logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   minus 2012 rok
      minus Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 r.
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2012 rok
      minus Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
      minus Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2012 rok
      minus Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
      minus Opinia RIO - deficyt
      minus Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
      minus Budżet miasta Opola na 2012 r.
      minus Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
      minus Opinia RIO - deficyt
      minus Opinia RIO - kwota długu na lata 2012-2036
      minus Przetarg na agenta emisji obligacji komunalnych
      minus Uchwała 130/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez miasto Opole
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2012 r.
      minus Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 r.
      minus Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2012 r.
      minus Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2012 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2012 r.
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 r.
      minus Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
      minus Informacja o stanie mienia miasta Opola
      minus Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
   plus 2020 rok
   plus 2021 rok
   plus 2022 rok
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


W dniu 15.11.2011 r. Prezydent Miasta Opola przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz załącznikami.

Załączniki do pobrania: 2011-11-15 15:02:20 - Uchwała budzetowa na 2012 rok - projekt (30.63 kB)
2011-11-15 15:03:48 - Uchwała budzetowa na 2012 rok - uzasadnienie (46.85 kB)
2011-11-15 15:04:19 - zał. 1 -Dochody (67.18 kB)
2011-11-15 15:04:34 - zał. 2 -Wydatki (216.39 kB)
2011-11-15 15:04:57 - zał. 3 -Przychody-Rozchody (20.27 kB)
2011-11-15 15:05:19 - zał. 4 -Dot.Własne (27.18 kB)
2011-11-15 15:05:44 - zał. 5 -Dot.Zlec (41.94 kB)
2011-11-15 15:06:03 - zał. 6 -Dot.Por.BP (27.36 kB)
2011-11-15 15:06:18 - zał. 7 -Dot.Por.JST (29.73 kB)
2011-11-15 15:06:35 - zał. 8 -Doch.alkohol. (37.59 kB)
2011-11-15 15:06:55 - zał. 9 -Wydatki majątkowe (57.03 kB)
2011-11-15 15:07:13 - zał. 10 -Remonty (28.07 kB)
2011-11-15 15:07:30 - zał. 11 -Dotacje (46.19 kB)
2011-11-15 15:07:50 - zał. 12 -Jednostki pom (22.97 kB)
2011-11-15 15:08:40 - zał. 13 -Dochody jednostek ośw. (32.17 kB)
2011-11-15 15:08:55 - zał. 14 -Doch.BP (20.02 kB)
2011-11-15 15:19:07 - Materiały informacyjne (502.41 kB)

Ilość odwiedzin: 6086
Nazwa dokumentu: Projekt budżetu miasta Opola na 2012 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Śliwa
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Śliwa
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Śliwa
Data wytworzenia informacji: 2011-11-15 15:00:44
Data udostępnienia informacji: 2011-11-15 15:00:44
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-15 15:19:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner