logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-100/2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.II-0155-706/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
2. OR.I-0151-99/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
3. OR.I-0151-98/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
4. OR.I-0151-97/2004
w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji z właścicielem budynku mieszkalnego, w Opolu przy ul. Licealna 9 w zakresie opłat za wynajem lokali mieszkalnych
5. OR.I-0151-96/2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.II-0155-703/2003 prezydenta Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ratlnej spłaty zaległych należności czynszowych
6. OR.I-0151-95/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
7. OR.I-0151-94/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
8. OR.I-0151- 93 /2004
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2004 rok.
9. OR.I –0151 -92/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
10. OR.I – 0151- 91/2004
w sprawie powołania zespołu ds. nabycia do zasobów mienia komunalnego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b, 5 i 7
11. OR.I – 0151- 90/2004
w sprawie powołania zespołu ds. zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b, 5 i 7 na nieruchomości Skarbu Państwa
12. OR.I- 0151-89/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
13. OR.I- 0151-88/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
14. OR.I-0151- 87/2004
w sprawie prowadzenia kontroli
15. OR.I-0151 -86/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
16. OR.I-0151-85/2004
w sprawie przeprowadzenia kontroli
17. OR.I-0151-84/2004
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
18. OR.I-0151- 83/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Gajdy nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awans na
19. OR.I.0151-82/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Chejduk nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Opolu, ubiegającego się o awans na st
20. OR.I.0151-81/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Urszuli Derek nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Opolu, ubiegającego
21. OR.I.0151-80/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Wesołowskiej nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Opolu, ubiegające
22. OR.I.0151-79/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Łucji Baron - Świerc nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awan
23. OR.I.0151-78/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Liro - Jończy nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Opolu, ubiegającego się o
24. OR.I.0151-77/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ks. Marka Łobodzińskiego nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu, u
25. OR.I.0151-76/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Doroty Blachy nauczyciela kontraktowego Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu, ubiegającego się o
26. OR.I.0151-75/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Romualdy Krężałek-Leszczyńskiej nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu, ub
27. OR.I.0151-74/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Kwaśny nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskieg
28. OR.I.0151-73/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Urszuli Rak nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Opolu, ubiegającego się o awans na sto
29. OR.I.0151-72/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Doroty Joniak nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 43 w Opolu, ubiegającego się o awans n
30. OR.I.0151-71/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Gardiasz nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 38 w Opolu, ubieg
31. OR.I.0151-70/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Elżbiety Rogali nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, ubiegającego się o awans n
32. OR.I.0151-69/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Krzysztofa Helwinga nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o awan
33. OR.I.0151-68/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Stanisława Hadyny nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegającego się o awans
34. OR.I.0151-67/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Alicji Buczkowskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegającego się o awa
35. OR.I.0151-66/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marty Ossowskiej nauczyciela kontraktowego Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, ubiegającego się o awans n
36. OR.I.0151-65/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Danuty Nowickiej - Gogolok nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu, ubiegaj
37. OR.I.0151-64/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marioli Bashir nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Opolu, ubiegającego się o awans na
38. OR.I.0151-63/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Adriany Nowińskiej - Moczia nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Opolu, ubiega
39. OR.I.0151-62/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Sebastiana Raduja nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu, ubiegającego się
40. OR.I.0151-61/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Bryłki nauczyciela kontraktowego Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, ubiegającego się o awans n
41. OR.I.0151-60/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agaty Szopy nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Opolu, ubiegającego się o awa
42. OR.I.0151-59/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Alicji Wujec - Kaczmarek nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynał
43. OR.I.0151-58/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Szymańskiej - Buscichio nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ubiegają
44. OR.I.0151-57/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Lidii Janickiej nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 55 w Opolu, ubiegającego się o awans
45. OR.I.0151-56/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marii Kopackiej - Nowak nauczyciela kontraktowego Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, ubiegającego się o
46. OR.I-0151-55/2004-zmienione zarzadzeniem OR.I-0151-199/2005 z dnia 15.04.05, OR.I-0151-230/2006 z dnia 29.05.2007r., OR.I-0151-228/07 z dnia 04.05.2007 r.
w sprawie zmiany opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu
47. OR.I-0151-54/2004
w sprawie kontynuacji najmu lokalu uzytkowego
48. OR.I-0151-53/2004-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.179.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
49. OR.I-0151-52/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
50. OR.I-0151-51/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego

Ilość odwiedzin: 3400
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-51/2004 do numeru OR.I-0151-100/2004
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-02-12 10:17:56
Data udostępnienia informacji: 2004-02-12 10:17:56
Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-12 10:21:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner