logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 B107  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu

 Powierzchnia planu: 35,8 ha
 Obręb: Półwieś
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr LII/1061/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu

 

30 listopada
2017 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

2 marca 2018 r.

Składanie wniosków do mpzp do 31 marca
2018 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 3 kwietnia 2019 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp 13 listopada 2018 r.
 IV.
 

I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu
 
22 marca 2019 r.

13 sierpnia 2019 r.

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3, streszczenie niespecjalistyczne)

II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)


od 29 marca 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r.


od 20 sierpnia 2019 r. do 17 września 2019 r.

I. Dyskusja publicznaII. Dyskusja publiczna


11 kwietnia 2019 r.

29 sierpnia 2019 r., godz. 16:00, Rynek - Ratusz, s. 203
 


I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp
 
do 13 maja 2019 r.

do 1 października 2019 r.


I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp


III. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

3 czerwca 2019 r.


7 sierpnia 2019 r.


17 października 2019 r.

V.

Uchwała  nr XIX/384/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                                 legenda

28 listopada 2019 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 3943

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 461

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - II SA/Op 79/20

10 grudnia 2019 r.
(data ogłoszenia)

7 stycznia 2020 r.
(data rozstrzygnięcia)

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 12:25:52
Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 12:25:52
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:07:06

Wersja do wydruku...

corner   corner