logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B37  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  w rejonie ul. Wiejskiej i ul. Brzozowej w Opolu

 Powierzchnia planu: 3 ha
 Obręb: Gosławice
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XXVII/293/08 Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp 

20 marca
2008 r.

II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

25 kwietnia
2008 r.

Składanie wniosków do mpzp do 28 maja
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 18 czerwca
2008 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  od 2 marca
2009 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 10 lipca
2009 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 17 lipca 2009 r.
do 14 sierpnia 2009 r.
Dyskusja publiczna 31 lipca
2009 r.
I Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 3 września
2009 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 8 września
2009 r.
V.

Uchwała nr LV/581/09 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej i ul. Brzozowej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie do mpzp

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                                 legenda

24 września
2009 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 97

18 listopada
2009 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2013-02-08 14:16:33
Data udostępnienia informacji: 2013-02-08 14:16:33
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-21 10:14:55

Wersja do wydruku...

corner   corner