logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE PROWADZONY NA PODSTAWIE:

  1. Ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 247 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249).

 

 KARTY INFORMACYJNE

PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego    Data opracowania:
1.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc- Piast" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

2021r.
2.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Marka z Jemielnicy w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu

2020r.

3.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wróblin I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu (II wyłożenie)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu (I wyłożenie)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (II wyłożenie)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu (II wyłożenie)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia-Czarnowąsy" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu (I wyłożenie)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu (I wyłożenie)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu (II wyłożenie)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bzezie" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (I wyłożenie)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu (I wyłożenie)

2019r.
4.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia-Czarnowąsy" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wróblin I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb-Piast" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:Wrocławskiej i Północnej w Opolu

2018r.
5.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Dworcowy" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa-Piast" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu

2017r.
6.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Doliny Olszynki" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu

2016r.
7.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ul. Arki Bożka-obwodnica" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka-Folwark" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M.Konopnickiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejoie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka-Folwark" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice-Zachód" w Opolu

2015r.
8.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu

2014r.
9.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L.Powolnego w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII-Piast" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa)" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu

2013r.
10.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M.Kopernika-ulica Studzienna w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspy Bolko" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olszynka I" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu

2012r.
11.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu

2011r.
12.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspy Bolko" w Opolu

2010r.
13.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy: Wrocławskiej-Józefa Kokota w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. A.Struga w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu

2009r.
14.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II-centrum" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu

2008r.
15.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I-Wyspa Pasieka" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice-Metalchem" w Opolu

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej-ulicy Północnej w Opolu

2007r.
16.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Kopernika" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej-Rejtana w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "osiedla Malinka" w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ul. Arki Bożka-obwodnica" w Opolu

2006r.
17.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa-ul. Lwowskiej w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Wrocławska-J.Kokota w Opolu

2005r.
Lp. Prognozy oddziaływania na środowisko Data opracowania:
1.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu (wyłożenie II)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu (wyłożenie II)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu (wyłożenie II)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc- Piast" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu (wyłożenie I)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu (wyłożenie I)

2021r.
2.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Marka z Jemielnicy w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu (wyłożenie II)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sasnkowskiego (wyłożenie II)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu (wyłożenie I)

2020r.
3.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wróblin I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu

2019r.
4.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia-Czarnowąsy" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wróblin I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb-Piast" w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu

2018r.
5.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Dworcowy" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa-Piast" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wies II" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

2017r.
6.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Olszynki" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie A. Struga i Świętego Jacka w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. W. Korfantego w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu

2016r.
7.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka-Folwark" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejoniwe ulicy M. Konopnickiej w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka-Folwark" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice-Zachód" w Opolu

2015r.
8.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu

2014r.
9.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L.Powolnego w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII-Piast" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WDPSII (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu

2013r.
10.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M.Kopernika-ulica Studzienna w Opolu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

Dokumentacja ekofizjograficzna dl apotrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bierkowice Wschód i Bierkowice Zachód w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej  w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olszynka I" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

2012r.
11.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu

2011r.
12.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspy Bolko" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu

2010r.
13.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - J. Kokota w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieści Va" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu

2009r.
14.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Górnej w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II-centrum" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu

2008r.
15.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I-Wyspa Pasieka" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice-Metalchem" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej-ulicy Północnej w Opolu

2007r.
16.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plac Kopernika w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej-Rejtana w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "osiedla Malinka" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka-obwodnica w Opolu

2006r.
17.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiadla ZWM w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wrocławskiej-Józefa Kokota w Opolu

2005r.
Lp. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Data opracowania:
1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu (częściowo unieważniony)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

2021r.
2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Marka z Jemielnicy w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławska-Kokota w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wróblin I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks.Bolesława Domańskiego w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu

2020r.
3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna IIa" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia-Czarnowąsy" w Opolu

2019r.
4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb-Piast" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

2018r.
5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa-Piast" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Plac Dworcowy" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu

2017r.
6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Doliny Olszynki" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Arki Bożka-obwodnica w Opolu

2016r.
7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka-Folwark" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice Zachód" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice Zachód" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu

2015r.
8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu

2014r.
9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika-ulica Studzienna w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wyspy Bolko" w Opolu

2013r.
10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Olszynka I" w Opolu

2012r.
11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu

2011r.
12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wyspy Bolko" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej-Józefa Kokota w Opolu

2010r.
13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Górnej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu

2009r.
14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II-centrum" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu

2008r.
15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej-ulicy Północnej w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice-Metalchem" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "osiedle Malinka" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "osiedla Malinka" w Opolu

2007r.
16.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głogowskiej - Rejtana w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Plac Kopernika" w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy Alei Wincenentego Witosa-ul. Lwowskiej w Opolu

2006r.
17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej - J. Kokota w Opolu

2005r.

KARTY INFORMACYJNE

PROJEKTÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ROJEKTÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp. Studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Data opracowania:
1.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

2018r.
2.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola

2009r./2010r.
3.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola

2005r.

 

DOKUMENTACJA SPORZĄDZANA NA POTRZEBY
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNNEGO
[KARTY INFORMACYJNE] 

Lp. Rodzaj dokumentu: Data opracowania:
1.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenów przyłączonych do dotychczasowego obszaru Miasta Opola
Mapa geologiczno-gruntowa   (pdf)
Mapa siedlisk i wartości przyrodniczych   (pdf)
Mapa rzeźby terenu   (pdf)
Mapa stref wodnych   (pdf)
Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych   (pdf)
Mapa warunków glebowych   (pdf)
Mapa warunków klimatycznych   (pdf)
Mapa zagrożeń środowiska   (pdf)

2017
2. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Miasta Opola - aktualizacja
Mapa geologiczno-gruntowa   (pdf)
Mapa siedlisk i wartości przyrodniczych   (pdf)
Mapa rzeźby terenu   (pdf)
Mapa stref wodnych   (pdf)
Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych   (pdf)
Mapa warunków glebowych   (pdf)
Mapa warunków klimatycznych   (pdf)
Mapa zagrożeń środowiska   (pdf)
2015
3.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Miasta Opola
Mapa geologiczno-gruntowa (nr 1, nr 2)
Mapa siedlisk i wartości przyrodniczych (nr 1, nr 2)
Mapa rzeźby terenu (nr 1, nr 2)
Mapa stref wodnych (nr 1, nr 2)
Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych (nr 1, nr 2)
Mapa warunków glebowych (nr 1, nr 2)
Mapa warunków klimatycznych (nr 1, nr 2)
Mapa zagrożeń środowiska (nr 1, nr 2)

2005
4.

Opracowanie ekofizjograficzne w rejonie Bierkowic w Opolu
Mapa geologiczno-gruntowa
Mapa glebowa
Mapa hipsometryczna i rzeźby terenu
Mapa warunków klimatycznych
Mapa walorów przyrodniczych i kształtowania struktury krajobrazu
Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych
Mapa warunków wodnych
Mapa zagrożeń środowiska

2012
 5.

Opracowanie ekofizjograficzne ogólne Opole - Malina

2007
6.

Dokumentacja ekofizjograficzna dla porzeb projektu mpzp terenów położonych
w rejonie obwodnicy północnej Miasta Opole, ul. Partyzanckiej, ul. Północnej
w Opolu:

Mapy ekofizjograficzne

2003

 

Ilość odwiedzin: 55221
Nazwa dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Podmiot udostępniający: Biuro Urbanistyczne
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Marta Stelmach-Orzechowska
Data wytworzenia informacji: 2004-11-29 14:48:13
Data udostępnienia informacji: 2004-11-29 14:48:13
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-29 09:53:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner