienie - zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt elektroniczny,
16. Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
17. Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w materiały biurowe zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w materiały biurowe zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
18. Unieważnienie - sprzęt RTV, Agd i biurowy
Unieważnienie - sprzęt RTV, Agd i biurowy
19. Zapytanie ofertowe III - sprzęt elektroniczny i biurowy
Zapytanie ofertowe III - sprzęt elektroniczny i biurowy
20. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
21. Unieważnienie - tablice OSTO
Unieważnienie - tablice OSTO
22. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy - OSTO
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy - OSTO
23. zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej - PSP 5
zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej - PSP 5
24. Pytania i odpowiedzi na tablice pamiątkowe PSP 5
Pytania i odpowiedzi na tablice pamiątkowe PSP 5
25. Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
26. Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
27. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
28. Pytania i odpowiedzi na materiały promocyjne "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
Pytania i odpowiedzi na materiały promocyjne "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
29. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
30. Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu - unieważnienie zapytania ofertowego
Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu - unieważnienie zapytania ofertowego
31. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu

Ilość odwiedzin: 19685
Nazwa dokumentu: 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Kijak
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kijak
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Kijak
Data wytworzenia informacji: 2012-04-27 13:15:00
Data udostępnienia informacji: 2012-04-27 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-17 10:44:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner