logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I -0151-50/2004
w sprawie przeprowadzenia kontroli
2. OR.I-0151/49 /2004
w sprawie nieodpłatnego użyczenia Grupowej Specjalistycznej Praktyce Pielęgniarek HIGMED gabinetów medycznych wraz z ich wyposażeniem w szkołach na terenie miasta Opola
3. OR.l-0151- 48/2004
w sprawie nieodpłatnego użyczenia Spółce Partnerskiej Lekarzy Stomatologów Higieny Stomatologicznej Dzieci i Młodzieży, gabinetów stomatologicznych wraz z ich wyposażeniem w szkołach na terenie miasta
4. OR.I-0151-47/2004
w sprawie kolejności przyznawania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - uczestnictwo w turnusach re
5. OR.I-0151- 46/2004-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.411.2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie załącznika nr 5A do uchwały nr 2973/98 Zarządu Miasta Opola z dnia 20.08.1998 r.
6. OR.I -0151-45/2004 (uchylone Zarządzeniem Nr OR.I-0151-316/2004)
w sprawie
7. OR.I-0151-44/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
8. OR.I-0151 -43/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
9. OR.I-0151-42/2004
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
10. OR.I-0151- 41/2004
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2004 rok.
11. OR.I -0151-40/2004
w sprawie prowadzenia postępowania kontrolnego nr 3/2004
12. OR.I-0151-39/2004
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
13. OR.I-0151 -38/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
14. OR.I- 0151-37/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
15. OR.I-0151 -36/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
16. OR.I-0151-35/2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.II-0155-542/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 września 2003r w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych.
17. OR.I-0151-34/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
18. OR.I-0151-33/2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2003 rok
19. OR.I-0151-32/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
20. OR.I-0151-31 /2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego
21. OR.I-0151 -30/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
22. OR.I-0151-29/2004
w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do ustalenia ceny sprzedaży udziałów
23. OR.I-0151-28/2004
w sprawie przeprowadzenia postępowania kontrolnego
24. OR.I-0151-27/2004
W sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Zarządu Obiektów Rekreacyjnych w Opolu.
25. OR.I-0151- 26/2004
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2003 rok.
26. OR.I-0151- 25 /2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
27. OR.I-0151-24/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
28. OR.I-0151 -23/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
29. OR.I -0151-22/2004
w sprawie prowadzenia postępowania kontrolnego
30. OR.I -0151 -21/2004
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.
31. OR.I-0151-20/2004
w sprawie powołania komisji do przekazania cmentarzy komunalnych nowemu administratorowi cmentarzy wyłonionemu w drodze przetargu
32. OR.I-0151-19/2004
sprawie powołania roboczego Zespołu ds. koordynacji działań związanych realizacją zadań pożytku publicznego w zakresie ograniczania bezrobocia
33. OR.I.0151-18/2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.II-Ol55-122/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
34. OR.I-0151-17/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
35. OR.I-0151-16/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
36. OR.I-0151-15/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
37. OR.I-0151-14/2004
uchylające zarządzenie w sprawie przejęcia od Inwestora Zastępczego Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego INWEST - DIM Opole przedsięwzięcia inwestycyjnego pn "Budowa Obwodnicy Północnej miasta O
38. OR .I- 0151-13/2004
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Opola do pobierania zaliczek stałych
39. OR.I-0151-12/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
40. OR.I -0151-11/2004
W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Opola
41. OR.I-0151-10/2004
W sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Opola
42. OR.I-0151-9/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
43. OR.I-0151-8/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
44. OR.I-0151-7/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
45. OR.I-0151-6/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
46. OR.I-0151-5/2004
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pn.
47. OR. I-0151-4/2004
w sprawie trybu postępowania administracyjnego w momencie otrzymania przez Urząd Miasta Opola pism od byłych najemców dotyczących zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.
48. OR.I-0151-3/2004
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2003 rok.
49. OR.I-0151-2/2004
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
50. OR.I-0151-1/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego

Ilość odwiedzin: 4213
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-1/2004 do numeru OR.I-0151-50/2004
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-02-02 12:04:01
Data udostępnienia informacji: 2004-02-02 12:04:01
Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-02 14:12:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner