logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   minus 2006 rok
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2006 rok
      minus Uchwała budżetowa
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2006 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2006 r.
      minus Informacja za I półrocze
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2006 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2006 r.
      minus Sprawozdanie
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
   plus 2020 rok
   plus 2021 rok
   plus 2022 rok
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


L.p.

 

Wyszczególnienie

 

Plan na 2006r.
(po zmianach na 30.09.2006r.)

 

Wykonanie
za III kwartał 2006r.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

DOCHODY

 

477 500 902,00

 

344 371 659,98

 

2

 

WYDATKI

 

613 246 215,00

 

320 519 704,87

 

2.1

 

Wydatki bieżące

 

377 894 362,00

 

241 491 613,64

 

2.2

 

Wydatki majątkowe

 

235 351 853,00

 

79 028 091,23

 

3

 

NADWYŻKA/DEFICYT (1 - 2)

 

-135 745 313,00

 

23 851 955,11

 

4

 

FINANSOWANIE (4.1 - 4.2)

 

135 745 313,00

 

55 242 263,74

 

4.1

 

Przychody ogółem,
w tym:

 

169 472 718,00

 

66 536 586,56

 

 

 

kredyty i pożyczki

 

132 475 261,00

 

29 120 926,91

 

 

 

inne źródła

 

1 111 630,00

 

555 814,65

 

 

 

spłaty pożyczek udzielonych

 

35 885 827,00

 

36 859 845,00

 

4.2

 

Rozchody ogółem,
w tym:

 

33 727 405,00

 

11 294 322,82

 

 

 

spłaty kredytów i pożyczek

 

32 615 775,00

 

10 738 508,17

 

 

pożyczki udzielone

 

1 111 630

 

555 814,65

 

Sporządzono zgodnie z art. 14, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104).

 

 

Ilość odwiedzin: 5378
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Baraniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Baraniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Baraniewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-10-27 15:01:59
Data udostępnienia informacji: 2006-10-27 15:01:59
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-08 13:04:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner