logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
   plus 2011
   plus 2012
   minus 2013
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn."„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu”
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
      minus Zapytanie ofertowe na organizację koncertu muzycznego na Stawie Zamkowym
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
      minus Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów promocyjnych
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie i ekspozycję plakatów
      minus Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie tablic pamiątkowych
      minus Zapytanie ofertowe na publikacje dwóch ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym nt. projektu pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojew
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie rollbanera na potrzeby promocji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej
      minus Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy dla zapytania ofertowego na opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla projektowania ..
      minus Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ...
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
      minus Sprostowanie do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji przetargowej
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz etykiet samoprzylepnych
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie punktu recepcyjno - informacyjnego
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
      minus Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
      minus Zapytania ofertowe OSTA - dokument wytyczne
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn."„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu”
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn."„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu”
2. Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
3. Zapytanie ofertowe na organizację koncertu muzycznego na Stawie Zamkowym
Zapytanie ofertowe na organizację koncertu muzycznego na Stawie Zamkowym
4. Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
5. Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
6. Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
7. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
8. Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów promocyjnych
Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów promocyjnych
9. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
10. Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie i ekspozycję plakatów
Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie i ekspozycję plakatów
11. Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
12. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
13. Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie tablic pamiątkowych
Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie tablic pamiątkowych
14. Zapytanie ofertowe na publikacje dwóch ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym nt. projektu pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojew
Zapytanie ofertowe na publikacje dwóch ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym nt. projektu pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojew
15. Zapytanie ofertowe na wykonanie rollbanera na potrzeby promocji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej
Zapytanie ofertowe na wykonanie rollbanera na potrzeby promocji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej
16. Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym
17. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
18. Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy dla zapytania ofertowego na opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla projektowania ..
Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy dla zapytania ofertowego na opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla projektowania...
19. Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ...
Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)...
20. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
21. Sprostowanie do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji przetargowej
Sprostowanie do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji przetargowej
22. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz etykiet samoprzylepnych
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz etykiet samoprzylepnych
23. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych
24. Zapytanie ofertowe na wykonanie punktu recepcyjno - informacyjnego
Zapytanie ofertowe na wykonanie punktu recepcyjno - informacyjnego
25. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
26. Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
27. Zapytania ofertowe OSTA - dokument wytyczne
Zapytania ofertowe OSTA - dokument wytyczne

2013

Ilość odwiedzin: 12968
Nazwa dokumentu: 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2013-03-01 11:19:31
Data udostępnienia informacji: 2013-03-01 11:19:31
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-01 11:33:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner