logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   minus 2014
      minus Zapytanie spot TV
      minus Informacja do zapytania Spot TV
      minus Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z projektem umowy dla zamówienia publicznego realizowanego w trybie PZP na opracowanie dokumentacji projekt
      minus Zapytanie o cenę emisja spotów
      minus Zapytanie spot TV II
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej projektu pn.: "Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej CKP - ZPO w Opolu- etap II"
      minus Zapytanie ofertowe Opolskie kwitnące muzycznie III - zakup materiałów
      minus Zapytanie ofertowe Opolskie kwitnące muzycznie III - wynajem
      minus Zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
      minus Zapytanie o cenę "Zostań gwiazdą festiwalu"
      minus Zapytanie o cenę Strefa Widza
      minus Drugie zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
      minus Drugie zapytanie o cenę Strefa Widza
      minus Zapytanie ofertowe na publikacje ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promujących projekt pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą woje
      minus wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej oraz wykonanie i dostawę naklejek (etykiet samoprzylepnych)
      minus Zapytanie na promocję akcji "Zostań Gwiazdą Festiwalu" na Facebooku
      minus Zapytanie na ochronę koncertu
      minus Zapytanie ofertowe na zakup tablicy pamiątkowej oraz naklejek - Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w CKP - ZPO w Opolu - etap I
      minus Zapytanie ofertowe na zakup tablicy pamiątkowej oraz naklejek - Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w CKP - ZPO w Opolu - etap II
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej i etykiet samoprzylepnych " Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - etap II"
      minus Zapytanie druk plakatów i wejściówek
      minus Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Opolskie w Internecie- Obywatel bliski Administracji”
      minus Zapytanie ofertowe na dostawę 40 kwalifikowanych podpisów elektronicznych
      minus Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i drukarek
      minus Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i drukarek.
      minus Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków Koordynatora Projektu pn.: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do utworzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
      minus Zapytanie ofertowe
      minus Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do utworzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
      minus Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie projektu graficznego dotyczącego projektu OSTO
      minus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
      minus Zapytania ofertowe na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola
      minus Zapytanie ofertowe na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Opolu
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zapytanie o cenę na zorganizowanie i przeprowadzenie gry miejskiej „W Opolu wszystko gra”, która zrealizowana zostanie w ramach projektu „W Opolu wszystko gra” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”.

 

Ilość odwiedzin: 3336
Nazwa dokumentu: Zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
Skrócony opis: Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Śmierzyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Śmierzyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Śmierzyńska
Data wytworzenia informacji: 2014-04-30 14:46:54
Data udostępnienia informacji: 2014-04-30 14:46:54
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 15:08:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner