logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.II-0155-100/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
2. OR.II-0155-99/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
3. OR.II-0155-98/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
4. OR.II-0155 -97/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
5. OR.II-0155-96/2003
w sprawie cen umownych za wykonywanie reprodukcji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przetwarzanie danych i dokumentów z zasobu.
6. OR.II-0155-95/2003
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola
7. OR.II-0155-94/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
8. OR.II-0155-93/2003
Wsprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
9. OR.II-0155-92/2003
w sprawie zmiany funkcji członka komisji przetargowej na zadanie pn.
10. OR.II-0155-91/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
11. OR.II-0155-90/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
12. OR.II-0155-89/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
13. OR.II-0155-88/2003
w sprawie zmiany-funkejh członka komisji przetargowej na zadanie pn.
14. OR.II-0155-87/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
15. OR.II-0155- 86 /2003
w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2002 rok.
16. OR.II-0155-85/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
17. OR.II-0155-84/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
18. OR.II-0155-83/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
19. OR.II-0155-82/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
20. OR.II-0155-81/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
21. OR.II-0155-80/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
22. OR.II-0155-79/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
23. OR.II-0155-78/2003
w sprawie : lokali użytkowych
24. OR.II-0155-77/2003
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2003 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
25. OR.II-0155-76/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
26. OR.II-0155-75/2003
w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Opola.
27. OR.II-0155-74/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
28. OR.II-0155-73/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
29. OR.II-0155-72/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
30. OR.II-0155-71/2003
w sprawie powołania zespołu ds. lokali użytkowych w strefie
31. OR.II-0155-70/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
32. OR.II-0155-69/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
33. OR.II-0155-68/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
34. OR.II-0155-67/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
35. OR.II-0155-66/2003
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przy Prezydencie Miasta Opola
36. OR.II-0155-65/2003
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie p.n.
37. OR.II-0155-64/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
38. OR.II-0155-63/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
39. OR.II-0155-62/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
40. OR.II-0155-61/2003
w sprawie zatwierdzenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i ustalenia stawek wynagrodzenia dla członków składów orzekających.
41. OR.II-0155-60/2003
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie p. n.
42. OR.II-0155-59/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
43. OR.II-0155-58/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
44. OR.II-0155-57/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego
45. OR.II-0155-56/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
46. OR.II-0155-55/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
47. OR.II-0155-54/2003
zmieniające Zarządzenie Nr OR.II-0155-31/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie z budżetu miasta dotacji na realizac
48. OR.II-0155 -53/2003
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie p.n.
49. OR.II-0155-52/2003
w sprawie zmiany funkcji w komisji przetargowej na zadanie pn.
50. OR.II-0155-51/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.

Ilość odwiedzin: 2835
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.II-0155-51/2003 do numeru OR.II-0155-100/2003
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-02-06 08:34:38
Data udostępnienia informacji: 2004-02-06 08:34:38
Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-06 08:37:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner